Østerrikes utenriksminister: Glem kvoteavtaler!

Fullstendig urealistisk!


Den Østerriske utenriksminister forkaster EUs kvoteplan


«Planen om flyktningkvoter som skal innføres av EU er fullstendig urealistisk» sier utenriksministeren i Østerrike, Sebastian Kurz. Han tilføyer at migranter ikke vil bo i slike europeiske land som Romania, Ungarn eller Polen. De foretrekker Østerrike og Tyskland.


 «Jeg tror at målsettingen om å fordele 160 000 flyktninger  på EU-landene på to år er helt feil… den europeiske unionen må slutte å klamre seg desperat til den (kvoteplanen),… (Europa) burde si takk og farvel til den», sa Kurz i et intervju med den tyske avisen Die Welt am Sonntag.

 

pk-integrations-bericht-kurz.jpg

Sebastian Kurz


Ifølge ministeren er EUs målsetting «fullstendig urealistisk». Fordelingen etter EUs kvotesystem vil ikke fungere fordi mange land ikke er klar for å motta et stort antall asylsøkere, sa han.


«Debatten om fordeling av flyktninger gjennom kvoter kan undergrave hele EU. Det er en fare for at det fører til uro, misforståelser og fiendtligheter.»


Kommentar Knut Lindtner: Dessuten er den i strid med Schengenavtalen og hele grunnlaget for EU om fri bevegelse av mennesker og arbeidskraft. Denne planen er dermed i strid med EUs fundament.


Rent praktisk: Hvordan skal en forholde seg til menneskene som ikke vil bo i de landene de blir sendt til? Menneskene som søker et nytt liv er ikke andreledes enn det vi andre er. De vil gjerne bo sammen med folk de har felles kultur og språk med og ikke minst folk de kjenner - familie og venner.


Kvoteavtalen vil bare fungere det øyeblikk fordelingen foregår. Deretter vil migrantene reise til land med kjentfolk og de beste sosial vilkårene - hvem ville ikke det?


Slike papir-løsninger forteller om den desperasjonen som EU nå befinner seg i. 


Det største og grunnleggende problemet er naturligvis ikke migrantene, men den frie bevegelige arbeidskraften som truer velferdsordninger i de landene hvor disse er best utbygget. Baltere, rumenere og polakker reiser til Storbritannia, Tyskland, Nederland og Skandinavia for å jobbe. Over tid undergraver dette faglige retter og organiseringen i arbeidslivet, og gradvis svekkes velferdsordninger og lønningene til de fastboende. Dette ser vi i land etter land.


F.eks. drar ukrainere til Polen for å jobbe til lavere lønn der, noe som svekker lønningene til fastboende i Polen. Osv. osv.

 

banksy-youth-unemployment.jpg

Følg drømmene dine! Avlyst for arbeidsledige!

 

Slik drar denne ordningen med fri bevegelighet av arbeidskraften langsomt alt av tilkjempet lønn og sosiale rettigheter alle ned mot det nivået hvor de dårligste betingelsene er. 


Dette systemet er skreddersydd for kapitalkreftene. Folket utarmes og de store aksje-eierne jubler.

Det er klart at migranter vil til Østerrike og Tyskland - og ikke til Hellas og Romania. Migranter er ikke dummere enn EU-ledelsen, de skjønner utmerket hva som er til deres eget beste.


Et annet problem er hvordan disse reisende skal klare seg i de landene de skal sendes til. I mange EU-land er det skyhøy arbeidsledighet - innvandring vil bare føre til forsterket kamp på arbeidsmarkedet om ledige jobber, press på lønninger og økende sosiale motsetninger.


I kombinasjon med arbeidskraftens frie bevegelighet er migrasjonen en tikkende politisk bombe.

Bloggkommentarer levert av Disqus