9/11: sprekker trollet?

Sprekker hemmeligholdet rundt 9/11?

X-CIA sjef: Vi advarte Bush om et kommende angrep. 


I et intervju i Politico sier den tidligere CIA-sjefen, George Tenet, at Bush-regjeringen ble advart mot et kommende terrorangrep mot USA som ville bli spektakulært og med mange drepte. CIA var klar over at dette var i emning allerede i mai 2001 og Bush ble orientert om forholdet i juli om saken. Møtet fant sted den 10.juli 2001.

En x-CIA agent sa at Bush-regjeringen ikke var mentalt forberedt på dette - de var opphengt i forestillinger om venstre - terrorister som var problemstillingen et tiår tidligere.

Da det var klart at en rekke kilder pekte i samme retning hadde CIA bedt om et hastemøte med administrasjonen i det Hvite Hus, bl.a. Condoleezza Rice den 10.juli. Ifølge CIA-sjefen var dette et av de sjeldne møtene man ikke glemmer, saken tatt i betraktning. Ifølge Condoleezza husker hun knapt møtet.

Kommentar: Her er det to ulike virkelighetsbeskrivelser som foreligger. Avstanden mellom dem er for stor til at begge kan være riktig. Slik sett er det temmelig sikkert at noen lyger. Slik jeg oppfatter dette er det et tegn på at noe er i ferd med å skje i USA om 9/11-fortellingen. Jeg tenker meg at det vil komme flere avsløringer i tiden som kommer. Meldingen tyder også på store motsetninger innad i USAs politiske elite nå.

Bloggkommentarer levert av Disqus