​Arbeidsledigheten synker i Russland

Til tross for økonomiske sanksjoner synker arbeidsledigheten i Russland og nærmer seg 5% av arbeidsstyrken. Rekordnivået er på 4,8%. Dette er tallene for juli måned:  arbeidsledighet 5,3%, den økonomisk aktive del av befolkningen økte fra 76,5% til 77,2%.

Før 1991, da Sovjetunionen eksisterte fantes offisielt ingen arbeidsledighet. Tallene det sammenlignes med er fra etter den tiden.

Arbeidsledigheten anses av mange økonomer som den mest presise indikator på den økonomiske helsetilstanden i et system, men på samme måte som med andre mål er den naturligvis også i stor grad beheftet med usikkerhet.

Det er i alle fall et signal om at tilstanden i Russisk økonomi ikke er så dårlig som en del i vesten skriver og noen faktisk ønsker. Den gir også et løfte om økonomisk bidrag til alle som bryter ut av den USA-påtvungne boikotten av Russland.

http://www.awarablogs.com/russian-unemployment-nea...

Bloggkommentarer levert av Disqus