Østerrike - et tysk venterom?

Vi er ikke Tysklands venterom


Den Østerriske forsvarsministeren langer ut mot Tysklands flyktningepolitikk.


Den tyske kanslerens «vi kan klare det» sin tilnærming til flyktningekrisen er «uansvarlig» fordi den lokker flere migranter til Europa istedet for å redusere antallet, sier den østerriske forsvarssjefen som henvendte seg til andre europeiske ledere for umiddelbart å få til et møte om deportasjon.


«Det finnes ingen politikk hvis Europa står her med smerte og stikker holdet i sanden,» sa Hans Peter Doskozil til Østerrikes avis Krone i et intervju. Han er medlem av det styrende sosialdemokratiske partiet. Han viste til det han oppfatter som mangelen på politisk vilje i Europa til å finne gode løsninger på krisen istedet for å repetere tidligere feil. Doskozil sa at kansler Angela Merkel begikk en slik feil ved å  lage en «velkomstkultur» for for potensielle migranter.

 

gettyimages-486444792-1200x628.jpg

Hans Peter Doskozil


Ved å gjenta «vi kan klare det»-mantraet skapte Merkel en en ny «tiltreknings-faktor», med hennes retoriske oppmuntring om å mestre flyktningstrømmen, hevdet han. «Vi kan klare-politikken er uansvarlig» og kontraproduktiv fordi den skader Europa, også Østerrike,» sa Doskozil.


«Østerrike er ikke noe venterom til Tyskland», sa han og viste til det faktum at mange av mulige migrantene prøver å komme inn i Østerrike med et håp om å kunne seinere komme seg videre til Tyskland, oppmuntret av inntrykket av at de er velkommen der.


Østerrike blir begravet av flyktningestrømmen, med over 100 000 som er ankommet siden nyttår, ifølge observasjonspost-data som ekspertene til forsvarsministeren viser til.


For å kunne kvalifiserte til flyktningestatus må en kunne presentere bevis at ens eksistens er truet i hjemlandet. Hovedtyngden kommer ikke det krigs-pregete Syria, Irak eller Afghanistan, men fra Afrikanske land hvor det ikke er krigshandlinger.


Rundt 20% av asylsøkerne kommer fra Nigeria, 12% fra Eritrea mens Gambia, Elfenbenskysten, Sudan og Guinea står for 7% hver.

 

african-refugees-patrick-barap-apr-25-2016.jpg

De fleste migrantene kommer nå fra Afrika. Hva skjer hvis avtalen med Tyrkia opphører 1. oktober vet ingen


Europa trenger å reagere raskt fra politikere hvis en ikke ønsker å havne i den samme situasjonen som i 2015 da krisen toppet seg, understreket representanten fra Østerrike, og foreslo et «raskt møte om deportasjon på EU-nivå» for å bestemme nødvendige skritt og inngå forhandlinger om retur som gjør det mulig å sende migrantene tilbake til hjemlandene.


«Det er et mysterium for meg hvorfor en ikke har lært noe det som skjedde i 2015,» sa han. For å kunne utarbeide en koordinert «deportasjons-politikk» må de EU-landene som er berørt av flyktningbølgen skape en allianse.


Mens Doskozil er sikker på at muligheten til å snu migrantutviklingen ligger felles anstrengelser i EU-landene, tviler han på at det er noen fordeler av et samarbeide med Tyrkia når en ser den kaotiske tilstanden etter kuppforsøket der.


«Den tyrkiske regjeringen kan ikke taes alvorlig etter de siste hendelsene der og uttalelsene derfra, noterer Doskozil seg, og føyer til at visa-liberaliseringen som var helt sentral i EU-Tyrkia-avtalen er «langt unna» godkjennning i og med at Tyrkia er langt unna europeiske standarder.


Hvis Tyrkia trekker seg fra flyktningavtalen trenger ikke dette å være et tilbakeslag for europiske land, fordi disse selv er i stand til å beskytte sine grenser, argumenterer Doskozil. 


Tidligere har kansler Christian Kern antydet at Østerrike kan komme til å erklære unntakstilstand som følge av flyktningkrisen under forutsetning at de ikke klarer å fremforhandle en returavtale om flyktninger med Ungarn, Slovenia og Italia.

 

photo_verybig_31948_1.jpg

Østerrikes kansler Christian Kern


Kommentar av Knut Lindtner:  Jeg merker meg at EU-ledelsen blir mer og mer irrelevant og perifer til det som nå skjer. Den regnes ikke med lenger. Landene overlates i økende grad til seg selv og til sine egne og regionale initiativ. Oppløsningen av unionen fortsetter dermed, slik jeg ser det, og med full fart. Det ser ut at sentrifugalkraften forsterkes av migrantstrømmen - nå fra Afrika. 


100 000 til Østerrike hittil i år forklarer egentlig alt om hvorfor en snakker om unntakstilstand. Landet har godt og vel 8 millioner innbyggere. Hvor mange som gjør klar reiseskreppene sine i et Afrika som nærmer seg en milliard innbyggere vet vi ikke.


Men ingen snakker om å bidra til å stanse NATO/USA-krigene i Midt-Østen. Det ville virkelig betydd noe.

Artikkelen er oversatt av Knut Linddtner

 

Bloggkommentarer levert av Disqus