Boikott betyr krig

Boikott betyr krig: 

Syria-samtaler er startet. Opposisjonen som er sponset av Vesten sier nei til dialog. Via Twitter og Facebook sprer «aktivister fra opposisjonen» en melding til alle som er invitert til de syrisk-syriske samtalene i Sveits. oppropet: «Ikke delta i Genéve!» 


Oppropet er illustrert med en karikatur, rettet mot medier; en bunt mikrofoner som stikker ut av et fjell av lik. En mikrofon er i ferd med å sluke et av flaggene fra Syria-opposisjonen som ellers er strødd utover likene. Flagget ble først tatt i bruk av Henri Ponsot, høykommissær for daværende franske mandatområde. Det ble heist av den «frie syriske armé» og gjort til symbol for en islamsk dominert opposisjon i Tyrkia. Hva kjennetegner denne opposisjonen: Nei til dialog i 5 år. Den vil verken forhandle med Assad, andre opposisjonelle eller FN. Overfor en katastrofal situasjon i Syria er det rett og slett kriminelt å ignorere Genève-samtalene. 

Boikott betyr krig i Syria uten ende. 

 

goyathesecondofmay18081814.jpg


Da 150 opposisjonelle forente seg om 3 punkter for dialog under det første møtet på hotell Semiramis i Damaskus i juni 2011, omtalte vestlige medier samme kveld møtet som verdiløst. De som deltok ble omtalt som «marionetter for Assad», fordi væpnet motstand mot regjeringen ikke var tillatt. Opposisjonen holdt seg kort tid senere borte fra vise-president Farouk al-Sharaas utspill om «nasjonal dialog». Vesten avviste dialog, stengte ambassader i Damaskus og satte inn sanksjoner. 


US-president Obama krevde at Syrias president Bashar al-Assad måtte gå av. US-allierte i Europa og Golf-statene støttet samme kurs. USA, UK og Frankrike boikottet Genève-avtalen i juni 2012, forhandlet fram av FNs Kofi Annan. Genève-samtaler i 2014 ble mislykket fordi USA med sine europeiske allierte og Golfstatene ikke godtok andre enn regjeringsmotstandere de selv hadde sponset. I løpet av alle disse årene leverte USA og allierte våpen og penger fra Europa, Tyrkia og Golfstatene og så på hvordan Saudi-Arabia og Tyrkia drev fram IS for å destabilisere Syria. 

 

8872bf2c4b8339890901a652bec1e835.jpg


Først etter at militære IS-enheter brukte ekstrem-vold mot egne sponsorer som i Paris, Brüssel og Tyrkia og etterat hundretusener flyktninger fra Syria og Irak med fare for sine liv begynte å søke beskyttelse i Europa, kunne det virke som om noen begynte å komme på bedre tanker. Men fortsatt stiller opposisjonelle krav og betingelser som kan føre til at den interne syriske dialogen ikke finner sted, stikk i strid med FN-sikkerhetsråds-resolusjon 2254. 

Men dagens scenario er likevel ikke bare slik. Haytham Manna meldte fra i Genève om en gruppe som også støttes av Moskva. Den har gått ut med en «demokratisk-sekulær liste». Gruppen har 15 deltakere og 15 rådgivere. Manna representerer i Paris Syrias nasjonale koordineringskomite for demokratisk endring

 

oldwhole.jpg

 

Men delegasjonen fra Riyadh, med full oppbakking fra Saudi-Arabia, forstyrrer fortsatt. Den tidligere syriske kommunisten og dagens president i «Syrias nasjonalråd», George Sabra, gikk åpent ut 28/1-2016: «Vi reiser ikke til Genève». Så har da også USA med sine allierte sørget for at det ble sendt en form for «forhånds-instruks» fra denne koalisjonen. Framfor alt skal de ha fram sin egen versjon til journalistene i Genève. «Aktivistene» som nekter å delta i dialog,  har åpenbart ikke hørt oppfordringen fra FNs humanitære organisasjoner. De sier nå høylytt at  det internasjonale samfunn ikke lenger kan tåle så inderlig vel katastrofen som rammer sivile syrere som følge av en katastrofal politikk, men som John Ging fra FNs hjelpe-organisasjon, OCHA, krever at forhandlerne må finne fredelige politiske løsninger.  


«Nå er det nok», sa FNs representant i Damaskus, Yacoub el-Hillo, 26/1, i Damaskus. I stedet for politisk krangel må menneskene snakke med hverandre. FN-utsending for Syria, Staffan De Mistura, sa at mange flere deltar nå. Han får ikke bare støtte fra Russland, Kina og Iran, men også fra USA og vestlige land. De Misturas kvinnelige medarbeider, Khawla Mattar, sa 29/1 at samtalene starter som planlagt. De Matura mottok først Syrias regjeringsdelegasjon, så kom flere samtalepartnere og representanter for «sivilsamfunnet i Syria» til dialog i flere rom.


«Når syrerne får lov til å snakke sammen, kommer de snart til enighet», sa en arabisk diplomat optimistisk til Junge Welt i Damaskus. 

Oversatt, Per Lothar Lindtner, 2/2-2016. Kilde: JW/ Karin Leukefeld, Genève. Bloggkommentarer levert av Disqus