​Avretting på stedet

En meningsmåling i Israel viser at over 50% (53) av de jødiske innbyggerne mener at det er rett å avlive palestinere på stedet hvis de er tatt for terrorhandlinger. De sier seg enig i det følgende utsagnet i en meningsmåling: 

«Enhver palestiner som har utført et terrorangrep mot jøder skulle bli avlivet på stedet».


 Meningsmålingen ble utført i oktober og omfattet 600 voksne. Mer enn 80% av de som som svarte uttrykte at de ønsket at hjemmene til de som angrep ble knust. Meningsmålingen er uttrykk for en hardere jødisk holdning overfor palestinerne over hele området.

Volden i området har økt den siste tiden med blant annet en økende frekvens av knivangrep på israelske jøder fra palestinernes side. Til tross for raske mottiltak fra israelske myndigheters side, øker fortsatt voldsbruken og nådde en topp sist søndag med 6 skadde israelske jøder og 2 drepte palestinere.

Disse gateangrepene har siden oktober drept 11 israelske jøder og 72 palestinere, mens tusenvis av palestinere har demonstrert i gatene på ulikt vis, med bl.a. steinkasting; noen for å fordømme volden mens andre som vil ha hevn.

Israelske politikere har en stund nå krevet tøffere holdninger overfor palestinerne. F.eks. Israels sikkerhetsminister Gilad Erlan som mener at angripere må skytes med hensikt å drepe for å vise fremtidige angripere at «de ikke vil kunne overleve det angrepet de er i ferd med å utføre».

Kommentar: En sikkerhetsminister som sier slikt viser for all verden at han har mislyktes i jobben sin.

 

Bloggkommentarer levert av Disqus