Barn i lek var terrorister

Drone-varsler:


I intervjuet med de fire dronevarslerne fremgår det også andre utrolige nyheter som våre medier naturligvis ikke vil informere om.


De styrte dronene med «Hellfire»-raketter under buken, (på norsk: Helvetes-ild raketter). Sælig var steder som Afghanistan, Pakistan, Irak og Jemen ferdigdefinerte mål, altså der helvetes-ilden skulle oppsluke de skyldige. Men det gikk ikke alltid helt etter planen. Det kunne hende at de så noen som ikke skulle være der. Det kunne være barn, men det skulle ikke stoppe dem.


For at ikke tvil, samvittighet - altså menneskelighet skulle hindre dem å utføre jobben ble de beordret om å «dehumanisere» målene.


De fortalte at selv barn som de så gjennom dronenes øyne skulle defineres som mål. «Tits» kalte de det, altså «terrorists in training» eller "fun-sized terrorists". Oversatt til norsk blir dette nærmest "terrorister med en komisk størrelse". Barns lek ble dermed omdefinert som terrortrening. Barna ble dehumanisert og dermed klar for avliving. Er det rart at noen av de som trykket på knappen må ruse seg?


Kommentar: Igjen må jeg spørre hvor våre sannhetsøkende meder befinner seg. Jeg kan ikke se at de griper fatt i dette i det hele tatt. Med når terroren rammer vår del av verden er de på plass - i fullt monn og vel så det. Å trekke inn dronekrigen som relevant for terroren som rammer vår del av verden er derfor ikke bare relevant og riktig, men helt nødvendig. Droner er en del av vår terrorisme mot uskyldige barn (tits) i den tredje verden.


Er det psykopater som også styrer mediene?


Bloggkommentarer levert av Disqus