Ønsker Europa å gå under?

Er Europa dømt til å være vasaller under Washington?


av Paul Craig Roberts


Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost.


pcr_168x180.jpg

Paul Craig Roberts


«Én ring skal betvinge dem … og i mørket binde dem»

DJ.J.R.Tolkien, Ringenes herre.


Resultatet av den andre verdenskrig var at Europa ble erobret, ikke av Berlin, men av Washington.


Erobringen var sikker, men ikke øyeblikkelig. Washingtons erobring av Europa var et resultat av Marshall-planen, av frykt for Stalins Røde Arme. Det fikk Europa til å bli avhengige av Washingtons beskyttelse ved å underordne Europas militære styrker til Washington gjennom NATO, erstatte det britiske pundet som verdens reservevaluta med USA-dollar, og den langsomme prosessen med å erstatte de individuelle europeiske statene med Den europeiske Union.  Det siste var etter initiativ fra CIA iverksatt av Washington for å kunne kontrollere hele Europa ved å kontrollere én ikke-valgt regjering.


_88348627_p023612000202-901172.jpg

EU ble skapt av CIA, dvs. USA ifølge Roberts som viser til nylig frigjorte dokumenter.


Med få unntak, spesielt Storbritannia, betød medlemskap i EU tap av finansiell uavhengighet.  Kun Den Europeiske Sentralbanken, en EU-institusjon, kan trykke euro.  De landene som har vært så dumme å godkjenne euro som sin valuta kan ikke lenger trykke sine egne penger for å finansiere budsjettunderskuddene sine.


De landene som har sluttet seg til euro må stole på private banker for å finansiere eventuelle underskudd.  Resultatet er at land med stor gjeld ikke lenger kan betale gjelden ved å trykke opp mer penger eller vente at gjelden skrives ned til et nivå de kan betjene.  I stedet er Hellas, Portugal, Latvia og Irland blitt plyndret av private banker.


greece-atm-emergency-europe-meeting-600x483.jpg

Det er ikke skurker som robber bankene, men motsatt bankene som robber hele land.


EU har tvunget liksom-regjeringene i disse landene til å betale til nordeuropeiske private banker ved å senke levestandarden til befolkningen og ved å privatisere offentlige eiendeler på billigsalg.  På den måten har alderspensjoner, offentlig ansatte, undervisning og helsevesen blitt kuttet, og pengene er sendt til private banker. Kommunale vannverk har blitt privatisert, med det resultatet at vannregningene har steget.  Og så videre.  


Når det ikke er noen belønning, bare straff, ved å være medlem av EU. Hvorfor i all verden ville regjeringene melde seg inn, til tross for at folket ikke ville det?


Svaret er at Washington ville det.  Grunnleggerne av EU er mytiske skapninger.  Washington brukte kun politikere som Washington kontrollerte for å skape EU.


For noen år siden frigjorde CIA dokumenter som beviste at EU var et CIA-initiativ.  

Les: her og her


På 1970-tallet ba en som var ansvarlig for min avsluttende universitetsavhandling; han var en høytstående ansatt i Washington med kontroll over saker vedrørende internasjonal sikkerhet - meg foreta et  forsiktig oppdrag til utlandet.  Jeg nektet.  Men han svarte på spørsmålet mitt: «Hvordan får penger fra Washington fremmede stater til å gjøre det Washington vil?»


«Penger», sa han. «Vi gir lederne deres massevis med penger (bagfuls of money).  De tilhører oss».


1440271030cash-bag.jpg

Pengene gjør jobben med å stenge av tenkningen


Det er helt klart at EU tjener Washingtons interesser, ikke Europas interesser.  For eksempel er det franske folket og den franske regjeringen mot GMO (genmodifisert mat).  Men EU tillater «en ikke- føre-var tilnærming» til å introdusere GMO.  De stoler kanskje på «vitenskapelige funn» fra forskere som er betalt av Monsanto (amerikansk firma som bl.a. produserer genmodifiserte frø).  Da staten Vermont vedtok en lov som forlangte merking av genmodifisert mat, gikk Monsanto til rettssak mot staten Vermont.  I det øyeblikket de betalte EU-byråkratene skriver under på TTIP-avtalen, som er skrevet av USAs verdensomspennende selskaper, vil Monsanto overta Europas landbruk.


Men faren for Europa går mye lenger enn  helsen til Europas folk, de  som  vil bli tvunget til å spise giftig mat.  Washington bruker EU til å tvinge europeerne inn i en konflikt med Russland, en mektig atommakt som er i stand til å ødelegge hele Europa og alle stater i USA på få minutter.  Dette skjer fordi de europeiske lederne er blitt betalt «bagfuls of money».  De vil heller ha Washingtons kortsiktige penger enn langsiktige liv for europeerne.


nuclear_weapons_1.jpg

Pengene får europeiske ledere til å akseptere kjernefysisk opprustning, selv om de risikerer at landene deres blir helt ødelagte, hevder Roberts.


Er det virkelig mulig at det ikke finnes én europeisk leder som ikke tror at Russland invaderte Ukraina, at Russland når som helst vil invadere Polen og de baltiske statene, eller at Putin er «en ny Hitler» som planlegger å rekonstruere Sovjet-imperiet?  Disse absurde anklagene er ikke annet enn propaganda fra Washington, fjernt fra sannheten. Washingtons propaganda er helt gjennomsiktig.  Ikke en gang en idiot kan tro på den.


Men EU svelger denne propagandaen, og det samme gjør NATO.


Hvorfor?  Svaret er Washingtons penger.  EU og NATO er fullstendig korrupte.  De er Washingtons godt betalte horer.


Den eneste måten europeerne kan unngå en tredje verdenskrig med atomvåpen og fortsette å leve med  det som er igjen av deres kultur som ikke allerede er ødelagt av amerikansk kultur med sex,vold og grådighet, er for de europeiske regjeringene å gjøre som engelskmennene og melde seg ut av den CIA-skapte europeiske unionen.  Og melde seg ut av NATO, som opprinnelig skulle få Sovjet-Unionen til å opphøre, men som nå blir brukt som et instrument for å skaffe Washington verdenshegemoni.


1035489639.jpg

Napoleons nederlag, malt av Viktor Mazurovsky. Regel nr. en i en krig, sa feltmarskalk Montgommery er: Gå ikke mot Moskva.


Hvorfor ønsker europeerne å dø for Washingtons verdenshegemoni?  Det betyr jo at europeerne vil dø for Washingtons hegemoni over Europa også.


Hvorfor støtter europeerne Washington når en av Washingtons viktigste talsmenn, som Victoria Nuland sier «Fuck the EU»?


Europeerne lider allerede under de økonomiske sanksjonene som dere høye herrer i Washington har tvunget dem til å gå med på mot Russland og Iran.  Hvorfor ønsker europeerne å bli ødelagt i en krig mot Russland?  Lider europeerne av et dødsønske?  Har europeerne blitt så amerikaniserte at de ikke lenger setter pris på sin historiske skjønnhet av kunst og arkitektur, litteratur og musikk,  noe de har oppnådd ved å vokte alt dette vel?


Svaret er at det ikke betyr noe hva europeerne mener, fordi Washington har gitt dem en regjering som er helt uavhengig av hva de ønsker.  EU-regjeringen står kun til regnskap for Washingtons penger.  Noen få mennesker som har makt til å komme med forordninger står på Washingtons lønningsliste.  Hele Europas befolkning er Washingtons livegne.


8a03d21d-a9aa-4456-8108-2c47289ae334.jpg

Livegenskap (fra tysk: leibeigen, noe «som tilhører noen med kroppen») er betegnelsen på et slaverilignende system i de føydale økonomiene som rådet i store deler av middelalderens Europa. (Fra Wikipedia)


Derfor forblir  europeerne så godtroende, nonchalante og dumme som de nå er.  De er fordømte, sammen med alle oss andre.


På den andre siden kan europeerne komme til sans og samling.  De kan fri seg fra de påleggene Washington har kommet med og de kan gjøre opprør mot Washington-agentene som kontrollerer dem.  De europeiske folk kan redde sine egne liv, og livene til alle oss andre.

Oversatt og bearbeidet av Ingunn kvil Gamst

Bloggkommentarer levert av Disqus