Tilbake til bloggen

Nye restriksjoner

Makedonia har innført ytterligere restriksjoner.


Migranter må bevise at de kommer fra krigssonerMakedonske myndigheter har innført nye restriksjoner for asylsøkere som ønsker å slippe inn i landet selv for videre transit til andre EU-land, sier nå gresk politi. Det forlange nå at de beviser at de kommer fra områder hvor det fortsatt pågår krigshandlinger.

 

f-slovenia-a-20151113.jpg


Representanter fra politiet som uttaler seg under forutsetning av anonymitet har sagt til AP at bare folk fra byer hvor det fortsatt er kamper vil kunne regne med å bli vurdert som gyldige asylanter. Dette systemet settes i verk fra i dag. Folk fra Aleppo vil f.eks. regnes som asylanter siden det fortsatt er en krigssone hvor det er pågående fiendtligheter, mens folk fra Damascus vil ikke bli tillatt å slippe inn. Den syriske hovedstaden regnes nå som sikker.


Det samme gjelder for den irakiske hovedstaden Bagdad, til tross for de fryktelige terrorhandlingene som hele tiden finner sted der.


I Hellas, som brukes som transittland for asylsøkerne, er det nå stuet sammen anslagsvis 13 000 til 14 000 på den makedonske grensen.

 

1200x630_316871_migrant-crisis-slovenia-begins-buildin.jpg


I begynnelsen av forrige uke uke besluttet makedonske myndigheter å stenge grensen for flyktninger fra Afghanistan. Den serbiske regjeringen har gjort det samme. Hellas statsminister, Alexis Tsipras har krevd at nylig ankomne flyktninger til Hellas trenger å omplasseres innad i EU:


«Flyktninger ønsker å dra herfra (Hellas) og nordover (videre inn i EU), men de kan ikke. Jeg snakker rett fra levra. Vi må skaffe disse menneskene en anstendig sted å bo, men alt som trengs er en rimelig fordeling (mellom EU-landene)», sa Tsipras til den tyske avisen Bild.


«Vi kan ikke være noen permanent leir for de menneskelige sjelene som ikke vil være her», sa ha videre. Han hevdet at Aten oppfyller alle forpliktelsene vedrørende flyktninger, mens resten av EU ikke gjør det.

 

fence_3497568b.jpg


Kommentar: Dette har ligget i kortene lenge og er signal om en politikk som bryter sammen. Fordi de ulke landene innad i EU har ulike forutsetninger for å mestre en slik situasjon, er det derfor heller ikke mulig å lage en felles politikk. 


Det har hele tiden, slik jeg ser det, bare vært et tidsspørsmål når slike restriksjoner ville dukke opp. Det utrolige er at våre politikere i flere måneder satt passive og så det som skjedde - i et lønnlig håp om at det ville gå seg til.


Det viktige som skulle vært gjort umiddelbart var å sende melding til områdene med potensielle migranter at Europa ikke var noen frihavn for alle som kunne ta seg dit. Dessuten skulle penger vært avsatt til å lette deres tilværelse der de befant seg og til hjelp for å bygge opp deres hjemland.


Men det ville nok ikke krigsindustrien likt, de enste som har tjent på krigene.  Jeg må si med Nordahl Grieg:


Krig er forakt for liv.

Fred er å skape.

Et EU i oppløsning

Et EU i oppløsning.


Den Østerrikske kansleren Werner Faymann har skyldt på Tysklands «åpne-dør»-politikk like mye som på mangelen på samarbeidet EU-landene imellom for migrasjonskrisen, og har i den forbindelse uttalt at Østerrike ikke vil være noen fordelings-sentral for flyktninger.


Han flyttet ansvaret for taklingen av krisen til Tyskland ved å si «det skulle vært satt opp en daglig kvote og deretter bringe disse flyktningene direkte fra Hellas, Tyrkia eller Jordan». «Situasjonen hvor tusenvis mennesker vinkes gjennom daglig (til Østerrike) og samtidig informerer Tyskland at de bare vil tillate 1000 eller 2000 inn i landet, er ikke holdbar for Østerrike», sa han til den Østerrikske Kurier.


closeup_neoterya1_2.jpg

Dette bildet finner en under søk-ordet oppløsning.


«Østerrike kan ikke og vil ikke bli en fordelingsentral. Dette må ta slutt», la han til og understreket at «siste år tok Østerrike imot 90 000 asylanter som er mer enn Tyskland målt etter innbygger-tallet.»


Under intervjuet gjentok han at flyktningene skulle ha blitt fordelt mellom EUs medlemsland ved den ytre grensen til unionen, i Hellas og Italia. «Hvis alle medlemslandene hadde tatt flyktninger utfra folketall, kunne vi ha gitt vern i Europa for to millioner mennesker», sa han.


Mandag uttalte den østerrikske forsvarsministeren, Hans Peter Doskozil, noe av de samme tankene da han uttalte at om ikke Tyskland ønsker å introdusere en kvote for flyktninger, skulle landet «bringe dem direkte fra Hellas til Tyrkia.» Han sa også at «Tyskland har store fordeler grensekontroll-tiltakene som Østerrike har iverksatt.»


Gerhard Mangott fra universitetet i Innsbruck sier at tiltakene overfor flyktninger drives av to hensyn. For det første angsten for økende oppslutning for høyrepartiene særlig frem mot kommende presidentvalget. For det andre tror ikke lenger regjeringen på noen EU-løsning om fordeling landene imellom, og de tror ikke det vil fungere fremover heller. Dermed blir tiltaket å holde dem ute av Østerrike.


Den østerrikske kanslerens uttalelser er skarpt kritisert av Tysklands Angela Merkel. «Ethvert land

som stenger de nasjonale grensene gjør ingenting i forhold til årsaken for flyktningestrømmen", sa hun.


tumblr_nn7xc9w1kj1raiu0io1_1280.jpg

Det samme med dette.

Kommentar: Det er full brann i «rosenes leir». Det åpenbare er at hvert enkelt land nå gjør alt for å redde seg selv. Kanskje det er på tide å spørre befolkningene i de ulike landene om hva de mener.  


Det finnes rundt 60 millioner flyktninger ifølge FN. Løsningen på dette problemet er ikke migrasjon til Europa - det forstår enhver som tenker seg litt om. Dessuten er det politisk umulig.


Løsningen kan begynne med å stoppe krigene som driver frem migranter, der har særlig USA et betydelig ansvar. Kanskje en kan begynne med å kreve stopp i våpensalget til Saudi-Arabia som driver sin krig mot Jemen. Eller å kreve stopp i USAs dronekriger over hele Midt-Østen. 


Men den langsiktige løsningen er å skape en økonomisk verdensorden som sikrer alle mennesker levelige kår der de bor.  

Bare litt demokrati, takk!

Hva med demokrati?

 

Norge som farse.


Partispissene møtes i Nydalen i Oslo for bli enige om en felles asylpolitikk. På tv får vi da vite at partisjef y mener man lyttet til hverandre, x mener vi ikke må ta fra bistandsbudsjettet og z mener at Norge må bli mere generøse,etc etc.


I Klassekampen 2 mars har vi da en rapport fra kommuneNorge hvor det heter at FRP på lokalnivå "stemmer imot egen regjering.»


Aftenposten har som overskrift idag at det gjøres istand husrom til 60 000 asylsøkere for UDIs prognoser (som alltid er feil) går ut på at 33 000 forventes ankomme i 2016.


Samtidig som dette skjer driver byråkrater i UD og skriver hemmelige dokument om at det går til dundas med EU-prosjektet som faktisk er en uoffisiell sannhet i Norge selv om Frank Rossavik og Harald Stanghelle driver og "håper og tror" som vanlig i Aftenposten.


Om du tar deg inn på svenske blogger,kan du lese følgende: hvis du vil vite noe om hva som skjer i Sverige må du lese engelske og amerikanske aviser, spesielt Daily Mail. Men sånn er det overalt over hele Europa hvor det nå skytes og brennes flyktningemottak hver dag, men alt skal hemmeligholdes. Det er åpenbart europeisk konsensus om dette.


Allerede nå er det påfallende at de webber jeg bruker for informasjon,kommer opp flere og flere meldinger om at " Denne bloggen er ikke tilgjengelig for øyeblikket". Helt åpenbart har allerede sensureringen av Facebook og Twitter trådt i aktiv virksomhet.


Poenget nå er dette: 2015-tilstrømningen til Europa var bare en spe begynnelse. Det er nå det hele begynner for alvor. Allerede 130 000 har i 2016 tatt seg inn i Europa. I Sverige venter man ytterligere 140 000!!!!


Kjære landsmenn og kvinner: Sverige kommer til å bryte sammen allerede i 2016.Rikspolitisjefen Dan Eliasson uttalte 1.3 at Sverige fort trenger 3300 nye politifolk til en pris på 3,9 milliarder svenske kronor. Meldinger kommer på løpende bånd om at skattene må økes radikalt - selvfølgelig. Og attpåtil: Sverige leder suverent av 26 EU-land hvor innvandrere ikke arbeider!!!!!


cdd46f5628a8f905a7ee21ce9b674ad1.jpg

Al Oleos bilde. Solnedgangen for EU?


Merkel presser på at EU skal sende 300 millioner Euro til hjelp i Hellas. Både ved Makedoniagrensa og Calais brukes det nå vannkanoner og tåregass som blir den nye normalen og asylmottak settes i brann uten stopp. Også hemmeligholdt.


Kilden til den totale oppløsning av EU er blant annet at de sentrale landene ikke bare er uenige, men de motarbeider hverandre. Østerrike forsøker å "smugle" asylanter inn i Tyskland og Frankrike har nå stålkontroll på grensene: bare 26 700 slapp inn i 2015 og for 2016 meldes det: ikke flere enn 30 000.


Men dette er jo bare blåbær. Østerrike i 2015 tok inn 80 000 asylanter - befolkningen er bare på 8,5 millioner. I 2016 er prognosene for nyankomne mellom 800 000-1,5 millioner!!!


Østerriksk befolkning er inspirert av at Ungarn holder folkeavstemninger om Asylspørsmålet. I andre EU-land er man nå livredde folkeavstemninger, også de tre deltstatsvalgene som Tyskland skal holde om en lang uke. Elitene er vettskremte for å bli stemt ned.


caco_pintura2.jpg

Ukjent kunstner for meg. Heter: "on the road again".


Norsk "politikk" på asylspørsmålet er etter mitt skjønn en lekestue for politiker-ræl og pompøs retorikk oppvisning som media (selvfølgelig) framstiller som driftige praktiske framgangsmåter. Så sitter byråkratene på bortgjemte kontor i UD og skriver sannferdige oppsummeringer om EUs sammenbrudd. For et Donald Duck.


Det eneste som kan redde Norge over politiske provinssykdommer,v ar om landet foreslo- i likhet med Ungarn - en landsomfattende folkeavstemning om asylantspørsmålet og saker knyttet til det. Det ville i det minste bety en mental utlufting for folket i dette landet som - uansett hva den enkelte måtte mene - blir dritlei all denne uklarhet, all denne grøt og all denne propaganda i tv og aviser.


For nasjonens mentale tilstand er dette nå helt nødvendig. Demokrati er faktisk den eneste medisin som kan redde Norge fra å gå samme vei som Sverige.


Jan Hårstad


Slutt på åpen-dør politikk

Tyskland planlegger å droppe åpen-dør-politikken.


Tyskland som er målet for mange migrantene vil snart begynne å  avvise dem ved grensen hvis ikke tallet på dem som reiser snart faller. Det er innenriksministeren som sender denne beskjeden til EU om at tiden med åpne armer er forbi.


Likevel sier fortsatt kansler Merkel at det er ønskelig med åpne genser. men «Welt am Sonntag» «lekker» nå at det forberedes en langt mer radikal politikk. Ifølge avisen sier kilder nær innenriksministeren, Thomas de Maiziere, at han allerede har gitt beskjed om planlegging av tiltak for å tette grensen. Tanken er at asylsøkere skal avvises allerede ved grensen. Disse tiltakene kan allerede kunne bli satt ut i livet i løpet av de nærmeste ukene hvis ikke mengden mennesker som krysser grensen mellom EU og Tyrkia reduseres drastisk i nærmeste fremtid.


thomas-de-maziere.jpg

Thomas de Maiziere


Et slikt tiltak er en direkte trussel mot EU-konseptet. Og et slikt dramatisk tiltak kan ikke innenriksministeren iverksette på eget initiativ. Det må komme fra høyere hold, altså fra kansleren selv. 


Ifølge Welts kilder i det Bayerske politidepartementet er nå jurister bedt om å forberede det som må til i tilfelle politiet setter i verk varige grensekontroller og begynner å avvise asylsøkere på grensen. Slike tiltak sees på som et forsøk på å legge press på andre EU-land forut for EU-Tyrkia møtet kommende mandag. For de Maiziere vil, ifølge avisen Welt, dette møtet bli et vendepunkt.


Hvis ikke EU klarer å takle krisen i fellesskap på møtet «blir Tyskland tvunget til å få til en reduksjon (av migranter) på egen hånd gjennom egne tiltak, uansett sanksjoner fra EUs side», skal den Bayerske innenriksministeren ha sagt.


Tidligere i begynnelse av februar skal Merkel ha uttalt at hun vil sloss for en felles EU-Tyrkisk plan fordi stenging av grensen er den minst ønskelige utfallet slik hun så det. Hvis EU ikke klarer å finne en løsning og «istedet stenger den gresk-makedonske-bulgarske grensen», må en være klar over konsekvensene dette vil ha for Hellas, EU og Schengen-området», skal hun ifølge Reuters ha sagt.


Meningsmålinger i Tyskland viser nå at en overveldende majoritet er for en begrensing av migranter fra utlandet. Bare 11%, skal ifølge siste måling fortsatt være positiv til en åpen grense.


angela_merkel_2008.jpg

Kansler Merkel


Kommentar: Det vi nå ser er at virkeligheten løper foran politikerne. Kampene på den gresk-makedonske grensen er allerede begynt. EU-prosjektet går i oppløsning for hver dag som går. Hvert land forstår at det ikke er hjelp å få fra Brüssel.


Det ville forbause om en skulle klare å komme frem til noen form for enighet nå, fordi en har vært på etterskudd hele tiden.


Spørmålet for Norge er når en klarer å samle seg til en avtale med Russland for kontroll av «smutthullet» ved Kirkenes. Men den politiske viljen ser fortsatt ut å være diktert av USAs konfrontasjonsbehov fremfor å sikre landets faktiske interesser.


Oppbyggingen av forhåndslagring av tunge våpen nær den russiske grensen er viktigere enn et godt naboforhold og avtaler om tiltak av felles interesser.

Tid for oppvåkning?

Tid for oppvåkning?

 

Selv makten kapitulerer.


Det som har skjedd i de siste dagene er at selv globaliseringsbyråkratene i Brüssel sier at det nok går mot slutten av EU. euobserver.com er en offisielle blog for EU og her er overskriften 25 februar:

"EU at breaking point over migration crisis." En oppsiktsvekkende innrømmelse som korresponderer til Syriza-leder Tsipras siste uttalelse: Såfremt dere fortsetter å behandle Hellas som dere gjør, vil Hellas bli Europas LIBANON.


Helt realistiske ord varslet av meg også gjennom flere år. Libanon veksler mellom åpne borgerkriger og fredelige borgerkriger og sånn går det også i Hellas. Jeg slutter meg til de analytikere som hevder at for globalistene har Hellas for dem i de siste fem årene vært et eksperimentelt verksted for The New World Order. Hvor langt kan man skatteflå bønder og sulte pensjonister før det går over til shooting wars? Nå er vi omtrent der.


mystical_fantasy_paintings_kb_wall_josephine-whispered_dreams1.jpg

Dette bildet av John Smallman er nok lite dekkende for situasjonen i EU nå


Sverige har helt til det siste regnet med EUs økonomiske og logistiske hjelp i å utsende rundt 80 000 asylanter som ikke kommer fra Syria og ikke fra krigssoner. Dette kan de nå glemme så fort som overhodet mulig. Med EUs sammenbrudd vil enhver stat kjempe for sine egne interesser og det vil bli mer enn knuffing ved grensene. Allerede nå er Østerrike i tottene på Tyskland/Hellas og Belgia i tottene på Frankrike. Og mer vil det bli.


I Tyskland finnes det anslått 130 000 asylanter som ingen vet hvor er. Jeg har ikke det nøyaktige tallet for Sverige nå, men der er det også snakk om over 50 000 forsvunne. Og som svensk politi bemerker: yndlingslandet for islamske terrorister er Sverige. Da vil vi minne om at antatt 5000 Jihadi proffterrorister går løs i EU skal vi tro EuroPol.


I Frankrike er det som bekjent unntakstilstand og offisielt er jo denne rettet mot radikal islamisme og terror. MEN,MEN. Det pågår en fryktelig klappjakt på landets ukorrekte dissentere og igjen oppsiktsvekkende er hva som skjer med kjent katolsk abbed, Guy Pages som i mange år har utgitt bloggen "Islam et Verite."

Pages hovedpoeng er at det er umulig at Islam kan bli integrert i Frankrike og som straff for denne tankeforbrytelsen har politiet stoppet hele bloggen hans med arkiv og linker.


Dette har også jeg hevdet minst i ti år om ikke lenger, men jeg har ikke noen egen blog og blir kanskje oversett. Hvem vet?


Jeg har heller ikke forstått hvordan Ervin Kohn har kunnet skrive bizarre artikler som om han talte på vegne av det jødiske samfunnet i Norge.


tumblr_o164qake9p1s66232o1_1280.jpg

Nei, det er nok ikke idyllen som rår i EU


Nå har det blitt opprettet en egen jødisk avdeling av europeiske Pegida som har en egen blog gående med ultrainteressante kvalitetsartikler som jeg anbefaler alle å gå inn på. Virkelig til å få forstand av. JEWPEGIDA.


Enhver må forstå at et sammenbrudd for EU vil ramme våre naboland Sverige og Danmark som en tsunami, men toppen av norsk Vangsgutetenkning var forestillingen om at denne tsunamiens bølger ikke også slo over oss. Det vil den defintivt gjøre.


Det klokeste Erna Solberg nå kunne gjøre,var om hun i praksis begynte å realisere den bekymringen hun uttrykte forleden i danske Berlingske.


Det er faktisk en hastesak om hun forstår det eller ikke.


jewpegida.blogspot.no

euobserver.com


Jan Hårstad


Schengen er død. Midlertidig?

Belgia opphever Schengen-avtalen


Belgia har midlertidig opphevet Schengen-reglene som tillater reiser uten pass mellom noen av EU-landene. Hensikten er å få kontroll over migrasjonsbølgen særlig fra Frankrike. Belgias innenriksminister, Jan Jambon, meldte tirsdag at hans beslutning er et resultat av at Frankrike ser etter muligheter for å fjerne det som kalles «jungel-leiren» i Calais hvor det nå oppholder seg 4000 mennesker. Det de er redd for er at et slikt tiltak ville gi en impuls til en forflytning fra havnebyen i Frankrike mot Belgia.


«Vi har meldt fra til EU-kommisjonen at vi midlertidig trekker oss fra Schengen-avtalen», sa Jambon på en pressekonferanse i Brüssel. Beslutningen vil tre i kraft fra og med onsdag. Schengen avtalen tillater ID-fri bevegelse mellom alle de 26 landene som deltar.


calais44.jpg

Fra Calais. Er dette et oppholdsted for mennesker?


Belgia melder at de vil øke politinærværet på grensen for å få kontroll over situasjonen. Mellom 250 og 300 politifolk vil bli plassert langs grensen. «Vi vil bruke politifolk som utfører grensekontroll langs grensen på ulike steder, bl.a. på steder som vi vet brukes av smuglere», sa han.


Myndighetene i Belgia er redd for en massiv innvandring fra Calais. Siden de ikke kommer seg til Storbritannia vil de velge Belgia.


calaismigrant.jpg

Fra Calais: Eller dette?


Kommentar: Dette er en ny spiker i EU-kista. Det bekrefter det som blir mer og mer tydelig for hver dag som går: Schengen-avtalen er død. Hvert land må klare seg selv. Felles EU-tiltak er ikke mulig og Hellas sitter igjen med en faktisk invasjon av ulykkelige og strandete mennesker.


Dette har lenge ligget i kortene etter at masse-migrasjonen startet i fjor høst. Tiden for illusjoner om felles EU-tiltak, som har ført til handlingslammelse, er forbi. Nå handles det i hvert land og Ungarn som bygget grensegjerder er ikke lenger skurk, men fremsynt.


Hele asylinstituttet ligger på sotteseng. Det var ikke laget for noe slikt vi ser nå, og undergraves for hver dag som går. Det er virkelig en tragedie å invitere hundretusenvis av mennesker til en tilværelse uten fremtid i Europa og gi dem drømmer om et liv som ikke kan oppnås - i en verden med økende arbeidsledighet, fattigdom og økende sosiale motsetninger.


I Norge vil også grensekontrollen komme og regjeringen vil vinne på å komme overens med vår store nabo Russland, fremfor å tilfredsstille det fjerne USAs behov for fortsatt kald krig og opprustning.

Fortsatt flertall for å forlate EU

Ny EU-måling bekrefter den forrige


Det er fortsatt flertall i Storbritannia for å forlate unionen.


I en ny meningsmåling som ble offentliggjort søndag bekreftes det en tidligere måling har vist. Resultatet er ganske likt den forrige som ble offentliggjort for noen uker siden. 20% av de spurte har ikke tatt stilling til spørsmålet. For resten fordeler svarene seg slik: 42% vil forlate Unionen mens 38% vil bli værende. I et valg ville dette gitt resultatet: 53% vil ut mens 47% vil bli værende.


Spørsmålet skal opp til avstemming i Storbritannia seinest i juni 1917.


Denne undersøkelsen ble gjennomført den 15. og 16. januar i år og 1004 deltok. den siste målingen fra dette instituttet ble gjort i september og da var tallene 51% for å forlate unionen mens 49% ville bli værende.


Nå sier 34% av de spurte at Paris-angrepene har forsterket deres ønske om å forlate unionen mens 12% sier at det har fått dem til å ønske sterkere å bli i Unionen.


apotlas_by_artozi-d825e1v.jpg

EU-prosjektet i den syvende himmel.


Køln episoden har bidratt til å forsteke ønske om å forlate unionen. 38% sier at det har en slik effekt på dem mens 8% gir uttrykk for det motsatte.


Cameron har sagt han vil sloss for medlemskap i Unionen bare hvis han får forhandlet frem reformer innad i EU som vil tilbakeføre mer suverenitet til Storbritnnia.


Kommentar: Når krybben er tom bites hetene, heter et gammelt ordtak. Unionen er i full oppløsning, slik jeg ser det. Schengen-avtalen som var helt sentral som en del av integreringen er i praksis opphevet. Euroen står for fall.


På tide å kutte EØS-tauet før vi blir dratt med ned i dypet, for EU-skuten er i ferd med å synke.

Nei-siden leder nå i England

Meningsmåling i Storbritannia:


Det er nå flertall mot EU-medlemskap.


Et flertall av britene som har bestemt seg er nå mot EU-medlemskap. Dette fremgår av en fersk meningsmåling som ble gjort av ORB og offentliggjort i dag. Mens tidligere målinger har vist jevnt løp viser denne nå et klart flertall mot medlemskap.


Ifølge målingen er 43% av britene nå mot EU-medlemskap mens 36% er for. 21% har enda ikke bestemt seg. Tar et bort de som ikke har bestemt seg er forholdet 54-46, altså et større flertall mot EU enn det vi så under begge folkeavstemningene i Norge.


Dette er en tendens som vi nå ser i alle EU-land, f.eks Danmark og Polen eller Portugal. Tilliten til hele organisasjonen smuldrer, godt hjulpet av en migrasjonstrøm som har fortalt alle som vil se at systemet ikke fungerer under press.


11a179490389c5bbc8eec74479faea30.jpg

Lysene brenner ut for EU-systemet.

«Til tross for den forestående avstemmingen om Brexit, har betydelig flere mennesker rapportert at de føler seg fjernere fra Europa i løpet av de siste 12 månedene, enn de som føler seg nærmer», sa Johnny Heald som er sjef for ORB International.


«Hvis statsministeren skal unngå en katastrofe på jobben må noen ganske snart begynne å overbevise folk ganske fort om hvorfor vi skal bli værende som en del av EU.»


Det store spørsmålet er om dette først og fremst dreier seg om ord eller om realiteter - altså at det er EU og systemets politikk som forårsaker motstanden i befolkningen - ikke ikke dårlig overbevisningsevne, særlig når dette skjer til tross for en massiv mediestøtte til Ja-siden.  

Er dette vennskap?

Lavrov:


De europeiske lederne sier en ting privat og noe helt annet offentlig.

Lavrov uttaler seg her om europeiske lederes forhold til Russland.


Og han fortsatte:

«Noen ganger sier de ting fra en talerstol som står direkte i motsetning til hva de sier ansikt til ansikt når ingen kan overhøre det som sies», sa han til TV-kanalen Zvezda. «På tomannshånd kan de fleste EU-ledere fortelle meg ganske sensible saker, at det var galt å konfrontere Russland i Ukraina - saken, som ble et offer for EU-politikken da EU ble tvunget å velge mellom de to (Ukraina og Russland).


Alle sier: La oss roe dette ned så kan vi gå tilbake til normale relasjoner, strategisk partnerskap. Men når alle er samlet og snakker offentlig, kan de rett og slett ikke si dette,» sa han.

 

183648863.jpg

Russlands utenriksminister Sergey Lavrov

 

Dette er en melding som virker umiddelbart ganske uskyldig, men er etter min mening svært urovekkende. Den forteller at de europeiske lederne er under press og handler deretter. Men den forteller noe mer enn akkurat det. Og det er det som skremmer.


I klartekst forteller denne meldingen at vi i Europa ikke lenger har ledere som handler utfra sin egen overbevisning, utfra egne tanker og betraktninger utfra det de mener er det beste for eget land og den befolkningen som de skal representere.


Tvert imot forteller denne meldingen om det motsatte: Den sier at våre ledere opptrer som gisler og handler og snakker på tvers av det de egentlig mener. Denne meldingen forteller at våre ledere ikke handler på våre vegne, men på noen andres og ikke av hensyn til våre interesser men av hensyn til noen andres interesser.


Vi kan godt late som vi ikke forstår hvem som presser frem denne underkastelsen - for det er det dette er. Våre folkevalgte underkaster seg en makt de ikke klarer å stå imot. Vi er blitt husmenn i eget hus. «Vennene» våre tvinger oss til noe vi egentlig ikke vil.


Er det venner som gjør noe slikt? Er det slik vennskap skal være?


Nei, ingen likeverdige vennskap fungerer slik. Tvert imot. Dette noe helt annet. Dette er jungelens lov - den sterkestes rett. Dette er utpressing - psykopatenes vennskapsforhold.

 

donnie-darko.jpg

Noen venner skal en passe seg for.

 

Dette er slik imperier opptrer overfor vasaller. Det er slik psykopater pleier sine vennskap.


Imperiets navn? 


Det kan være dagens gjettekonkurranse for de naive som tror godt om alle.

"Never let a good crises go to Waste."

Grenzschutztruppe for Norge?

Det som står på dagsorden for EU-kommisarene i Brüssel denne uka er ferdiggjørelsern av et dokument om en overnasjonal militær bevoktning av EUs Schengen-grenser. Ett av de ivrigste EU-land i Europa er Norwegen tiltross for befolkningens Nei, men vi er i Schengen definitivt og hva Brüssel vedtar denne uka gjelder også for SchengenNorge.

EU-globalistenes store drøm er som bekjent å knekke nasjonalstater og derved nasjonale grenser. Men skal de i praksis lykkes med dette,forutsettes en ny krisepreget situasjon som definitivt eksisterer nå.

Da tyske Wolfgang Schäuble ble intervjuet om utviklingen av det nasjonsbefridde EU i New York Times,bemerket han at ombyggingen av EU til en ny politisk UNION forutsatte en stor krise. Stemningen er alt annet enn lystelig i Brüssel, men nå ser man muligheten til å presse på for et Europas Forente Stater etter modell av USA. "Never let a crisis go to waste."

Ifølge tysk presse er ideen i hovedsak slik. Det opprettes et eget Kommisariat for beskyttelse av Schengen grensene. Det nåværende FRONTEX er bare på 350 mann og dette vil bli utvidet til hele 5-6000, men ikke nok med det: en rapid reaction force på 1500 personer vil stå klar til å reise til Schengen-grensene etter akuttbehov. Rent teoretisk kan vi da ikke se bort fra at disse Grenzschutztruppen en dag også kan stå i Storskog.

Det er Tyskland og Frankrike som kjører dette prosjektet som møter hardnakket motstand fra de østeuropeiske landene som sier at dette fratar dem suveren nasjonal kontroll av grenser og innvandringspolitikk. Ja, og det er da også meningen for EUs grensekommisariat skal ha overnasjonal myndighet,folkerettslig og juridisk stå over nasjonalstatene i EU. Som enhver vil forstå: dette er ett av flere tiltak som vil føre til en raskere og fullstendig integrasjon i EU - såfremt det lykkes.

Marine Le Pen tapte regionalvalget i Frankrike på søndag 13 des 2015 på grunn av mye taktisk stemmegivning og kommenterer: politikk i Frankrike er nå veldig tydelig. Det er globalistene mot patriotene.

Ikke dessto mindre brukte Kanzlerin Merkel helga til å snakke til Bundeswehr og militært personell hvor hun sjokkerer med å legge seg på en helt annen linje i Syriakrigen enn partner Hollande i Paris. Hun avviser alle former av samarbeid med regimet Assad i Damaskus,noe franske diplomater har jobbet intenst med de siste to månedene. Den felles utenrikspolitikk som Brüssel skrøt av skulle bli det nye EU,finnes ikke. De klarer ikke engang å bli enige om hvem som skal dele/ha 160 000 flyktninger.

Det samme gjør seg gjeldende med sanksjonene mot Russland som ble innført juli 2014 og som utgår i januar 2016. Ny debattrunde går nå og Italia leder en blokk som ikke vil ha mere sanksjoner. Det finnes ikke ett eneste tema hvor det hersker enighet om noe spørsmål innen EU og selv president Martin Schultz spekulerer i om hvorvidt EU finnes om ti år.

Fullstendig underrapportert i media er den voksende voldsspiralen i en rekke EU-land.

Et nytt steg i graden av vold fant sted i Leipzig lørdag 12 des 2015. Der var det både høyre og venstremarkeringer som endte med at voldsvenstre havnet i et større slag med Politiet som medførte at 69 politifolk ble skadet,politibiler en masse ødelagt,brannkorpset hindret.etc Det er i tysk presse omtalt som en GEWALTEXZESS og det skulle ikke forundre meg om denne dagen vil bli stående i historiebøkene som inngangen på den tyske borgerkrigen.

Det kan fortone seg som om Wahhabi-statene i Gulfen ser det slik at Tyskland allerede er på vei til å bli en islamsk stat for deres satsninger på moskeer og islamske kulturcentra skyter uhemmet fart.

Eksempelvis München hvor en sentral tomt på 3 300 kvadratmeter er innkjøpt for 4,4 millioner Euro. Her skal det bygges en moske til en pris av 4,5 millioner Euro og bygges et "Zentrum für Islam in Europa" på 6000 kvadratmeter, samlet pris 30-40 millioner Euros.

Episoden med Sharia Politi - varselsvester i Wuppertal - går organisk inn i et større bilde av EU-politikk. Eurabia,det nye Europas Forente Stater, som en euroarabisk nydannelse. Bat Yeor har fått rett i alle sine prognoser, men er selvfølgelig en ikke-person.

 

kilder:

epochtimes.de

deutsche-wirtschafts-nachrichten.de


Jan Hårstad

Nok EU-integrering, sa Danmark.

Løkke ba om ja: 

`Et ja er det trygge`, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen før danskene ble kalt ut til å si sin mening om mer deltakelse i politi- og justissamarbeidet i EU. «Har vi hørt den før i Norge?»

Danskene har tatt stilling til det såkalte rettsforbeholdet de har hatt i EU, og som har satt dem utenfor dette samarbeidet. Regjeringen har ønsket å få mulighet til å melde Danmark på ulike justisprogram fra sak til sak gjennom en såkalt tilvalgs-ordning.

Løkke Rasmussen og Venstre har hatt med seg Socialdemokraterne, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Alternativet på ja-siden, mens nei-siden består av Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance

Europol :  Det er først og fremst forholdet til Europol som har presset avstemningen fram. Europol er i ferd med å skifte innretning til å bli et overstatlig samarbeid. Ved et nei må de forhandle fram en annen type tilknytning til samarbeid om politi og jus. Det har Norge gjort, men har Løkke fryktet at det skal bli et B-medlemskap som tar lang tid å forhandle fram..(©NTB)

Politiken: 

"Danmarks magtelite er ude af trit med befolkningen. Hvis Danmarks magtelite kunne bestemme, var det blevet et rungende ja til at afskaffe restforbeholdet. Det danske retsforbehold betyder således fortsat, at Danmark ikke kan deltage i store dele af EUs fælles retspolitik og på længere sigt heller ikke i politisamarbejdet Europol… 

I Nordsjælland, hvor mange af landets mest magtfulde mennesker bor, var der stor opbakning til at erstatte retsforbeholdet. I Gentofte stemte 65,5 % ja. Afstemningsresultatet er en legitimitetskrise for magteliten i Danmark. For jo længere folk bor fra elite-ghettoerne, desto mere stemmer man nej…

`Det er en forbløffende forskel. Hvis denne afstemning var blevet afholdt i magteliten, så vil jeg gætte på, at 95 % havde stemt ja`, siger Christoph Ellersgaard, som fortsetter slik: `Det er  er præcist de områder, hvor de mest magtfulde danskere bor, hvor der er flest ja-sigere…

Op til afstemningen har spidsen af dansk erhvervsliv og fag-bevægelsen kæmpet for et ja. Og totredjedele af Folketingets partier har gjort det samme. (minner dette om Norge?)

`Mange i magteliten har været ude og lave kampagne for et ja. Vi har ikke set nogen, der har anbefalet et nej i den absolutte magtelite. Det tyder på, at dem som træffer beslutningerne i de store virksomheder, i fagforeningerne og i staten, at de er meget uenige med den almene befolkning. Det er problem for dem, at befolkningen slet ikke er med på den retning, de gerne vil sætte for Danmark`, siger Christoph Ellersgaard…

Men sammenlignet med Europafstemningen i 2000, hvor der også var 53 % af danskerne som stemte nej, så er elitens EU-begejstring dog stilnet en smule, bemærker Christoph Ellersgaard. 

Flere eksperter har efter valget konstateret, at der også er åbenlyst misforhold mellem den politiske elite og befolkningne. Totredjedel af Folketingets medlemmer anbefalede et ja, men kun 46,9 % fulgte rådet… 

Dansk Folkeparti har haft held til også at gøre afstemningen til et spørgsmål om flygtninge- og udlændingepolitik og til en diskussion om mistillid til politikere. Igen og igen har partiet slået på, at man ikke kunne stole på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) garanti om, at Danmark ikke bliver en del af en EU-asylpolitik uden en ny folkeafstemning.

Enhedslistens topfolk understregede, at deres nej til at erstatte retsforbeholdet med en til-valgsordning er et anderledes nej end Dansk Folkepartis. At man i modsætning til DF forsøger at finde internationale løsninger. Men partiets retsordfører Pernille Skipper er enig med DF i, at nej’et bør føre til en ny, bredere europapolitisk aftale: `Den såkaldte europapolitiske aftale er stemt ned, den er ude, den er i skraldespanden.  

LA: Ikke nej uden os: Tilbage på Christiansborg fejrede Liberal Alliance, at den europæiske tendens med borgerlig EU-skepsis i den grad er nået til Danmark. Partiet har trods en velvilje over for næsten alle de 22 retsakter, der er med i tilvalgspakken, ført fuldtonet kampagne for et nej.  

`Borgerlig-liberale vælgere har behov for at høre, at der er et borgerlig-liberalt parti, som deler deres bekymring, i forhold til at forsøge at fifle med grundloven. At der er andre end Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU, som er nejstemmer…"

Danskene sa nei til å avskaffe rettforbeholdet: valgdeltakelse: 72 % 

Kommentar: Tendensen fra valget både i Frankrike og Danmark er entydig. Motstanden mot elitens anti-demokratiske og pro-kapitalistiske holdninger vokser over hele Europa. Kampen mot norsk EU-medlemskap må nå dreies mot et nei til EØS. Hvis da ikke EU går i oppløsning før den tid.

Nok en spiker i EU-kista

Polen vil ikke ha immigranter


Polens kommende EU-minister sa at Polen ikke vil motta EU-bestemte kvoter for migranter. Dette skyldes det som nylig har skjedd i Paris.

Konrad Szymanski, som skal tiltre kommende mandag, sa at den regjeringen han er en del av ikke vil godta kvoten landet er tildelt av migranter som de forrige regjeringen hadde fått og godtatt fra EU.

Nå, i lys av de tragiske hendelsene i Paris ser vi ingen politisk mulighet til å implementere planen, uttalte han til den høyrevridde nyhetsportalen wPolityce.pl.

Polen slutter seg dermed til kvartetten av motstandere i EU for å ta imot migranter fra Midt-Østen og Afrika. Tidligere har Ungarn, Romania, Tjekkia og Slovakia nektet å ta imot hovedsaklig muslimske flyktninger.

​Sammenbruddet for EU

 Globalistene i Norge.


Tiltross for at det norske folk i to folkeavstemninger sa Nei til EU, fortsatte de storborgerlige og globalistene i Norge å tilrettelegge nasjonen som et EU-land. Takket være den situasjonen at Staten hadde oljepenger til spredning, oppdaget verken Ola eller Kari at et stort omlegg av Norge var på gang. På tvers av deres nei-valg.

Nå er det slik at toppolitikerne i EU på rekke og rad sier at EU ser ut til å gå i oppløsning.Det er et snilt ordvalg. Jeg vil heller si at EU går mot kaos og borgerkrig for alle antagonistiske fronter ruster seg.

Over absolutt hele Europa er det nå demonstrasjoner for flyktninge-globalismen og mot den. Og her leser vi i tysk presse idag at det såkalte "Antifa Netzwerk" holder møter hvis tema er "Nødvendigheten av å bygge terrorgrupper på venstresida." Die Notwendigkeit für terroristischen Gruppierungen innerhalb der Linken.

Rote Arme Fraktion (Baader-Meinhof-gruppa) har gjenoppstått som RAF 4.0 og denne har sendt ut skriv om at 10 statsadvokater,10 dommere og 10 politifolk som likvideres i nær framtid.

Ut fra alle erfaringer fra tysk historie i moderne tid,vil det være slik at Bundesnachrichtensdiensts innlandsavdelinger (BND) sender flust opp av agenter inn i disse miljøene og forsøker å bruke dem til sine formål. På 70-tallet ble dette kalt "spenningens strategi».

En slipper løs uhyrlige saker av terror og vold hvis målsetting skal være at publikum i stort skriker på mere overvåkning, mere politi, flere militære etc etc. Bologna-terroren i Italia var modellen for dette på 70-tallet.

I Norge er nå den offisielle medialinja den at alt er som normalt og vanlig i EU og nyheter som viser til at Europa står på hodet av interne konflikter, vold og demonstrasjoner i hver krik og krok, holdes tilbake. Tyskland hadde i september 1380 episoder av vold relatert til flyktningestrømmen.

At Tyskland har satt igang 6000 Bundeswehr-soldater til å ivareta sikkerheten i Tyskland vil naturligvis få avgjørende konsekvenser for oppløsningen av EU,for da kan både Kroatia,Serbia,Ungarn og Polen, etc, etc gjøre akkurat det samme med høyrisiko for at disse tradisjonelt fiendtlige statene begynner å krige mot hverandre, noe som selv Merkel bekymret seg for forleden.

Det globalistiske EU-borgerskapet i Norge jobber via sine media på spreng for at det norske folk ikke skal forstå noe av det som skjer i Europa selv om hendelsene der snart vil komme som tsunamier også over oss her oppe.

Etter mitt skjønn er dette noe av det tristeste og mest uansvarlige ved dagens norske elite.Og det finnes absolutt ikke noe miljø som systematisk driver med fakta-samling om hva som foregår der ute. "Venstresida" med sin akademiske middelklasse er "globalisme light."

kilde: metropolico.org

Jan Hårstad

Politisk krise i Portugal

PCP (kommunistene) skremmer Portugals president.  


Rett etter offentliggjøring av resultat av parlamentsvalgene, 4/10-15, sier sosialistenes leder (PS: tradisjonelle sosialdemokrater), Antonio Costa, at partiet har tapt, selv om PS får 32 % og går 4 % fram. Han skyver samtidig ansvar for regjeringsdannelse over på sittende regjering fra høyre-alliansen, PSC/CDS, trass i at alliansen kun får 38 %, en tilbakegang på 13 %. 

For resultatet er ikke bare nederlag for høyre-siden, men også en dom over en langvarig brutal høyrekurs med vekslende regjeringer mellom PS, PSD og CDS på grunnlag av `pakt` mellom de 3 interne `troikapartiene` og utenlandske EU-kreditorer. 

Virkelige seierherrer i valget er partiene på venstresiden som ikke godtar «markedstvang». De får 1 million stemmer; halvparten av høyre-alliansen. 

Coligação Democrática Unitária (CDU),  alliansen mellom kommunister (PCP) og de grønne i Partido Ecológico Verdes (PEV)) får 8,3 % (7,9 % sist), mens Bloco de Esquerda (BE) går fram til 10,2 % (5,2 % sist). 

Parlamentet blir slik: 

107 representanter for høyre-alliansen, 

86 til PS (sosialdemokratene), 19 til BE, 17 til CDU og 1 uavhengig representant. 

PS, BE og CDU har 122 av totalt 230 plasser i parlamentet. (En venstre-allianse)

I valgkampen distanserer PS seg fra en fortsatt kutt-linje etter EU-diktat. Da må resultatet tolkes slik at 63 % av velgerne forkaster kursen til dagens høyre-regjering. Altså er det en dom med samme dimensjon som `neiet` ved folkeavstemningen i Hellas i juli i år, som var en protest mot katastrofen i gresk økonomi. 

 «Om PS ikke danner regjering, er det bare fordi partiet ikke vil», sa generalsekretæren i PCP (kommunistene), Jerónimo de Sousa, på slutten av en konferanse med PS-lederen António Costa. 

 

Portugisisk presse slo ensidig fast at dette var et overrumplende trekk fra PCP. En annen overraskelse skal være at PCP endrer taktikk og har som første prioritet å hindre at Portugals president, Anibal Cavaco Silva skal kunne danne ny regjering med tyngdepunkt i høyrealliansen.

PCP legger fram et regjeringsprogram på 9 punkt, mens deler av parti-programmet settes på vent. Det gjelder utmeldelse av NATO og euro-sonen, samt reforhandling av landets gjeld. Nå legges de 9 punktene til grunn for støtte til PS-regjering: 

Minstelønn økes til 600 euro fra 2016. Det samme gjelder pensjoner, som må reguleres i forhold til levekostnader.   

Det må skapes trygge arbeidsplasser ved hjelp av ny arbeidsmiljølov.  

Gjeninnføring av rettigheter for ansatte med rett til kollektive forhandlinger og tariffavtaler.  

Gjeninnfør lønnsøking og høyere pensjoner og alle ordninger med fridager og ferie som falt bort under den brutale høyrekursen.  

Etabler et rettferdig skattesystem. Portugal må beskatte finansgrupper mye mer og innføre skattelette for arbeidsfolk, pensjonister og uføre, små og mellomstore bedrifter og breie lag av folket.  

Solid finansiering av velferd. Sosial støtte for alle som trenger det, spesielle tillegg til familier og langtidsledige. 

Flere leger, pleiere og andre ressurspersoner i  nasjonal helsetjeneste, SNS. Gjenopprett syketransport, også for pasienter utenfor akutt fare.   Fjern pasientgebyr.  

Stans overføringer til privatisering i transportsektoren. 

Lovendringer som hindrer selvbestemt abort stanses. 

Men PCP-lederen går lenger når han også sier at om venstrepartiene ikke klarer å forene seg om programmer fordi avstanden er for stor, er kommunistene likevel, utfra styrkeforholdet,  villig til å støtte en PS-regjering som kun vil regjere på eget program og går i mot alle forsøk fra høyresiden på å velte en PS-regjering gjennom mistillitsforslag i parlamentet.  

       

PCP-offensiven åpenbarer interne motsetninger i PS. Sosialistene tvinges til å vise farge. Det fører til den sensasjonelle uttalelsen: «det er på tide å rive ned muren som skiller kommunister og sosialister de siste 40 år». 

Selvsagt husker PS-ledelsen sitt greske søsterparti Pasoks triste skjebne, som ble redusert fra å være majoritetsparti til 5 %-parti etter avtalen med EU-troikaen. Risiko for tilsvarende «pasokisering» diskuteres nå for fullt i PS og dreier partiet mot venstre.  Om PS avstår fra regjeringsansvar, vil argumentet om å stemme taktisk klokt, som de selv brukte, slå tilbake som en boomerang på PS. President Cavaco skyver forfatning til side 22/10-15 ber president Cavaco statsminister Pedro P. Coelho fra PSD danne ny regjering, selv om han ikke klarer å sikre parlamentarisk støtte fra PS. 

Men Cavaco går til og med åpenlyst inn for å splitte PS-representantene ved å be dem gå mot mistillitsforslag fra PS-ledelsen og lar det skinne igjennom at «kommunistene må hindres fra å komme i regjering». Men utspillet virker mot sin hensikt. I PS forsterkes besluttsomheten om venstredreining.  Samme kveld bekrefter politisk ledelse i PS med 64 ja-stemmer og 2 avholdne støtte til partileder Costas venstrekurs.

João Oliveira, leder av kommunistenes parlamentsgruppe, betegner president Cavacos utspill som «uakseptabelt»: 

«Det avslører dyp forakt for folkeviljen ved siste valg. Presidenten viser ingen evne til å opptre upartisk, fordi han utelukkende står til tjeneste for PSD og CDS. Portugiserne ville kvitte seg med den regjeringen. Derfor avslører presidenten seg som konfliktskaper med manglende respekt for grunnloven. Republikkens president er ansvarlig og må selv ta følgene av den labiliteten som oppstår etter hans eget utspill». 


Ledelsen i sosialistpartiet, PS, fordømmer samtidig president Cavacos holdning. I PS-kommunikéet understrekes at krefter til venstre for PS har 1 million stemmer. PS-leder Costa betegner den skandaløse framgangsmåten til presidenten som uakseptabel og minner om at «PS ikke trenger leksjoner fra professor Cavaco over temaet etablering og forsvar av grunnlov og demokrati i Portugal».  

Utviklingen i Portugal er en ny demonstrasjon på at demokratiet ennå ikke er selvsagt bare ut fra en valgseier for venstresiden og euro-skeptiske politiske krefter.  

Oversatt, forkortet og bearbeidet fra original via tysk/italiensk oversettelse: Per Lothar Lindtner, 30/10-15. Kilde: Sinistra i italiensk-talende Sveits, 27/10-15, uz/dkp.

Merkel: naiv og irrasjonell.

Tidligere tsjekkisk president Vaclav Klaus: 

Merkels standpunkt om flyktninger er naivt og irrasjonelt.


Sosialt samhold er helt avgjørende for om et land skal fungere «normalt» og «innvandring dreper det sosiale samholdet», sier han i et intervju.

«Jeg er fullstendig uenig med Merkel som gir signaler om velkomst; at flere og flere kan komme. Det er naivt og fullstendig irrasjonelt», understreket han.

Han fremholdt at det forhold at hundretusenvis fra Irak, Syria og Afghanistan plutselig skulle inn i Europa ikke var uttrykk for en spontan krise.

«Disse massive bevegelsene av folk er på en aller annen måte organisert og motivert av noe. Jeg regner nettoresultatet av denne folkeflyttingen som null eller minus i sum.»


Klaus sammenlignet denne nye folkeforflytningen med immigrasjonen til Amerika for noen hundre år siden. Den ble en katastrofe for den innfødte befolkningen. På den andre siden kan migrasjon av enkeltindivider har stor positiv betydning som historien også viser.

«Det som har skapt det nåværende problemet er på mange måter USAs politikk de siste par ti-årene, hvor de har fremmet og støttet såkalt farge-revolusjoner og laget krig i land som Afghanistan, Irak og Syria», sa han.

Han kritiserte også EU-prosjektet. Ifølge han gjorde EU «en tragisk feil for 25 år siden ved å forsøke å transformere seg fra EF (et konglomerat av stater) til EU (Den Europeiske Union) i et forsøk på å kvitte seg med nasjonalstatene og landene.»


«Så nå lever vi en slags overnasjonal atmosfære hvor avgjørelsene tas et eller annet sted i Brussel og ikke i Praha eller andre steder i Europa.»


Han trodde ikke reformer ville hjelpe. Det som måtte til var en «radikal, fundamental forandring».

 

Sprekker EU?

Når EU - særlig Balkan, Østerrike og Tyskland - opplever et betydelig trykk som følge av strømmen av flyktninger fra  NATOs krigssoner (ikke bare Syria), fører dette til store spenninger innad i systemet. Holdningen til håndtering av den aktuelle krisen varierer og fører til at unionen, som skulle snakke med en stemme, nå ender opp med «Babels tårn», full forvirring og en politikk som er i spagat.

Slik vi nylig har meldt - at denne situasjonen har ført til en langt mer politisk realistisk holdning i de mest berørte EU-land overfor Russland - er det fortsatt sprik i alliansen her. 

Når  Tyskland nå mener at Syrias regjering må være en del av løsningen på krisen, noe USA og Storbritannia faktisk også nå åpner for (UK følger USA i tykt og tynt) er Frankrike langt mer skeptisk og tilbakeholdende.

Dette kan ha sammenheng med landets historiske rolle som kolonimakt over det som dengang ble kalt Levanten (et uklart område i Midt-Østen) som bl.a. omfatter Syria og Libanon. Området ble delt opp i to stater som følge av Sykes-Picot avtalen:

Sykes-Picot-avtalen var en hemmelig avtale inngått i 1916 mellom Frankrike, Storbritannia og Russland. Den handlet om hvordan Det osmanske rike skulle deles etter første verdenskrig. Avtalen fikk navn etter den britiske etterretningsoffiseren Mark Sykes og den franske diplomaten François Georges-Picot. (Wikipedia)


Her påtok Frankrike seg en  særlig oppgave som forsvarer av de kristne i Libanon. Og fortsatt ser det ut til at landet prøver å støtte de mest reaksjonære kreftene i dette området. Det er også muligens grunnen til at nasjonalistiske og andre reaksjonære krefter i Frankrike fortsatt stritter imot den eneste farbare vei ut av krisen - en krise som landet selv har vært med på å skape.

Men tegningen begynner nå å bli tydelig: USA har malt seg inn i et hjørne. De jihadistene de selv har trent (som de ynder å kalle moderate) springer over til IS og Al-Quaida med utstyr og folk med en gang de slippes inn på slagmarken. Nylig fremgikk det etter en høring at de bare hadde  4-5 krigere til disposisjon til tross for store bevilgninger til dette.

Andre meldinger bekrefter dette forholdet hele tiden. Landet er på kant med de islamistgruppene som driver krigen. Men USAs ledelse har lenge ønsket å både fjerne Assad og samtidig bekjempe IS, USAs  «monsterbarn». Det er en håpløs målsetting fordi det er bare to militære alternativer tilbake: Assad eller IS/Al-Qaida.

USA har derfor valgt å  bombe IS litt. Når Russland nå går tyngre inn med støtte til den syriske regjeringen vil USAs ineffektive kamp mot IS bli tydeliggjort. Landet vil da enten være avkledt som en ineffektiv kriger eller som en som ikke gjorde det de lovet.

Krisen i Syria kan bare løses ved diplomatiske midler og militær bekjempelse av IS/Al-Qaida. En slik løsning vil bidra til å lette flyktningtrykket i Europa, men ikke løse det. En koalisjon av Assad-regjeringen og andre opposisjonsgrupper tegner seg som en mulig løsning i Syria nå. 

Flyktningkrisen har transformert seg og vokst til en EU-krise. Institusjonens svakheter, manglende demokrati og indre motsetninger er nå fullt synlig for alle med åpne øyne. De store spenningene som bryter frem til overflaten under trykket av flere hundre tusen flyktninger, som NATO-krigene i stor grad har skapt, kan også være starten på EUs sammenbrudd som institusjon. Det er ikke utenkelig at det kommer dit hen at hvert enkelt land velger å tenke på egne interesser fremfor EU. Hvis et av de store landene gjør dette, sprekker EU.

Knut Lindtner