Automatisk opphold hvis de ankommer ulovlig

USAs migrasjonspolitikk for cubanere 


Det har oppstått en komplisert situasjon i Costa Rica med over 1000 cubanere som har samlet seg der med sikte på å reise videre til USA. 

Disse personene forlot Cuba på lovlig måte for å reise til forskjellige Latin-Amerikanske land, i henhold til Cubas egne bestemmelser om migrasjon. I et forsøk på å nå USAs territorium har de blitt offer for menneskesmugling og kriminelle gjenger som samvittighetsløst profiterer på sin kontroll med reisebevegelser på personer som passerer gjennom Syd-Amerika, Sentral-Amerika og Mexico.

Cubas myndigheter har opprettholdt en løpende kontakt med regjeringene i de involverte landene med sikte på å finne en rask og passende løsning, som også tar hensyn til de cubanske borgernes velbefinnende. 

Utenriksdepartementet peker på at disse menneskene er offer for en politisert migrasjonsordning fra USAs regjering, den såkalte Cuban-American Adjustment Act spesielt, og dens tillegg kalt “wet foot-dry foot” politikken. 

Dette er en politikk som er skreddersydd for å gi cubanere en spesiell behandling, den eneste i sitt slag i hele verden, og er et tydelig utslag av USAs utspekulerte og grusomme migrasjonspolitikk. Den godkjenner cubanere som lovlig innvandrer umiddelbart og automatisk, uansett hvordan, bare de ankommer USAs territorium på en ulovlig måte. Slik oppmuntres en irregulær immigrasjon fra Cuba til USA og innebærer samtidig et brudd på avtalen (Migratory Accords) som eksisterer mellom de to land, og har til hensikt å opprettholde og garantere en ansvarlig, lovlig, sikker og ordnet emigrasjon.   

Cubas UD fordømmer den amerikanske regjeringens fortsatte opprettholdelse av det såkalte Cuban Medical Professional Parole Program, som President George W. Bush etablerte i 2006 for å lokke cubanske leger og andre helsearbeidere til å forlate sine oppgaver i tredjeland, og emigrere til USA. Dette er en praksis som er utviklet i den ene hensikt å ødelegge Cubas samvirkeprogrammer, og frata Cuba og mange andre fattige land de menneskelige ressursene som de trenger selv. For virkelig å forstå grusomhetene i denne politikken bør man se på hvordan USA behandler migranter fra andre karibiske og sentralamerikanske stater: Fra Haiti, Dominikanske republikk, Jamaica og andre steder kommer migranter i usle farkoster som blir møtt og avvist allerede på havet av den amerikanske kystvakta som skal hindre dem i sette en ”tørr fot” på land. 

Cubas UD gjentar nok en gang at “wet foot-dry foot” politikken og “Cuban Medical Professional Parole Program” er uforenlig med konteksten i det pågående tosidige arbeidet for å normalisere også innvandringsforholdene mellom Cuba og USA og samtidig unngå å skape problemer for andre land. Departementet bekrefter også at cubanske borgere som har forlatt landet på lovlig vis, og forholder seg til gjeldende migrasjonslov har rett til å returnere til Cuba hvis de ønsker det. De forsikrer om regjeringens forpliktelse til lovlig, sikker og ordnet emigrasjon.

Terje Enger 


Bloggkommentarer levert av Disqus