Blir virkelig USA og Russland enig om Syria.

Det nærmer seg en avtale.

Sekretær vedrørende forsvarsspørsmål, Ash Carter, bekreftet at det nærmer seg en avtale med Russland om hvordan en skal forholde seg i luftrommet over Syria for å forhindre en «katastrofe i luften» mellom russiske fly og fly fra USA. Russiske fly og fly fra USA som utførte oppdrag over Syria sist uke, kom faktisk så nært som 16 kilometer ved en anledning, orienterte Pentagon om.

«Selv om vi er uenig om Syria-politikken, kan vi i det minste bli enig om at våre piloter skal være så sikre som mulig», sa Carter. «Russerne må handle profesjonelt i luftrommet over Syria og følge grunnleggende sikkerhetregler», sa han.

Seinere har Pentagons pressesekretær Peter Cook sagt at det skal avholdes en tredje videokonferanse om sikkerhet med sin russiske motpart. Den skal gjelde sikkerhetsregler for flybesetning i oppdrag over Syria.

Jeg synes at denne meldingen går inn i det som ser ut til å være et stadig tydeligere mønster akkurat nå og som andre har rapportert om tidligere. I dette tilfellet ser det ser ut til å utvikle seg til en gjensidig forståelse om opptreden i Syria, mellom Russland og USA.

Slik jeg oppfatter dette er det en bekreftelse på at USA nå betrakter Russland som en likeverdig partner. I virkeligheten er dette en dramatisk omlegging av den politikken USA har fulgt etter sammenbruddet av Sovjetunionen og Warszawapakten. Det betyr med klartekst at vi er i ferd med å få en situasjon med likeverd mellom stormakter. Dette kan bane veien for etableringen av et sett internasjonale regler som alle må følge. 

Den internasjonale rettsorden vil ikke lenger måtte følge USAs regler, slik det passer dem og slik de dikterer dem. Dette bekrefter at Russland bidrag i Syria i praksis er et bidrag til avspenning mellom stormaktene. Dette er et stort nederlag for haukene og neocons i USA og vil også få følger andre steder rundt om i verden, f.eks. i Ukraina.

Bloggkommentarer levert av Disqus