Bayern truer Tyskland

Bayern truer truer Tyskland med rettssak.Bakgrunnen er naturligvis flyktningsituasjonen. Flyktningene kommer først til Bayern som må motta og registrere dem. Delstatsregjeringen i Bayern har skarpt kritisert Merkels regjering for å ønske et ubegrenset antall flyktninger velkommen.

Hvis regjeringen nå ikke gjennomfører effektive mottiltak for å møte denne krisen vil delstatsregjeringen i Bayern bringe saken inn for Forfatningsdomstolen med anklager mot den tyske regjeringen for å true «de enkelte delstatenes rett å handle selvstendig», annonserte Bayerns innenriksminister, Joachim Herrmann, etter et regjeringsmøte tirsdag.

En part (regjeringen) kan ikke la være å følge loven, mens andre (Bayern) må følge den, sa den bayerske statsministeren, Horst Seehofer,  på pressekonferansen.

Delstatsregjeringen i Bayern krever dessuten at både Tyskland og EU som helhet følger inngåtte avtaler (Dublin-avtalen) som regulerer mottak av flyktninger. Hvis ikke den avtalen nå respekteres må flyktningene stoppes og returneres på grensen, krevde han på vegen av den bayerske delstatsregjeringen.

En avgrensing av antallet flyktninger er uunngåelig, sa Seehofer, og var uenig i at dette var en folkevandring som bare måtte aksepteres. En integrasjon kan bare bli suksessfull hvis antallet avgrenses.

Bayerns politiske ledelse advarte om at delstaten kunne bli tvunget til å iverksette nødvergetiltak hvis ikke sentralregjeringen iverksatte begrensninger vedrørende flyktningstiltrømmingen.

Ifølge offisiell myndigheter i Bayern er det ankommet tilsammen 241 000 flyktninger hittil i 2015. Fra før av hadde Tyskland 630 000. Ca. 20% av flyktningene som er ankommet Tyskland er fra Syria, 18% fra Kosovo og 13% fra Albania.

Settes begrensinger inn i Bayern, som sprer seg videre til Tyskland, blir regnestykket enkelt. Da må alle andre EU-land som ikke har slike, sette dette i verk for ikke å få alle disse menneskene inn over seg. Og da er det bare et tidsspørsmål før det også må gjennomføres i Norge. 

Men etter min mening er tiden inne for lengst for en langt strengere grensekontroll. Dublinavtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på. Og for å unngå krisetilstander rundt om i norske kommuner, fylker og i landet som helhet - det er mange negative ringvirkninger som enda ikke kan forutsees som følger av en ukontrollert tilstrømning - må det iverksettes tiltak for å kontrollere situasjonen før den spinner helt ut av kontroll.

Er f.eks. skolen i stand til å håndtere alle nye med fremmed språk som skal integreres, legges til rette for og gies tilpasset opplæring rundt om i kommunene? Er rettsapparatet, fengsler og domstoler klar for en økning i kriminalitet som vil følge de nye menneskene? Er UDI i stand til å håndtere, kontrollere, vurdere og evt. returnere alle som kommer og får avslag osv. 

Det er en helt annen situasjon vi nå befinner oss i enn for et halvt år siden da en kranglet om 8 eller 10 tusen syrere. Og så langt virker regjeringen handlingslammet.

Bloggkommentarer levert av Disqus