Tilbake til bloggen

Flyktningstrømmen en del av en større plan

«Uønskede NGOere» finansierer IS-tilknyttede flyktningebåter mot EU.


Av F. William Engdahl


Undersøkelser av italienske myndigheter og andre har funnet at NGOere, finansiert av blant annet George Soros, aktivt betaler for private skip som smugler titusener ulovlige nordafrikanske flyktninger inn i EU via Sør-Italia. Denne mennesketrafikken blir rapportert å ha tilknytning til IS sitt smugler-nettverk. Hvis dette blir bekreftet, kan det potensielt føre til at NGOere kan bli tiltalt for forbrytelser.


ngo_1jpg
NGO-er er Ikke-statlige organisasjoner (fra engelsk non-governmental organization). Det er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet. I praksis drives svært mange av slike av f.eks CIA eller som i denne historien av børs-spekulanten George Soros.


Carmelo Zuccaro, statsadvokat i Catania, har vitnet i en komite i det italienske parlamentet i mars at en offentlig etterforskning om finansieringen av flåten av moderne flyktningebåter i Middelhavet er garantert av private NGOere. Han kom med bevis på at menneskesmuglere i Libya og andre nordafrikanske kyststater ofte er knyttet til IS eller andre kriminelle gjenger. De ko-ordinerer trafikken mot Italia med titusener av flyktninger.


Zuccaro kom med bevis på at menneskesmuglerne, enten på land eller om bord på mindre flyktningebåter, anroper større NGO-finansierte redningsbåter direkte for å arrangere overføring av flyktningene. Dette antyder at det er nært samarbeid mellom gjengen av menneskesmuglere og den NGO-finansierte flåten.  


Zuccaro fortalte at kontoret hans etterforsker det han kalte «unormale» mengder av midler tillater til og med små byråer å leie skip. Italienske autoriteter har avdekket at minst ti private Non-Governmental Organizations er involvert, blant dem flere NGOer som er finansiert av USA-bankspekulanten George Soros sin Open Society Foundation.


Zuccaro fortalte også til den italienske pressen at «tilretteleggingen av de ulovlige immigrantene er en straffbar forbrytelse, uansett hvilken intensjon de har». Han sa at Italia også etterforsker islamistisk radikalisering i fengsler og leire der immigrantene blir rekruttert, noe som er ulovlig etter loven. Den europeiske immigrasjonskommisæren Dimitris Avramopoulis har slått fast at omtrent 80 % av de nordafrikanske immigrantene som kommer til Italia ikke har noen lovlig rett til asyl. Mange blir rapportert å komme fra kriminelle gjenger som oppsto etter den USA-støttede bombingen av Libya i 2011, som drepte Gaddafi og kastet landet inn i anarki.


1848-carmelo-zuccarojpg


Naturligvis har ruten fra Nord-Afrika mot Sør-Italia kommet etter at de siste års flyktningetrafikk gjennom Grekenland så å si er blitt stengt. De bruker moderne chartrede skip for å bringe tusener av flyktninger til Sicilia og andre deler av Sør.Italia. I de to første månedene av 2017 har flommen av ulovlige flyktninger fra Libya til Sør-Italia økt med så mye som 40 % i forhold til samme periode i fjor.


NGOs menneske-trafficking.


Det offisielle EU European Border and Coast Guard Agency, FRONTEX, slår fast i en rapport i sin risikoanalyse for 2017 at «Det sentrale Middelhavet har blitt hovedruten for afrikanske migranter til EU, det er svært sannsynlig at den vil fortsette å være det i framtiden. Ser vi spesielt på dette kommer 89 % av migrantene fra Libya».


FRONTEX-rapporten bemerker at det har vært en dramatisk økning i 2016 fra 2015. Tidligere kom den største flommen av migranter fra Tyrkia til Grekenland og Balkanstatene og videre til Tyskland og andre EU-stater. «NGOenes redningsaksjoner (til Sør-Italia) økte med mer enn 40 % av alle hendelser. Siden juni 2016 har et betydelig antall båter ankommet eller er blitt reddet av NGO-skip uten noen slags nødsignal eller uten noen slags informasjon om hvor de er blitt reddet».


file-20160413-10117zan8xcp257gjpg


FRONTEX mente det er en mulighet for at smuglerne sender migrantene ut på sjøen med en avtale på forhånd om at NGO-skip skal redde dem og så bringe dem til Italia «som i drosjer». Det EU-byrået beskriver som en operasjon med menneskesmugling er faktisk operasjoner fra internasjonale kriminelle organisasjoner, inkludert ISIS. Det blir drevet av skip som er chartret eller eid av forskjellige Non-Governmental Organizations, blant dem Soros-finansierte NGOere.


Den italienske admiralen Enrico Credendino, kommandør i EUs anti-trafficking Operasjon Sophia., sier at NGO-skipene nærmer seg den libyske kysten for å tiltrekke seg migrantbåter i mørket. «Om natten bruker de svære lyskastere; smuglerne ser dem og sender jollene med migranter mot lyset», slo han fast. Så blir de tatt om bord i de større NGO-skipene for reisen til Italia.


Samarbeider Soros sine NGOer med ISIS?


Dersom den italienske etterforskningen om NGO-finansiering av denne flåten av charter-skip blir slått fast, vil dette implisere at NGO, iallfall flere av dem, er tilknyttet stiftelser eller organisasjoner som er finansiert eller kontrollert av George Soros. Det står i ledtog med ulovlige menneskelige smuglerorganisasjoner , mange ganger bander knyttet til IS i Libya. En rapport i 2017 fra Qulliam, en privat tenketank i Storbritannia, hevder at IS, eller Den Islamske Staten, er involvert i menneske-traffickingen mot Italia. Rapporten deres slår fast: «Mens noen av flyktningene må betale smuglerne opp til 560 dollar for reisen over Middelhavet, tilbyr IS, som står for denne ruten, gratis reise for de som er villige til å slutte seg til IS. Til de som når Middelhavskysten, tilbyr IS potensielle rekrutter opp til 1000 dollar for å slutte seg til organisasjonen. Ikke akkurat menneskelig.  


bn-bn754_george_e_20140214173717jpg
George Soros


Mennekerettighets-etterforsker i USA og advokat William Craddock har oppdaget at flere av NGO-skipene som er involvert i menneskesmugling er knyttet til den finansielle beskytteren George Soros og hans Open Society Foundation, inkludert avaaz.org i de Sorosfinansierte moveon.org; Redd Barna og Leger Uten Grenser, som chartrer et Middelhavsskip kalt Aquarius.


Internasjonalt Migrant-initiativ.


Soros sin Open Society Foundation, som også har fått penger fra USAs regjering gjennom CIAs USAID, finansierer også noe de kaller Internasjonalt Migrant-initiativ (IMI). Dette er grunnlagt i 2010 og er er et NGO som er en del av George Soros sitt Open Society Foundation. Det er helt klart at ideen bak Soros sitt IMI er gjort med det for øye som snart vil skje i Europa, og kanskje også i USA: flyktningekrisen. På sin nettside har Soros sitt IMI åpent erklært at de har «en strategisk tilnærming til korridorer, fasiliteter i samarbeid med opprinnelseslandene, transitt og bestemmelsessted». Den samme nettsiden har også identifisert tre strategiske migrantkorridorer: Asia/Midt-Østen, Sentral-Amerika/Mexico, og Eurasia, som peker på Sentral-Asia inn i Russland. Det virker nesten som en kjempemessig geopolitisk plan fra en eller annen.

 

I september 2016 annonserte den samme George Soros at han «donerte» 500 millioner dollar til flyktningsaken i Europa og USA. Han ville ikke si hvor eller hvordan disse pengene skulle brukes. Var noen av disse øremerket finansieringen av de moderne NGO-skipene som bringer titusener av flyktninger fra Libya? Sikkert et relevant spørsmål for italienerne og andre etterforskere.


I august 2016 kom DCLeaks, en USA-nettside maken til Wikileaks, ut med 2576 filer som hovedsakelig handlet om George Soros sin Open Society Foundation. I et memo fra Soro´-stiftelse datert 10. mai 2016, argumenteres det med at Europas flyktningekrise skulle bli akseptert som «den nye normalen», og at krisen betyr «nye muligheter» for Soros sin stiftelse til å ha innflytelse på immigrasjonspolitikken over hele kloden.


golfo_azzurro-3jpg
Et NGO-skip


Soros og «Merkels plan».


For sporene etter Soros sine stiftelser er overalt i EUs flyktningekrise, den som har snudd opp ned på sosial og økonomisk stabilitet over hele Europa siden august 2015. Det var da den tyske kansleren Angela Merkel overrasket mange, til og med i sitt eget parti, med en kommentar som siden er blitt beryktet: «Vi klarer det», fulgt av hennes avgjørelse den 5. september 2015 om å ta imot tusener av flyktninger som hadde begynt å gå fra Keleti-stasjonen i Budapest mot Tyskland. Hun sa at alle flyktninger var velkomne med åpne armer, ingen spørsmål ble stilt, ingen grenser satt. Mer enn én million flyktninger, ikke bare fra Syria, flommet inn i Tyskland og andre EU-land. En hjemlig opposisjon ble reist mot Merkel. Sent i 2015 opptrådte Merkel på et talk show i et populært TV-program der hun annonserte :»Jeg har en plan». Og det hadde hun virkelig. Den ble til og med kalt «Merkel-planen» av de som laget den.  


Planen var utarbeidet av en tenketank med kontorer i Berlin, Brüssel og Istanbul og het The European Stability Initiative (ESI). Under Merkel-planen skulle Tyskland, i tillegg til den millionen flyktninger som kom i 2015, i 2016 «gå med på å gi asyl til 500 000 syriske flyktninger som var registrert i Tyrkia i de neste 12 månedene».


Merkel-planen om å akseptere hundretusener av flyktninger uten spørsmål inn i Tyskland og andre EU-land, uten å sette grenser for antallet, er «den nye normalen», et begrep brukt på Soros International Migration Initiative (IMI) sin nettside og var også et produkt av Soros sitt nettverk. Forfatteren av Merkel-planen og sjef for ESI er en østerriksk sosiolog, Gerald Knaus. Knaus er medlem av det George-Soros-finansierte Europeisk Råd om Utenlandske Relasjoner (ECFR), og en venn av Soros Open Society. Knaus sitt ESI ble, ifølge det tyske Die Zeit, finansiert av blant annet Rockefeller Foundation og det Washington-baserte German Marshall Fund, og også av Soros sitt Open Society Foundation.


rockfellerjpg
Her er Wikipedias offisielle beskrivelse av fondet: Rockefeller-stiftelsen er en fremtredende filantropisk organisasjon som er basert i New York. Stiftelsen ble grunnlagt av John D. Rockefeller, sammen med sønnen John D. Hvilken virksomhet som skjuler seg bak de fagre ordene er en helt annen sak.


Roma på grensen av krig.


Den nye eksplosjonen av ulovlige flyktninger til Sør-Italia, hjulpet av denne flåten av skip som er chartret av NGOere knyttet til Soros og andre, er slett ingen gjerning av noen barmhjertig samaritan.I desember 2016 sa borgermesteren i Roma, Virginia Raggi, at byen var på kanten av «krig» mellom migrantene og fattige italienere. I Sør-Italia erklærte den sicilianske Cosa Nostra «krig mot migrantene» i 2016 og det kommer rapporter om at den italienske mafiaen har begynt å slåss mot nord-afrikanske kriminelle gjenger som kom til EU blant migrantene.  


Påstandene om at Soros finansierer en flåte med båter for å ulovlig å smugle flyktninger og andre migranter fra Nord-Afrika og inn i EU antyder i det minste at de Washington-lenkede nettverkene til Soros driver med mer enn veldedighet. De antyder at hans NGOere iallfall er indirekte innblandet i prosjekter for å ødelegge den sosiale stabiliteten i EU, slik Soros NGOere gjorde i Ukraina i 2014 og tidligere.


Det er vanskelig å unngå inntrykket av at hele fenomenet med flommen av flyktninger, sammen med NATO-krigene som utløser dem på steder som Afghanistan, Syria og Libya er del av et mye større, og mye skumlere opplegg, og at det er pengene til Soros som er midt i dette opplegget. Han er en figur bak så å si alle USA-støttede og CIA-støttede fargerevolusjoner, med veltingen av Slobodan Milosevic i 2000 midt i dette.


t14334jpg
Mange hevder at George Soros stod bak finansieringen og organiseringen av demonstrasjoner mot Jugoslavias folkevalgte president Slobodan Milosevic. Han ble arrestert og sendt til krigsforbryterdomstolen hvor han døde i fangenskap. Etter sin død er han frifunnet for anklagene.


Intet under at stiftelser og operasjoner fra den «filantropiske» Soros stadig er under angrep rundt omkring i verden, inkludert i Viktor Orbans Ungarn, Soros sitt fødeland.Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Bilder/tekst: Knut Lindtner


 Tilbake til Forsiden


Problemene med innvandringen forsvinner ikke

Jeg tar frem denne artikkelen fordi jeg mener selv å tilhøre venstresiden. Men uansett hvordan en definerer seg selv er sannheten, eller å søke etter den, viktigere enn alt annet. For uten den kommer en ingen vei.

Det er på tide at de som ønsker et annet samfunn går inn i sin tid og undersøker virkeligheten til de som skal endre verden. Hvis det brenner i huset ditt må du først slukke brannen før du leiter etter årsaken.  Fremgangen til det som nedsettende kalles høyrepopulisme skjer overalt i Europa - også i vårt naboland som denne artikkelen handler om. Tilbakegangen til den tradisjonelle venstresiden skjer samtidig. 

Jeg er sikker på at en av årsakene til at dette skjer er at "venstresiden" har overlatt til populistene å representere den uroen mange føler i forbindelse med den store innvandringen. En kan ikke la være å gripe tak i folks opplevde problemer for da mister du tillit. Og det er det som nå skjer. 


Knut Lindtner


Sverige sklir inn mot kaos - og media applauderer.


Av Vincent DeLarge


hqdefault_29_1jpg


Sverige er kanarifuglen i kullgruven for Vesten.


Sverige har dominert nyhetene etter at Donald Trump nevnte det urolige skandinaviske landet i en tale sist lørdag i Florida. Trump nevnte Sverige i forbindelse med at han talte om den massive forvandlingen flere europeiske land gjennomgår som et resultat av den pågående «flyktningekrisen».


Her er setningen som ga Trump trøbbel: «Se på det som hendte sist natt i Sverige». - Dårlig valg av ord, kanskje, men sammenhengen var klar. Den løgnaktige pressen oppfattet det slik at han pekte på et bestemt terroristangrep som skulle ha hendt der nylig.


Mediene frydet seg og lo høyt med sin typisk kokett glatte sarkasme, og satte i gang med en lang kollektiv skadefryd om at det ikke hadde vært noe terrorangrep i Sverige. Nå hadde de han! Nok et eksempel på hvordan presidenten propaganderte falske nyheter! Det eneste problemet var at det Trump refererte til var en del i et Tucker Carlson-program om Sverige. Han gjorde dette klart i en twitter. Så Trump doblet innsatsen.


donald_trump_flag_1jpgMainstream media kastet seg over han og gikk i strupen på han som ventet, men dette var bare en klassisk distraksjon fra Trumps side. Trump har gjort dette trikset flere ganger i løpet av valgkampen - han etterlater seg en åpning som pressen kan kaste seg over. Nesten alltid skjer dette - det er en snedig felle som ender opp med at pressen blir stående der som idioter og har dratt oppmerksomheten mot et tema som de demonstrativt hadde oversett tidligere.


Tre dager etter at Trump brakte opp Sverige som tema, brøt det ut massive opprør i en forstad til Stockholm. Denne gangen var det i naboskapet Rinkeby. Og det viste seg at Trump hadde rett. På toppen av alt ble nå mange som hadde vært lykkelig uvitende plutselig interessert i situasjonen i Sverige. Media var naturligvis raske med å tone ned hvor ille migrantkrisen har truffet Sverige. De satte øyeblikkelig i gang med en skade-kontroll.


En utenrikskorrespondent i den svenske liberale tabloidavisen Expressen fyrte tilbake. Hun møtte til og med Tucker Carlson. Men hennes opptreden reiste flere spørsmål enn svar.


Det ser ut som om Tucker Carlsons forsiktige graving også var bevisst. Han er ivrig etter å vise at Sverige lider av en massepsykose. Et slags Stockholmsyndrom over hele landet.


1_3jpg
Fra RinkebyÅ snakke om fornekting.


Og han har rett. Landet blir styrt av et slags orwellsk sannhetsministerium maskert som frie medier.

 
Det svenske mediakomplekset.


Media og regjeringen har i flere tiår brukt en fast matrise med forskjellige slags redskaper for å manipulere og villede befolkningen angående de problemene disse migrantene har brakt med seg.
En av de vanligste taktikkene er å kalle enhver forbryter, uansett opphav for svensk. For eksempel ble åtte «svensker» med navn som Abdi Mohamed Ahmed og Shakir Bjar Mohamed i februar 2015 arrestert for en gjengvoldtekt på en ferge. Av de åtte opprinnelig mistenkte hadde bare én svensk statsborgerskap, det var en mann av irakisk opprinnelse. Som et resultat får halvparten av Sveriges befolkning nyhetene sine fra alternative medier, og 1/5 har ingen tiltro til mainstream medier i det hele tatt.  


Sveriges alternative medier består av ikke mindre enn 8 større nettsider, som gjør en stor jobb med å avsløre løgner og offentliggjøre navnene på, og ofte bilder av, de «svenske» mistenkte. (Fria Tider, Avpixlat, Exponerat, Motgift, Motpol, Nordfront, Nyheter i dag, Nye Tider).


I stedet for å legge om kursen, har etablissementet doblet innsatsen. Tilbake i oktober 2015 opprettet den politiske kommissæren i det svenske politiet en spesiell protokoll som tar seg av forbrytelser blant flyktninger. Den er kjent som Kode 291 (ingenting skal ut, overs). Denne protokollen innebærer at man skal dekke over all pågående kriminalitetsetterforskning som har med «migrantsituasjonen» å gjøre.


shame-1024x490jpg
Hemmelighold som avsløres slår alltid tilbake, bortsett fra at politiet følger ordrer. Dette er et politisk-administrativt problem.


En anonym kilde i politiet fortalte Dagens Nyheter følgende:» Situasjonen er blitt farlig. Absolutt alt som berører immigrasjons-spørsmålet blir holdt hemmelig. Og det er min konklusjon at det er en slags politisk grunn for ikke å fortelle sannheten om situasjonen». Men Håkan Nilsson, som tok beslutningen om å opprette protokollen benekter slike påstander. «Vi er komplett upolitiske, det der er ikke relevant i det hele tatt».


I februar 2016 fikk den venstre-liberale avisen Dagens Nyheter offentliggjøre statistikk som viste at kun 1 % av alle politirapporter hadde noe med de 180 000 asylsøkerne å gjøre. Sverige har en befolkning på 10 000 000, så det er en liten overvekt, men ikke betydelig: «Dagens Nyheter har tidligere kunnet fortelle leserne at asylsøkerne og mindreårige asylsøkere bare utgjør en liten del av de totale sakene i politiregistrene».


Det underliggende budskapet er klart. Det er ingen grunn til panikk. De flyktningene som nylig har kommet hit har ikke begått mange forbrytelser. De fleste kriminelle er ikke migranter som nylig er kommet hit, men svensker. Det de ikke forteller er at de nevnte svenskene har navn som Morteza Afzali, Mohammedi Aziz Ahmad, Rafi Bahaduri, Rustam, Ghafory, Hedayat Rahmati, Hashemi Salahedin, Mohammedi Salahedin, Mohammedi Zia og Azim Anklghi. (De forannevnte navnene er menn som er ansvarlige for en av de verste gjengvoldtektene i Sveriges historie, men de har så å si ikke fått noen dekning i den svenske pressen).


Elefanten i rommet.


Med en befolkning på 10 millioner mennesker, bor det bare 20 000 jøder i Sverige. Det er knappe 0,2 % av befolkningen, men de betyr mye. Mesteparten av svenske medier er eiet av Bonnier-familien, og et uforholdsmessig stort antall journalister og eksperter har navn som Wolodarski, Silberstein, Radetzki, Rothstein, Aschberg, Leman, Epstein, osv. Et annet eksempel er Jersey Sarnecki, en jødisk kriminolog, som brukes regelmessig for å «avkrefte» at kriminaliteten er økende eller at migranter utfører flere forbrytelser enn de innfødte.Faktisk er faren til svensk multikulturalisme ingen svenske i det hele tatt, men en holocaust-overlever ved navn David Schwarz. Den mannen gir Bear Grylls (britisk eventyrer, overs.) konkurranse fordi han er antatt å ha overlevd ikke mindre enn fire (!) utryddelsesleire (Buchenwald, Nordhausen, Dora, Bergen-Belsen). Han fikk tyfus og tuberkulose og ble transportert til et sanatorium i Tyskland og senere til Italia for å bli frisk. Han ble senere behandlet i Sverige fram til 1954. Da han til slutt ble frisk dedikerte han livet sitt til å forandre sin nye vertsnasjon til et multikulturelt samfunn.


Vox (eid av Ezra Klein) svarte på Trumps uttalelse om «avsløringen» av Sveriges voldtektsepidemi. Han påsto at Trump «strengt tatt har funnet opp disse fortellingene, og konkludert med at de «faller fra hverandre så snart du snakker med noen som vet noe i Sverige». Hvem er så disse folkene som vet noe, kan du spørre?


image_9jpg
Jerzy Sarnecki«Det vi hører er svært, svært ekstreme overdrivelser basert på noen få isolerte hendelser. Og påstanden om at de har noe med immigrasjonen å gjøre er ikke sant i det hele tatt».
Dette er ifølge Jerzy Sarnecki, en kriminolog ved Stockholms Universitet.


Media bruker med vilje hvite profilbilder av ikke-hvite arrestanter. De bruker hvite pixler når de tar bilde av mistenkte. Både politiet og media unngår å nevne detaljer som kan hinte om rase eller etnisitet når de ber om folks hjelp for å finne forbrytere. Dette er fordi det er viktigere å opprettholde fasaden enn å finne gjerningsmenn i herionforbrytelser hvis de er ikke-hvite. Dette kan jo ødelegge opplegget.


På den andre siden, nå en europeer eller en svenske begår en forbrytelse, blåser media det opp, og avslører alle slags detaljer de har om de mistenkte. De fleste svensker kjenner til og vet alt om forbrytere som «Haga-mannen», «Lasermannen» og «Knutby-pastoren». Men de kan ikke navnet på én ikke-europeisk forbrytelse eller forbryter. Jakten på den hvite kriminelle er blitt en besettelse for media - deres Hvite Moby Dick.


images_103jpeg
Knutby-saken hadde stort mediaoppslag også i Norge i sin tid. Her Knutby-pastoren.Et bilde forteller mer enn tusen ord. Husk på, disse er alle offisielt betegnet som svensker.


Naturligvis, for mer spørrende sjeler, har svenske medier kommet med en kontroversiell forklaring for å bortforklare den bølgen av migrantforbrytelser som har truffet Sverige. Her er noen typiske unnskyldninger fra det offisielle Sverige for økningen i forbrytelser:


  • Høyere tilbøyelighet fra ofrene til å rapportere fordi samfunnet faktisk er blitt tryggere!
  • Varmt vær
  • Pornografi
  • Definisjonen på voldtekt betyr ikke nødvendigvis gjennomført samleie. Det er en videre definisjon  på forbrytelsen.
  • Patriarkalsk kultur
  • Det er mennene som er problemet, ikke rase/etnisitet eller religion.Statistikk blir dekket til av regjeringen.

Å tildekke statistikk er altså regjeringens modus operandi. 1996 var det siste året regjeringens statistiske byrå ga ut statistikk der de kriminelles etnisitet var en variabel. Der fant de at kriminelle fra Midt-Østen og Afrika var massivt overrepresentert, spesielt i seksuelle og voldelige forbrytelser.


I 2005 kom byrået med en oppfølgnings-studie med en bredere definisjon, med «folk født i Sverige» og «folk født utenlands». Ved å gjøre dette plasserte de etniske nordmenn, finner, somaliere og irakere i samme kategori, og på den måten fikk de overrepresentasjonen til å se mindre svimlende ut en den virkelig er.


Det har gått 12 år, og den ikke-svenske befolkningen har økt vesentlig, men regjeringens byrå har ikke gitt ut noen ny rapport. I en nylig debatt debatterte Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi og Mattias Karlsson fra Sverigedemokratene dette temaet.


morgan-johansson-migrationjpg
Justisminister Morgan JohanssonRegjeringen har sagt nei til en ny undersøkelse, og Morgan Johansson, justisministeren, har understreket at han ikke tror at «En ny rapport om registrert kriminalitet og individenes opprinnelse vil bringe mer kunnskap som kan gi potensiale for å bedre det svenske samfunnet».


Alt dette for å unngå en ukomfortabel konklusjon om rase. Å påstå at rase og kriminalitet på noen måte har en sammenheng eller at oppførsel er forskjellig mellom grupper er absolutt verboten. Det rasistiske Tabula Rasa er et hellig dogme.


BRÅ er Sveriges offisielle statistikkbyrå. Men det er et ekstremt politisert regjeringsbyrå som har blitt fullstendig overtatt av det kulturelle marxistiske venstre. Helt rutinemessig finner de nye måter å fornekte eller finne unnskyldninger for påstander om at kriminaliteten øker eller at migrantene begår mesteparten av den.  


Det gamle Sverige er borte. Til og med eksemplene på de verste kriminelle fra 50 og 60-tallet er helt tamme sammenliknet med noen av de kriminelle i dag. Det var tider da folk ikke låste dørene eller bilene sine på grunn av den høye tilliten til det etnisk homogene samfunnet de levde i. Unødvendig å si at denne spesielle svenske tradisjonen er totalt forsvunnet.


article-2330247-19f411cc000005dc-858_634x425jpg
Idag er det ikke tyveri folk er redde for, men dette.Rett på sak.


Det ble en skandale i Sverige da betjent Springare, som var politimann i Ørebro, skrev et facebookinnlegg der han listet opp etnisiteten og navnene på mistenkte han hadde anholdt i løpet av en uke. Den overveldende majoriteten var ikke-svensker. Han ble innrapportert for hatefulle uttalelser, men saken ble trukket tilbake. Han samlet massiv støtte fra noen, og hat fra de mer trofaste medlemmene i politiet. Ordene hans kan stå for seg selv, og tjene som en avkjølende bemerkning til slutt i denne artikkelen.


«Jeg er så forbannet trøtt. Det jeg vil skrive nå er ikke politisk korrekt. Men jeg gir faen. Det jeg nå publiserer til alle dere skattebetalere er forbudt å si for oss som er statsansatte. Det kan føre til en ikke-eksiterende karriere og lønn. Selv om dette er sant, bryr jeg meg katta om det. Jeg skal snart pensjonere meg etter 47 år i dette yrket.


Jeg vil nå, og i hver uke framover fortelle i detalj hva jeg holder på med som etterforsker ved Ørebropolitiets politikammer. Det vil ikke stemme med BRÅs syn, og heller ikke med meningene til de venstrevridde kriminologene.


Pensjonistene våre er på knærne, skolene er kaotiske, den offentlige helsetjenesten er et inferno, politiet er et rot osv. osv, Alle vet hvorfor, men ingen tør eller ønsker å si noe offentlig fordi Sverige alltid har levd på myten om at de er det beste og mest storslagne samfunnet, og som har ubegrensede ressurser til å kunne være en spydspiss når det gjelder å være et politisk korrekt alternativ i en dysfunksjonell verden, en som river seg selv i stykker med destruktiv oppførsel i navnet til forskjellige religioner.


3427121_2048_1151jpg
Peter Persson skrev dette innlegget


Så her ser vi: Dette er det jeg har behandlet fra mandag til fredag denne uken: Voldtekt, voldtekt, alvorlig voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, misbruk av rettslige prosedyrer, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikaforbrytelse, alvorlig narkotikaforbrytelse, mordforsøk, voldtekt igjen, utpressing igjen og overfall.

De mistenkte er: Ali Mohamad, Mahmoud, Mohammed, Mohammed Ali, igjen og igjen og igjen - Christoffer- hva - virkelig? Ja, et svensk navn krøp inn i kanten av en narkotikaforbrytelse, Mohammed, Mahmod, Ali, igjen og igjen. Landene de representerer i denne ukens forbrytelser er: Irak, Irak, Tyrkia, Syria, Afghanistan, Somalia, Somalia, Syria igjen, Somalia, ukjent land, ukjent land, Sverige. Halvparten av de anholdte kan vi ikke en gang trygt bestemme fordi de ikke har gyldige papirer. Hvilket ofte betyr at de lyver om sin nasjonalitet og identitet. Nå snakker vi kun om Ørebro kommune.  

Og disse forbrytelsene opptar 100 % av vår etterforskningskapasitet.  

Slik har det sett ut i de siste 10 - 15 årene.

Jeg kommer tilbake neste fredag med et nytt sammendrag av uken som gikk».


Gruppen «støtt Peter Springare» har 180 774 medlemmer når dette skrives. Det er et overveldende bevis på at Sveriges migrasjonspolitikk er en katastrofe. Om dette innlegget ikke på noen måte er alt, så tjener det som en god pekepinn på hva som virkelig foregår i Sverige.


Besøkende i Sverige har bemerket at det likner på et land i den tredje verden noen steder. Og kun alternative medier tør snakke ut om temaet. Donald Trump kan ha gjort en tabbe, men han hadde absolutt rett om situasjonen i Sverige.


d3a2d466-c5d9-4302-8137-aa7d22482a42jpeg
Sverigedemokratene er nå størst på meningsmålingene. En meget viktig årsak er det som denne artikkelen tar opp.De lyvende medier eier ikke skam og er med på å dekke til den største immigrasjons-fiaskoen gjennom tidene. Situasjonen i Sverige vil bare bli verre, og dette vil uten tvil være tema for mange kontroverser i media i tiden framover. Faktisk er mengden løgner så omfattende og sjokkerende at det kan være strået som bryter medienes rygg. Ikke-hvit immigrasjon til Sverige har ugjenkallelig ødelagt landet.


Media kunne ikke ha valgt en verre sak å dø for.


Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Bilder/tekst: Knut Lindtner

Tilbake til Forsiden 

Kjenner ikke Sveriges statsminister tilstanden i sitt eget land?

Den svenske statsministeren hånte Trump bare timer før opprøret brøt ut i Stockholm.


Voldsomme gatekamper brøt ut i en forstad til Stockholm på mandag, bare få timer etter at den svenske statsministeren avfeide kritikken fra USAs president Donald Trump om Sveriges liberale flyktningepolitikk.


130523233003-03-sweden-riots-horizontal-large-galleryjpg
Noe av resultatet av opptøyene i Rinkeby.Sist weekend talte Trump til en privat forsamling i Melbourne, Florida, der han refererte til de utfordringene Sverige har hatt på grunn av den store økningen av flyktninger.«Sverige - hvem ville trodd dette? Sverige! De slapp inn et stort antall flyktninger. Nå har de problemer de aldri hadde trodd var mulige», sa Trump på samlingen, der det befant seg omtrent 9000 tilhengere.Carl Bildt, Sveriges tidligere statsminister, ble hyllet flere steder etter at han hånet Trumps bemerkning. Han sa: «I fjor var det omtrent 50 prosent flere mord bare i Orlando/Orange i Florida, der Trump holdt tale forleden dag, enn det var i hele Sverige. Dårlig!!».


bildtjpg
Carl BildtPå mandag morgen twitret Trump: «Gi folk en pause - de falske nyhetenes presse prøver å si at det store inntaket av flyktninger til Sverige går helt flott. DET GJØR DET IKKE!».Tydelig fornærmet av Trumps kommentar, nevnte Sveriges statsminister Stefan Löfven dette på en pressekonferanse mens han hadde besøk av den kanadiske guvernør general David Johnston.«La meg si det slik: Jeg ble, i likhet med mange andre, overrasket av bemerkningen om Sverige denne weekenden», sa Löfven, der han avfeide Trumps uttalelse. «Sverige, som så mange andre land, har muligheter, vi har utfordringer. Jeg tror dette gjelder alle land i verden».


stefan_lfven_efter_slutdebatten_i_svt_2014_croppedjpg
Sveriges statsminister Stefan LöfvenStatsministeren la også til at hans land rangerer høyt når det gjelder likestilling.«Ikke glem at når det gjelder internasjonale målinger, som likestilling, utvikling, og konkurransedyktighet,, gjør vi det bra, i likhet vår gjest i dag fra Canada», sa han. «Så ja, vi har muligheter, vi har utfordringer, og vi arbeider med dem hver dag».Bare timer senere sto gatene i Rinkeby i flammer. Det hadde brutt ut opprør i dette området som er dominert av flyktninger. Det ligger like utenfor Stockholm. Det hele startet ved 8-tiden om kvelden lokal tid, etter at politiet arresterte en man for bruk av narkotika ved Rinkeby undergrunnsstasjon.


ctzzcwhwyaaexp4jpg
Donald Trump taler i Melbourne, ForidaOpprørerne, noen av dem maskerte, kastet stein på politiet, plyndret butikker og satte fyr på biler. Situasjonen ble så alvorlig at en politibetjent avfyrte et skudd, en sjeldenhet i skandinaviske land, selv om ingen ble truffet.I Rinkeby-området i Sverige, med en befolkning på 15 000 er 89 % innvandrere. Du kan jo regne det ut selv!En talsmann for det svenske politiet, Lars Byström, slo fast at betjenten ikke hadde fyrt av våpenet sitt som et varselskudd, men fordi han var «i en situasjon der han var nødt til å bruke skytevåpen».Omtrent et dusin biler ble satt fyr på under opprøret i forstaden Rinkeby i Stockholm.Klokken 10.20 brøt det ut ny uro, og syv til åtte biler ble satt fyr på. I løpet av urolighetene ble en fotograf fra avisen Dagens Nyheter angrepet av en gjeng på omtrent 15 mennesker.


original_1358415118jpg«Jeg ble truffet av en mengde slag og spark mot kroppen og hodet. Jeg har tilbrakt natten på sykehus», fortalte han til avisen.I alt ble det rapportert om tre opptøyer i løpet av kvelden, med omfattende skader, men ingen arrestasjoner.


Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Bilder/tekst: Knut Lindtner

Tilbake til Forsiden 

Tanken om en kapitalistisk verdensregjering er ikke ny

"Global governance".


Litt om flyktningedebatten.

    Årsaken til at jeg skriver noen ord om dette idag er at skuespiller Kristoffer Joner har laget en facebook-mobiliserings protest mot Sylvi Listhaugs flyktningepolitikk.

listjojpg

   Ikke uventet da Joner er medlem av Arbeiderpartiet og sitter i Bystyret i Stavanger.

    Hver gang dette temaet kommer opp til debatt her på verdidebatt er det innenfor rammene av total trang provinsialisme i perspektiv og tenkning. Jeg ramser nå opp en del saker som debattantene må overveie å interessere seg for skal nivået heves.

   Arbeiderpartiet, sosialdemokrater i alle land, er medlem av noe som heter SosialistInternasjonalen. Denne vedtok et manifest for rundt ti år siden i Sao Paolo i Brazil hvor det gikk inn for "GLOBAL GOVERNANCE.»

  Global Governance er en verden uten nasjoner og grenser. Og FN har laget et utall av AGENDAER hvor de arbeider for den sentraliserte globale staten. Både Brexit og Donald Trump er tydelige bevis på at folkene reiser seg mot One World Government,og her kommer mere jordskjelv i Europa i 2017.

  Denne tanken er heller ikke ny, først fremmet av H.G.Wells og Coudenhove-Kalergi på 1920-tallet. Men på grunn av annen verdenskrig og kald krig fram til 1990, gikk prosjektet på lavere bluss.

terrapaperscom_coudenhove-kalergi-praktischer-idealismus-2jpg

  Det var først etter Sovjetblokkens sammenbrudd, at verdens eliter satte praktisk fart på prosjektet ved store frihandelsblokker og en serie kriger som skulle fjerne stater og ledere som London-Berlin-Paris-Washington  mente sto i veien for "the end of history". Neo-connene i USA mente det at kapitalistisk demokrati var historiens sluttpunkt. Immanuel Kant drev også og skrev om "der ewige Fried».

   Alle disse utallige krigene som hele godhetseliten i Norge applauderte, fra Jugoslavia til Libya-Syria har drept rundt 1 og en halv million mennesker og sendt millioner på vandring som flyktninger og asylanter. Men ikke bare det: formynderskapet om å ordne økonomiene for afrikanske-asiatiske land har ikke gjort dem velstående, men fattigere.

  Til tross for at EU har holdt seg med rundt 10 tunge tenketanker, er det ingen her som har interessert seg for at disse fra omkring 2000 har beskjeftiget seg med temaet: hvordan bruke masseinnvandring og flyktninger som et politisk våpen for å knekke nasjonalstatene i EU og bygge Europas Forente Stater og EuropaHær.
 
  Dette utga Friedrike Beck bok om lenge før høsten 2015: hvordan utvikle masseinnvandring som et politisk våpen. Dette er noe eliten har beskjeftiget seg med intenst i tyve år.

  Gerald Knaus fra European Stability Initiative overga Kanzler Merkel "Merkelplanen på 28 sider" i oktober 2015 og inntaket av flyktninger stopper ikke opp. Tvert om.

gerald-knausjpg

  Folk i Norge er av den oppfatning at sentrale politikere rundt om i Europa,driver med egenutviklet tenkning, men det er ikke sånn det foregår. Et hvert større parti holder seg med en eller flere tenketanker hvor det sitter alle typer statsvitere og professorer, godt betalte. Alle disse tenketankene er finansiert av de store internasjonale bankene og konserner.

   Hver gang det oppstår et problem utarbeider tenketankene en handlingsplan som gis i hende til politikerne.

  Hvis noe vil studere dette anbefales:
  "European programme fur Integration and Migration". EPIM
   European Stability Initiative -esiweb.
    European Policy Center.
   Center for European Policy Studies (ceps.eu)

    Når man leser hva utallige debattanter mener om dette, så skulle en tro at "flyktningekatastrofen" var noe som var ramlet ned fra himmelen og ikke var menneskeskapt i det hele tatt.

    Og kanskje det verste: her gjøres overhodet ingen undersøkelser i FNs Agendadokumenter (Peter Sutherland) eller i de nevnte tenketankenes anbefalinger for å globalisere Europa.

    Å si at dette er dårlige analyser og oppvisninger i kunnskapsløshet er bare forbokstaver.

    Hvis romatikerne får det som de vil, er også de norske storbyene som Gøteborg og Malmø om bare ti år. Svenske statsminister Stefan Løfven er også for "global governance" som Kristoffer Joner.

Jan Hårstad

Ord i motvind

Noen ord i motvind

 

Livet under den politiske korrekthet.


I de siste dagene har det vært voldelige Intifadaer mange steder i Sverige, verst i Bergsjøn ved Gøteborg som blir sammenlignet med Beirut i gamle dager.


Da det for en tid siden var snakk om å utvise 80 000 illegale innvandrere fra Sverige skrev jeg her at nå må de norske myndighetene sette grensepolitiet i alarmberedskap for ingen av de 80 000 drar frivillig. Typisk for den nåværende svenske regjeringen så gjorde de absolutt ingenting og situasjonen blir verre for hver dag som går. Feighet er hovedordet for det offisielle Sverige. Feighet uten grenser.


Så idag holder innenriksminister og migrasjons-ministeren pressekonferanse og sier: "Nå skal 12 000" utvises.


siriusgatan_bergsjn_gteborg.jpg

Fra Bergsjøn, Siriusgatan


Vel, de aller fleste av disse 12 000 holder hus i No Go Zones i ghettoene i storbyene. Der har vi sett - som selv Anders Magnus har vist på tv - at det er farlig å ferdes for politiet. Skal man få gjort alvor av dette, må det være i et samarbeid med hæren og garantert vil dette bli både voldelig og blodig. Narkobandene og ungjihadene er væpnet.


Det offisielle Norge vil naturligvis ikke snakke om Sverige i det hele tatt fordi det ødelegger deres kjæreste utopiske postulater. Men jeg ville ha bare sagt dette for annen gang: skulle Sverige ta seg på tak og nedkjempe Jihadister og kriminelle i ghettoene, vil disse forsøke å rømme. Hvor da? Til Norge selvfølgelig.


Det er grunn til å tro at de mer intelligente av bandene allerede skjønner at de kanskje burde sette opp butikk i Norge som er et så enestående naivt og barnslig land. Norge kan bli en base for deres narkotikatrafikk og Jihadisme. I Norge forstår man ikke engang at narkotika og Jihadisme er i symbiose.


Eric Zemmour ble intervjuet i dailymail 9 sept 2016 og redegjorde for at hæren i Frankrike jobbet med "Operasjon Bramles" i planlagt samarbeid med erfarne israelske offiserer for å utkjempe bygeriljakrig. En skjønner at en før eller senere må tilbakeerobre hundre No Go Zones ellers glipper Frankrike ut av Statens kontroll.


220px-paris_-_salon_du_livre_2012_-_eric_zemmour_-_001.jpg

Eric Zemmour


Ytterligere humoristisk er det at sprellemann og storsnakker Sarkozy som ikke gjorde en dritt av det han lovet som president i 2007-2012, nå legger seg til høyre for National Front og spruter rasistiske bemerkninger: "Vi lever under minoritetenes tyranni". Har du hørt? Hadde dette skjedd i Norge ville de korrekte vært over deg som ulveflokker. Nå går det i Frankrike fordi det er en flertallsmening og Sarkozy skal ha stemmer.


nicolas_sarkozy__1290541c.jpg

Tidligere president Sarkozy


Det andre interessante fra den store Islam-kjenner i Frankrike, Gilles Kepel, som i begynnelsen av sept. i et intervju sa at det gikk mot borgerkrig i Frankrike for tredje generasjons muslimer var opptatt av Jihad. Fullstendig uten interesse for Norge.


Det globale Jihad har gjennom mange år jobbet for å komme i politisk nærkontakt med de svarte i USA og har allerede fått seg partnere i New Black Panthers Party og Nation of Islam, men mye tyder på at Black Lives Matters også har fraksjoner som vil ha en voldelig black Jihad i USA. Det som skjer i Charlotte nå om dagen er langt verre enn Ferguson riots for en tid tilbake.


503658-charlotte-police-shooting-protest-afp.jpg

Fra Charlotte i USA. Byen har i dag over 800 000 innbyggere og er den største i Nord-Carolina. Der er nå erklært unntakstilstand.


Det viser seg at absolutt hele USAs finansoligarki og det militærindustrielle komplekset står bak Hillary Clinton. Også det som kalles "deep state" som var involvert i drapet på John F.Kennedy. De utallige «tjenestene".


Jeg har vært innom det tidligere,men jeg nevner det igjen: i oktober vil det høyst sannsynlig skje saker i USA som kan bli et påskudd til å innføre unntakstilstand, Martial Law, og utsette valget,eller lage noe provisorisk. De egentlige eiere av USA vil ikke ha Trump. USA er på kanten av stupet,ikke ulikt tilstanden i Frankrike.


Nå har jeg kommet med mine advarsler og kan ikke gjøre stort mer.


Ikke bli forundret om jeg får rett.


Jan Hårstad

Nå må "Jungel-leiren" stenges!

Vara-ordføreren i Calais fordømmer regjeringens «gå-langsom» håndtering av «Jungel-leiren» i Calais


I et intervju med radio Sputnik beklager varaordføreren i Calais, Philippe Mignonet, som er ansvarlig for miljø og sikkerhet, seg over den franske regjeringens dårlige håndtering av migrant-krisen som utfolder seg i denne nordlige havnebyen i Frankrike.


philippe-mignonet-calais-deputy-mayor-325703.jpg

Vara-ordføreren i Calais Philippe Mignonet


«Det strømmer inn nye migranter hver dag og det er ingenting vi faktisk kan gjøre med det. Ordføreren i Calais, Natacha Bouchart informerer hele tiden innenriksminister Bernard Cazeneuve om situasjonen, men vi sitter igjen med inntrykk av at det er liten politisk vilje (fra regjeringens side) til å gjøre noe med situasjonen, som forverrer seg dag for dag» beklager Philippe Mignonet.


Han føyer til at det ikke ser ut som hverken presidenten eller statsministeren er villig til å beordre en fjerning av «jungelen» av flyktninger og migranter utenfor byen. Den har fungert som hjem for tusenvis av migranter det siste året og er beryktet for sine elendige leveforhold.


portdecalais.jpg

Calais er en fransk havneby mot den engelske kanalen. Avstanden til England er kortest her, ca. 34 km. Byen har ca, 75 000 innbyggere. Enhver forstår at en leir med 10 000 migranter i byen vil preget livet til alle som bor her.


«Kanskje skyldes dette de kommende valgene eller kanskje fordi menneskene i Paris ser de på Calais som et fortapt sted uten betydning, og derfor nekter de å rive ned leiren slik vi har forslått,» antyder Philippe Mignonet.


«Jeg tror alt koker ned til mangelen på politisk vilje og ønsket om å sloss for å tydeliggjøre at folk må respektere landet og lovene her.»


Philippe Mignonet føyde til at så lenge «jungel-leiren» bestod ville det å bygge murer rundt den ikke ha mening, fordi angrepene ville fortsette å komme. «Hvis leiren fjernes vil det ikke være behov for noen murer her,» la han til.


image_4.jpg

Mange migranter fra "jungel-leiren" prøver å snike seg med trailere som skal til England


Storbritannia vil bygge en mur langs tilførselsveien til Calais som et middel til å stoppe migranter fra å hoppe på trailere som skal til Storbritannia.


Muren er en del av en engelsk-fransk sikkerhetsplan som skal forhindre migranter fra å forsøke å komme seg på biler og lastebiler som kjører på de viktigste motorveiene mot Calais. Siste uke meldte den franske innenriksministeren at Calais «jungel»-leir som huser anslagsvis 6900 mennesker skulle stenges «raskest mulig.»


Menneskerettsgrupper som arbeider i leiren har anslått antallet mennesker i leiren til 9000. Cazeneuve hadde ingen spesifiser tidsplan for stengingen av leiren.


7985359635-3c38ae7485-o.jpeg

Frankrikes innenriksminister  Bernard Cazaneuve


Mens en del av migrantene er fra krigsområder som Syria, Irak og Afghanistan, er mange ganske enkelt migranter fra afrikanske land, slike som Eritrea. Disse har benyttet seg av Europas svake grensekontroll og søker etter muligheter for et bedre liv. De siste månedene har mediene rapportert om økende trusler mot trailer-sjåfører av organiserte gjenger som har sitt utgangspunkt i «jungel-leiren». Disse gjengene har utløst trafikkulykker på veiene som et middel for å avlede oppmerksomheten fra at migranter uten papirer sniker seg ombord i andre kjøretøy som skal til Storbritannia.

Artikkelen er oversatt av Knut Lindtner. Bilder/tekst: Knut Lindtner

Tante Sofie i Kardemomme by

Hårreisende opptreden

 

Erna i Slovakia.


Jeg finner lite eller ingenting i media om Erna Solbergs opptreden nylig i Slovakia.


Norge er formelt sett ikke medlem av EU selv om elitene jobber på spreng for at Norge skal bli det. Både FrP og AP stemte 14 juni 2016 for at det norske finanstilsynet skulle underlegges Brüssel tiltross for at rundt 75% av velgerne på dette tidspunkt var imot EU.


I mine øyne er dette en form for politisk kriminalitet som naturligvis blir dysset ned i norske media. Det er nesten utrolige saker all den stund EU på dette tidspunktet var i iferd med å bryte sammen, polariseres med fare for flere utmeldinger.


Men så drar da vår Erna til Slovakia for å snakke med statsminister Robert Fico som styrer et lite land av hovedsakelig 5,4 millioner katolikker som lever sammen i bra harmoni. Regjeringen der avviser EUs krav om kvoter og mere muslimske innvandrere, Slovakia vil ikke ha dem.


erna-solbergova-robert-fico-nestandard2.jpg

Norges statsminister Erna Solberg og statsministeren i Slovakia, Robert Fico.


En skulle jo tro et norsk statsoverhode respekterte en småstats nasjonale suverenitet i slike skjebnesaker, men ifølge telegrammene er det ikke det fru Erna gjør.


Det som vekker oppsikt i Bratislava er at den norske statsminister benytter anledningen til å refse Robert Fico som om hun var Tante Sofie og Fico en av røverne i Kardemomme By.


En må spørre denne Erna: tror hun på sine statsbesøk at hun representerer Høyre? Har hun ingen fornemmelse av at en slik opptreden er fullstendig fremmed for tradisjonell norsk dannelse og kultur? I dette tilfellet framfører hun synspunkter i tråd med EU-kommisariatet i Brüssel og definitivt ikke med brede norske meninger.


brexit-11-650.jpg

Etter Brexit er det klart at EU er i ferd med å gå i oppløsning. I et land som to ganger har sagt nei til ombordstiging i en synkende skute, er det mer enn påfallende slik den norske regjeringen nå opptrer.


At en politiker kan gjøre uforskammede saker som arbeidsuhell kan vi leve med, men hvor var teamet fra UD hen når statsministeren fjollet seg ut på denne måten? 


Pinlig. Provinsielt.
Situasjonen i Europa.


Sarkozy har meldt seg på i valget som ny fransk president og utgitt boka "Alt for Frankrike" hvis politiske forslag ligger til høyre for Nasjonal Fronts. Som flere påpeker: hvis alle hans forbud mot islamisering skal gjennomføres, vil Frankrike til forveksling ligne Vichy-regimet under den nazistiske okkupasjonen.


nicolas-sarkozy_0.jpg

Tidligere president Nicolas Sarkozy legger seg høyre for Nasjonal Front i en ny bok "Alt for Frankrike", ifølge Jan Hårstad.


Det forteller at elitene nå ser det slik at bare overvåkningsstater, politistater, kontrollstater med militær unntakstilstand, kan redde Europa fra borgerkriger og oppløsninger.


Fra 1 oktober 2016 av er det meningen at FN får et globalt apparat for å overvåke ukorrekte synspunkter på internet.


Tyskland har oppfordret borgerne til å hamstre mat for ti dager.


De av oss som i over ti år har redegjort for denne utviklingens komme, betraktes nå som samfunnsfiender av statsreligionen om det nye grenseløse multikulturelle samfunnet. 2017 vil garantert bli et avgjørende år også for Norway/Norwegen.


Ernas besøk hos Slovakia varsler det aller verste.


Jan Hårstad


Europa var ikke som forventet

Skuffete irakere returnerer


Deres idealiserte forestillinger om Europa er knust.


Tusenvis av irakiske migranter er blitt desillusjonerte av møtet med Europa og snur nå hjemover, ifølge en ny rapport. Det at de ble utsatt for lang ventetid på asylmottakene og dårlige betingelser, fører til at de nå sier at deres egne idealiserte forestillinger og forventninger er overskygget av de virkelige erfaringene de har gjort.


Migranter som har valgt å snu nesen hjemover mot Irak sier nå at livskvaliteten i Europa var overvurdert, ifølge rapporten som er kalt «Migrant-strømmen fra Irak til Europa: årsakene bak migrasjonen». Rapporten ble offentliggjort sist tirsdag. Migrantene viste til en ekstrem lang søknadsprosess, dårlige forhold og en generell skuffelse med livet i Europa som noen av grunnene til at de reiste tilbake, sier denne rapporten som ble offentliggjort av den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM.


screen_shot_2016-08-14_at_11.38.13_am.png

Rapporten


«Rapporten som bygger på intervjuer i Europa og med irakere som har returnert til Irak forteller at de som har vendt hjem rapporterer at livet i Europa hadde blitt idealisert og at virkeligheten var langt vanskeligere enn de hadde tenkt seg.» Det er Farhan Haq, FNs talsperson som sier dette.


IOM har hjulpet til med repatriering (hjemsending) av rundt 9500 irakere siste året og ut juni i år. men det virkelige tallet kan imidlertid være høyere fordi mange migranter returnerer til hjemstedene sine uten å be IOM om hjelp.


bdpicoffarhanhaqun.jpg

FNs talsperson Farhan Haq


Før de dro anså mange iraker Europa som et «paradis», slo rapporten fast. Men med en gang de ankom forstod de  at flyttingen på langt nær var så enkel som de hadde forestilt seg. Det å få oppholdtillatelse er ikke så enkelt som forventet. «Ventetiden er virkelig lang», sa en av de som ble intervjuet. «Mange av oss ble virkelig sjokkert fordi livet i de landene de kom til var fullstendig anderledes enn forventningene», sa en annen.


Andre klaget over at de ble fysisk og verbalt overhøvlet av politiet: «Vi ble ikke behandlet med respekt.» De var også misfornøyde med til bekvemmelighetene de ble gitt under ventetiden. Leiren var overbefolket og virket som en «militærleir». Vi forventet en bolig og ble «plassert i et telt med militære laken», sa de.


refugee-camp.jpg

Denne leiren for migranter er i Hellas


Rapporten analyserte faktorer som bidro til at de forlot landet i utgangspunktet. Den slo fast at de fleste reiste på grunn av en dårlig sikkerhetsituasjon, politisk ustabilitet og mangelen på likeverd og et rettssystem som ikke fungerte.


Når de skulle velge ut mål for migrasjonen valgte de fleste irakerne et sted hvor de hadde slektninger eller venner og også på vurderinger av hvor det var mest sannsynlig at de kunne få familiegjenforening.


Rapporten baserer seg på intervju med 86 irakere som migrerte til Europa i 2015.


Kommentar av Knut Lindtner: Dette er bare en bekreftelse på at det viktigste vi kan gjøre for dem er å få vekk IS, få avsluttet krigen og sørge for hjelp slik at et normalt sivilt liv kan komme igang. USA sitter med et hovedansvar for krigen og lederne deres som startet den skulle vært stilt for krigsforbryterdomstol. Men de bidrar ikke med annet enn mer krig. Og de tar nesten ikke imot de som vil forlate det landet de har ødelagt.


 

Oversatt, forkortet og bearbeidet av Knut Lindtner

Grensen til Sverige?

Voldtektsbeskytter?

 

Grensespørsmålet igjen.


Det er et ektepar Schüssler som i Østerrike umiddelbart etter Køln-sex-overgrepene forsto at her gjaldt det å finne på noe smart. Disse lanserer nå "rapeprotector" (voldtektsbeskytter) som er et slags stålbelte som gjør det vanskelig å rive av en bukse da den er låst med kode.


Denne koster 20 Euro og ser allerede ut - sammen med pepperspray og håndvåpen - til å bli årets salgsvare i Europa.


237.806.005.jpeg

RapeProtector slik den fremstilles i reklamen


Overgrepene på 26 damer på Darmstadt Musikkfestival for en uke siden forteller at Køln nyttårsaften ikke var noen tilfeldighet og at denne sexkulturen har kommet for å bli. Mangfold beriker våre liv,som vi har hørt om.


Det er ikke lett å se at norske media registrer hva som skjer i Sverige. Det kommer høyst sannsynlig av at sannferdig rapportering derifra undergraver Hakkebakke -forestillinger om framtidens harmoniske samfunn hvor reven har begynt å spise gras.


Det viktige som skjer i Sverige er at myndighetene fra 1 juni av har bestemt juridisk avklaring av hvem som etter FN-lover er en autentisk krigsflyktning og hvem som er en økonomisk flyktning som ut fra de samme lovene, ikke har automatisk flyktningestatus.


Her heter det da i svenske media at omtrent 4 500 personer i første omgang kommer til å bli fratatt generøse bidrag og bosted.


Observatører frykter nå "katastrofkaos" fordi mange vil motsette seg dette med makt, andre vil "gå under jorda" i ghettoene og være henvist til kriminalitet eller i beste fall svart arbeid for å holde seg i live.


Men det er en annen utvei som ikke er oppe i svenske media: hva om å dra over grensa til Norge?


Det er først nå flyktningesaken i Sverige kommer til å bli riktig utrivelig tiltross for at det skytes og voldtaes hver eneste dag.


En kan ta ferske tall fra Tyskland: i årets første fem måneder av 2016 har det funnet sted 1 100 voldelige angrep på asylheimer og asylanter. Og fotballEM i Frankrike har ennå ikke begynt og som høyst sannsynlig vil ryste Europa i sammenføyningene. Ikke bare raser det klassekriger, men også etniske og religiøse miljøer lader opp for konfrontasjoner og Europol sender de skarpeste advarsler. USA advarer sine borgere om å dra til Frankrike! Og en kan tenke seg hvilke tap dette er for den viktige turistindustrien - for ikke å snakke om den psykologiske effekten av en slik melding.


gymnasium_violence_3419505b.jpg

Dette bildet er fra asylmottaket i Neuen i Tyskland. 


I dette enestående provinslandet Norway er det vel for mye å forvente at myndighetene forstår at vi snart vil få besøk av utviste "svenske" flyktninger? Som det ble sagt under Storskog-trafikken fra Finnmark: det virker som om Stortingspolitikerne i Oslo ikke vet at vi har en grense til Russland.


Men vet de at vi har en grense til Sverige? Det blir det nye spørsmålet.


Blir dette for vanskelig i sommervarmen på Stortinget?


Jan Hårstad


En ny bølge flyktninger kommer!

Glem EUs migrant-avtale med Tyrkia! 

En ny flyktning-bølge kommer.


EUs plan for visa-liberalisering med Tyrkia er et merkelig forsøk på stanse strømmen av mennesker til Europa, men uansett har det vært en politisk og diplomatisk seier for Tyrkia. Nå advarer imidlertid lokale kurder-ledere i det østlige Tyrkia, som preges av krig og borgerkrig, EU om at en ny strøm mennesker kan komme derfra.


Nå omdannes det fra før av konfliktfylte og motsetningsfulle Øst-Tyrkia direkte til en krigs-sone. Hundrevis mennesker har blitt drept etter at Ankara startet en brutal krig i fjor sommer mot Kurdistans Arbeiderparti (PKK) i de kurdisk-dominerte grenseområdene mot Syria. 


I dag er det 300 000 internt fordrevne i Tyrkia og over en million har blitt direkte berørt av sammenstøtene mellom hæren og de kurdiske opprørerne, sier Siri Neset ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen.


Det vil derfor ikke overraske at mange av disse vil søke asyl i Europa. Kanskje tvert imot må vi regne med dette.


Dette fremtidsvarslet deles av en del medlemmer i det tyrkiske parlamentet: «Den nye flyktningbølgen som kommer vil kommer herfra og ikke fra Syria», sa det tyrkiske parlamentsmedlemmet Faysal Sariyildiz til Aftenposten for en måned siden.

 

faysal-saryldz.png:

Faysal Sariyildiz: den nye flyktningebølgen kommer fra Tyrkia.


Noen ganger kommer enkel logikk i strid med virkeligheten og her er et eksempel på dette:


Det ville være på en måte absurd hvis en først undertegnet en avtale med Tyrkia hvor en antok at det var sikkert å returnere asylsøkere dit, og deretter godtok asyl fra mennesker som var forfulgt av den samme tyrkiske staten. Det er professor Erik Oddvar Eriksen ved universitetet i Oslo som ordlegger seg i den retningen.


Tyrkias primære mål er fullt EU-medlemskap og visum-frihets-avtalen er et skritt i den retningen. Det bor allerede i dag 3 millioner tyrkere eller etterkommere derfra, bare i Tyskland. Visa-frihets-avtalen regner en med vil sette fart i prosessen med den tyrkiske søknaden. Men altså ikke bare det. Den vil lette flukten fra et borgkrigpreget Tyrkia og forsterke strømmen av mennesker til Europa.


Hvis Tyrkia innfrir EUs gjenstående krav vil en fra og med slutten av juni i år få visum-fri innreise til EU for alle tyrkiske statsborgere som har biometriske pass - så langt 1,3 millioner av 78, men det kan forandre seg.


Kurderne er Tyrkias største etniske minoritet og utgjør anslagsvis kanskje over 20% av befolkningen, altså kanskje rundt 20 millioner mennesker. Erdogan har truet med at millioner av disse kan frataes tyrkisk statsborgerskap. Bare en slik trussel kan sette fart på strømmen av mennesker ut fra et borgerkrigpreget land.

Hvordan EU manipulerer flyktningene


Hvordan Den Europeiske Union manipulerer de syriske flyktningene.


av Thierry Meyssan


Flyktningkrisen vi har sett i Den Europeiske Union i siste halvdel av 2015 er kunstig skapt.  Men flere grupper har prøvd å bruke den, enten for å ødelegge nasjonale kulturer, for å rekruttere lavtlønnede arbeidere eller for å rettferdiggjøre finansieringen av krigen mot Syria.  Men til slutt, når denne bølgen er over og skaden har skjedd, er problemet det samme.  Mest av alt afrikansk.


Oppildnet av en koordinert utgivelse av bildet av et lite kurdisk barn, Aylan Kurdi, som druknet på en tyrkisk strand den 3. september 2015, ble den europeisk folkeopinion mobilisert. Det ble  arrangert forskjellige demonstrasjoner til fordel for flyktningene.  Den franske presidenten Francois Holland og den tyske kansleren Angela Merkel uttalte seg til fordel for «et permanent europeisk system for bosetting».  Samtidig begynte enorme folkemengder av mystisk opphav å marsjere over Balkan.  Bare den ungarske statsministeren, Viktor Orban, snakket rett ut mot denne plutselige og massive migrasjonen.


ESI-forslaget. (European Stability Initiativ)


Fram til da hadde spørsmålet om flyktninger vært et økonomisk problem, i hovedsak mellom Afrika og Italia.  I tillegg kom et problem internt i unionen - etterspørselen fra tysk tungindustri om å rekruttere 800 000 øst-europeiske arbeidere til Tyskland. Iallfall uttrykte president Ulrich Grillo det slik. Men disse kom ikke fra Schengen-området. Over natten ble problemet med de humanitære flyktningene som rømte fra krigssoner lagt til disse to økonomiske faktorene.

 

1_-_1-319-c49cf-2-92d07.jpg

Afghanske flyktninger ankommer Hellas fra Tyrkia


Det første konkrete forslaget for å takle den nye situasjonen kom den 17. september 2015 fra ESI, en tenketank i Berlin, og avklart den 4.oktober.  Det handlet om å utarbeide en avtale mellom EU og Tyrkia om å demme opp flyktningbølgen.  Det skulle overføres 500 000 syriske flyktninger til Unionen i de neste 12 månedene. I tillegg gikk Tyrkia med på å ta tilbake andre migranter som fortsatte å strømme inn i Unionen ulovlig.  Som motytelse skulle Tyrkia få visumfrihet til Schengen for alle sine innbyggere.


«Det er en erkjennelse av at Syriakrisen er unik.  Det har skapt en humanitær krise i en skala Europa ikke har sett siden 2. verdenskrig», mente ESI.  De la vekt på at initiativet skulle komme fra Tyskland, som svar på den russiske intervensjonen i Syria.


Og likevel


•ESI tar det som en selvfølge at det kun er  syriske flyktningene som rømmer fra «undertrykkelsen til Assads  regime», det som er støttet av Russland.


•ESI tar bare imot syriske flyktninger, ikke irakiske flyktninger, som er forfulgt av Daesh (ISIS). 


•ESI spesifiserer at planen også har som mål  å advare mot utviklingen av et ekstremt høyre i Østerrike - direktøren for tenketanken er østerriker.


•Det skal også forberedes en liknende operasjon for 1,1 millioner syriske flyktninger som nå holder til i Libanon.  Disse skal sendes til Nord-Amerika og Australia.  Dette er i følge Kelly Greenhills teorier om at «strategisk ledelse av flyktninger er et våpen i krig». Det observerte ESI-forskere ved starten på krigen i Kosovo.

 

facultygreenhill.jpg

Kelly Greenhill har laget teorier om hvordan massemigrasjon kan brukes som et våpen


I tillegg til å foreslå at migranter skal sendes tilbake til Tyrkia, overser de at landet ikke er en stabil stat for flyktninger, og at landet har nektet å undertegne FNs flyktningkonvensjon fra 1951.Merkels plan


Den 23. september offentliggjorde Det Europeiske Råd et kommunike som både tok opp flyktningspørsmålet og krigen mot Syria.


Hovedpunktet i ESIs plan ble oppsummert den 7. oktober av kansler Angela Merkel i et intervju med journalist Anne Will på tv-kanalen ARD.


For å presentere prosjektet, nå kalt «Merkel-planen», organiserte ESI konferanser i Berlin, Ankara, Istanbul, Stockholm, Brüssel og La Haye (Haag).


Den 12. november, uavhengig av nødssituasjonen som oppsto da horder av migranter samlet seg på Balkan, holdt Unionen et toppmøte i Valetta for å prøve å finne et svar på problemet med økonomiske migranter fra Afrika.  De ble enige om å opprette et fond på 1,8 milliarder euro til lokale økonomiske tiltak i Afrika og hjelpe migrantene til å skape stabilitet i hjemlandene.


Den 29. november holdt Unionen nok et toppmøte i Det Europeiske Råd, denne gangen med Tyrkia.  «Merkel-planen» ble godkjent av begge parter.  Men det ble i tillegg lagt til en hjelpepakke på 3 milliarder Euro til Tyrkia.


Rådet rettferdiggjorde denne plutselige generøsiteten som en hjelp til å bosette syriske flyktninger.  Det hadde så langt kostet Tyrkia 8 milliarder dollar.  Men det var ingen plan for å betale liknende summer til Libanon og Jordan, som til sammen hadde mottatt flere syriske flyktninger enn Tyrkia.  Dessuten lot rådet til å ignorere at pengene Tyrkia hadde brukt allerede var betalt av UNO, Qatar og Saudi-Arabia, og at Tyrkia systematisk hadde plyndret Nord-Syria.  De hadde demontert maskinverktøy og stjålet antikke skatter for adskillig større summer.  Og dessuten hadde de fleste av de 2,7 millioner syriske flyktningene i Tyrkia blitt integrert i den lokale økonomien, mindre en 240 000 var under beskyttelse av Verdens Matvareprogram.


I realiteten var det Tyskland og Frankrike som insisterte på å gi denne donasjonen.  På den måten kunne de indirekte finansiere en fortsatt krig mot Syria, som ifølge dem ville føre til en slutt på flyktningens lidelser, når de en gang hadde styrtet den syriske-arabiske republikken.


Den 21. januar 2016 publiserte direktøren i ESI, Gerald Knaus, en kronikk i Süddeutche Zeitung.  Han forsvarte prinsippet om et nærmere og mer direkte samarbeid mellom Tyskland og Tyrkia, men uten å involvere EU.  Han konkluderte med at om «Merkel-planen» feilet, ville det «styrke de som ville avskaffe retten til asyl, de som var mot Unionen, de som var mot Tyrkia, mot muslimer og de som ville støtte Putin».

 

gerald-knaus-praesident-aufsichtsrat-euro.jpg

Gerhard Knaus, direktør i ESI


Gerald Knaus forklarer ikke hvordan det faktum at direkte kontakt mellom Berlin og Ankara, uten å involvere Brüssel, ville hjelpe i kampen mot euro-skepsis.  Han forklarer heller ikke hvorfor han mente at Russland gjerne ville se at syriske flyktninger druknet i Egeerhavet.  


Ingen reagerte på disse meningsløshetene, siden flyktningspørsmålet ikke hadde blitt behandlet fornuftig på lang tid.


Merkel-Samsom-planen.


Den 28. januar overtok Nederland presidentskapet i Det Europeiske Råd, ved den nederlandske statsministeren Mak Rutte og hans allierte, presidenten i Arbeiderpartiet Diederik Samsom.  De skrev  i De Volkskrant (nederlandsk avis)  at de hadde forberedt konkrete mål for å gjennomføre «Merkel-planen».  Så nå snakker vi om «Merkel-Samsom-planen» når vi snakker om prosjektet som ble presentert av ESI.


Den 18. mars godkjente Europarådet, ledet av Nederland, gjennomføringen av avtalen fra 28. november.  Bortsett fra, at de 3 milliardene euro som skulle betales til Tyrkia, nå på mirakuløst vis var blitt til 3 milliarder euro årlig.


I mellomtiden, mellom de to europeiske toppmøtene, hadde antall ulovlige flyktninger som kom til Unionen gjennom Tyrkia og Hellas, økt til omtrent 200 000.


Observasjon av et avvik.


På seks og en halv måned har vi gått fra en krise som i hovedsak handlet om afrikanere som druknet i Middelhavet før de nådde Italia, til et knefall for tysk tungindustri som vil hyre 800 000 arbeidere til minimal kostnad, og derfra til en operasjon for å finansiere krigen mot Syria og forflytning av befolkningen der.


Det vi kan se så langt er følgende:


•Den 1. juli 2015 tvang spesielrepresentanten for FNs generalsekretær med ansvar for internasjonal flyktningpolitikk, Peter Sutherland, en reduksjon i Verdens Matvareprograms hjelp til syriske flyktninger.  Det gjorde det vanskelig å overleve for de 240 000 som holdt til i Tyrkia.  På den måten hadde den anglo-saksiske pressgruppen han representerte greidd å provosere fram en krise som vil skade identiteten til de europeiske nasjonene.  Denne avgjørelsen ble fulgt av erklæringen om gjestfrihet fra den franske presidenten og den tyske kansleren.  Det skjedde dagen etter publikasjonen av bildet av lille Aylan, og førte til at syriske flyktninger  prøve å finne en måte å overleve på i Europa.  Peter Sutherland gikk derfor mot «Merkel-Samsom-planen» fordi den stabiliserte befolkningen og krisen ble kun brukt mot Syria.

 

maxresdefault_6.jpg

Peter Sutherland, spesielrepresentanten for FNs generalsekretær med ansvar for internasjonal flyktningpolitikk


•Nationale Francaises trykkeri hadde fram til 2011  levert syriske pass.  De hadde trykket et stort antall som ved begynnelsen av krisen ble gitt til ikke-syriske økonomiske migranter - i hovedsak libanesiske.  På den måten økte de presset på «flyktninger» i Europa.


•Flyktningnettverket som var organisert, brakte ikke bare syriske flyktninger fra Tyrkia til Europa.  De tok også syrere fra dere hjem i Syria og brakte dem til Europa. Det ble spredt rykter om luksuriøse leveforhold for syriske flyktninger i Europa.  Det ble åpnet spesielle flyruter fra Beirut og sjøruter fra Tripoli.  De transporterte syrere som ikke var flyktninger til Izmir. I løpet av få uker så man middelklasseborgere fra Damaskus og Latakia - som alltid hadde støttet den syrisk-arabiske republikken - selge sine forretninger og dra i eksil.


Til slutt - og i motsetning til offisielle deklarasjoner:


•Forbindelsen mellom presset av migranter i Europa og krigen i/mot Syria er kunstig.  Den har blitt bevisst skapt i Unionen for å provosere både aksept av flyktningene og indirekte for å finansiere krigen.  Selv om flere hundre tusen syrere allerede er blitt tvunget til å krysse Middelhavet, er det lite sannsynlig at millioner andre vil følge etter.

•Den horden av migranter som var organisert til å krysse Balkan var eksplosiv.  Den besto av syrere, irakere, afganere, albanere og kosovarer og andre.  Det faktum at de fleste av disse er muslimer, kan ikke dekke over at de har forskjellige oppfatninger av religion og kultur.  Deres sosiale opprinnelse og deres motivasjon gir dem ikke noen tilknytning til hverandre.


•Ser en bort fra hendelsene i siste halvdel av 2015, er migrasjonspresset på Europa hovedsaklig afrikansk. Men i de neste få årene kan det bli tyrkisk.  Ja, hvis Ankara  skal ta fra 6 millioner innbyggere statsborgerskapet deres, er det blitt sagt at disse menneskene vil gjøre hva som helst for å flykte fra hjemlandet  før de blir statsløse.  En flytting som kan bli gjort lettere ved opphevelsen av visumplikt for tyrkiske borgere til Schengen-området. 


f88e2872-14db-4417-a08f-96ff55a67687_16x9_788x442.jpg

Meyssan hevder at den virkelige faren for en stor flykningstrøm kommer fra Tyrkia. Erdogan har truet med å gjøre 6 millioner av landts egne innbyggere statløse.


Vær oppmerksom på dette:


•Tre forskjellige grupper har manipulert flyktningkrisen i siste halvdel av 2015:


•de som kjemper for å ødelegge nasjonal kultur, ved ex-president i World Trade Organisation, Peter Sutherland, som tror at dette er en måte å få til verdensomspennende frihandel;

•tysk tungindustri, ved president Ulrich Grillo, som håpet han kunne dra nytte av 800 000 nye arbeidere til en minimal utgift;

•Frankrike og Tyskland, ved Francois Hollande og Angela Merkel, som så dette som en måte indirekte å finansiere krigen mot Syria;


•Disse tre gruppene har det til felles at de støtter NATO, de ser hverandre med jevne mellomrom, spesielt når de møtes i Bilderberg-gruppen, og de deler den samme kynismen om befolkning.  Men interessene deres er avvikende.  Det betyr at når alt komme til alt, har statene vunnet over de som går inn for global frihandel.

•Som ofte, når det gjelder denne slags kriser, har menneskemengden som med hensikt er satt i bevegelse, ikke vært mer enn noen få hundre tusen. Disse kommer i tillegg til andre eldre og mer konstante strømmer.  Det er medias falske fremlegging av fakta som gir et inntrykk av vi er inne i en flyttestrøm av millioner av mennesker.Oversettelse Ingunn Kvil Gamst

Nye innstramninger

Nye innstramninger i Østerrike


Det Østerriske parlamentet har vedtatt nye innstramninger vedrørende lovverket for flyktninger. Regjeringen er gitt fullmakt til å erklære unntakstilstand hvis antallet migranter truer «den nasjonale sikkerheten». Den kan også avvise flyktninger på grensa.


Dette er den klart strengeste lov som noensinne er vedtatt med 96 mot 67 stemmer. Alt avhengig av situasjon kan unntaktilstanden utvides fra 3 til 6 måneders-perioder, ifølge Deutsche Welle.


Som følge av den nye loven vil offiserer som står for grensekontrollen bli gitt retten til å avvise innreise for nesten alle migranter, bare med noen få unntak. Det gjelder de som står overfor sikkerhetstrusler vedrørende transitten i nabo-land eller for de som allerede har slektninger i Østerrike.


1031384817.jpg

Forberedelser til å sikre grenseovergangene i Østerrike


Noen særlig sårbare grupper som mindreårige uten følge og gravide kvinner, vil få unntak fra disse nye strenge bestemmelsene. Spesialvedtekter vil også sørge for at migranter må fylle ut søknadene om asyl direkte på grensen i registreringsenter som nå skal bygges. Dette er i motsetning til den tidligere praksisen om å slippe folk inn i landet før de søkte. De skal kunne holdes i disse sentrene i opp til 120 timer (5 dager) mens søknaden blir tatt stilling til.


Den Østerriske nasjonalforsamlingen har også gjennom avstemminger gjort vedtak om restriksjoner i eksisterende lovverk ved å redusere antallet år en flyktning kan få bo i Østerrike. Lokale medier rapporterer også om at regjeringen vurderer å reise grensegjerder ved fjellovergangene til Italia som et tiltak i tilfelle en økning av migranter den veien.


Det er nettopp vedtatt å reise et 400 meters grensegjerde ved Brenner-passet og bruk av soldater til grensekontrollen der. I denne sammenhengen er det den store oppslutningen til Østerrikes Frihetsparti ved presidentvalget nylig må forståes. Befolkningen i landet støtter slike innstramninger nå.


Reinhard Kreissl, lederen ved «Wiens senter for forskning på sosial sikkerhet», sa at den nye lovgivingen ikke er noe mer enn en kortsiktig reaksjon på valgresultatet og vil ikke fungere med tanke på migrant-krisen.


1389932504566-kreissl1g.jpg

Reinhard Kreissl


«Østerrike følger for øyeblikket en meget kortsiktig populistisk stemning … vi hadde et valg nylig som ga økende oppslutning til populister på høyrefløyen, og denne typen lovgiving er ganske enkelt en reaksjon på det. Men det vil ikke bli effektivt og det vil ikke løse problemet og det vil ha en negativ innvirkning på en felles-europeiske strategi for å håndtere problemet», sa Kreissl til RT (Russia Today).


Kommentar: Det kan godt hende at Kreissl har rett, men i et demokrati skal en også lytte til det befolkningen vil. Nå er det nok ikke tvil om i hvilken retning vinden blåser i Østerrike - enten er enig eller ikke. Dessuten er det nå stadig klarere for mange at det er innenfor nasjonalstatene at demokratiet forvaltes og ikke på nivået over i Brussel.

Politisk jordskjelv?

Obligatorisk sjokk?

 

Østerrikevalget 24 april 2016.


Jeg ser allerede at det euro-globalistiske media har begynt å lufte ordet "sjokk", men også "jordskjelv" fordi et "høyrepopulistisk parti" igjen har hatt en dundrende valgseier - i Østerrike. Hver gang det skjer skrives akkurat de samme lederartiklene som vi sikkert får lese i Aftenposten, VG og Dagbladet også: folket er så stupid, det forstår ikke sitt eget beste og vender seg mot globaliseringspartiene.


Freiheitlichen Partei Østerreisch (FPØ) har kapret mellom 35 til 37% av stemmene i første valgomgang, de gamle partiene, konservative og sosialdemokrater ligger rundt 20-21%.


De gamle partiene har tillatt at ghettoene i Wien er krigssoner hvor afghanere og tsjetsjenere gjennom år har knivdrept hverandre over kontroll av narkomarkedet og shariazonene. 150 barnehager er driftet av Muslim Brotherhood og Co som selvfølgelig dyrker fram Jihad-barn. Dette har man kunnet lese i landets aviser lenge, men har konservative og sosialdemokrater gjort noe med det? Glem det.


college.jpg

En slik bølge er fantstisk vakker, slik bildet viser, helt til du får den i hodet. 


En polititalsmann i Frankrike sa det slik: det er hundre Molenbeeks i landet. Disse er nå som ugjennomtrengelige festninger med eget varslingsapparat: kommer det en politibil på oppdrag er den under overvåkning og kontroll og høy spenning. Det er ikke den franske staten som har kontroll, men islamistene/kriminelle i ghettoene.


Dette begynte jeg å skrive ganske systematisk om fra 2005 da den første europeiske Intifada fant sted. En professor skrev nylig til meg og bemerket at jeg også hadde skrevet om det der med Kalifatet for rundt tyve år siden. Nå snakker alle retninger innen Jihad om Kalifatet. Og Jihadgruppene fusjonerer fra Kina til Nigeria for Kalifat-prosjektet. Pakistan med atombomber går i nøyaktig samme retning.


Noen har ved flere anledninger påstått - uten dokumentasjon selvfølgelig - at jeg agiterte for en europeisk borgerkrig. En mer redelig lesning av mine artikler vil heller konkludere med at jeg har advart norskingene i samfulle ti år at med denne ønsketenkende Kardemomme søvngjengerkulturen som heter multikulturell globalisme,vil det UUNNGÅELIG FØRE TIL BORGERKRIGER.


Her har vi en tjenestemann i den amerikanske ambassaden i Budapest, Ungarn, Adam Topolansky som 24 april skriver at vesteuropeerne snart vil ankomme i store antall til Ungarn og andre Visegrad-stater for å slippe den islamske berikelsen i VestEuropa. På sikt, skriver han, vil Europa bli delt mellom et kristent Øst og et muslimsk Vest.


Men før så skjer vil blodet flyte i europeiske hovedsteder.


Jan Hårstad

Bananas i Sosialdemokratiet

Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht var med på å stifte Spartakusforbundet i Tyskland i 1915. Dette var midt under 1. verdenskrig (1914-1918). Rosa var datter av jødiske foreldre og født i Polen. Gjennom sitt ekteskap fikk hun tysk statsbrgeskap i 1898. Karl Liebknecht var født i Leipzig i Tyskland. I riksdagen var han den eneste som stemt imot tysk deltagelse i 1. verdenskrig. Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg startet en avis, Spartakusbriefe, (Spartakusbrev), som ganske fort ble forbudt. I 1919 startet spartakistene et opprør som ble slått ned og Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg ble henrettet i etterkant av dette opprøret. Karl Liebknecht ble drept av høyreorienterte frikorps-soldater som opererte under ledelse av den sosialdemokratiske inneriksministeren Gustav Noske. (Dette sammendraget fra Wikipedia har Knut Lindtner gjort for at de som ikke kjenner denne delen av historien, skal kunne forstå innledningen av dette innlegget til Jan Hårstad).

 

Bananas i sosialdemokratiet.

 

Helvetes fascister!


Det var faktisk slik at Rosa Luxemburg var en heltinne i den tyske arbeiderklassen. Hun holdt utendørstaler i parkene i Tyskland da det ikke fantes store nok innendørssaler for fem til åtte tusen arbeidere.

 

rluxemburgcpwz.jpg

Rosa Luxemburg


Ikke desto mindre anbefalte Vorwärts (SPD) under den tyske etterkrigsrevolusjonen at hun burde fjernes fra denne verden og det ble både hun og Karl Liebknecht.


Nedslaktingen av opprøret varte helt til 1922 i Ruhrgebiet og da var det gitt rom for Hitler.


I ettertid har det i Tyskland kommet tusener av bøker som analyserer perioden 1920-1933,også omtalte som Weimar-epoken. Det var kald og varm borgerkrig med mange likvideringer.

 

10251-004-091c0aaa.jpg

Karl Liebknecht


Om man skal kunne trekke noen konklusjon på den almene tyske oppsummering av Weimartiden så er det denne: en må ikke undertrykke dissenteroppfatninger med hets og vold, men løfte uenigheter fram i lyset, for demokratisk debatt. Alt annet fører bare til Der Untergang.


I det siste året har sosialdemokratene av alle, både i Frankrike,Tyskland og Sverige glemt alt det der og fører regelrett krig mot dissenterpartier. Takk være vår velsignete korrekte presse vet ikke norskingene mye om hva som foregår i disse landene, men det er da opprusting av overvåkning, politi og militærbevåkning av samfunnene som pågår.


De tyske sosialdemokratene anført av partiformann Gabriel og justisminister Heiko Mass oppfører seg nærmest som parodier på de berømte bonzen i 1920; Ebert og Noske - kontrarevolusjonen inkarnert. Med tv til disposisjon spyr de edder og galle over Alternative für Deutschland og Pegida natt og dag uten å begripe at dette slår fullstendig kontra: SPD har nå oppslutning på 19,5% og AfD 14%.

 

2000px-alternative-fuer-deutschland-logo-2013.svg.png

Jan Hårstad hevder at de voldsomme sosialdemokratiske angrepene På AfD styrker partiet - ikke motsatt.


Det sosialdemokratiske apparatet,deres nomenklatur, går bananas i redsel for å miste jobber som delstatsledere og i Riksdagen. Den beste valgkampmaskinen som AfD har er faktisk SPD-eliten! Hatefulle fra topp til tå.


Akkurat samme utvikling har vi i Sverige.


Nå er det ganske opplagt for det svenske folket at det der med Stefan Løfven som statsminister må ha vært en misforståelse. Han er rett og slett ikke overdrevent begavet og klarer det mesterstykke idag å si til Financial Times (12 april) at ett av de aller største partiene i Sverige,Sverigedemokratene, er et NYFASCISTISK PARTI!!!!

 

stefan-lofven-pm-swe-gov.jpg

Sveriges statsminister Stefan Løfven


Men dette er ikke særegent for Løfven. Sånn holder alle de europeiske sosialdemokratiske partiene på i Holland,Frankrike og Tyskland: Geert Wilders er fascist, Marine Le Pen er fascist, etc., alle som ikke følger SosialistInternasjonalens program om "global governance" er fascister!


Det er strålende saker.


Dagens melding fra Sverige er 250 millioner ekstra til politiet. Latterlig lite,sier politiet.Sverigedemokratene har lagt fram et program om - keep fasten seat belts - 7000 nye politifolk fram til 2022!!! Ellers har ikke gamle Sverige kontroll lenger.


160 milliarder svenske kroner ekstrabevilgning bare til innvandring fram til 2019.

De som ikke liker denne ganske like utviklingen i EU er alle fascister.


Fortsetter dette slik blir det selvfølgelig en reprise på Weimar:

Demokratiet blir nedlagt.


Jan Hårstad

Borgerkrigslandet Tyrkia, er det trygt?

Problemet med en - mot -en flyktningpolitikken


av Robert Fisk


Robert Fisk skriver for The Independent, der denne artikkelen først kom på trykk.«En- mot - en» flyktningpolitikken betyr at vi plukker ut og velger blant desperate mennesker.


Journalisten Wolfgang Bauer minner oss på at det syriske folket er vitne til de skrekkelige angrepene i Paris og Brüssel hver dag.


På forsiden av Irish Times dukket den mest relevante tegneserien om asylsaken opp denne uken.  Martyn Turners tegning beskrev to skandaler i én.  


robertfisk460.jpg

Robert Fisk


På venstre side ser vi en rik forretningsmann som går i land på en  palmekledd øy med bildeteksten «I uminnelige tider har RIKFOLK tatt med seg eiendelene sine utenlands for å unngå skatt …..».  På høyre side av tegneserien ser vi flyktninger i en spinkel gummibåt som seiler over krapp sjø under ordene: »Nylig har FATTIGE folk tatt med seg sine eiendeler utenlands …  Gjett hvilket problem vi arbeider med natt og dag for å stanse».


Naturligvis er det de fattige menneskene som får unngjelde - som en høflighet og 3 milliarder euro til tyrkerne.  Dessuten å gi lettvinte visum til hvem som helst fra Izmir til Iskanderia som gjerne vil ta en titt på EU, det som flyktningene risikerer livet for å nå.  


Ikke nok med det - heller ikke den smarte måten EU pakket full den første returbåten med pakistanere - folk som ikke helt kvalifiserer til vår medfølelse.  Så ble vi spart for bildet på TV-skjermen av flyktninger som rømmer for livet.  De gikk spakt ombord, voktet av Frontex sin blå legioner, den minst ansvarlige av alle grensevakter som EU noen gang har funnet på.  Jeg er sikker på at alle disse er snille gutter og jenter, men hvorfor i all verden har de disse absurde hygieniske maskene foran ansiktet når de behandler flyktninger?


Reportere, NGOere (Non-Governmental Organisation) og lokale landsbyboere har ingen trang til å beskytte helsen sin mot disse sammenkrøpne massene fra Midt-Østen.  Men befalingsmennene fra Frontex  ser ut til å ha permanent følsom helse.  Faktisk ligner de soldater og politi i Brüssel, som nå har funnet det nødvendig av hensyn til europeisk sikkerhet å pakke inn ansiktet i skjerf eller finlandshetter.  Forteller vi verden at flyktningene er pestbærere?  Eller har belgisk hær og politi og Frontex plukket opp dette mote-tilbehøret fra selveste IS?


Når det gjelder denne «en -mot-en» utvekslingen, som vi nå har blitt fortalt være benevnelsen på hele denne forestillingen - hva har hendt med vår velfunderte bekymring for staten Tyrkia, dit vi sender flyktningene i det øyeblikket de lander på gresk territorium?


cartoon-erdogan-isis-turkey-e1448317084554.jpg

Erdogans dobbeltspill


Jamenn Tyrkia har lovet de vil være  svært korrekte og hyggelige og søte mot alle vi slenger tilbake til dem.  Men er det ikke et problem med Tyrkia?  Er ikke det blitt et sted der politiet overtar aviser og fengsler journalister, der hæren har slaktet et stort antall kurdere i flere tiår, og der presidenten er blitt en slags miniatyr-sultan?  Og der, ikke la oss glemme det - regjeringen ikke har anerkjent det tyrkiske folkemordet på en og en halv million kristne armenere i 1915?


Jeg tror at dagens armenske flyktninger fra Syria vil forlange en rask overføring til Grekenland - og at syriske kurdere i Grekenland vil be om en svært langsom reise tilbake til Tyrkia.  Jeg ble svært bekymret over en uttalelse fra den franske filosofen professor Frederic Worms forrige måned.  Han påpekte at Tyrkia på en eller annen måte  vil sikre at Europa har «sjekket» identiteten til flyktningene («lovlig», hvis det er det rette ordet).


Med andre ord, vi velger ut de vil ha fra de vi ikke vil ha.


Ironiene og urettferdighetene - og dessverre volden - vil fremdeles komme.  I det minste er noen forberedt på å peke på uretten i den nåværende krisen - og å ta risken på å gjøre det.  Blant de siste er den tyske journalisten Wolfgang Bauer og den tsjekkiske fotografen Stanislav Krupar, som har gitt ut en tynn bok: «Å krysse havet - med syrere på utvandringen til Europa».  Dette er en guffen, men svært opplysende utlevering av «handelen» med flyktninger.  Begge disse to dro ut fra Egypt, jult opp av unge smuglere på vei til stranden, bare for å bli tatt av en nattlig egyptisk sjøpatrulje som ikke hadde fått betalt av smuglerne.  Da de samme syrerne - uten journalistvennene - prøvde den samme ruten senere, lot den samme patruljebåten dem seile videre.


krupar_stanislav-s__225x225.jpg

Stanislav Krupar


Men det er ikke detaljene i denne boken som teller.  Det er sinnet.


Europa har ikke gjort noe for å få slutt på blodbadet i Syria, sier Bauer.  «De fleste europeiske regjeringer…….sier at flyforbudssone og en militær innblanding bare vil gjøre situasjonen verre …. hundretusener mennesker har kommet til oss over havet og via Balkan.  Og nå vil EUs innenriksministre lukke grensene.  Ingen av dem har gått av, til tross for de tusener  som har druknet i Middelhavet i kjølvannet av dere feil …….»


Alle de, hvis strategier har ført  til den største katastrofe etter den andre verdenskrig, arbeider nå med strategier for Midt-Østen.


Jeg kjøper ikke Bauers krav om militæraksjon:  ved å gi våpen til «de slemme» i Syria.  Vi har «grepet nok inn» allerede.  Men konklusjonen hans er virkelig ydmyk.


Han skriver om skrekken i fjorårets Paris-angrep, som «syrerne må tåle hver eneste dag.  Men vi har aldri vært spesielt interessert i syrernes lidelser.  Vi er bare interessert i våre egne lidelser».  


Ikke rart vi må ha på oss ansiktsmasker. 


Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Middelmådighetens diktatur

Flyktningeproduksjonen.

 

Middelmådighetens diktatur?


Via arbeid på Nationaltheatret ble jeg litt kjent med Jens Bjørneboe og traff han også over rødvinen på Club 7 til samtaler. Det tok jo mange år etter hans død før norsk offentlighet begynte å lage bøker om han og "godkjenne" han som en sentral forfatter og refser.


Senere leste jeg "Frihetens øyeblikk" på NRK-radio og da ringte moren til Bjørneboe til NRK og sa hun ville snakke med Jens. Han er død, det er Jan Hårstad som leser, ble det sagt. Nei, jeg hørte jo stemmen til Jens insisterte hun. Vel.


Bjørneboe skrev jo til vennen Andre Bjerke at han måtte komme seg vekk fra Norge ellers ville han gå til grunne i dette miljøet. I et brev til en italiensk teatermann som ville slå seg ned i Norge, skrev han: du må være klar over at du kommer til middelmådighetens diktatur.


bjrneboe.jpg

Jens Bjørnebo


Dette var riktig da og er det fremdeles. Å hevde seg i Norge er ekstremt vanskelig såfremt du ikke er middelmådig. Norsk kulturhistorie handler da også om forviste storheter og andre som skulle slåes ihjel. "Jeg vil dø i den tro at I alle var god,at den kulde i gav ,smelter hen på min grav», skrev senere nasjonalikon Bjørnson.


Jeg ble derfor glad idag da jeg leste Terje Tvedts kronikk i Aftenposten "Godhetstyranniet.no" 12 mars 2016 som beviser at det fremdeles finnes oppegående mennesker i dette landet som trosser det middelmådighetens diktatur som heter politisk korrekthet. Det er rett og slett i dette landet et helt oppsiktsvekkende skriftstykke som vil bli stående historisk som et vitnesbyrd over denne epoken.


Nå skal Tvedt få orde snart til et tema som jeg har skrevet om lenge og grundig. Det helt surrealistiske er at den politiske eliten i Norge som nå er verdensmestere i flyktningegodhet er de samme som bifalt alle de krigene som produserte flyktningekatastrofen. Vi nevner Irak, Afghanistan, Libya og nå Syria hvor USA bygger to flybaser inni landet i total krenkelse av internasjonal FN/Geneve lovgivning. Ingen protesterer blant de gode, de ønsker sikkert flere flyktninger.


Det begynte i Chicago i april 1999 hvor britiske Tony Blair fikk vanæren av å åpne et nytt kapitel i Nato-verdenens krigsfilosofi. Det het "responsibility to protect" forkortet til R2P som fullstendig og definitivt tilsidesatte folkeretten fra Westfalen etter 30-årskrigen på 1600-tallet. I dette krigskonseptet betød ikke nasjonens selvbestemmelse noe som helst. Den amerikansk-europeiske verden vedtok at siden disse var av høyere moralske kalibre var det rett å knuse nasjonalstater ved "humanitarian interventions.»


tony-blair.jpg

Tony Blair


Resultatet ser vi idag: millioner av mennesker på flukt fra de krigszonene som de "gode" humanitære krigene har skapt og DET ER IKKE SLUTT. NYE KRIGER PLANLEGGES! OG NYE FLYKTNINGEKATASTOFER KOMMER!


Nå skal Tvedt få orde:

" Det var jo nettopp en mur av retorikk om godhet, med mange av DE SAMME POLITIKERNE I SPISSEN som nå kritiserer begrepet (Godhetstyranniet,min bemerkning) for å signalisere ondskap mot flyktningene fra Midtøsten, SOM STILNET ALL REALITETSORIENTERT DEBATT OM BOMBINGEN AV LIBYA VÅREN 2011.


Det var bare ett argument som var moralsk gangbart da i Norge:

Å BOMBE FOR Å KJEMPE FOR MENNESKERETTIGHETER. DET VAR DE GODE SOM VILLE BOMBE, MENS DE SOM VAR MOTSTANDERE AV BOMBING, VAR KYNIKERE;DE EGOISTISKE, DE SOM IKKE FØLTE NOK FOR DE FORFULGTE I LIBYA.»


Hadde det enda vært slik at dette var en forgangen epoke i norsk samtidshistorie, men det er det jo definitivt ikke. En bygger opp nasjonen for nye kriger og denne gang i langt større målestokk for nå er det Putin som er den nye Gadaffi, Saddam,Assad, Milosovic som står iveien for The New War Order. Samtidig som det kjøres psyklogiske hjernevaskoperasjoner ruster man opp enhver stat som grenser til Russland. Dette kan bli verre enn både Irak-Afghanistan-Libya og Syria krigene tilsammen.


I dypeste hemmelighet for norsk allmenhet,vedtok Regjeringen den 9 januar 2012 å anerkjenne The Syrian National Council som Syrias rettmessige regjering. Dette Nasjonalrådet var dominert av islamister fra syriske Muslim Brotherhood som allerede på dette tidspukt førte massakre mot kristne i Syria. Nå er det lite snakk om Syrian National Council som for Norway er den folkerettslige Syriske Staten!!!!


syrian-dissidents-opposed-007.jpg

Det syriske nasjonalrådet som ingen i Norge kjenner til men som Norge har anerkjent. 


Og de som vedtok dette er - som Tvedt dokumenterer - akkurat de samme folkene som godhetsterroriserer det norske folk i flyktningesaken. Produsentene av flyktningekatastrofen i utallige kriger, lanserer seg som nasjonens edleste sønner.


Hvis ikke dette både er et ekstremt hykleri og middelmådighetens diktatur på samme tid, hva er det da?


Svar utbedes.


Jan Hårstad

Krig eller fred i Egeerhavet?

Klar for krigsinnsats: 

NATO har lagt premisser for innsats i Egeerhavet. 

Tyskland stiller med flaggskip

Carte Blanche for Tyrkia. 


Mens NATO har krysset i Øst-Middelhavet fra primo februar, ble retningslinjer for innsatsen i Egeerhavet 11/2 gjort kjent 25/2-16. Generalsekretær Jens Stoltenberg i krigsalliansen sa den vil `stanse smuglerruter og illegal migrasjon`. Reuters meldte at offisiell start på operasjonen er planlagt allerede før EU-toppmøtet i Tyrkia, 7/3-2016.   

   

Offisielt skal krigsskip overvåke havområdet mellom Hellas og Tyrkia, samle informasjon om menneskesmuglere og flyktningebåter og sende videre data til kystvaktene i de to NATO-landene. Mennesker som pågripes for å søke beskyttelse skal sendes direkte tilbake til Tyrkia. Dessuten planlegges tett samarbeid med EUs grense-agentur Frontex. Tyskland setter rammer for ` standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2)` dvs den permanente flåtemarine-flåte 2 med forsyningsskipet `Bonn` som flaggskip under Tysklands flåteadmiral Jörg Klein. Dette vedtaket ble fattet på NATOs forsvarministermøte for 2 uker siden i Brüssel. Det ble framlagt av Hellas, Tyrkia og Tyskland og går tilbake til et inititiv fra forbundskansler Angela Merkel og Tyrkias statsminister Ahmet Davutoglu, i Ankara, 8/2-16, under massakrene mot sivile tyrkere, som fikk ingen oppmerksomhet i vestlige medier.  


images_54.jpeg

Odyssevs ble fristet av sirenene og bundet til masta. NATO-flåten i Egeerhavet vil nok bruke sirenene anderledes


Krigsalliansen legitimerer ny innsatsen med voksende rasisme i EU-land. `Nå skal vi løse flyktningekrisen` sier Stoltenberg, 25/2: `NATO gjør sin del`. Men målet er å styrke NATO i Middelhavet.  Dessuten forbereder krigsalliansen nye kriger: NATO-Tyrkia må ha  rygg-dekning for innmarsj i Syria sammen med USA-NATOs nære allierte i Midtøsten: Saudi-Arabia. For det andre er det bare spørsmål om  tid før NATO slår til i Libya på ny. 


Tyrkia får Carte Blanche med denne NATO-innsatsen i Egeerhavet. Som NATO melder på sin egen nettside øvet SNMG 2 i begynnelsen av februar på innsats fra fly og kamp mot u-båter. Slik blir det tydelig hvem innsatsen er rettet mot. Utenom NATO-landene er det bare Russland som har en nevneverdig flåte med sin Svartehavsflåte, stasjonert på Krim. 


titlescreen2.png

Odysseen ingår i den greske og europeiske kulturarven. Det gjør ikke NATOs flåtestyrker


Egeerhavet har geo-politisk betydning for kontrollen med Middelhavet. Rett nok er Bosporos en vei for skipsfart ifølge internasjonale avtaler. Men i krig kan Tyrkia hindre gjennomfart. Det kan skje når Tyrkia, stikk i strid med folkeretten går til angrep på nabolandet. NATO- Tyrkia kan da også komme i direkte konfrontasjon med Russland, som fra september 2015, etter oppfordring fra Syrias regjering gir luftkrigstøtte via sine baser i Latakia i kamp mot IS, som derimot er foret med våpen og penger fra Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar. Deler av russisk marine vil da, ihvertfall til tider, være låst fast i Svartehavet. under NATO-oppsikt.  


Oversatt av Per Lothar Lindtner for derimot.no, 26/2-16. Kilde: JW/ Roland Zschächner, Dagsrevyen 25/2-2016.     

Kamp mot borgervernet, ikke mot innvandringen

Weimar da og nå.

 

 Den globalistiske eliten i Norge tror det at såfremt pressen/tv kan holde kjeft om det som skjer rundt Norge, så skal det lykkes dem å bygge illusjoner i norskingene om at det multikulturelle-islamske samfunnet i landet blir et nytt folkefellesskap.


Derfor er åpenbart parolen den: vi må ikke fortelle om hendelser og erfaringer fra Sverige og Tyskland for da blir folk urolige. Og vi må slippe løs en hærskare med pseudo-intellektuelle propagandister som kriger mot Hege Storhaug og desslike.

 

f263df05cc90a3925692a6fb6d32a0d5.jpg

Surrealisme av Jaroslav Jasnikowski.

 

La oss som et tankeeksperiment anta at globalistene i Oslo var meget intelligente - et tankeeksperiment dette - så ville de naturligvis ivret for at de svenske og tyske erfaringer kom opp til debatt slik at nasjonen som sådan kunne lære av det for forebyggende arbeid. No,no. Hold disse hendelsene utenfor den norske debatten. Vi gjør det på Vangsgutemåten.


Derfor får også CIVITA-historiker Bård Larsen slippe til i VG 23 feb 2016 med en kronikk om situasjonen hvor han bygger på hva som skjedde under Weimar-republikken 1920-33. For som han helt riktig avslutter med: vi kan godt komme til å sitte igjen med et "Weimar i miniatyr.»


Dette har jeg snart et helt år redegjort for i mange artikler, men Larsen bruker historien om Weimar til å føre den aktuelle debatten om Borgervern fullstendig uti den åkeren som globalistene pløyer hver dag. Han skriver:


"det (tyske) politiske etablissementet opptrådte naivt overfor den politiske ekstremismen som herjet tidsånden. Selv Frikorpsene og etterhvert Ernst Röhms Sturmabteilung (SA) ble i en kortere periode sett på som en komplimenterende ordensmakt. Til slutt tapte myndighetene kampen om gatene."

 

dream-world-painting-jacek-yerka20.jpg

Jacek Yerka, Fantasiverden. Kanskje dekkende for elitens ønsketenkning


Hvordan kan et menneske få skaffet seg en eksamen i historie med et sånt eventyrlig sprøyt?


Det politiske etablissementet i Tyskland var vettskremte for en kommunistisk maktovertagelse. Det Larsen kaller "myndighetene" dvs Reichswehr, Polizei, elitene, begynte å bygge opp nazibevegelsen som en motkraft mot kommunistene. Uten noen som helst form for naivisme. Nazibevegelsen var ikke noe som kom utenfra det borgerlige tyske samfunnet, men vokste fram med dets støtte og hjelp.


Leo Trotski maste om at sosialdemokratene skulle slå seg sammen med kommunistene uten å fatte at den sosialdemokratiske ledelsen foretrakk nazister framfor kommunister.

 

99-d.jpg

Fortsatt Jacek Yerka sin fantasiverden

 

Larsen framstiller det slik at myndighetene førte noen kamp mot nazistene på gatene. Det er faktisk rent dill. Statens voldsapparat støttet nazistenes borgerkrig mot kommunistene.


Dette vi her tar fram er ikke teoretisk-akademisk debatt, men meget aktuelle saker i forbindelse med Borgervern i hele Europa. Ikke uventet vil ikke debattantene ta i faktiske saker. Jeg kan vise til arkivet for tidligere artikler.


Kaoset i Tyskland hadde ikke vart veldig lenge før Björn Wendt og andre som representerte sikkerhet, etterretning, politi i Tyskland sendte brev til Merkel-regjeringen og sa at denne kriminalimporten kan ikke vi hamle opp med.  


Hvis vi skal ha operasjoner inni muslimghetteoene må vi få pansrete kjøretøy.

Noen måneder senere skjedde akkurat det samme i Sverige. Talsmenn for sikkerhet/politi så som Dan Eliasson og Lars Alvarsjö uttalte i trykk og ord at: "Vi kan ikke garantere sikkerheten til det svenske folk." Vi må ha fire politibiler såfremt vi skal inn i de verste områdene." 15% av ungdommene i Rosengård er straffedømt.


Konklusjonen så langt: statens voldsapparat (Gewalt) i Sverige og Tyskland har sagt at vi er maktesløse og fraskriver oss ansvar når det gjelder beskyttelse av borgerne. Det er i sannhet ekstremt oppsiktsvekkende, men hemmeligholdt i Norge.

 

nfk_ncm_nwhcm_1995_88_2_slide.jpg

Dette er av René Magritte.

 

Neste viktige poeng: i Wuppertal, Gelsenkirchen og Duisburg begynte islamister med forskrekkelige rulleblad å patruljere gatene på kveld og natt. Med uniformen: Sharia Police. Det skremte normal-tyskerne og det kom til rettssak. På delstatsnivå fikk Sharia Politiet lov til å fortsette med sitt islamske borgervern!!!! Men saken skal opp på Riksdomsstol nivå.


Men etter nyttårsnatten i Køln eksploderte Tyskland i Borgervern. I løpet av et par uker hadde Düsseldorf Bürgerwehr fått 14 200 medlemmer. Samme utvikling skjer i Sverige om enn i langsommere tempo.


Statsmyndighetene i nevnte land, har jo overhodet ikke rørt volden og kriminaliteten som hersket i ghettoene. Tvert om hadde man laget hemmelige koder innad for at allmenheten ikke skulle få vite hvor vanvittig det var.  Jeg visert til KODE 291 om innvandrerkriminaliteten i Sverige som skulle holdes hemmelig for publikum. Det var altså 3287 BROTT mellom 11 november 2015 til 31 januar 2016. Les selv den som har gode nerver.


Når da Borgervernsbevegelsen begynner å bli noe av en folkebevegelse i Europa, får globalistene totalpanikk. Både i Sverige og Tyskland nedsettes det Specialpolis som bare har som oppdrag å bekjempe borgervernsgrupper. Det er etter myndighetenes skjønn langt viktigere enn ausländerkriminalität og Sharia Police.

Og her er vi da tilbake til det reelle Weimar og ikke Larsens fiksjoner.

Globalistene er et eliteprosjekt mellom storfinans og politikere/media. Over hele Europa revolteres det mot det og for den som ikke er virkelighetsvegrer: det går mot borgerkriger.


Og da ser globalistmyndighetene borgervernbevegelsen som kimen til et organisert folkeopprør mot deres Gewaltmonopol, statens voldsmonopol.

Her i Norge henvises det nå til norske lover, til opprusting av politiet og allmen moralisering som overhodet ikke fører til noe såfremt man ikke vil ta fatt i selve årsaken: masseinnvandring og islamisering av enklaver i landet.


Så lenge den går sin politisk korrekte gang, vil borgervernene vokse overalt.

 

En må være politisk korrekt norsk for ikke å forstå dette.


Jan Hårstad


Liberalismen i Aftenposten

Liberalismen i Aftenposten

 

Stadig morosamt på tunet.


Den politisk korrekte Aftenposten opptrer nå som kampanjeavis mot folkefiender som Listhaug og Storhaug. Nå har man idag lagt seg på en slags Der Stürmer-tradisjon hvor Hege Storhaug er tegnet som en monstergribb over ulykkelige på Storskog.(20.2.16)

 

salvador_dali465.jpg

Salvador Dalis wallpapers gir en god fornemmelse til den stemningen som dette innlegget legger opp til.

 

Dette er ikke noe spesifikt norsk. Sånn er det over hele Europa. Både det som i gamle dager ble kalt "venstresida" og "monopolkapitalen" har nå slått seg sammen mot alle varianter av nasjonale patrioter, islamkritikere og innvandringskritikere.

 

Den kampen vil på et tidspunkt gå over fra en politisk/media kamp til en fysisk kamp som vil bli utkjempet på gatene. Det er ikke jeg som har lansert begrepet «Weimar", det har jeg fra klokere folk enn meg, men jeg har påpekt at både USA, Frankrike og Sverige kan gå i den retning: borgerkrig.


Det politisk redaktør i Aftenposten,Trine Eilertsen, gjør idag 20 feb 2016 i artikkelen"Storhaugs tankepoliti" er å lansere Storhaug og hennes verdensbilde som en trussel mot - hold fast - det liberale samfunn!!! Har ikke Eilertsen overveid at det hun skriver i Aftenposten blir stående ut livet hennes. Etter mitt skjønn verden snudd opp ned: den totale galskap.


Folk har kanskje lagt merke til at både Tyskland og Sverige har forsvunnet fra norsk nyhetsformidling. Det kommer ganske enkelt av at all sann informasjon om disse statene, ville understøtte flere av Storhaugs og andres hypoteser. Derfor info-boikott.


Først: befolkningene i Europa har aldri noen gang blitt spurt - verken i valg eller til råds om inntaket av hundretusener av tredje-verden-borgere.

 

Ikke nok med det. Elitene fant ut at publikum overhodet ikke måtte få kunnskap om kriminalitet og vold i kjølvannet av tsunamien. Derfor opprettet man både i Tyskland og Sverige en HEMMELIG RAPPORTERING om innvandrerkriminalitet. I Tyskland fikk denne navnet "Casablanca" og i Sverige «R291."

 

images_52.jpeg

Følelsen av uvirkelighet er virkelig påtagende både i teksten og Dalis bilder

 

Nå er det da utro tjenere som har begynt å lekke fra rapportene og høyst motvillig har den politisk korrekte pressen sett seg nødtvunget til å offentliggjøre dem. Jeg gidder rett og slett ikke grafse i voldtekter, barneovergrep, knivstikking og drap i Sverige, det får bli opp til enhver å skaffe seg kunnskap om. La meg bare opplyse om at fra 11 november 2015 og til 31 januar 2016 har det funnet sted 3287 innvandrerrelaterte BROTT.


Bare i året 2015 har flyktningene kostet Sverige 600 milliarder svenske kroner og først nå begynner man å spekulere på hvem som skal betale dette.

 

Jeg har jo ironisert over denne ganske komiske Stefan Løfven som innbilte seg at EU ville ta imot først 20 000,deretter 80 000 flyktninger og at Sverige skulle få penger som den snilleste gutten i EU-klassen.


Nå er situasjonen så kranglete mellom Østerrike-Frankrike-Tyskland om hvem som skal ha hvor mange, at det politiske raseriet slår gnister. Frankrike nekter kvoteløsningen og sier: ikke mer enn 30 000.Stopp!


Tilbake til Sverige. Det siste regjeringen Løfven har funnet på er at 70 000 flyktninger definert som økonomiske, skal utvises - selv om både NordAfrika og Afghanistan nekter returer.


Så sier det frustrerte og overarbeidede svenske politiet: mange av disse 70 000 har forlengst gått under jorda, vi vet ikke hvor de er. Vi har ikke ressurser til å lete de opp.


Europol melder at 5000 terror-IS-typer befinner seg i EU. Stefan Hector fra politiets operative avdeling sier at Sverige er "terroristarnas favorittillhåll" og det er grunn til å anta at mange lever underground i de spesielle områdene. Herr Hector sier at dagens situasjon der er slik at FIRE BILER er nødvendig skal svenske ordningsmakten inn der! Det neste kan ikke bli noe annet enn den svenske Hæren. Integrering i særklasse, må man si.

 

262337-frederika.jpg

Store kunstnere som Dali var langt forut for sin tid.

 

Ikke et eneste menneske fra elitene i Norge har luftet den tanke at sammenbruddet av Sverige som rettsstat med lag och ordning kan bryte sammen til fryktelige konsekvenser for Norge. All elite i Norge er livredd for å si noe realistisk om noe som helst av redsel for ikke å være politisk korrekt.


Jeg gjorde oppmerksom på 9 januar at det nå var opprettet et Global Engagement Center som skulle overvåke internett for ukorrekt tale og hatespeach. Og jeg var så dum at jeg skrev at dette ville komme til Norge i løpet av 2016. Det er her NÅ.

 

Twitter,Facebook,You Tube, etc samarbeider med etterretningstjenester i alle land som har internett - overvåkningsgrupper som igjen samarbeider med statsstøttede grupper som overvåker ukorrekte meninger. En kan regne med at flere personer jobber med å kartlegge brukere av Storhaugs blog, Human Rights, siden denne truer Aftenpostens liberale demokrati!!!


Situasjonen over hele verden er jo den at globalistene eier alle massemedia og anti-globalister har ikke noe annet redskap enn internettet. Skal globalistene få gjennomført sitt utopiske Babel med oppløsning av nasjonalstatene, MÅ DE KNUSE OPPOSISJONELLE INTERNETTBRUKERE. De har faktisk ikke noe annet valg og oppretthold av Aftenpostens liberale demokrati interesserer dem ikke i det hele tatt. Til helvete med det!


En lang serie av internett-overgrep i Europa har allerede funnet sted,men det mest komiske i Norden rammet danske Flemming Nielsen som i høflige og dannete ordelag skrev om likskap mellom Islam og Nazisme. Det kostet ham oppmøte i rettssalen for "hatespeach" og 1 600 kr. i bot.


I Norge er det mange som er inne på det samme, men som sagt: sånt opprettholder ikke de liberale grunnverdiene som Aftenposten sier de står for, men er en trussel mot det liberale demokrati på lik linje med folkefiende Hege Storhaug.

 

Nå kan jeg ikke forvente at eliten i Norge er innsatt i globalistenes strategiske tenkning selv om de utgjør deres provinsavdeling, men der hevdes det at det liberale borgerlige samfunn må erstattes med noe annet.


Oppegående folk ser allerede konturene av the new world order og one world government.


Det er til å ta og føle på.


Look to Sweeden mens du ennå har internett.


Jan Hårstad

 

Alle illustrasjonene er fra Salvador Dalis wallpapers

Mer Donald i Aftenposten

Borgervern

 

Mer Donald i Aftenposten


Faktisk er det sånn at det står mye mer om utviklingen i Sverige rundt om i Euro-Amerikansk presse enn det gjør i norsk. Sverige er nå like ukjent for norske avislesere som indre Mali.


Og grunnen til det er at Sverige bryter sammen. Det eneste sjikt i Sverige som ikke ser dette er den skravlende klassen, politisk som medial, og de profesjonelle godhets humanistene som har årsinntekter på over en million. (En skjønner at en har valgt feil livsvei).


Det er en lavbluss anarkistisk borgerkrig på gang i Sverige. Her drepes folk hver eneste dag, voldtekter er det ingen som bryr seg om lenger.


Grunnen til dette var at Sverige mottok i snitt 10 000 asylanter i uka i 2015 og for 2016 foreligger det tre prognoser: 70 000 eller 100 000 eller 140 000 nye! Ingen vet men en håper på det første tallet. Stanghelles yndlingsord: «håp".


Vi tar med prognosene for Tyskland med det samme: 1,1 million asylanter ankom i 2015, stipulert 500 000 kommer i 2016. Allerede nå på vinterstid er det kommet 91 000 til fortrinnsvis Tyskland. Frankrike har jo allerede en lavbluss borgerkrig på gang og nekter å ta inn flere enn 30 000.


Den første politisjef jeg merket meg som sa at Politiet ikke kan ta ansvaret for sikkerheten under en slik politikk,v ar tyske Bjørn Wendt. Han ble etterfulgt av sjefen for svensk politi nylig som sa det samme: vi kan ikke garantere borgernes sikkerhet lenger. Fullstendig ignorert i norske media.


01workbench.jpg

Science fiction borgevern?


I en hver europeisk by hvor det er rikelig med overfall,tyveri og voldtekter er det nå BORGERVERN. Hadde det ikke vært det i franske Calais,hadde byen høyst sannsynlig vært ubeboelig og ramponert. Fra Køln til Karlmar, borgervern finnes overalt. Ikke fordi borgere syns det er moro å tilbringe natta på gatene, men for å opprettholde tilnærmet siviliserte forhold.


Som ventet kommer da Aftenposten på banen idag (16 februar 2016) med nærmest en parodi på seg selv: " Nei til private borgerverngrupper". Her er det obligatorisk moralsk opprustning av typen Kardemomme By - å huffa meg, å huffa meg- tante Sofie.


family1.jpg


En leter etter en setning det går an å løfte fram og det må være denne: "Det er ene og alene politiets oppgave å håndheve ro og orden."

Det høres jo både edelt og fornuftig ut såfremt man ikke beveger seg inn på bakken: det er da mange år siden at politiet hadde noen kontroll på f.eks Oslo. Ikke i et så høyt nivå som Sverige ennå, men her der da også rikelig med knivstikking, mord og voldtekter for ikke å snakke om voldelig narkokriminalitet.


Dess høyere innvandring med medfølgende innsmuglete terrorister og kriminelle, dess mere maktesløs blir politietaten. Sånn er det jo over hele Europa, bortsett fra Visegrad-statene ledet av Victor Orban. Det dreier seg om Ungarn, Polen,Tsjekkia og Slovakia som bare har tatt opp et lite antall SYRISKE KRISTNE og derved bortfaller også behovet for borgervern.


Norge får garantert noen sjokk i 2016 når de har den politikken å holde Sverige hemmelig. Tilstanden i Sverige kan fort bli slik at de "svenske" asylantene flykter videre til Norge. Det er forbudt å forstå i Norge at Sverige går svanger med en lavintensitets borgerkrig.


Garantert kan vi bemerke til Aftenposten at med den asylpolitikk avisa og elitene bedriver,vil de tvinge fram borgervern i hver eneste norsk by.


Det hjelper overhodet ikke å skrive ledere i Tante Sofies ånd og stil. Moralisering er ikke politikk.


Jan Hårstad


Referanser til illustrasjonene finnes her, og her og her.


Veien til kollaps

Ønsketenkningen

 

Veien til kollaps


Den aller siste boka til Thilo Sarrazin heter "Wünschdenken" (Ønsketenkning) og er et oppgjør med den fantasiverden som elitene selger som hjernevask på folket. Sarrazin er topputdannet økonom og vet hva han snakker om. Foraktet realist, dvs. samfunnsfiende.


Det er ikke grenser for hva den politisk korrekte delen av den tyske eliten foretar seg for å bringe Alternative für Deutschland i kne - de aller sjofleste triks.

Nå hadde forkvinnen Frauke Petry i oktober 2012 fått en fortjenestemedalje for sine innsatser i tysk politikk, men nå har hele ulveflokken gått sammen til en kampanje for å frarøve henne medaljen! Ta den tilbake! Meldingen er: AfD skal knuses og det med alle midler.


volkswagen.jpg


Her har da kvalitetsavisa Die Welt en uendelig lang artikkel idag med siste forskningsresultater for islamisering og Shariasering av de muslimske samfunnene i Europa. Jeg må si som sant er at jeg har ikke orket å lese alt da det overensstemmer med hva jeg har skrevet om i årevis. Det foreligger ingen "integrering". Det som skjer er at parallellsamfunnene,også kalt Ghettoer og No Go Zones, blir mere og mere islamisert og Jihadisert.


Die Welt slår stort opp konklusjonen på sosiolog Koopmans ledete forskningsgruppe:

"En tredjedel og opp til halvparten av muslimene i VestEuropa har et tenkevis som overenstemmer med den ideologi og de målsetteingene som de voldelige står for." welt.de/


Realistiske mennesker i Europa finner du i militæret og i politietatene. Disse har i det siste halve året sagt at den normale ordensmakt har ikke en sjans i havet til å mestre 2016 da nok en million, minst, er på vei. Det eneste, sier disse gutta, som kan hjelpe er at Nato og Hærene settes inn ved grenser, asylmottak og ghettoer.

Men nå er det jo slik at USAs oligarki på død og liv vil ha en storkrig mot Russland og da de ikke har tenkt å gjøre dette til en utelukkende Amerikansk-Russisk krig, mobiliserer de nå alle sine vasallstater til krigen mot Russland. Også det europeiske Nato.


images_47.jpeg


Tyrkia,SaudiArabia og Qatar kan hvilken som helst dag gå inn i Syria for å redde ut sine leiehærer av Jihadister som mange steder er omringet av Syrian Arab Army. For Nato har nye oppdrag til dem. De skal sendes til Kaukasus,Krim og Ukraina og delta i den kommende krigen mot Russland. Samarbeidet med ukrainske nynazister er igang allerede.


Så Jens Stoltenberg er på internasjonalt tv hver dag og forteller hvilke enorme satsninger Nato nå foretar i Baltikum, ØstEuropa, Svartehavet. Og så sannelig gikk ikke Frau Merkel ut og sa at Nato skal patruljere Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas.

Om vi nå foretar det tankeeksperiment at NatoTyrkia (velsignet av Stoltenberg) går inn i Syria sammen med partner SaudiArabia, så har vi inngangen til en omfattende krig mellom Nato og Russland - som kanskje begynner allerede i løpet av 2016?


Samtidig fortsetter 1 million fra den tredje verden å flykte til Europa.

En ting er sikkert: Europa kan ikke håndtere en krig mot Russland og en ny flyktningetsunami SAMTIDIG. Det går bare ikke. No Go Zones fra Malmø til Marseilles, fra Birmingham til Dresden vil eksplodere uten paramilitære styrker til å holde tilnærmet orden. I Sverige er selv BLÅLYS-bilenes personell under angrep. Comprendo?


dali_04.jpg


Ja, alle Europas korrekte ønsketenkere: hvis dere vil nedlegge Europa og opprette et islamsk Kalifat, skal dere bare starte en storkrig mot Russland som vår Jens Stoltenberg jobber for dag og natt.


Selv det og gå inn i ghettoene og avvæpne Jihadister og Narkokriminelle er noe vårt Nato utsetter i det lengste. Dess lenger en drøyer,dess voldeligere vil det bli.

Dette er ikke ønsketenkning. Det er den trojanske hesten i modernisert utgave.


Jan Hårstad

Erdogan står bak

Tyrkias veier til Europa


av Ghassan Kadi


Ghassan Kadi er journalist i The Real Syrian Free Press Network.

Denne artikkelen er hentet fra falkens (The Saker) blogg.

Den kan leses her: http://thesaker.is/turkeys-gates-to-europe/


Historien om flyktninger som kommer i flokkevis inn i Europa og skredet av konsekvenser som følge av dette er et problem som involverer mange individer, inkludert garvede analytikere. Den   kan være smertefull å avsløre.


Å nekte for at disse flyktningene har brakt med seg dårlige sider, er å nekte for det åpenbare.   


Det har kommet mange teorier for å forklare det som virkelig skjer i Europa, men med all respekt for mange skribenter som jeg ser opp til og beundrer, mener jeg at ingen av deres teorier er overbevisende eller fullstendige.  


Ser vi bort fra politikk og politiske analyser, er tilstrømmingen av flyktninger enten en naturlig konsekvens av mange kriger og økonomiske problemer som berører millioner av mennesker,  eller det er  organisert av usynlige planleggere. 


Den første forklaringen er usannsynlig. Selv om det  var kriger i Afghanistan, Irak, Syria og Libya som berørte millioner av mennesker, ville man bare forvente en jevn strøm av flyktninger, ikke en menneskelig tsunami.  


Poenget mitt er at det er en usynlig hånd bak dette, men hvem sin hånd er dette?


Hvis ikke teoriene forklarer det som skjer, må vi finne ut hvem som har planlagt dette, og hva planleggeren vil få ut av det.  Og så forklare hvorfor teoriene er ufullstendige og derfor unøyaktige.   Men igjen er vi tilbake til utgangspunktet, hvem sto bak ideen, og hva gikk feil?


Mange er raske til å anklage USA og CIA for alt som går galt til enhver tid og på ethvert sted.  Jeg er den siste til å  forsvare «The Empire», men vi må ikke la oss blinde men se på fakta og realiteter.  Jeg kan se at USA kan dra fordeler av et delvis destabilisert Europa for å holde det under amerikansk åk, spesielt  når vi ser på anti-russiske holdninger.  Men jeg kan ikke se hvordan USA kan dra nytte av at tusener, ja kanskje titusener av jihadister skal infiltrere Europa og true fred og velstand. En slik påstand er helt absurd, og gir ingen mening.  


Så er det noen som anklager Merkel, og hun er heller ingen helgen som bør forsvares.  Men at Merkel skulle ønske velkommen migranter om hun visste at jihadistene gjemte seg blant dem er ikke noe vi venter av en tysk leder, uansett hvor korrupt eller dum vedkommende måtte være.  Med alle sine feil ville ikke Angela Merkel frivillig ønske jihadistene velkommen. La oss være fornuftige.


Andre teorier har anklaget Georg Soros, Victoria Nuland, NATO og EU selv.  Men disse instansene passer ikke inn i puslespillet, og gir ingen klar fordel for noen av dem. Så kanskje er dette en plan som har slått feil?  Kanskje ikke, iallfall ikke ennå.  


Så langt er det bare Europas forstyrrede høyrevridde partier som har hatt fordel av flyktningene, og her har vi ennå ikke sett alt.  I europeiske valg neste år vil vi se en stor framgang til støtte for høyresiden i Europa, og det vil være en naturlig reaksjon på det traumet Europa nå lider av og som frykt og fremmedhat skaper.  Når det er sagt kan vi ikke i vår villeste fantasi tro at høyresiden i Europa har planlagt, organisert og gjennomført denne ildprøven.


90809_6.jpg


Hvem står bak?Da står vi tilbake med Tyrkia, eller skal vi si Erdogan.


Kanskje vil vi aldri få vite hva som virkelig skjer i Europa, men en analyse av alt det som skjer og klare indikasjoner peker på en, og bare en, planlegger som har fordel av dette, og det er ingen annen enn Erdogan.


For å forstå dette må vi skru tiden tilbake og gå til de første dagene av det ottomanske imperium.


Etter at ottomanene etablerte sitt styre i Lille-Asia (Anatolia) var deres neste mål å få kontroll over Bosporos og sette foten på europeisk jord.   Dette skjedde i 1453 da Konstantinopel falt.  Deretter fulgte erobringen av Balkan og det meste av Øst-Europa.  Ottomanene ønsket hevn for korsfarerne i et stort angrep, beveget seg inn i Europa og erklærte hele Europa som ottomansk territorium.


På den sørlige fronten var det lett for ottomanene  å erobre Syria og Mesopotamia.  Den arabisk-muslimske verden var på sitt svakeste og de dårlig organiserte levantiske troppene kunne ikke stå imot de velorganiserte ottomanske inntrengerne og slaget om Marj Dabek i 1516  ble vunnet av de invaderende tyrkerne.  Snart etter tok ottomanene kontroll over Mekka, trofeet til alle muslimske erobrere. Den som hadde kontroll over Mekka hadde kontroll over islam og muslimene.


Ikke mange år senere, i 1529 for å være eksakt, gjorde ottomanene sitt første forsøk på å erobre Wien.  Det andre forsøket ble gjort i 1683.  Begge forsøkene mislyktes.  Topografien var svært viktig på den tiden da troppene var avhengige av hester og muldyr.  Slik Wien lå til ville det skapt en passasje for ottomanene til resten av Vest-Europa.  Men det skjedde altså ikke.


482aecb1c9385e44bfeb216f5da9a661.jpg


Tilbake til nåtiden.


Det mange observatører ikke ser, eller glemmer å se, er at Erdogan både er islamist og nasjonalist.  Men først og fremst islamist.  Det betyr at islamisme og nasjonalisme i Tyrkia tar en underlig vri, de passer hverandre som hånd i hanske.  For tyrkiske islamister er det ottomanske imperium en perfekt modell, et enormt muslimsk imperium ledet av Tyrkia.


Ideelt for dem vil være å gjenskap og erobre så mye som mulig og bryte gamle grenser som deres ottomanske forgjengere ikke greidde.


Det smertelige nederlaget ved Wien i 1683 er fremdeles levende i hjertene til islamsk-nasjonalistiske fanatiske tyrkere.  Og ingen deler denne lidenskapen mer enn enn eminensen selv, president Erdogan.


Han lar Syria være akkurat nå, Erdogan føler at han har mer å skåre mot de vantro kristne i Europa.


Plan A for Erdogan var å beholde flyktningene i Tyrkia, fjerne de syriske kurderne fra nord-Syria og så bosette flyktningene i en nyskapt kurderfri buffersone og på den måten å skille resten av Syria og de irakiske kurderne fra de tyrkiske kurderne og få en slutt på deres håp om å danne en stat som kunne strekke seg inn i Tyrkia.


Planen hans ble avslått av Tyrkias beste allierte, USA, NATO og EU.  Det ga Erdogan en vond smak i munnen, og med EU som den svake part i denne treenigheten av allierte, var hevnens time kommet for Erdogan. Den beste hevnen han kunne tenke seg var å sende disse hundretusener av muslimske flyktninger inn i Europa. De var allikevel til ingen nytte for han slik utviklingen var blitt, og særlig etter den russiske innblandingen.


I EU lever venstresiden og humanister i totalt mørke om all slags kjøpslåing som foregår rundt dem. De sto opp og overtalte regjeringene sine til å ta imot flyktningene, som Erdogan visste at ville gjøre.


På den andre siden kan Merkel ha blitt fristet av tanken på masse billig arbeidskraft som Tyskland trengte til industrien sin og følte at hun hadde støtte fra sine hjemlige humanister. Hun mente derfor at hun hadde sterk nok støtte til å ta det dristige skrittet.  


Hvis det var en feilslått plan var det den til Merkel og EU.  Planen var begrenset til to ting; skaffe billig arbeidskraft  samtidig som de skulle vise at de brydde seg om flyktningene.  EU-planen kan ikke ha vært å oversvømme Europa med jihadister og voldtektsmenn.


waytocalvary-thumb-510x367-40182.jpg


Bare Syria og Russland forstår Erdogans sinn og hvilket program han skjuler, og derfor vet de hvor de skal ramme han der det smerter mest.  Akkurat nå nærmer syriske tropper, støttet av russiske fly seg den tyrkiske grensen både i Lattakia og Aleppo-provinsen.  


Vesten, på den andre siden, er rett ut sagt både nærsynte og dumme. I tillegg til nærsyntheten og dumheten til politikerne har vi humanistene som bråker, og ikke vet forskjellen mellom en virkelig flyktning og kjeltringer som drar fordel av deres opphøyde prinsipper.


Så langt har Erdogans planer for Syria slått feil, mens hans beredskapsplan B i Europa, hvis det virkelig finnes noen, går svært så bra. Men, og det er et stort men her.  I saken «Krig i Syria» var det tusenvis  av syrere  og deres venner som visste nøyaktig hva Syrias fiender ville.  De påtok seg å stå fram og fortelle resten av verden den sanne og skjulte historien om Syria. Europeerne og deres støttespillere på den andre siden, synes å være  uvitende og uoppmerksomme om den nye tyrkiske planen.  De har absolutt ingen ide om at Sultanen oppfrisker gamle islam-nasjonalistiske tyrkiske drømmer. Dette lukter alvorlig fare.


Det er mulig at EU-lederne er i ferd med å våkne opp, men vi kan ikke være sikre. Bestikkelsene som ble gitt til Erdogan kan på overflaten synes som de ikke har virket i det hele tatt. De ser ut som en belønning for dårlig oppførsel. Men det er mulig at disse betalingene er tilpasset Erdogan for at han skal stanse menneskeflommen, fordi det er han som kontrollerer hvem som skal få dra til Europa, når de skal få dra og hvor mange.


Erdogan bryr seg ikke om disse islamistene som flokker seg i Europa er pro-Saudi Wahabister eller om de er under hans kontroll eller ikke. Faktisk ser han ut til å ha lært av feilen til Bandar Bin Sultan som led av den vrangforestilling at han kunne kontrollere det som ble IS. Erdogan vil bare oversvømme Europa med muslimer, helst radikale sunni-muslimer.


Det er mulig jeg må korrigeres, men jeg kan ikke se noen annen forklaring på sannheten om det plutselige rushet av muslimske flyktninger til Europa. Hvem ellers ville planlegge et slikt rush, og hvem vil tjene på det, andre enn Erdogan.


For å være rettferdig mot Erdogan - hans drømmer er ikke bedre eller verre enn drømmene om et amerikansk hegemoni, eller noen annen nasjonal, rasemessig, religiøs eller sekterisk drøm om imperiebygging. Det er en trist historie om menneskelig grådighet som kan være blind og bunnløs.   


Oversatt, bearbeidet og litt forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Den lille multiplikasjonstabellen

Svensk feilvurdering

 

Når politisk korrekthet går over i naivisme.


Alle kjenner sikkert til den velbrukte svenske formuleringen "ordning och reda". Det er så absolutt en sentral bjelke i svensk kultur som har en masse positive effekter som vi norske ofte kunne lære av. Men svensker betrakter nordmenn og Norge som et slags mer anarkistisk-kaotisk samhälle.


Sverige vil bryte sammen. Det er iallfall helt sikkert, spørsmålet er bare når og hvordan.


Allerede før den siste store masseinnvandringen tok Sverige inn enormt med flyktninger og hadde allerede problemer for et par år siden med parallellsamfunn, kriminalitet og ghettoer.


Den svenske regjeringen har åpenbart trodd at når "katastrofen" var over,så skulle også EU belage seg på svensk "ordning och reda" og fordele antall flyktninger og også fordele pengeutgifter for dette.

 

christian-schloe-austrian-surrealist-digital-painter-76.jpg


Jeg har skrevet om det tidligere, men det begynte altså med at Stefan Løfven ville sende 20 000 tilbake til EU og han ville ha penger da det var Sverige som i forhold til sitt folketall holdt seg med mest flyktninger. Dengang skrev jeg at Løfven måtte være ekstremnaivist i særklasse for alle EU-landene ga pokker i avtaleverk og jobbet for å redde seg selv og nasjonen.


Så Løfven snakker uavlatelig til EU om denslags. Åpenbart vil han ikke innse at EU i 2015 og 2016 er to vidt forskjellige ting. Schengen skal bygges helt om.


Det siste regjeringen nå har funnet på er at 80 000 flyktninger ikke nødvendigvis skal sendes til EU, men til opprinnelige stater. Da Sverige er overfylt av unge afghanske menn, har man henvendt seg til Afghanistan og sagt at vi sender dem hjem med charter-fly.


NEI! sier Afghanistan. Det samme sier også de nordafrikanske statene Tunis,Algerie og Marokko som har fått milliarder av Euro for å preparere seg til å bli assosierte medlemmer av EU.

 

a9a5550f4f3d0517b2a143e7ad445101.jpg


Igjen er den svenske regjeringen i sjokktilstand da de i løpet av 13 år har gitt Afghanistan 6,9 milliarder svenske kroner i hjelp og bistand! Det er i sannhet en stor sum som bare overgåes av Norge vil jeg tro.


De ekstremgode i Sverige er naturligvis sinna for at regjeringen Løfven nå tar 30% av det aktuelle bistandsbudsjettet for å "integrere" den tredje-verden-flyktningene i Sverige. Det utgjør 13 milliarder kronor.

Ekstremgode tror at penger er noe som daler ned fra himmelen. Det humoristiske er at selv regjeringen i Sverige er befolket med politikere som ikke har hørt om den lille multiplukasjonstabellen. Hvordan skal det da går annerledes?


Jan Hårstad


Noen ukorrekte bemerkninger

Voldsmonopolets utfordrere.

 

Stadig ukorrekte bemerkninger.


For noen år tilbake opplevde Stockholm sin første Intifada. Ungjihadistene satte fyr på biler og gikk berserk. Det som da skjedde var at bileiere og beboere organiserte seg i noe de kalte Medborgargarder for å beskytte sine eiendeler. Naturligvis kom det til voldelige sammenstøt og det svenske politiet konsentrerte seg ikke om ungpøbelen, men om de svenske forsvarsgruppene. De skulle knekkes.

 

roby-dwi-antono-paintings-18.jpg


Jeg vil tro disse hendelsene var opptakten for politiforordning KOD 291 som først i begynnelsen av januar 2016 eksploderte. Det viste seg at svenske politiet arbeidet under et direktiv fra regjeringen om ikke rapportere om voldtekter og kriminalitet forbundet med innvandrere. Tilsvarende i Tyskland hadde kodenavn «CASABLANCA".


Det som nå frambringer hysteriske reaksjoner i alle EU-regjeringer er at det vokser fram "Selbstschützer" eller "Bürgerwehren" eller "Medborgargarder". Og de vokser i et så raskt omfang at overvåkningspolitiet ikke har oversikt lenger.


Derfor sier tyske politikere hver dag på tv: "Das Gewaltmonopol (voldsmonopolet) liegt beim Staat." Det heter det også i Sverige som nå har opprettet en SPECIALSTYRKA som både kan settes inn mot godt organiserte kriminelle bander samt Borgervernet. Heter det, men all erfaring fra EU-politikk tyder på at fokus vil ligge på de som truer Statens voldsmonopol. Medborgargarder.


Her har vi en historie fra Münster om at tre ANTIFA voldsvenstre satte fyr på politiets biler, men ble plukket opp og sitter i fengsel med en del andre voldsvenstre. Men det blir ikke lenge fordi ANTIFA er i allianse med masseinnvandring, med Islam, sogar terroristisk Jihadisme, og har ikke problemer med å la det svart-røde Antifaflagget fotograferes sammen med Jihadismens Svarte med påskriften: Det er ingen gud uten Allah. "Ned med Bashar al-Assad-regimet" er også en sentral parole.

 

botticelli-the-birth-of-venus-cat-smjpeg.jpg


Som NATO i en rekke kriger har brukt Jihadister som betalte leiesoldater tyder alt på at EU-statene i framtidige konfrontasjoner vil bruke ANTIFA til spesielle provokative oppdrag.


En av de sakene Marx og anarkisten Bakunin kranglet om var synet på Lumpen-proletariatet - altså den minst skolerte og fattigste delen av arbeiderklassen. Marx hadde nesten et foraktfullt syn på Lumpen, mens Bakunin mente at det nettopp var Lumpenproletariatet som var de mest kampvillige og revolusjonære.


Hvis vi tar Berlin regner man med at det finnes 10 000 hjemløse der samt mange ganger flere arbeidsløse og lutfattige. Lumpen.

Men nå er det bestemt at 22 Hoteller der skal huse flyktninger til en pris på 600 millioner Euros. Det tyske Lumpenproletariatet i hele landet vil sannsynligvis ikke tro dette før det blir sagt daglig på tv i en hel uke. Og her vil Bürgerwehr få nye medlemmer umiddelbart. En skal ikke se bort fra at Bakunin har noen poenger. Time will show.


Den svenske kulturen med Kode 291 gjennomsyrer absolutt hele samfunnet og dess mere lokk det legges på problemene dess større blir eksplosjonen. Ikke et menneske skriver om det i offisiell norsk presse, men sammenbruddet av Sverige vil allerede bli merkbart i løpet av 2016. Av alle regjeringer jeg har kunnet følge i EU er det to som i særklasse er fomlete amatører og det er Stefan Løfven i Sverige og Alexei Tsipras i Hellas: begge stater bryter sammen mot borgerkriger. På torsdag er det nok en generalstreik i Hellas og det er bare snakk om måneder før gatekriger bryter løs.

 

alice-in-wonderland-the-white-rabbit-painting_art.png


På norsk tv har det i de siste dagene vært snakk om det forfalne norske forsvaret som knapt fungerer lenger. Hadde jeg hatt noen som helst innflytelse på dette, hadde jeg beordret alle norske soldater hjem fra dyre internasjonale kriger i regi av USA og utplassert dem til forsvar av den norske grensen.


Allerede nå er det iår kommet 67 000 flyktninger over Middelhavet. 1 million ventes til Europa i 2016. Det vil komme til voldelige konfrontasjoner av mange slag, ikke minst Statens Voldsmonopol mot Borgerværnene, men også Jihad mot Vestens kulturer. Ingen vil for bare sitt liv forstå at vår tradisjonelle solide nabo Sverige er en kruttønne som vil eksplodere. Det vi da trenger er et forsvar av våre grenser.


Jeg skal avslutte med en liten hverdagshistorie fra det nye multikulturelle Europa. I Neukølln i Berlin har vi da en liten kiosk som selger alkohol drevet av en kurder. Han fikk besøk av en gjeng muslimske barn i alder 9-13 år som gjorde kvalm i kiosken fordi han solgte brennevin. Kurderen ringer politiet som kommer og går - barna vekk. Senere på dagen dukker det opp en gjeng på mellom 14-21 år som er ytterligere truende og ødeleggende. Meldingen fra ungJihadene var at han solgte alkohol - "dafür müssen Sie bestraft werden.»


Kulturen blir ikke annerledes i Norden hvor man har vedtatt statssubsidiert kollektiv livsløgn om integrering.


Jan Hårstad


Er globalisering et prosjekt for venstresiden?

Stats-venstre.

 

Globalistenes behov av ideologer.


Som de globalistiske strategene ser det, er det verdens megakonzerner og megabanker som skal styre verden etter at nasjonalstatene er avskaffet. Det er derfor helt riktig det ungarske Viktor Orban idag sier: "Brussel er irritert for at det eksisterer sterke nasjonalstater." De skal jo vekk.


All elite i Europa-USA idag er tilhenger av dette prosjektet med en verdensregjering, en religion, en verdenshær, den norske i særdeleshet som har jobbet på spreng for å globalisere Norge til tross for at folket sa nei til dette ved to folkeavstemninger.


For å få til alt dette må en ombygge folkenes tenkemåter og instinkter og media er nøkkelen til det prosjektet med avvikling av nasjonen og dens identitet.


I Tyskland har man nå en morsom historie på gang. Venstresidas dagsavis heter Tageszeitung, daglig omtalt som Taz,som naturligvis skryter hemningsløst av at de er en selvstendig og uavhengig avis.


Nå viser det seg at Berlin-Senatet og andre statsinstitusjoner har subsidiert Taz med hele 4,9 millioner Euro. Hvorfor det?


Årsaken til dette er at avisa er ideologer for globalisering. De er for åpnere grenser, for multikulturalisme, immigrasjonisme, islam etc. Riktignok har de lært kunsten å pakke inn disse politiske posisjonene i en pseudo-venstrefraseologi, men i sak er det ingen forskjell.


Flytter vi oss til Norge har vi Klassekampen som er statsstøttet med 38 millioner kroner. Redaktør Braanen er nå fast gjest i celebre middager hos næringslivet og globalistene.


5015656_automated_world.jpg


Deres ideologi er politisk korrekt multikulturalisme og de samme tingene som hos Taz: proimmigrasjon, pro-islam og korrekt hat mot NY-FASCISMEN representert ved f.eks Nasjonal Front og andre nasjonal-orienterte partier i Europa. For disse spiller det overhodet ingen rolle at arbeiderklassene, småbønder og middelklasse stemmer disse partiene. I Sverige stemmer nå flertallet av LO-medlemmer for Sverigedemokratene.


Alt dette er helt likegyldig og fiendtlig for media av typen Taz og Klassekampen. Partiet Rødt jobber på spreng for at ingen asylant skal forlate Norge. I det minste må det lange og omstendelige rettslige undersøkelser til.


Konklusjon: globalistprosjektet hadde aldri hatt noen sjans til å lykkes med sine vanvittige Utopier om det ikke var totalt oppkjøp og understøttelse fra "venstresida". Både i Sverige og Tyskland er det slik at det voldelige Antifa omtales med respektfulle ord som "Autonome Linken" og tilsvarende. De er tiltross for alt med globalistene.


Det som kommer til å bli et stort oppgjør i de kommende årene er graden av villedelse og falskneri som media har medvirket til. I mediabransjen overalt i Europa er det krise og humoristisk: selv Dagbladet legger ned kommentarfeltet. En av grunnene er at skriverne der kritiserer eliten i avisa: Simonsen, Michelet, Aurdahl, etc. Mistilliten til globalistenes aviser er akutt overalt.


Først nå hostet FRONTEX opp en undersøkelse at etter FN-konvensjonens regler har 60% av asylsøkerne ikke krav på asyl. Sa du det for et halvt år siden var du et rasistisk svin.


Sverige skal sende ut 80 000, men opphavslandene vil ikke ha dem.


Finnland skal sende ut 20 000.


Det morsomte som har skjedd innen norsk globalisme er affæren med direktøren i Statistisk Sentralbyrå,Christine Meyer som attpåtil er gift med fanatikerglobalist Victor Norman.


Fremskrittspartiet forlanger statistikk på hvilke nasjonaliteter som sitter i norske fengsler (som også har avdelinger i Nederland da det er fullt her). Til dette svarer direktør Meyer at det er et altfor omfattende arbeid skjønt man i 2011 gjorde sånt.


All innsikt og kunnskap som går imot globalismen skal ikke fram. Det er pressens dilemma nå: hvordan legge lokk på ubekvemme sannheter.


untitled1.jpg


Og i den jobben er faktisk "venstresidas" aviser i avantgarden.


Hvem kunne ha spådd dette for noen tiår siden?


Men allerede Ibsen skrev om forvandlingens lov.


Jan Hårstad


Om Sverige bryter sammen?

Om Sverige bryter sammen?

 

Ingen tenkning utenfor boksen


Hver kveld er nå Russland og Storskog i fokus i TV. Denne oppståtte situasjonen kan vi takke det amatøreri som regjeringen oppviste på sensommer/høsten 2015 da det ikke var noen konsekvent og gjennomtenkt politikk for flyktninger over Storskog. Sannheten er at regjeringen i hovedsak sto som paralyserte iakttagere. Noen prominente dro som turister på befaring.


På det tidspunkt dro jeg opp problemstillingen: Hva skal Norge gjøre om Sverige bryter sammen og titusener velger å klatre gjennom skogsbilveiene i Femunden, Trøndelag og Hedmark?


Hvorfor ingen interesserte seg i hele Norge for den problemstillingen må være at norskingene ikke vet noe om dagens Sverige. Maktkartellet i Norge bestående av multikulturelle globalister utgjøres av alliansen politikere, akademia og media. Alt som kommer i media av synspunkter og informasjon er nøye silt og må betraktes som utsøkt «perception management»: her har du dagens pakke for hva du har å mene.


Følger du svenske medier noen uker, blir en jo forskrekket. Det er en godt bevart hemmelighet i Norge at de svenske storbyene ligner Chicago på 1920-30-tallet. Bandene skyter og dreper hverandre. Flyktningemottakene er uhåndterlige, hver dag rykker politiet ut. Bombe gikk i lufta i Stockholm i går kveld. 200 000 asylanter kom til Sverige i 2015 og politiet jager 300 Jihadister som man ikke vet hvor er. Heller ikke de som er forsvunnet fra mottakene.


0000e540_medium.jpeg


Det svenske Politiet forlanger umiddelbart at det må ansettes 4.100 nye offiserer og dette er en trend som gjelder over hele EU. Og forbundet med den innsikten at politiet er hjelpeløse for å mestre problemene, kommer kravet om at militærvesenet må kunne settes inn til innlandsbruk.


I Frankrike råder nå UNNTAKSTILSTAND legalisert for nær framtid. Det kommer garantert til Tyskland og Sverige også og hvilke konsekvenser vil dette få for Norge?


Når det gjelder Tyskland pågår det hver uke strassenschlacht/kämpfe mellom Antifa/venstre og Pegida. Det går blodig for seg og alle metoder brukes. Mandag 25 januar var det som vanlig Pegidademonstrasjon i Dresden og deltagere parkerte bilene sine i Marienbrücke parkeringsplass. Da de skulle hjem sto 11 biler i brann og Pegida betaler hver bileier 500 Euro for venstrevandalisert bil - dette er helt normalt nå.


Det som ligger i kortene er at noen blir drept i voldelige oppgjør: en asylant, en Pegida eller en Antifa. Da vil, etter mitt skjønn, den tyske staten umiddelbart erklære den nøyaktige samme unntakstilstand som nå hersker i Frankrike: NOTSTANDSGESETZ. Og såfremt både Tyskland og Frankrike har dette,vil det bli normen i EU i løpet av 2016. Sverige ikke unntatt og hvilke konsekvenser kan det få for Norge?


htb1yikojpxxxxxuxvxxq6xxfxxxv.jpg


Vi kan jo ikke få noen debatt om sånt all den stund tilstanden i Sverige er en godt bevart norsk statshemmelighet.


Det norske Maktkartellet jobber på spreng for å innbille norskingene at alt vil gå seg til og alt vil bli som normalt.


I virkelighetens verden er det helt omvendt: kaos,oppløsning og vold tiltar over det ganske Europa.


Norge vil ikke bli spart. Heller ikke av svensk utvikling.


Jan Hårstad


Hellas og Italia får smellen

Krasj og kaos

 

Info mot strømmen


Som jeg har skrevet om lenge: Hellas vil eksplodere i kaos og vold. Igår startet landsomfattende streiker. Det som var det nye ved disse var at bøndene tok kommandoen ved å sende traktorer inn på motorveiene og slåss mot politiet utenfor statlige bygninger. Ferjene i landet sto også stille.


Denne "sosialist" Tsipras Syriza, som er favoritt for den akademiske middelklassen som leker sosialisme i Klassekampen, har kapitulert 100% overfor det Internasjonale Pengefondet og den Europeiske Sentralbanken i Frankfurt. Det gir seg utslag i krig mot pensjonister, sosiale ytelser og høyere skatter i jordbruket blant annet. En annen pussighet fra Syriza: landets småflyplasser ble solgt til et tysk selskap.


Vår hjemlige presse/media har det nå med å propagandere for at "det går seg til" med asylantene i Europa. En forsøker å roe ned noe av det sjokk som Sex-Jihad over hele Europa på nyttårsaften dro med seg.


bullfight-1934-1.jpg


Det viktigste som har skjedd i dagene etterpå er at alle de 28 landene i EU har rustet opp grensene og passkontrollen. Noen offisielt andre uoffisielt. Tyskland velger å gjøre det uoffisielt mens Østerrike er tydelig.


Resultatet av ny-sperringene vil bli katastrofale for land som Hellas og Italia som jo er ankomsten for båtene over Middelhavet. Den offisielle norske oppfatningen har vært at VINTEREN skulle stoppe trafikken, men som vanlig er også dette helt feil. Det har ankommet 31 000 asylanter til Hellas i januar 2016. Og nå er situasjonen den for både Hellas og Italia at flyktningene kommer ikke videre siden alle grenser er opprustet og bevoktet av politi.


Det betyr intet mindre enn at både Hellas og Italia bokstavelig blir omdannet til høyeksplosive kruttønner for det finnes ikke ressurser og penger til å mestre fattigdom og flyktningestrøm samtidig.


girl-before-a-mirror-by-pablo-picasso.jpg


En ser da at tyngre politiske krefter i både Hellas og Italia arbeider for en strategisk kursendring innen geopolitikk: disse vil ha mere orientering mot Russland og Kina og i dette har de også støtte av de såkalte nasjonale bevegelsene i VestEuropa. Alt dette får alarmen til å gå i Washington og Pentagon som nå beordrer CIA til å undersøke/overvåke alle Nato-kritiske partier i EU. En må anta at store anstrengelser vil bli foretatt for å knekke franske Nasjonal Front som ligger an til å vinne neste Riksvalg.


Når sant skal sies er det mye uforståelig (for meg) i den tyske politikken. Her redegjøres det idag for at mektige Deutsche Bank i 2015 har et tap på 7 milliarder Euro. Det antaes at utgiftene til asylantene i 2016 vil komme opp i 20 milliarder Euro samtidig som at Hæren, Bundeswehr, skal ha driftskostnader på 34 milliarder Euro i 2016. Siste melding fra forsvarsminister von Leyen i BILD mandag 18 januar er at Tyskland ikke nøyer seg med militært nærvær i NordIrak,Syria,Irak,Mali, men nå også har tenkt å gjøre seg gjeldende i LIBYA!


Så langt i dette kaos har det vært lite snakk om den godt utdannete tyske arbeiderklassen, men alle disse pengene må taes fra noe: lavere lønninger, angrep på pensjoner og sosiale ytelser, etc. Det industrielle Tyskland vil fort finne ut at deres nye landsmenn i store omfang er ubrukelig i moderne produksjon - stikk i strid med den myten om velutdannete flyktninger, er de fleste halvt analfabeter. Det vil bli ekstreme utgifter til det tyske NAV.


bullfight-1934-1.jpg


Den interne polariseringen i Tyskland kan også avleses i det at main-stream politisk korrekt presse har hatt rask nedtur i de siste månedene. Det går knapt en dag uten at Antifa-Voldsvenstre går til angrep på folk og partier de ikke liker, senest på huset til et medlem av Alternative für Deutschland og et SPD-kontor i Berlin.


Ikke desto mindre er Voldsvenstre i Tyskland omtalt høvisk i pressen som "AUTONOME LINKEN" noe som høres pent og pyntelig ut, mens Pegida/AfD omtales som høyreekstreme og nynazister.


I et innlegg 18 januar,redegjorde jeg for alle de heftige motsetninger som varmes opp i Tyskland, men jeg må nå legge til to nye:

Selv tysk økonomi begynner å skjelve og merker det kommende krakket i verdensøkonomien. Det betyr at Marx klassekamp kan melde seg på igjen tiltross for at SPDs fagforeninger er helt totalt statslojale. Og konservative.


Det andre er at USA frykter at Europa drifter ut av deres Nato-kontroll og deres frihandelsavtaler og melder seg på for -via CIA og NATO og INTERNETTSENSUR - å tukte alle partier og bevegelser i Europa som de betrakter som anti-amerikanske og pro-russiske.


Vi skal være glad såfremt det ikke oppstår regelrett interne europeiske kriger i 2016.


Jan Hårstad


EU revner i sømmene.

Makedonia stenger grensen.


Makedonia stenger grensen til Hellas fra og med tirsdag 19.01. Myndighetene sier at dette er midlertidig. De begrunner grensestengningen med at det er en feil med jernbaneforbindelsen til Slovenia slik at de ikke kan fortsette reisen. Foreløpig berører det 600 mennesker som vil videre.


Slovenske jernbanemyndigheter benekter dette og sier at de så langt har kunnet reise uforstyrret gjennom landet.


Samtidig sier serbiske myndigheter at de nekter å ta imot flyktninger såfremt de ikke har planer om å søke opphold i Østerrike eller Tyskland: «Fra i dag av får de ikke fortsette reisen såfremt de ikke uttrykker vilje til å søke asyl på det østerrikske eller tyske territoriet», sier arbeidsminister Aleksandar Vulin. Det samme sier innenriksministeren i nabolandet Kroatia.


591343327.jpg


En ny sentrum-høyre koalisjon overtok regjeringen i Kroatia i forrige uke og det forventes at den vil stramme kraftig inn på flyktningestrømmen. Denne meldingen kommer bare tre dager etter at den østerrikske kansleren erklærte at landet ville gjøre en radikal endring av politikken overfor asylsøkere. Folk som ansees ikke å ha rett til asyl eller som er utsendt fra Tyskland nektes nå opphold i Østerrike. De som regnes som økonomiske emigranter sendes nå tilbake til hjemlandet.


Hæren brukes nå for å stanse folk som prøver å ta seg over grensene selv om hensikten bare er å passere til et annet land.


Temperaturen er falt ned mot minus 15 enkelte steder. Det er dessuten barn blant de som reiser. Det som nå skjer er dermed i ferd med å utvikle seg til en humanitære katastrofe. Det gjør ikke saken bedre at mange av de reisende er syke og trenger helsehjelp.


troubleinparadise.jpg


Kommentar: Det som nå skjer har ligget i kortene ganske lenge. Myndighetene i en rekke EU-land har håpet at strømmen reisende skulle avta og har bare åpnet grensene slik at reisende kunne passere mot nord. Men det er naturligvis en grense for antallet som et land kan klare før det politisk ikke lenger er mulig.


Det er det vi har sett i Danmark, Sverige og Norge. Og når det stenges her får Tyskland, Nederland, Østerrike osv. hele trykket, fordi disse landene blir endestasjonen for alle. Når samtidig folk sendes fra Skandinavia og sørover igjen øker trykket ytterligere. Dette er som en politisk trykkoker med ventiler og mange rom. Og nå stenges rommene, den ene etter det andre. Alle EU-land som er berørt kommer til å stenge grensene nå og EU-avtaler sprenges fra den ene dagen til den andre. Unionen revner nå i sømmene. Hvert enkelt land tenker nå bare på seg selv - de tvinges til det.


Det blir Hellas som sitter med svarteper i dette spillet som utvikler seg til en enorm humanitær katastrofe. Og bak dette sitter Tyrkia, Saudi-Arabia og ikke minst USA som har satt disse krigene i gang som er den viktigste årsaken til strømmen av mennesker.

Motsetningene forsterkes fort

Ny Weimar

 

Tyskland fullstendig ute av kontroll.


En feil med min tenkning gjennom årene har vært oppfatningen av at historien beveget seg fortere enn den gjør. Men når det gjelder historien i dagens Tyskland går den så fort at en klarer ikke å henge med. Ikke jeg heller.


Det var en og annen modig politiker og journalist - det var ikke mange - som for en måned siden risikerte karrieren ved å skrive at dagens Tyskland beveget seg i retning av en ny Weimar-republikk. Bare betegnelsen får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange tyskere med kunnskap om historie.


Weimarrepublikken 1920-1933 var preget av en slags underjordisk borgerkrig med daglig vold mellom nazister og kommunister i første rekke, men der fantes og anarkister og alle typer voldsdyrkere. Sosialdemokratene og kommunistene hatet også hverandre og det noe konservative fagforeningsbyråkratiet foretrakk nazister foran kommunister. Vi vet hvordan det endte; Hitlerbevegelsen satte både sosialdemokrater og kommunister i tvangsleire og KZ.


wellens_de_cock_temptation_of_st._anthony.jpg

Uroen vokser i Tyskland


Siden nyttårsaften har det skjedd så mye voldelig i Tyskland at det lar seg ikke gjengi i et innlegg som dette. Det skjer på asylmottakene, på gata og i kollektivtrafikken. Umiddelbart etter nyttårsaften stiftet Düsseldorf et Bürgerwehr som allerede nå har 14 200 medlemmer som vil patruljere gatene og beskytte kvinner. Bevegelsen lar seg ikke stoppe noe sted.


Etablissementet hyler: "Das Gewaltmonopol liege beim Staat". (Det er staten som har monopol på voldsanvendelse.)


I Leipzig har voldsvenstre kontroll på en bydel som heter Connewitz. I går kveld gikk 250 høyreorienterte inn i bydelen og gikk berserk. Stort oppbud av politi, litt uoversiktelig dette nå.


Voldsventre/Antifa er ikke lett for en norsk å få forståelse av, men i grove trekk:


Helt åpenbart er det at de hater Tyskland og det tyske samfunnssystemet som de vil knuse.En av deres sentrale paroler heter: "Nie wieder Deutschland". (Aldri mer Tyskland) De vil altså nedkjempe "Deutsche Zustände angreifen" og det er ikke mye som tyder på at den tyske arbeiderklassen interesserer seg mye for dette.


Da kommer letingen etter allierte som skal hjelpe dem til å knekke systemet i Tyskland og derfor parolen: "Refugees welcome - Krauts (tyskere) Not" og "Say it loud,say it clear, refugees are welcome here". Det betyr ingen sympati eller støtte til jentene som ble sextrakkasert rundt om i Tyskland. Det skjedde overalt - men det tok tid før fakta lekket ut.


alchemist.png

Alkymistene eksprementerte uten å forstå hva de holdt på med. Kjemien var den vitenskapelige fortsettelsen


En annen parole går slik: "Deutsche Polizisten schützen die Faschisten.


Polizeigewalt gegen Migranten."


Det høres merkelig ut ettersom det er åpenbart for de fleste rapporter i pressen at det tyske politiet på direktiv er ultraskånsomme mot de nye landsmenn og vanligvis kommer i konfrontasjoner med Pegidademonstrasjoner. Unntak Leipzig for noen uker siden, et gateslag med voldsvenstre. Gewaltexsess.


Typisk er det at saklige og kloke observasjoner om hva som skjer i Tyskland ikke kommer fra deres embetsstand, men fra østerrikske og sveitsiske militære og etterretningsfolk som har ropt alarm i ukevis. Ikveld er tidligere forfatningssjef i Østerrike, Gert Polli, på banen med meldingen: "Sicherheitslage in Deutschland ist ausser kontrolle". Det skal være visst.


For å helle mer bensin på bålet har Tyskland begynt å utvise hundrevis av flyktninger til Østerrike, noe som bare kan øke de tiltagende interne motsetningene innen EU som visselig henger i tauene og nedtelling har begynt. Polen-Tsjekkia- Slovakia- Ungarn opptrer nå som en samlet militant blokk mot Merkel-EU.


Ingenting tyder på at den norske eliten skjønner hva som foregår rundt dem, eller de velger å late som om alt er normalt. Det gjorde også den tyske eliten under Weimarrepublikken og det vet vi hvordan gikk.


Jan Hårstad


Hva skjedde i Køln nyttårsaften?

Tysk politirapport:


Den beskriver det som skjedde i Køln på Nyttårsaften som «kaotisk og skammelig». I den understrekes den høyst upassende adferden til overgriperne som kalles migranter, og som forlangte respekt fra politiet.


Grupper av menn bombarderte politiet med fyrverkeri og kastet masse glassflasker på folk rundt seg mens politiet uten å lykkes prøvde å forhindre masseangrep på kvinner, avslørte politirapporten. De klarte derfor ikke å forhindre, ifølge Der Spiegel som offentliggjorde rapporten, slåsskamper, tyverier og overgrep mot kvinner.


Rapporten antyder at politiet på et visst punkt var redd for at det hele kunne utvikle seg med dødelige følger.


«Da vi ankom ble kjøretøyene bombardert med fyrverkeri. På plassen og på trappene til katedralen var det 1000 mennesker, for det meste med migrantbakgrunn som ukritisk skjøt fyrverkeri og kastet flasker inn i folkemengden».


Nivået for respekt overfor politiet beskrives slik: «Jeg har aldri opplevet noe slik i mine 29 år i offentlig tjeneste.»


Forfatteren av rapporten forteller at politiet ble fysisk hindret å komme frem til folk som ropte etter hjelp i folkemengden. På grunn av ressursmangel var det ikke mulig å pågripe overgripere eller få registrert eller identifisert dem. Vitner som prøvde å identifisere overgripere ble truet.


strange_world_by_madelftk.jpg

I slike situasjoner er det lett å skylde på offeret og ikke på overgriper


En syrer som nylig var ankommet og som deltok uttalte ifølge rapporten: «Jeg er syrer. Du må behandle meg vennlig. Merkel har invitert meg.»


Angela Merkel på sin side har nå lovet å vurdere en økning i politiressursene:

«De følelsene kvinnene hadde om å være fullstendig forsvarsløse og overlatt til andres nåde er for meg fullstendig uakseptabelt slik at det er helt nødvendig at det blir klarhet i alt som skjedde.»


I den opprinnelige politirapporten fra Køln nyttårsaften beskrives situasjonen som rolig. Den rapporten er nå trukket og lokale myndigheter sier nå at dette ikke var riktig.


Professor i europeiske studier, Laslo Maracs, sier at hendelsen henger sammen med at myndighetene ikke er i nærheten av å klare å håndtere flyktningekrisen.


«Vi ser ofte i slike tilfeller at ofrene for overgrepene blir avkrevet en måte å oppføre seg på og ikke de som har begått forbrytelsene og skulle være ansvarlige for det de har vært med på.


Kommentar: Denne hendelsen og rapporten som følger den, er et signal om at en uhåndterbar situasjon er i ferd med å bygge seg opp i flere europeiske land, også Norge. Når mange som er verdi- og adferds-kodet på en annen måte enn det samfunnet de skal bo i samles på kort tid og konsentreres på et avgrenset område, vil det utvikles miljøer som kan gi slike utslag som i Køln og andre byer i Tyskland og Østerrike.


Det er en lei tendens i den diskusjonen vi har hatt, å overse slike fakta som vi har liten erfaring med i vår del av verden. Det er utilstrekkelig bare å legge godviljen til.  Dette er dessuten gruppeprosesser hvor mange som deltar er ruset, noe som kompliserer situasjonen ytterligere. At mange er kronisk uten arbeid og noe fornuftig å gjøre, virker i samme retning.


a_stranger_in_a_strange_land_by_blinck-d55bj1e.jpg

Når en står overfor et fenomen en ikke har erfaring med kan bagatelliering være farlig


Det er for meg nærmest komisk å høre politikere snakke om å skaffe folk uten fagkunnskap, utdannelse, språkferdigheter og samfunnskunnskap om det landet de er kommet til, arbeid og dette i massemålestokk.


Når arbeidsledigheten vokser i hjemlandet blir slike uttalelser å regne som en vits. Dette er i ferd med å utvikle seg til et stort samfunnsmessig problem - også for migrantene som ankommer med drømmer om et bedre liv.

Masseinnvandring fører til polarisering

Ønsketenkerne og kaosEuropa.

 

Den offisielle verden og verden


Et av hovedtemaene i min skrivende virksomhet i de siste ti årene har vært å følge utviklingen av den europeiske borgerkrigen og oppløsning av EU. Nå ser jeg idag at en dansk professor som er ekspert på EU, sier at EU kommer til å vare bare i 10 år til. Der tror jeg han tar feil, det vil gå mye fortere.


Nå har vi da den situasjonen - som er helt naturlig - at det med polarisering og dype uenigheter - har oppstått to gjeldende virkelighetsoppfatninger over hele Europa. Alle de store tv-kanaler og mediahus holder seg med det multikulturell globalisme og EU, mens den andre virkelighetsoppfatningen holder seg med internett. Her kunne vi forleden lese at 10 bloggere i Berlin var tatt i en nattlig razzia som tok med seg alt av PCer og tilhørende elektronisk utstyr.


Men det er ikke bare kritiske bloggere som skal overvåkes og tystes, det skal også Jihadister og høyreekstreme. Ingen snakker om voldelige venstre, AntiFA, som skal stå for Antifascistisk.


Resultatet av dette blir stater av TOTALÜBERWACHUNG. Men ikke bare det: de sentrale statene i EU har skjønt at innenlandsproblemene ikke lar seg håndtere utelukkende med politi og setter inn Hæren for å sørge for sikkerhet, hele 7500 tyske soldater i aksjon ved grenser og mottak. Med andre ord: denne blandingen av totalovervåkning og militarisering er som snytt ut av science fiction litteraturen, Bradbury, Orwell, Wells, ja, også Franz Kafka.


Nå overveier den franske staten å stenge hele 160 radikale moskeer i nær framtid som om det skulle forandre noe som helst. De troende finner seg da garasjemoskeer og forlatte fabrikker hvor de kan samles.


Et gjennomgangstema for offisiell virkelighetsoppfatning er at såfremt vi bare er kloke og er tålmodige vil det lykkes oss å integrere Islam. Dette sies 24 timer i døgnet, men hvor i all verden er de empiriske bevisene for dette? Det finnes ikke. Det er også science fiction. Totalt også.


Den tyske Verfassungsschutzpräsident Maassen sier nå at for 2 år siden fantes det 5500 militante salafist-wahhabier i landet. Idag er tallet 7900. Og av disse er hele 760 reist til Jihad og fått våpentrening.


Den 4 desember 2015 har webben avpixlat.info/ en meget godt dokumentert artikkel som heter "Impotent polissatsning i no-go-zoner och mot gäng kriminalitet" som bygger på ferske politiutredninger. Disse slår fast at det idag er 55 steder som Sverige må karakterisere som No-go-zones.


Narkotikakriminalitet preger disse og: "obenägenhet at delta i rättsprocesser" "Polisen har svårigheter att fullgøra sitt uppdrag".

"Det finns inslag av parallella samhällsstrukturer og våldsbejakande religøs extremism i området.»


Men så framgår det av dokumentene at svenske politiet av de 55 no go zones har plukket ut 14 for spesiell prioritering og her blir det hodebry for ønsketenkerne. Det er nemlig ikke slik at de verste 14 er de ferskeste og aller nyeste av ghettoene, men absolutt de eldste, nemlig Tensta, Rinkeby og Husby i Stockholm og Rosengård i Malmø,etc.


Etter offisiell ønsketenkning skulle da disse for lenge siden vært organisk integrert i det svenske samfunnet, mens paralellsamfunn og ghettoisering faktisk bare øker med årene. Spesielt i de gamle ghettoene.


De politisk korrekte advokatene i svensk politi tør jo ikke skrive slikt, men det er jo politikerne selv med sin liberale masseinnvandring og sin multibabel filosofi som selv har laget 55 uhåndterlige no-go- zones. Men fra det hold kan vi ikke vente ett eneste ord av selvkritikk - som vi vet.


Da får vi et nytt grep av politisk fiction, nemlig at skylden for uføret ikke er rikspolitkere og regjering, men det skyldes de høyreradikale og høyreekstreme!!! Mot disse føres det da media-krigføring i tv over hele Europa.


I Tyskland var det slik FØR siste masseinnvandring at Pegida vaklet avgårde mot glemsel, at partiet Alternative für Deutschland (AfD) lå rundt 2% i oppslutning. Dette har nå takket være den tyske regjering Merkel snudd seg dithen at Pegida er en omfattende europeisk organisasjon, at Afd ligger rundt 11% i oppslutning.


Da har eliten nå fått det for seg i prominente FAZ at AfD driver fram en "neue völkische Bewegung" og utgjør kjernen i et BÛRGERKRIEGSPARTEI!!!!

Fantastisk. Men den tyske staten vet råd. Alle demonstrasjoner fra nevnte miljøer blir møtt med aggressiv vold fra noe som kaller seg "Antifa" som er en forkortelse for Antifascistisk.’


En ser av kommentarfeltene at eldre tyskere i særdeleshet påpeker at Antifa opptrer som kopier av nazismens SA.Sturmabteilungen ledet av kaptein Ernst Röhm.


Nå er det jo "in" i det korrekte journalistkorpset å komme trekkende med nazisme,men faktisk er det de færreste som har forstått noe av nazismen tilblivelseshistorie. Den utbredte norske oppfatningen var at nazismen var noe som brøytet seg fram MOT STATEN, men her allerede kommer hopperen skeivt ut fra hoppet.


Hitler var ansatt i tyske hæren, Reichswehr, som spion og agitator. Både generaler, adel og politikorps skjønte at her var et verbalt stortalent for deres revansj og interesser. Selv da han sluttet i Reichswehr, sto han på deres lønningsliste organisert av General von Epp og Kaptein Röhm. I 1923 var han i samtaler med hærsjefene Hans von Seeckt og admiral Tirpitz. Offiserene i Sturmabteilungen kom fra Frikorpsene og Reichswehr. Statens voldsapparat la til rette for Hitlerbevegelsen.


Det den tyske staten nå har, ved Bundesnachrichtendienst og Verfassungsschutz, helt åpenbart tenkt å bruke Antifa-bevegelsen som en akselererende provokatør og terrorist mot den tyske opposisjonen som skal være så innstilt på borgerkrig ifølge korrekt propaganda.


Og det er vanskelig å se at ikke den verbale krigingen som nå pågår over hele Europa ikke skulle ende opp i fysisk kriging.


Jan Hårstad


Det gjelder å ta feil hele tiden.

Norge under Sveriges kollaps.


Den svenske statsministeren Stefan Løfven sa under en pressekonferanse nylig at "Vi har varit naiva" i betydningen svenskene, men det er naturligvis som det meste, et falskneri. Det er det offisielle Sverige som har vært fantasiløse, kunnskapsløse, naive - rett og slett ubegavet for å kalle en spade en spade.


Personen Løfven er så tungnem og bortkommen at han kunne ha gått inn i den norske regjeringen uten å vekke oppsikt.


Det er mye humoristisk i Sverige nå. Det største partiet, Sverigedemokratene, ligger på 26,7% oppslutning på siste målinger. Det har de fått fordi de i de siste ti årene IKKE har vært naive om Sveriges utvikling. Ikke desto mindre prøver Løfven et CO på de aller barnsligste måter å holde Sverigedemokratene utenfor svensk politikk. Det er vel det som kalles å fremme og utdype demokratiet.


Den neste store overraskelsen som våre norske begavede regjeringspolitikere vil få i ansiktet i løpet av det neste året er at Sverige framstår som en "failed state",den kollapser og meldingene fra vandrehallen vil bli: vi visste ikke,vi skjønte ikke,en stor tragedie, etc.


Det er Sydsvenskan fra Malmø en skal lese. Av den avisa framgår det at milliardbeløp som tradisjonelt var forbeholdt eldre,syke,pensjonister,etc blir frarøvet dem og flyttet over til flyktningepolitikken.


Så melder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) at alt det de steller med kollapser allerede i desember 2015 og det innebefatter også helse, sjukvärd, sosialtjenst,etc


Men ytterligere humoristisk er at Løfven på sin siste pressekonferanse hevet sikkerhetstrusselen i Sverige til det nest høyeste: 4.


Det har ikke vært stort annerledes i Sverige som i Norge. For å beskytte Islam mot slike fusentaster som bl.annet Hege Storhaug, har man også kommet til å frede Jihadister som i Sverige har hatt en "fristad" med boligstøtte og sosialhjelp attpåtil. Nå er situasjonen den at svenske SÄPO jager rundt 500 Jihad-terrorister som de ikke vet hvor er! De har jo stått under beskyttelse av den politisk korrekte eliten.

Kjent terrorist Majid bare spaserte over den svenske grensa - som skulle være så beskyttet nå - og gjemte seg bort i et flyktningemottak i Boliden hvor han ble fanget igår. Ja, Løfven vil nå ha flere overvåkningskameraer, biometrisk passkontroll og adgang til folks datamaskiner. Akkurat samme utvikling i hele Europa: vi går mot en blanding av politi-militære overvåkningsstater og dette er noe den globalistiske eliten ikke har det minste imot.


Løfven har heller ikke oppdaget at det gamle retoriske EU fra Jaglands epoke ikke eksisterer lenger. Han innbiller seg at han skal få 2 milliarder svenske kronor fra EU i nødhjelp samt få utplassert 20-30 000 "svenske" flyktninger til Tyskland og andre steder. Vi må ha "gemensamma regler så at EU kan agera gemensamt." Løfven har ikke oppdaget at det er full krig inni EU om flyktningekvoter og penger, så kraftig at mange tror EU nå nedlegges. Løfven tror alt er som i gamle dager.


Statistisk sett,i forhold til folketallet,er Sverige verdens ledende voldtektsland. Ikke så rart da at 24 000 høyt utdannete svenske damer emigrer fra landet. Men dette kan bare være begynnelsen for når Sverige begynner å bryte sammen i sikkerhet og sosialpolitikk, vil både muslimer og svensker begynne å se på Norge som et alternativt sted å flykte til. Ikke minst gjelder dette alle som Säpo nå jager etter av Jihadister og kriminelle bander forankret i prostitusjon og voldtektskultusen.


Helt åpenbart for alle interesserte og oppegående: Norge vil i 2016 få et nytt problem som ingen i vår øvrighet har tenkt på engang. At økonomien i Sverige bryter sammen og volden øker på en slik måte at Norge framstår som et sentrale emigrasjonsland. Og som et super EU-land finnes det ikke noe effektiv grensekontroll av norske grenser. Her er det fritt fram for Jihadister såvel som voldtekts-kriminelle.


Og meldingen fra regjeringen vil være den samme som vanlig: dette har ingenting med islam å gjøre. Samt: dette hadde ingen forutsett. Dette var en overraskelse.


Welcome to Norway!


Jan Hårstad.


Motsetninger mellom München og Berlin

Motsetningene innad i Tyskland forsterker seg.

I etterkant av Paris-terroren krever nå den Bayerske finansministeren, Markus Söder, at Angela Merkel endrer landets flyktningpolitikk. Det må bli en slutt på massetilstrømningen av flyktninger til Tyskland:

«Dagene med ukontrollert immigrasjon og ulovlig inntreden i landet kan ikke bare fortsette som før. Paris forandrer alt.» sa Söder i et intervju med avisen «Welt am Sonntag».

«Det er uakseptabelt at vi ikke vet hvem som ankommer Tyskland eller hva de foretar seg her. Vi må stoppe dette med alle midler». sa han.

Han påpekte at hvis EU ikke kan forsvare egne grenser må Tyskland forsvare sine på egenhånd. «Og hvis Tyskland ikke klarer dette må Bayern gjøre dette for sin del. Det har vi klart før i tiden.»


Han holdt fast med at CSU (Den Kristelig Sosiale Unionen) var fortsatt en alliert til Merkel, men sa at hun nå måtte ta hensyn til også deres ønsker og vilje:

«… at det ville være en fordel at Merkel vedgikk at åpningen av grensene i et ubegrenset tidsrom var et feilgrep.»


Kritikken fra Söder er helt i tråd med det CSU-lederen, Horst Seehofer, har sagt i flere måneder. Etter hendelsene i Paris uttalte han at «vi trenger å få en oversikt over hvem som beveger seg gjennom landet vårt». Han sa at flyktningekrisen også kunne benyttes av terrorister til å komme seg ubemerket inn i Europa.

Kommentar: Men det er andre krefter som drar motsatt vei. Spekulanten Soros, som står bak flere av de såkalte fargerevolusjoner, ønsker denne utviklingen og investerer i og arbeider for den. Tunge industriledere i Tyskland ønsker tilgang til billig arbeidskraft. Merkels politikk er i stor grad styrt av økonomiske interesser. Jeg tror at «humanismen» er et skalkeskjul for ikke å vise folk flest hva det egentlig dreier seg om.

Europa i krise og forandring

Hellas- Beirut-Calais-Israel-Berlin.

 

En vanlig dag under den nye verdensorden. 12 november 2015.


Det er ikke mange månedene siden partiet Rødt utropte Syriza i Hellas som det nye fyrtårnet for europeiske sosialister. Den statsstøttete muslimske avisa Klassekampen gikk helt av skaftet og laget i tradisjonell stil personkult av det nye ikon Alexis Tsipras. Det gikk så langt at Rødt startet pengeinnsamlinger til sitt nye broderparti Syriza. Glødende begeistring.

Idag gikk alle fagforeninger som fantes i Hellas ut i generalstreik mot "venstresidas" regjering og raseriet ble akkompagnert av Molotovcocktails og ildspåsettelser av offentlige bygninger. Jeg siterte forleden fra den borgerlige storavisen Ekathimerini (1 nov) som skrev at de europeiske finanshaiene bruker den greske ekstreme flyktningekrisa til å tyne Hellas ytterligere - mer enn normalt. Folk blir fattigere og fattigere under Syriza.

Og i motsetningen til Klassekampen-Rødt skrev jeg også at det man må sammenligne Syriza med er det tyske sosialdemokratiet ledet av Ebert-Noske i 1918-1920 som i allianse med hæren startet kontrarevolusjonen i Tyskland - åpnet veien for nazismen.

Nå er Hellas fullstendig ute av kontroll og alt kan skje der.

I Beirut har det vært selvmordsaksjoner i hjertet av Shia-Hizballahs hovedkvarter i Dahiyeh.Åpenbart er det Sunni-Islamske selvmordsbombere fra Islamsk Stat. 37 drepte.

Meningen er selvsagt å få istand en borgerkrig mellom religionene i Libanon slik at Shia-Hizballah nå må trekke styrkene sine ut av Damaskus-regionen hvor de nå står. De må forsvare shiaene i Libanon. Og det kan godt skje da også Libanon - som Hellas - er overlastet av flyktninger og fattigdom.

Der kan altså alt finne sted nå.

I Calais som grenser til Kanalen mellom Frankrike og England startet det en Intifada sist søndag natt og det viser seg at den ikke sluttet mandag morgen, men bare fortsetter hver dag. Kan brannen i Calais spre seg til andre byer i Frankrike på tiårsjubilet for den første Intifadaen i Europa,Paris oktober/november 2005? Det kan skje.

Den siste Intifada rettet mot Israel var preget av selvmordsbombing. Nå har man lagt om taktikken og "stabbing" er nå den anbefalte Jihad-metoden. En kan se av utallige videoer at tilsynelatende ubevæpnete arabiske sivile,plutselig drar en kniv fra burkaen eller veska og kjører den inn i ryggen på en busspassasjer eller forbigående.

Det andre anbefalte taktiske grep er å bruke kjøretøyer, traktorer såvel som biler, inn i folkemengder.

I Norge hvor det vrimler av folk som er tilhengere av teorien om "moderat islam" vil til dette sannsynligvis si: disse metodene kommer aldri verken til Calais, til Rinkeby, Husby eller Malmø, men vil holde seg i Midtøsten blant fanatiske ekstreme muslimer. Ånei, Hårstad, her oppe i nord har vi bare integrerte moderate muslimer.

Som gammel israelsk professor og Arafat-biograf Davis Bukay skrev i en artikkel 2010:

"Vi ønsker ikke å skue inn i de truende realitetene. Vi foretrekker mye heller å leve i en verden av ønsketenkning." 

Er noen uenig?

USA har i de siste ti årene vært manisk opptatt av hvordan man skulle temme internett for der i landet er absolutt all opposisjon og kritikk henvist til nettet. Flaggskipene Washington Post og New York Times er styrt av krigersk neo-con ideologi og det er det meste av offisiell amerikansk tv også. Men USA vil også opprettholde sitt image som kjemper for yttringsfrihet og derfor har de sparket saken med sensur/kontroll av nettet, over til FN som har vidløftige planer for dette. FN vil også at alle barn i verden rundt 2030 skal innplanteres en chip så en har oversikt.

En liten varslende episode var da at Hege Storhaug ble utkoblet fra Facebook en stund. I Berlin skjedde følgende i natt. Politi fra Overvåkningstjenestene foretok razziaer i 10 leiligheter hvorfra det utgikk "rechte Hetze" i flyktningedebattene. Etter tysk presse tok de med seg alt av elektronisk utstyr.

Noen tilhengere av teorien om "moderate muslimer" vil sikkert si at dette var en enkeltstående hendelse som overhodet ikke innevarsler noen ny politisk trend. Ønsketenkere tar alltid feil akkurat som norske myndigheter med sine flyktningeprognoser.

Å sensurere og temme internett blir noe av en hovedoppgave for the new world order i 2016.

Vel, dette risset fortalte om en helt normal hverdag under den nye verdensorden.

Jan Hårstad

​Spontanitet?

Noen tanker om innvandringen.

Svært mange, også jeg selv, har tenkt at strømmen av mennesker fra Midt-Østen, Afghanistan og Afrika er et spontant fenomen - altså at mange som reiser fra hjemlandene sine gjør dette på grunn av at livene blir uutholdelige av ulike grunner. Det kan være kronisk arbeidsledighet, kriger og konflikter, vedvarende fattigdom - et liv uten håp og fremtid.

Og det er nok årsaken til at mange bryter opp, fordi de opplever at det er muligheter for å få det bedre andre steder. Men den voldsomme flyktningstrømmen som startet tidlig i høst tenker jeg har en annen årsak. Den er organisert og målrettet.

Etter at disse menneskene har passert det første landet er de ikke lenger flyktninger, i beste fall asylsøkere. Da har de fått personlig trygghet, men ikke sosial eller økonomisk trygghet. Men vi fortsetter å kalle dem flyktninger helt til de kommer hit, til tross for at de har passert en rekke land hvor de skulle vært registrert før de evt. dro videre. Det ene landet etter det andre bare loser dem videre nordover.

I praksis betyr dette at hele avtaleverket som EU-bygger flyktningepolitikken sin på er oppløst, det fungerer ikke.

På VoltaireNet ligger det en artikkel som hevder at det er god grunn til å anta at dette er organisert og et ledd i en politisk virksomhet: Strategisk konstruert migrasjon som et krigsmiddel. (http://www.voltairenet.org/article189184.html).

Her hevder forfatteren av artikkelen, Leonid Savin, at dette allerede er diskutert lenge som teoretiske muligheter. Et av studiene ved «Belfer Center for Science and International Affairs» ved Harvard University (USA) har denne tittelen ««Strategic Engineered Migration as a Weapon of War».  Her stiller forfatteren, Kelly Greenhill, spørsmålene om flyktninger kan brukes som et særskilt våpen, om dette våpenet kan brukes både i krig som i fred og om hvor hensiktsmessig dette våpenet kan være? Forfatteren besvarer disse spørsmålene i hovedsak bekreftende.

Etterhvert er jeg kommet til at dette ikke bare er en spontan strøm av ulykkelige mennesker. Den er politisk styrt og blir brukt av noen i en hensikt. Det er flere grunner til at jeg tenker dette. Den ene er sammensetningen av mennesker. Når 60-70% er unge menn i arbeidsdyktig alder plutselig drar fra et sted, skjer ikke dette spontant - det må være en impuls som driver det frem. At de nekter å slå seg ned i nærmeste land forteller også at de som gruppe har et mål - de drar med en hensikt.

Jeg tror heller ikke det er tilfeldig at den tyske kansleren Merkel ønsker dem velkommen. Hun opptrer ikke selvstendig individ, men representerer viktige kapitalkrefter i Tyskland og taler på deres vegne. Jeg tenker at det er økonomiske interesser bak hennes ønsker om flere innvandrere i denne alderen. Prisen på arbeidskraft vil presses ned og særlig nå i perioder med økende arbeidsledighet. Dette gjelder naturligvis også i Norge og Sverige.

Mange, særlig yngre i vårt land, tenker at sosiale rettigheter, alle slags velferdsordninger, er kommet «rekende på en fjøl». Det er langt fra sannheten. De har aldri vært selvsagte, men er kjempet frem av fagbevegelsen og det som en gang var en politisk venstreside. Disse ordningene vil nå rammes gjennom stadig billigere arbeidskraft i store mengder. At den politiske bevisstheten om betydningen av fagorganisering er svekket, både i Norge og ikke minst blant de tilreisende, trekker i samme retning. Vi står overfor ulvetider i kapitalismens mest utvikla land i Nord-Europa. Velferdsordningene står nå på spill.

Tyrkia er medansvarlig for det som skjer. De bruker dette helt tydelig som et politisk våpen, men formålet synes jeg er uklart. Det kan være et middel til å presse EU for mer penger, som det sannsynligvis er. Det kan dessuten bidra til å lette på et stort indre trykk av flere millioner flyktninger fra krigen i Syria, en krig Tyrkia er direkte medansvarlig for. At det er et middel til å islamisere Europa er jeg mer i tvil om, men det vil jo i alle fall være en effekt av denne store tilstrømningen.

En har først forsøkt å henge skylden på Russland for den storstilte innvandringen over Storskog i Finnmark. Det er nå klart at russerne faktisk for flere år siden har foreslått en løsning for Norges politiske myndigheter som Norge ikke har brukt. De har vært så forblindet av «straffetiltak» og «isolering av Russland», at all vett og forstand også har forlatt dem.  

Der er altså nå klart at Norge med et pennestrøk har kunnet stoppe innvandringen fra Russland. 

Den såkalte «venstresiden»får nå betale politisk for sine håpløse standpunkt. Først støtter de USAs krigspolitikk. Deretter støtter de masseinnvandringen som truer vår velferd. Vanlige lønnstagere vil ikke forstå dette, mens de velstående kan sole seg i sin «humanisme». For de kan isolere seg i sine «høye boligprisete» områder hvor ingen innvandrere kan bo. 

Hadde Høyre og FrP og støttepartiene foreslått skatteøkning for høytlønte, formueskatt, gjeninnføring av arveavgift, eiendomskatt, skatt på aksjespekulasjon osv, for å dekke merutgiftene som vil følge denne innvandringen - da hadde det vært en annen sak. Men noe slikt er utenkelig.

Alle vi andre som ønsker fred, virkelig økonomisk demokrati, som vil at kapitalkreftene skal temmes og helst fjernes, som vi ha en utenrikspolitikk som tjener norske og ikke USAs interesser,  vi får finne oss i å bli stemplet som utopister, naive, konspirasjonsteoretikere (sannhetsøkere) og ekstremister.

Men de virkelige naive er alle de som faktisk tror at det ikke finnes bevisste, mektige og målrettede krefter bak det som skjer. De virkelig naive er de som ikke stiller spørsmålet om det er en hensikt eller tanke eller plan som driver utviklingen. De virkelig naive er de som tror at spontaniteten rår.

Knut Lindtner

​Den europeiske borgerkrigen

Blir norskingene tatt på senga?

Jeg syns fremdeles at norske medias mangel på dekning av hva som skjer i nærområder som Sverige og Tyskland er en skam og en skandale. En dag våkner norskingene opp til at byer står i brann der og ingen har fortalt noe om hva som skjer. Det er kriminell politisk "cover up" som naturligvis skal opprettholde illusjonen om at flyktningetsunamien går på skinner. Det er motsatt.

Magasinet Der Spiegel har idag en hovedartikkel som heter: Neue deutsche Gewalt som går gjennom alle brannstiftelser og vold mot asylanter i oktober. Det normale er at grupper på rundt 20 personer går løs på flyktninger og slår dem halvt ihjel med baseballkøller. Sist helg ble 8 personer innlagt på sykehus av slag.

Nå sier da kriminalpolitiet i Tyskland,BKA,at vi må belage oss på at det vil bli dødsfall (Todesopfer) i nær framtid.

Ja,det høres realistisk ut. Skulle så skje har vi en helt ny situasjon i landet,for sånn det er nå har vi en rekke tyske byer som man må kalle islamske og som Jihadorganisasjoner har godt organisert fotfeste i. Det er vanskelig å se at disse vil holde seg rolig hvis trosbrødre blir drept.

Tyske byer som Magdeburg og Barleben etterfølger nå Østerrikernes eksempel og danner "Bürgerwehren" som patruljerer lokalsamfunn for sikkerhet med ymse våpen. Akkurat samme tendens finnes også i Sverige.

Der Spiegel spør en ekspert på tysk Gewalt:

"Er det en fare for et tilbakefall til tider da voldelige politiske sammenstøt tilhørte hverdagen som i Weimar-republikken?"

Svar: "Så langt har vi ennå ikke kommet, men omfanget av aggresiviteten er allikevel bekymringsfull.»

Leder av Die Linke,Bernd Rexinger, sier det slik: Die rechte Szene ist im Kriegszustand.(Høyresida er i en krigstilstand)

Det forundret meg meget at tyske PST nærmest var i sjokk over at av de omtrent 600 tyske Jihadister som dro til Syria, var flesteparten født i Tyskland,hadde fått en bra tysk utdannelse og skulle da etter de politisk korrektes bok være godt integrerte. I Norge er slagordene: lær norsk og kom i arbeid,så blir man «integrert."

Det hele denne betraktningsmåten ser bort fra er "AL-SAWAH" som må oversettes med den islamske oppvåkningen. Den har pågått helt siden Afghanistankrigen i 1979 og når det finnes hundretusener av Mujahedins i verden med avansert militær utdannelse, så har vi NATO/USA å takke for dette. Helt fra 1979 har militante islamister vært Natos leiesoldater (proxier) og er det fremdeles.

På tirsdag 3 november meldte telegrambyråene at USA har gitt ytterligere 100 millioner dollar til "sine Jihadister" i Syria. Og for noen uker siden: 50 tonn med ammunisjon og våpen.

Mye tyder nå på at Islamsk Stat sender en anseelig del av de Nato-trente Jihadistene sine tilbake til Europa med det ene mål å arbeide for en destabilisering av sentrale europeiske stater.

Tyrkia og det nye Libya oppfører seg som gangstere,mestre i utpressing og har allerede skaffet seg et nakketak på EU. Libya er i borgerkrig og den ene fraksjonen sier til EU nå: hvis dere ikke anerkjenner oss,sender vi hundretusener arabere/afrikanere over Middelhavet.

En kan bare erindre noen av de siste bildene på tv av Gadaffi når Nato hadde startet bombingen og han skrek.

"Dere idioter i Nato. Dere vet ikke hva dere gjør!»

Å,hvor rett han skulle få i mer enn en forstand. Natos Jihadister vender hjem til Europa.

Jan Hårstad

Hva skjer I Tyskland?

Forut for shooting wars.

 

Absolutt informasjonsboikott.


Før man begynner å skyte på hverandre med Kalasnikover, revolvere og Haggelgevær, vil det være en periode hvor man skyter på hverandre med ord. Nå er det slik at den norske eliten har absolutt informasjonsboikott om hva som foregår i Tyskland og Sverige tiltross for at Der Spiegel på forsida skriver om Unntakstilstand i Tyskland. Deutschland in Ausnahmezustand.

I både Tyskland og Sverige beskylder de polariserte delene - mot eller for innvandringstsunami - hverandre for å være nazister av verste slag. Det er knapt grenser for hvilke skjellsord og hatord som nå anvendes.

Som eksempel kan vi nevne en venstreorientert svensk web som heter Nyheter24 som har erklært regelrett utryddelseskrig mot den innvandrerkritiske "arbetarklassvenskar". Det er klart: "venstresida" er rasende over at den svenske arbeiderklassen ikke følger deres faner.

Her er hva redaktør Stig-Matz skriver:

"Jag skulle ärligst talat fylla landet med IS-soldater om det betydde at ni försvann."


Våren 2010 gikk den sveitsiske Hærsjefen, Blattmann ut med en melding om at det ville komme til militære konfrontasjoner i Europa utløst av problemene med innvandring. Han ble selvfølgelig latterliggjort etter alle kunstens regler. Det samme ble Hans Magnus Enzensberger og Udo Ulfkotte, etc. som for mange år siden skrev om den tyske borgerkrigen.

Nå skal vi se på nyhetene ikveld på tv om dette sensasjonelle kommer fram:

Selv i Kanzlerin Merkels eget parti CDU, har det lenge vært Intifada mot hennes politikk. Det er ikke bare Pegida og Alternative für Deutschland som mener at hun må gå av som Kanzler. Koalisjonspartner CSU er også på krigsstien og selv store deler av det tyske etablissementet er av den oppfatning at det må settes opp et grensegjerde mot Østerrike samt innrettes asylkontrollsentra. De overgode kaller dette Konsentrasjonsleire.

På mandag 2 november var da Merkel i toppmøte om disse problemene og inntok den posisjon - med henvisning til utvikling på VestBalkan - at såfremt Tyskland satte opp et grensegjerde kunne dette føre til MILITÆRE SAMMENSTØT INNI EUROPA. "Militärische Auseinandersetzungen.»

Dette er første gang en ledende europeisk politiker sier akkurat det samme som de forhatte "høyrepopulistene" har sagt i flere år.

Akkurat her har den pessimistiske Schopenhauer helt rett når det gjelder sannheten: først latterliggjort,deretter…

Jan Hårstad

​Flyktningeproduksjonen øker

En tyrkisk-amerikansk krig?


Lederskapet i USA har nærmest vært i koma etter at Russland og Iran rykket inn i Syria og begynte å drepe deres Jihad leiesoldater fra ymse organisasjoner. Vi husker bildene fra senator John McCains besøk i Aleppo 2013 hvor han var omgitt av selveste islamsk Stat-sjefen Baghdadi og ISs pressetalsmann Abu Mosa.

Tirsdag 27 oktober redegjorde da forsvarsminister Ashton Carter for at nå skal USA sende Special Operation Forces inn på bakken i Syria og Irak hvor de etter teorien skal utvikle militært samarbeid med Kurderne og irakske grupper. USA har så traumatiske erfaringer med tradisjonell bakkekrig at filosofien nå er å få andre til å gå ut i blodig førstelinjestrid, først og fremst Kurderne.

Haken ved dette nå er at NatoTyrkia befinner seg daglig i krig mot Kurderne og er rasende over at USA driver og bygger dem opp militært. En kan derfor ikke se bort fra at NatoTyrkia allierer seg med Qatar og SaudiArabia og lager nok en krigsblokk som skal kjempe for at militant Islam seirer i regionen. Da må Kurdistanprosjektet militært nedkjempes.

Etter at disse tre statene har brukt milliarder av dollar på organiseringen av det globale Jihad som leiesoldater i Syria, med Nato-stater som militære instruktører, er det nærmest traumatisk at det er ShiaIran i allianse med Russland som i øyeblikket har offensiven i regionen. Ikke bare i Syria, men også i Irak.

Det går ikke an å føre krig kvartvis eller halvveis. Det nye USA-initiativet har preg av det. En av de sentrale årsakene til denne halvveishet er at USA har blakket seg økonomisk på en serie totalt mislykkede kriger. Ikke noe er så dyrt som å føre krig. War is a racket.

Det vi imidlertid kan si med stor grad av sikkerhet er at eskaleringen av krigene i Levanten vil produsere nye titusener av flyktninger som igjen er i hendene på flyktningemaffiaer som igjen samarbeider med livsfarlige etterretningsorganisasjoner av typen tyrkiske MIT. Nå har MIT knust en tv-stasjon i Ankara som var kritisk til islam-partiet AKP.

Som jeg har skrevet tidligere: det offisielle Norge tar konsekvent feil i alt som har med flyktningestrømmen å gjøre. Etter min mening fordi de ikke skjønner noe av den.

For cirka fjorten dager siden het det fra UDI at det ville komme 25 000 i løpet av 2015 til Norge. 27 oktober ble dette løftet til "over 30 000". Og meldinger kom også om at mellom 8-10 milliarder økning på statsbudsjettet i 2016 hvor blant annet pensjonistene skal unngjelde.

De mafiabandene som styrer flyktningeindustrien gjør naturligvis daglige oppdateringer av den europeiske situasjonen for å finne svake punkter og "hull". En stat som Norge opptrer nærmest som en unik Mor Theresa. Det er den eneste staten i Europa som ikke har partier som er i opposisjon til den nåværende kursen.

Men det er ikke bare analytikerne innen flyktningemafiaen som vet dette nøyaktig. Mange av etterretningstjenestene til islamske stater er i helspenn etter å utvikle flyktningekrisen til et politisk våpen for å svekke Europa, og ikke minst Islamisere det. For tyrkiske MITs del ligger dette oppi dagen. De har klart å få EU til å punge ut med 3-4 milliarder Euro samt lovnad om hurtig innmelding i EU. Jeg regner med at Hakan Fidan og MIT-lederskapet nærmest ler seg ihjel over EU-politikerne som lar seg rundspille på det viset. Islam har befestet sin posisjon i Europa kraftig i løpet av bare et kvart år.

Det offisielle Norge vil fortsette å ta konsekvent feil. Flere og flere grenser stenges nå i EU og Norge framstår som ledende land i Europa innen naivisme og offisiell humanisme. Derfor kan det bli nok en feillesning å tro at vinteren vil sette en stopper for asyl- strømmen som noen tror.

Etterretningstjenestene og flyktningemafiaen vet bedre.

Jan Hårstad

​Kruttønna Tyskland

Det oppsiktsvekkende idag er at selveste Aftenposten har en liten artikkel om Tyskland hvor de har funnet en pastor til å snakke: "Flere tyskere frykter migrantstrømmen".(24 okt 2015.)

Ikke noe av det som står i mini-artikkelen passer inn i norsk offisiell tenkning og det er naturligvis forklaringen på at det står knapt noe om Tyskland i norsk presse.

Men insidere som EU-kommisjonens president, Juncker, roper alarm: xenofobi (avsky for det fremmede) er iferd med å bli en fare for Tyskland. Volden mot asylmottakene eksploderer.

Elitene - i sin visdom - fant ut at politiet i Tyskland skulle legge om sin normale praksis med å sende daglige pressemeldinger om lovbrudd til media og heller sende redigerte meldinger som hemmeligholdt alt som hadde med asylmottak og asylanter å gjøre. Dette gikk jo ikke og nå begynner selv Der Spiegel å sende videoer av volden rundt og på mottakene. Så hvis norskingene er interessert i den tyske utviklingen så ligger det video-reportasje om slagsmålene i Lageso i Berlin-Moabit der idag.

Bundeswehr har allerede vært på farten i Lübeck-området selv om dette ikke er offisiell uttalt politikk.

Situasjonen er den at opplagene for den etablerte pressen, den korrekte, i Tyskland synker dramatisk og bekymringen øker for at Internett-webbene overtar styringen av folkets nyhetsinteresser og debatt. Bøker som Udo Ulfkottes: Gekaufte Journalisten, Mekka Deutschland og Asylindustrien klatrer på bestselgerlistene, likeså Markus Gärtner: Lügenpresse.

Elitene har stelt det slik til at Tyskland går svanger med sosiale eksplosjoner vi ikke har sett maken til på mannsaldre.

Men dumheten stopper ikke der. Tyrkia er jo involvert i borgerkrig og støtte til terror-Jihadisme i Syria og preget av dyp intern splittelse, også en kruttønne. Hvordan forholder elitene seg til det?

Jo, sier herr Juncker og EU-kommisjonen: vi jobber for at Tyrkia så fort som mulig skal inn i EU!!! Og dette på et tidspunkt hvor EU holder på å revne på grunn av forskjeller i synet på islam og muslimsk innvandring.

En skulle nesten tro deler av elitene vil ha kaos og revolusjoner i Europa?

Siden jeg ikke kunne melde eksakte tall igår. Sverige har hatt 14 påsatte asylbranner i 2015. Og matvarekjeden Willys har hatt såpass mye dramatiske hendelser at de nå utstyrer personalet med knivsikre vester som ser ut til å bli den store julegaven rundt om i Sveariket i år.

Er de norske elitene villig til å trekke erfaringer fra hendelsesutviklingene i Tyskland og Sverige? Så langt er det ikke spor av det.

Et medlem av Fremskrittspartiet i Sandnes,Pål Andor Østvold,er kastet ut av partiet fordi han kritiserte regjeringens innvandringspolitikk!

Som man ser: de norske elitene har tatt opp konkurransen med de europeiske om hvem som kan prestere mest stupiditet.

Hva blir det neste?

Jan Hårstad

​Krig og borgerkrig i Europa

Hva skal vi gjøre med det offisielle Norge?

Europa går ikke bare svanger med borgerkriger i en rekke land, men også med kriger rettet mot Russland, med et USA som presser Nato-stater til opprustning og deltagelse. Nå pågår den største Nato-øvelsen i manns minne i Italia, Spania og Portugal. Trident Juncture, 35 000 soldater fra 30 land. Det er en generalprøve for angrep på Krim, Svartehavet og ØstUkraina.

Inatt var det en liten fransk by, Moirans med 7800 innyggere som ble totalrasert av det fargerike fellesskap. 120 politifolk og 100 brannfolk ble satt inn for å redde det som reddes kan.Tyske focus.de/ skriver om "Guerilla-Szene - Randalierer verwüsten franzøsische kleinstadt." 

I tyske Passau er det lignende tilstander.

Det som er utbredt blant de rettroende offisielle er å undervurdere fiendens smartness og styrke. Hele 5000 Jihadister som har fått erfaring i krigene i Syria og Irak har EU-pass og de som ikke er drept, vender nå hjem. Tysk etterretning tror det kan dreie seg om rundt 4000 Jihadister fra Islamsk Stat også som har menget seg med den million asylanter som nå har inntatt Europa.

Begge disse gruppene har som målsetting å sette fyr på Europa og det finnes ikke den barbariske metode som ikke helliger at islam skal overta etter det kristne-sekulære Europa. Selv politisk korrekte Der Spiegel skriver idag "Deutschland erlebt einen Qaida-Moment." De mener at drapsforsøket på borgermesterkandidat Henriette Reker i Køln forleden innevarsler en helt ny epoke. Helt riktig. Borgerkrigenes epoke.

Selv Aftenposten er på banen idag om det tyske "ytre Høyre" og Pegida. (21 okt 2015) I et forsøk på klokskap heter det på slutten av artikkelen: "Kanskje kunne en litt mer restriktiv linje fra Merkel ha forebygget det vi nå er vitne til."

Vel. En halv million er ankommet til Tyskland i 2015,i Norge 17 800 så langt og alle regjeringens analyser og kalkyler viser seg å være det rene tullball. Vi visste ikke og vi skjønte ikke,sier de alle anført av Anders Anundsen. Hvorfor skal de da styre nasjonen? For å nedsette komiteer for å rydde opp i eldre-rans-bølgen? Er de ikke for flere ran da? Det ser jo sånn ut.

Professor i psykologi,Andreas Zick, er intervjuet av Deutsche Welle 20 oktober. Zick hevder at 33% av den tyske befolkningen har de kontrollerte tv-kanalene oppi halsen og har meldt seg ut av politiker- butikken med borgerlig demokratisk parlamentarisme. Disse 1/3 deltar ikke i det som kalles dagens sivile politiske samfunn i Tyskland.

Zick: "Disse folkene har en holdning som eksisterer blant Pegida og andre ytre-høyre bevegelser.»

Det er ikke slik som Aftenposten idag vil ha det til at Pegida-bevegelsen er et marginalt fenomen. De parolene som Pegida fører fram, har sympati og støtte fra millioner av tyskere som ikke går i demonstrasjonstog: vekk med Ausländerkriminalität, stopp innvandringen, stopp islamiseringen.

På deutsche welle har de kommentarfelt som på tirsdag var fulle av innlegg mot topp-politikernes demonisering og "nazifisering" av Pegida som de mente var fullstendig kontra-produktivt og økte oppslutningen om Pegida.  

"Det er ingen skam å snu" heter det i våre fjellregler. Situasjonen i Tyskland, med sine 2,2 millioner arbeidsløse før masseinnvandringen, er at det er for seint å snu. Tenkende i Tyskland, fra dramatiker Botho Strauss til skribent Bettina Røhl og Michael Paulwitz, påpeker at Tyskland har gående et systemsammenbrudd som ikke kan føre til noe annet enn voldsopptrapping og borgerkrig.

Samtidig som dette skjer er Marine Le Pen brakt for retten i Frankrike fordi hun for flere år siden i en valgtale sa at muslimske bønnemøter på gatene i Paris var å ligne med en naziokkupasjon. Taper hun rettssaken,må hun ut med 45 000 Euro eller sitte ett år i fengsel.

Makten tror åpenbart at denne rettssaken skal kaste vanære over Le Pen og være med på å svekke Nasjonal Fronts sjanser i kommunevalg i desember. Nok en drastisk feilvurdering, beslektet med den tyske maktens: Marine og Nasjonal Front får flere velgere og de kan si: se på hendelsen i Moirans, hva er det dere globalist-multikulturelle har stellt istand?

Hvordan USAs planlagte storkrig mot Russland skal kunne samle det kaotiske og splittede Europa,er vel nok et moment av ønsketenkning og amerikanisert høl i hue.

Det vi idag kan si med stor grad av sikkerhet: Europa går inn i en periode av kaos og vold og Natos krigsplaner splitter statene ytterligere. Kriger inni Europa er ikke utenkelig lenger.

Jan Hårstad

Europeisk Jihad organiseres

Ottoman Europa i kim.


Det viktigste som skjedde i verdenspolitikken denne helga var at Kanzlerin Merkel var på besøk hos sultan Erdogan,statssjef i Tyrkia, og her skjer det saker som etter mitt skjønn skulle hatt ekstrasendinger i tv, men det er helt tyst.

Mellom 1300 til 1922 var OttomanTyrkia en islamsk supermakt i verden som strakte seg fra Beograd til Jemen, fra Algerie til Bagdad.

Mange historikere er av den oppfatning at Hassan al-Banna og hans Jihadistvenner, stiftet Muslim Brotherhood i 1928 for å gjenerobre Islams plass som verdensmakt for i Tyrkia hadde nasjonalister tatt makta ved Atatyrk. Det var til sorg og fortvilelse.

AKP-partiet som nå i mange år har styrt Tyrkia er et islamparti nært knyttet både til det globale Muslim Brotherhood og internasjonal Jihad-terrorisme såsom Islamsk Stat og Qaida-Nusra som begge har fasiliteter og treningsleire langs den 80 mil lange grensa til Syria. Islamsk Stat med sine hvite Toyotaer kom trillende inn fra Hayatprovinsen i SørTyrkia. Og i kamper mellom kurdere og Islamsk Stat, har Tyrkia vært 100% på Islamsk Stats side.

Moderne politikk for Erdogan-regjeringen er NEO-OTTOMAN. Det betyr intet mindre enn ambisjonen om å gjenføde Tyrkia som en islamistisk stormakt og det igjen betyr understøttelse av Jihad i Kaukasus, ja, kineserne hevder at The Turkistan Islamic Party (TIP) som driver Jihad-terror i kinesiske Xinjiang-provinsen, er veiledet og finansiert av Tyrkia. Og her går det så voldelig for seg at Kina har lagt lokk på informasjon om volden der.

Det kommer vel av at Tyrkia er et Nato-land og derved fredet i vestlig presse, men nå om dagen fører herr Erdogn regelrettkrig mot Kurderne i omfattende slag i Cizre og Diyarbakir. Demonstranter står jevnlig under plakater hvor man kan lese "Erdogan er en morder." Journalister, dissentere av alle slag står i fare for å bli kastet i fengsel eller forsvinne via metoder som beryktede MIT står for, etterretningstjenesten. Det er viden kjent at den har det nærmeste samarbeid med narkobander, gangstersyndikat og Jihadister.

Den erfarne politiske gangster, Erdogan, vet jo nå at han har meget gode kort på hånden for utpressing av EU. "Blackmail" som det heter i klassisk gangsterspråk. Han har 2 millioner flyktninger som EU er livredde for at han skal slippe løs på Europa. Han får derfor de pengene han forlanger, senest 3 milliarder Euro.

Men alt dette er som blåbær mot hva Merkel og Erdogan begynte å debattere og hvor Merkel kapitulerte totalt. Erdogan så gjerne ottomanTyrkia igjen bli en makt på Balkan og andre deler av Europa nå som EU islamiseres i høy fart. Glem ikke at SaudiArabia foreslo å bygge 200 nye moskeer i Tyskland nylig.

For islamister er det et sentralt strategisk mål at Islam skal dominere og sende kristendommen ned for telling i verdensmålestokk.

Politikerkasten i EU har inntil nå ønsket seg Tyrkia inn i EU, men med all vold og kriging Staten har stått for mot egne borgere - kurderne er 20% av befolkningen - har dette vært kjenslige saker å få igjennom.

Men nå vet Erdogan at han kan rævkjøre EU for tyrkisk medlemskap og Merkel kapitulerte søndag 18 oktober 2015. Som EU-Observer skriver idag: "Merkel pushes for Turkey EU membership talks". Hun vil ha fortgang «und eine neue Dynamik.» Tyrkia som EU-stat.

Et annet aspekt er at Merkel-besøket og hennes EU-meldinger styrker Erdogans AKP foran valget i november og de sekulære partiene kan ikke begripe hvorfor Tyskland kan gi medvind til et islamistparti.

Kommer nå OttomanTyrkia inn i EU i de nærmeste årene innebærer dette at Islam styrker sin posisjon i verden og Europa radikalt. Jeg vil tro strategene for verdens islamisering nå knapt tror sine egne øyne; at selveste EU-dronningen vil ha inn en islamsk stormakt. Og når det gjelder Tunis,Marokko og Algerie jobbes det gjennom mange år for samme sak.

I forbindelse med ettårsdagen for tyske Pegida som demonstrer i Dresden i går kveld uttalte innenriksminister Maiziere at deltagerne var "harde høyre-ekstremister.»

Hva skal man da si om Merkel regjeringen nå? Harde ekstremister for tyrkisk islamisering av Europa?

Jan Hårstad

​Ernas fantasiverden

Vi samhandler med EU.


Vår statsminister var på Høyremøte i Sverige og på tv fikk vi se utdrag av talen hun holdt. Hovedpoenget der var at Norge - selv om det ikke var et EU-land - synkroniserte sin politikk med EU og var villig til å dele utfordringer og byrder.

Nå er jo de 28 EU-land dypt splittet, så splittet at mange frykter oppløsning av hele prosjektet, men det er grunn til å tro at Ernas EU ikke er Victor Urbans Ungarn,men Merkels Tyskland.

Men vet Erna Solberg noe om hva som skjer i Tyskland? To saker er nå oppe til behandling: skal vi bygge et grensegjerde til Østerrike og/eller skal vi sette opp Transit-Zonen ved grensa. Begge prosjektene får de overgode til å gå i harnisk. Transit-Zoner må sammenlignes med nazistiske konsentrasjonsleire, hevder de, selvfølgelig.

Hadde det vært valg i Tyskland idag og politisjef Rainer Wendt stilt som Kanzlerkandidat, ville han gjort det meget godt for alt tyder på at han sier det som er folkelige oppfatninger nå.

Wendt vil bygge et "ungarsk gjerde" til Østerrike fordi "den interne lov og orden i Tyskland står på spill og noen må nå trekke i nødbremsen." (DWelle)

Det andre som står på spill er anti-innvandrerorganisasjon Pegida skjebne.

I Køln,på et åpent møte, knivstikker en mann borgermesterkandidat Henriette Reker veldig alvorlig. Han ble naturligvis plukket opp av politiet umiddelbart og rakk og si: "Dette har jeg gjort på grunn av Rekers flyktningepolitikk.»

Jeg har tidligere redegjort for at elitene i Tyskland vil ha Pegida forbudt og etter attentatet forsøker man i media å gjøre Pegida medansvarlig for knivstikkingen:" Pegida hat mitgestocken.»

Det minner litt om den norske situasjonen rundt Breivik-attentatet. En forsøkte å gjøre nær sagt alle islam og innvandrerkritiske miljøer i Norge til medansvarlige.

Det blir som jeg har skrevet. Det ekstremt polariserte Tyskland går inn i et Weimar-modus (1920-1933) med attentater og likvideringer, en underground borgerkrig, mens de offisielle vil forsøke å late som om alt er parlamentarisk normalt.

Jeg vet ikke om Erna og hennes stab skjønner så mye av Tyskland heller.

Norge er nå det eneste land i Europa hvor det er mulig å sykle over grensene uten kontroll.

Jan Hårstad

Eurabia nå!

"Never let a crisis go to Waste."

Eurokratene har helt siden oljekrisa på 1970-tallet jobbet iherdig for å bygge et nytt imperium hvor det gamle Europa skulle sammensmelte med det arabisk-islamske NordAfrika.Til dette formål satte man opp utallige organisasjoner av modell Middelhavsdialogen.

Men de samme pengeinstitusjoner og politisk elite visste utmerket godt at befolkningen i EU overhodet ikke var enige med dem og derfor har disse forhandlingene med Arabia hatt en lavprofil i media. Det er Bat Yeors store fortjeneste at hun i mange bøker har lagt fram dokumenter fra alle toppmøtene mellom EU og Arabia for å lage dette nye Imperiet: Eurabia.

Nivået på disse politisk korrekte i Norge viser seg best når de raser over at det finnes en oppdiktet konspirasjonsteori om Eurabia og Bat Yeor er et hatobjekt. Alt tyder på at de politisk korrekte er virkelighetshatere for på nettet finnes det et titalls EU-styrte blogger som bare beskjeftiger seg med EU-Arabia sammensmeltingen. En kan lese seg ihjel om man vil det. No problem.

I de siste årene har jeg påpekt det merkelige at SørEuropa blir fattigere og fattigere,utsatt for hardhendt innstrammingspolitikk slik at tiggere nå er blitt normalt på gatene i Sør. På samme tid har EU bokstavelig talt veltet penger inn i Algerie,Tunis,Marokko,etc svimlende summer. (Se Ansamed-blog)

Eurokratene har alltid ønsket seg Tyrkia inn i EU. Men dette har vært kontroversielt da NatoTyrkia har vært rabiat brutalt, ført kriger mot kurderne, drept journalister og finansiert Jihadgrupper helt inn i Kina og særdeles i Syria og Libanon.

Men nå har da regimet Erdogan spilt kortene sine briljant for å komme inn i EU. De har helt bevisst sluppet løs rundt 350 000 flyktninger i retning Hellas og de har ytterligere 2 millioner de kan bruke som et politisk pressmiddel. Og det gjør de til gangs.

Eurokratene ligger nå på kne foran Erdogan i Ankara. Det spiller ingen rolle at hans regimet er uhyrlig, blodtørstig.

Og Erdogan presser EU med flyktningekortet og sier: jeg skal ha 3 milliarder Euro mer for å ivareta flyktningene. Og ytterligere: det må komme fortgang i forhandlingene om at det ikke skal være noen VISA-REGLER mellom Tyrkia og EU.

Nå kan da Eurokratene toe sine hender og si: med den krisa vi nå har må vi gi konsesjoner til at Tyrkia er på vei inn i EU. Vi har ikke noe annet valg. Men dette er et valg de har ønsket seg de siste ti årene for nettopp å bygge Eurabia. Det kan man studere på EU-blogger og hos Bat Yeor.

Erfaringer med det store tyrkisk-muslimske samfunnet i Tyskland er at tyrkerne er noe av de vanskeligste folkegruppene å integrere, i moskeene i Tyskland snakkes det tyrkisk og hatet mot kurdere utløser regelrette gatekamper.

Tyrkia som offisielt EU-land i løpet av de nærmeste årene vil definitivt være EUs kvantesprang inn i det nye Euroarabiske Imperiet. De som har kjempet for Tyrkias inntreden lenge vil nå si i EU-parlamentet: flyktningekrisen ga oss intet annet valg.

Eurabia er her.

Kilder; EU-observer og Ansamed (Middelhavsnyheter)

Jan Hårstad

Bayern truer Tyskland

Bayern truer truer Tyskland med rettssak.Bakgrunnen er naturligvis flyktningsituasjonen. Flyktningene kommer først til Bayern som må motta og registrere dem. Delstatsregjeringen i Bayern har skarpt kritisert Merkels regjering for å ønske et ubegrenset antall flyktninger velkommen.

Hvis regjeringen nå ikke gjennomfører effektive mottiltak for å møte denne krisen vil delstatsregjeringen i Bayern bringe saken inn for Forfatningsdomstolen med anklager mot den tyske regjeringen for å true «de enkelte delstatenes rett å handle selvstendig», annonserte Bayerns innenriksminister, Joachim Herrmann, etter et regjeringsmøte tirsdag.

En part (regjeringen) kan ikke la være å følge loven, mens andre (Bayern) må følge den, sa den bayerske statsministeren, Horst Seehofer,  på pressekonferansen.

Delstatsregjeringen i Bayern krever dessuten at både Tyskland og EU som helhet følger inngåtte avtaler (Dublin-avtalen) som regulerer mottak av flyktninger. Hvis ikke den avtalen nå respekteres må flyktningene stoppes og returneres på grensen, krevde han på vegen av den bayerske delstatsregjeringen.

En avgrensing av antallet flyktninger er uunngåelig, sa Seehofer, og var uenig i at dette var en folkevandring som bare måtte aksepteres. En integrasjon kan bare bli suksessfull hvis antallet avgrenses.

Bayerns politiske ledelse advarte om at delstaten kunne bli tvunget til å iverksette nødvergetiltak hvis ikke sentralregjeringen iverksatte begrensninger vedrørende flyktningstiltrømmingen.

Ifølge offisiell myndigheter i Bayern er det ankommet tilsammen 241 000 flyktninger hittil i 2015. Fra før av hadde Tyskland 630 000. Ca. 20% av flyktningene som er ankommet Tyskland er fra Syria, 18% fra Kosovo og 13% fra Albania.

Settes begrensinger inn i Bayern, som sprer seg videre til Tyskland, blir regnestykket enkelt. Da må alle andre EU-land som ikke har slike, sette dette i verk for ikke å få alle disse menneskene inn over seg. Og da er det bare et tidsspørsmål før det også må gjennomføres i Norge. 

Men etter min mening er tiden inne for lengst for en langt strengere grensekontroll. Dublinavtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på. Og for å unngå krisetilstander rundt om i norske kommuner, fylker og i landet som helhet - det er mange negative ringvirkninger som enda ikke kan forutsees som følger av en ukontrollert tilstrømning - må det iverksettes tiltak for å kontrollere situasjonen før den spinner helt ut av kontroll.

Er f.eks. skolen i stand til å håndtere alle nye med fremmed språk som skal integreres, legges til rette for og gies tilpasset opplæring rundt om i kommunene? Er rettsapparatet, fengsler og domstoler klar for en økning i kriminalitet som vil følge de nye menneskene? Er UDI i stand til å håndtere, kontrollere, vurdere og evt. returnere alle som kommer og får avslag osv. 

Det er en helt annen situasjon vi nå befinner oss i enn for et halvt år siden da en kranglet om 8 eller 10 tusen syrere. Og så langt virker regjeringen handlingslammet.

​"Then we take Berlin"

"Utsikten til verden kan tildekkes med en avis".Kanskje det mest forskrekkelige med utviklingen i Norge er media/presse. Ikke noen gjør lenger noe forsøk på å late som om de er "objektive". Utvelgelsen og vinkling av ethvert tema tar sikte på å fortelle norskingene hva de har å mene. Og det får du massivt beskjed om 24 timer i døgnet.

Vi husker alle at Mutti Kanzlerin Merkel ble utropt til ny europeisk helgen da hun åpnet Tyskland for hundretusener asylanter.Hyllet overalt i det offisielle Norge.

Nå er situasjonen den at tyskerne vil at hun umiddelbart må avgå. Det går ikke en dag uten at det er en eller annen stor demonstrasjon i Tyskland med krav om at Merkel «muss weg". Tyskerne massivt vil ha grensene gjenopprettet,asylantstopp. Politiets fagforeninger sier hver dag at vi har ikke kontroll på asylantgewalt,brenning av asylmottak og almen vold.

Ikke noe av dette interesserer norsk presse og tv. Tvert om.

Selv ikke det faktum at EU-president Juncker har kommet med flengende kritikk av USAs innblanding i europeiske affærer,vekker oppmerksomhet.

Juncker sier nå: "Vi kan ikke la USA diktere våre relasjoner med Russland. Russland må behandles decently. Vi må anstrenge oss for å utvikle praktiske relasjoner med Russland.»

Dette er 100% imot det som er USAs politikk. De har i de siste årene utplassert B-61 atomvåpen over hele Europa og ønsker seg nå "nuclear drills" i regi av Nato. De er manisk opptatt av forberedelser til krig mot Russland.

Det er helt utenkelig at en norsk politiker kunne ha uttalt seg på samme vis som Juncker. Norway er vel det land i verden som er mest delstat og vasall under USA.

USA presset hele Europa til å bli med på sanksjoner mot Russland,noe EU vedtok i juli 2015. Men spesielt for landene i ØstEuropa var denne politikken en økonomisk katastrofe fordi de leverte landbruksprodukter til Russland. Ja,selv i det velstående Tyskland var næringslivstoppene i harnisk; de har tapt enorme summer på denne sanksjonen.

Øst-statene nekter å være med på den fordelingsnøkkel av flyktninger som EU-kommisjonen pålegger dem. Slovakia og andre truer nå med å melde seg ut av EU.

Enhver som har beskjeftiget seg med tenkeviset til militant islam fra 1928 av, har jo oppdaget at drømmen er en gang å erobre Roma, innta Vatikanet og på Petersplassen begynne å halshogge paven og kardinaler. Islamsk Stat følger opp denne tradisjonen i sin propaganda.

Men her kommer en interessant historie fra tysk presse som også vil bli hemmeligholdt her hjemme. Jihadkadrene menger seg blant asylantene for å lage sleeping cells for den planlagte europeiske borgerkrigen. Politiet fakket en slik kader fra Islamsk Stat; han var i besittelse av et kart over Berlin hvor det var plottet inn 8 punkter for militær-terroristiske angrep og fagfolk som har sett på planene,syns de er profesjonelle.

Det andre som er en sak i internasjonal presse er at det var CIA som ordnet med innkjøp av 48 nye Toyota pickups som Islamsk Stat presenterte seg med da de i sin tid kom kjørende inn fra Nato-Tyrkia.

Om det planlagte angrepet på Berlin kan du lese om i:

http://www.mmnews.de

Jan Hårstad

Tyskland snur

 Samarbeid, ikke konfrontasjon: 

Nå vil den tyske regjeringen forhandle med Assad og oppheve Russlands-sanksjonene! Merkel: `Vi må samarbeide, Putin!` 

En uendelig flyktningestrøm inn i EU og ikke minst Tyskland fører til at Berlin er i ferd med en kanskje avgjørende kursendring. Samarbeid i stedet for konfrontasjon står plutselig på dagsorden. Kansler Angela Merkel (CDU) innser nå at det bare er mulig å stanse terroristene i IS og finne løsninger på Syria-konflikten sammen med og ikke mot president Bashar Al-Assad. Etter EU-toppmøtet om flyktningekrisen i Brüssel sier Merkel 24/9: ` Vi må snakke med mange aktører, også med Assad`. Visekansler og økonomi-minister, Sigmar Gabriel (SPD) går samtidig for `180 gradersvending` overfor Russland og vil oppheve økonomiske sanksjoner: `Vi må ha forståelse med Russland`, sier SPD-sjefen 25/9. En kan ikke på ene siden fortsette med straffetiltak, mens en på andre siden ber om samarbeid. Gabriel ber innstendig: `Konflikten om Ukraina kan ikke belaste forholdet så sterkt mellom Tyskland, EU og USA til Russland, at Russland faller ut som samarbeidspartner i Syria`.     

   

Også CDUs allianseparti i Bayern, CSU (kristen-sosial union) sender kjærlighetserklæringer til Moskva: `Om sanksjoner står i veien for felles innsats i Syria, kommer konfliktløsning i   Syria først`, blir CSUs Ilse Aigner sitert på i Münchner Merkur, 25/9: `Flyktninge-krisen har skapt en ny situasjon. Det blir viktig å intensivere kontaktene med Russland. Tida er inne til å si det åpent og komme på offensiven her. Uten Russland kan vi ikke få kontroll på utviklingen i Syria. I kampen mot IS er samarbeid med Russland et ufravikelig krav`, avslutter Bayerns økonomiminister Ilse Aigner. 

Dermed blir flere hundre tusen mennesker som de siste ukene med livet som innsats og sine oppsparte midler har tatt seg fram til EU-land selve `spikeren i kisten` på Vestens politikk for `regime-skifte` i Syria. For kansler Merkel sa faktisk i februar 2012: `President Assad er ennå ikke satt ut av spill som leder`. Den tyske regjeringen fulgte opp med skjerpete straffetiltak mot Assad-regjeringen og støtte til syrisk eksil-opposisjon uten å undersøke hva som faktisk skjedde i selve Syria. Der viste den faktiske opposisjonen ingen tilbakeholdenhet og fortsatte under mottoet: `Ingen forhandlinger med Assad`. Russlands president Vladimir Putin, som 28/9 møter US-president, Barack Obama, rett før møtet i FNs generalforsamling, kritiserer samtidig i intervju med TV-stasjonen CBS  `USAs `regime-skifte`-politikk de siste årene. Etter forhåndspresentasjon av samtalene, som søndag skal publiseres i sin helhet, svarer Putin på en kommentar om at `forsterket russisk militær tilstedeværelse i Syria gjør det nærliggende å tenke seg at Moskva vil redde Assad`: `Der har dere rett. Det er min sterke overbevisning at enhver handling i motsatt retning, vil  ødelegge en legitim regjering. Det skaper en situasjon, vi nå ser i andre land i regionen, som Libya. Der er alle statlige institusjoner falt fra hverandre. Det samme skjer i Irak`. Putin understreker, i følge utdrag fra franske AFP: `Det finnes ingen annen løsning på krisen i Syria enn å styrke de faktiske regjeringsstrukturene i landet og hjelpe dem, dersom vi faktisk vil bekjempe terrorismen`. Samtidig må vi få Syrias regjering med på positiv dialog med den fornuftige opposisjonen for å få til demokratiske reformer i landet`. 


Med god grunn må vi spørre den norske regjering, norske hovedstrømsmedier og faktisk alle partiene på Stortinget: Er ikke tiden nå inne til en politikk for fred, miljø og solidaritet med alle som lider under opprustningsvanviddet og krigens krefter? Eller må dere fortsatt vente på et grønt lys fra en `overkommando`? Hvorfra?  

Oversatt for Friheten og Radio Arbeidet, Per Lothar Lindtner, 26/9-15. Kilde: JW/Rüdiger Göbel .

Demokrati og denslags

Det sier seg selv at forutsetning for at et parlamentarisk demokrati skal være levedyktig er at borgerne i en stat har tilgang til omfattende og saklig informasjon. Men med tiltagende kriser og problemer går utviklingen i andre retninger. Elitene i en stat bruker aviser og medier til å fortelle publikum hvilke tanker og meninger de skal ha. Helt påfallende og åpenbart i det siste halvåret.

En av de tvilsomme kampanjene har vært å framstille det slik at tyskere i stort har støttet massivt opp om Angela Merkels politikk med masseinntak av flyktninger. Det er helt feilaktig. 48% av tyskerne er dypt uenig i denne politikken viser en undersøkelse i Focus Online. Disse syns heller ungarske Victor Urban er en fornuftig og klok kar, men han blir i vår presse behandlet som en slags pseudo-fascist.

På det aller siste toppmøtet i Brussel ble det bestemt at FN skulle få 1 milliard Euro til matvareprogram for flyktninger. Heller ikke dette hadde noen bred oppslutning: Østerrike,Estland,Hellas,Slovakia etc stemte imot.

Interessant var det også at det var oppe til debatt om hvorvidt Tyrkia i perioden 2015-16 skulle få 1 milliard Euro til innenlandsk flyktninghjelp. Dette syns jeg for min del er mer enn merkelig av flere grunner.

Tyrkia,med sin etterretningstjeneste MIT (Hakan Fidan) har jo sammen med SaudiArabia vært hovedrolleinnehavere for utviklingen av Qaida og Islamsk Stat terrorisme i Syria. Disse har hatt sine treningsleirer i NatoTyrkia og president Erdogan ønsket seg åndsfrendene, sunni Muslim Brotherhood ved makta i Damaskus. Ikke hemmelighet for noen som kan lese.

Den islam som Tyrkias ledere nå står for er av Muslim Brotherhood-typen og MBs strategiske målsetting har alltid vært verdenshegemoni for Islam. Avdøde Barry Rubin som viet sitt liv til å forske i disse sakene,skrev: "Qaida er Muslim Brotherhoods terroristiske arm.»

Det andre uttalte fra Tyrkia er at deres politikk er NEO-OTTOMAN. Kort betyr det bestrebelsene på å gjenopprette OttomanKalifatet som var en verdensmakt fram til 1922.

Hellas frigjorde seg fra ottomantyrkerne 1821 og greske politikere har sagt: det ser ut som om regjeringen Erdogan bevisst pusher flyktninger på Hellas (via Lebos/Kos) naturligvis for å ottomanisere Balkan-regionen og Hellas.

Med to millioner flyktninger har nå Tyrkia skaffet seg et politisk våpen til å spille storpolitikk med. EU-boss Donald Tusk skjønner kanskje litt av dette da han nå sier: "It is clear that the greatest tide of refugees and migrants is yet to come."

Det EU bestemte var at det skulle settes opp Karantenesenter ("hotspots") i Hellas og Italia som skulle sile flyktningene. De som var autentiske krigsflyktninger og de som ville inn på velferdssystemene i EU. Det ligger i sakens natur at dette blir kranglete og tidkrevende da mange nå har kjøpt syriske pass på svartebørs til 800-1000 dollar.

I sin siste bok Die Asylindustrie påviser forfatteren Udo Ulfkotte at en av de mest profitable industrier i Tyskland for øyeblikket er innen flyktningbransjen. Resultatet av denne boka er at Ulfkotte har måttet gå i dekning i sitt eget land - bli politisk flyktning.

Sånn utvikler det seg.

Jan Hårstad

Hjernevaskkrigen

"Die heilige Mutti Merkel"

 

Hjernevask-krigen

Jeg spør meg selv jevnlig: er det slik at norskingene er et ekstremt naivt folkeferd eller er de simpelthen hjernevasket av tv og medier? Det kan være noe i begge elementer, det henger ihop.

Edvard Hoem beskrev i sin fem siders artikkel i Klassekampen forleden at Mutti Merkel og tyskerne satte en moralsk standard for hele Europa. Og dette har vært tonen i hele den norske pressen, og er det den dag idag. Ikke et eneste ord om hvilke tiltak innenriksminister Maiziere daglig framkommer med - som hardner for hver dag.

Vel, i helgen skulle da den hellige Mutti Merkel snakke i friluft til folket. Talen varte i 13 minutter og er faktisk noe av det verste jeg har sett på lenge. Det er simpelthen ikke mulig å høre et ord av hva hun sier og hun blir overdøvet av de frykteligste skjellsord i tysk språk. Jeg så denne videoen på  www.eutimes.net/

Forfatteren Udo Ulfkotte skriver idag at nå er det politisk korrekte diktaturet i Tyskland så sterkt at det er like før makten slipper løs voldsvenstre (Antifa) for å brenne bøker som nazistene gjorde.

I Køln var det i helgen nok en runde med gatekamper mellom tyrkere og kurdere,noe som nå tilhører dagliglivet.

Protestpartiet Alternative fur Deutschland - som trodde de hadde kontroll på immigrasjonskritikerne i landet - har bebudet hastesamtaler med PEGIDA da disse har eksplosivt oppsving og truer med å stifte Pegida Partei.

Det bildet våre media forsøker å gi av tilstanden i Tyskland er faktisk det rene dill. Tilstanden er preget av eksplosiv polarisering og gud vet hva som kommer til å skje? I Østerrike er nå "høyrepopulistiske" FPØ det største partiet og i Hellas er Gyllent Daggry tredje størst.

Steinmeier og Kerry, utenriksministrene, møttes i Villa Borsig i Nord-Berlin søndag. Tyskland vil intenst ha slutt på Syriakrigen og godtar Russland og Iran som medvirkere til dette. Der er også Kerry på gli, men legger uavlatelig til: Assad må gå. Altså stampes det videre i uenigheter.

Der står det idag. Det er ikke USA som kjører løpet noe sted i Midtøsten om dagen og CIA sendte en stor delegasjon til Moskva av alle steder for å diskutere med motpart SVR om situasjonen.

Ikke desto mindre sender Nato Eurofighters på vingene med krigsberedte raketter over Baltikum, tyske piloter nå, og jobber på spreng for å forberede storkrig mot Russland. Putin svarer med å sende dyre våpen og 1700 soldater til syriske havneby TARTUS.

En klarer i norsk presse ikke å få fram at 80% av flyktningene kommer fra alle andre land enn Syria. På svartebørs koster et syrisk pass 825 dollar og dette, samt smuglingen av mennesker, er kriminell storindustri. Bare fra Afghanistan er en million rede til å ta seg inn i Europa.

Hjemlig: 2785 asylsøkere ankom i sept 2015.

5113 sitter allerede i asylmottak.

Før eller senere må det offisielle Norge våkne opp fra Mutti Merkel fantasiene og det blir en meget ubehagelig oppvåkning. Ifølge ambassadør Fredriksen i Kiev har Norway i 2015 gitt 45 millioner dollar til Juntaen i Ukraina.

Hvor vil dette ende? Det ligner total galskap.

Jan Hårstad

Verdensrekord i selvbedrag: Norge.

Ufattelig hykleri.

David P.Goldman er en av de store selvtenkerne i internasjonal politisk debatt; han leverer saker du får noe å tygge på. I den siste tida har han hisset seg opp over dobbeltmoralen i Europa og skrev nylig:

"The Europeans, to be sure, are a pack of cynical hypocrites.»


Her skriver da Klassekampen i dag (18 sept 2015) at "Erik Solheim og toppforsker Iver Neumann støtter oppgjør med norsk Libya-krig. Refser norsk selvbilde.»

Hør: det var Erik Solheim som i sin tid bygget om SV fra å være et anti-NATO parti til å bli et Nato-bombeparti. Dette skrev jeg mye om i Klassekampen i sin tid da Solheim fikk SV med på å Nato-bombe Jugoslavia hvor også norske spesialstyrker fra Telemarksbataljonen deltok.

Når Solhjell og Lysbakken glødende gikk inn for å bombe Libya, har de Erik Solheim å takke for at dette var mulig i det gamle pasifistiske og anti-imperialistiske partiet SV. Solheim var isbryteren for SV som et Nato-bombeparti.

Solheim satt jo i regjeringen da Norge bombet Libya i 2011. Og i dagens Klassekampen sier han at han "var kritisk til beslutningen" allerede dengang.

Om man går igjennom alle norske aviser fra 2011, vil man ikke fine ett eneste ord om at Solheim var kritisk til Libyabombingen.

Iver Neumann så vi heller ikke noe til under Libyakrigen, men også han er nå blitt "kritisk" og sier:

"Norge har vært i krig nesten kontinuerlig siden andre verdenskrig. Det nekter norske politikere for.»


Dette er jo faktisk helt sant, men hvor var Neumann under bombingen av Jugoslavia og Libya? En annen sannhet er at norske statsviter-intellektuelle i stort ikke foretok seg noe som helst.

Så har vi dette trikset som pågår nå om å adskille Libyakrigen fra Syriakrigen uten forståelse for at dette er en og samme krig. USA-EU-Nato ville kvitte seg med regjeringssjefer som gikk imot deres geopolitiske interesser innen gass og olje. Og krigsmetoden for dette er helt identisk til punkt og prikke. Væpne jihadister i samforstand med wahhabi-statene SaudiArabia og Gulfen. Det pågår for full damp fremdeles.

Forskjellen består i at Norge bombet ikke i Syria, men førte en ideologisk mediakrig som nasjonen knapt har sett maken til. En må ha klart for seg at ikke bare det pro-jihadske Klassekampen huiet på Natos Jihadister (Spaniakjempere), men det gjorde hele den samlede norske presse. I all hemmelighet gikk regjeringen til det skritt å anerkjenne Syrian National Council som Syrias rettmessige regjering og denne var dominert av Muslim brotherhood - islamister.

En kan ikke regne med at verken AP, Pål T. Jørgensen, Klassekampen, tv tar noe som helt kritisk oppgjør med sin intense propaganda mot Syrias sittende regjering og for Jihads leiesoldater.

I alt det hysteri og gråting som nå pågår i mediaNorge om "Syriaflyktningene" er det bare de aller færreste som spør om årsakene, grunnene, og dette kommer naturligvis av at Vesten med sine kriger og destabilisering selv har laget den.

Resultatet er ikke bare at Schengen allerede er nedlagt og flyttet på historisk museum, men at EU selv polariseres mot borgerkriger. Det vil man allerede se i Hellas kommende søndag hvor Gyllent Daggry seiler opp lik alle andre nasjonalistiske partier i hele Europa. Også i det hellige Tyskland som norskingene lager eventyrbilder av.

Det offisielle Norge vil ikke for sitt bare liv forstå at ønsketenkning, virkelighetsfordreining, etc er direkte livsfarlig i krisetider. Det nytter ikke å opptre som "a pack of cynical hypocrites." Det er pissing i buksa for å holde varmen.

Jan Hårstad

Redselen for å være ukorrekt

For hver dag som går legges Schengen-systemet i grus. Men da den snakkende klassen i Norge er livredde for å si noe politisk ukorrekt, vil man heller ikke ta i den nye europeiske virkeligheten, men i stort late som ting går seg til - blir alt som før.

Nå er det landene Ungarn,Slovakia,Romania,Polen og Tsjekkia som får smake de politisk korrektes pisk når de setter opp grensesperringer og mobiliserer hæren mot tredje-verden innvandringen. Om en times tid tenker jeg Tovarnik i Kroatia kommer på tv-skjermene.

Det man helst ikke vil snakke om er at kjernestatene i EU-prosjektet også driver med det samme. Allerede i våres stengte Frankrike grensene mot Italia og 16 sept 2015 sier den franske statsminister Manuel Valls at Frankrike også trapper opp grensepolitiet. Overalt.

Her har vi da det komiske at Hollande lover ar Frankrike skal ta imot 24 000 over to år som gis asyl. Men i Port de Saint-Ouen i nordParis har det bodd flyktninger i måneder i telt som ikke har fått orden på noe papir.

FN anslår at det er 6 millioner som gjerne vil til Europa og siden det nå er flomkatastrofer i Norge: flyktningestrømmen er som vannet, det går akkurat fram det er lettest og best mulig å komme fram. Der det nå er mulig å komme fram er over den svensk-norske grensa. Men siden vår elite er så livredde for å gjøre noe ukorrekt, vil ikke temaet med forsterkete grenser bli tatt opp før det er et alvorlig problem med drastiske konsekvenser.

En talsmann for UDI sa at det vil komme oppunder 20 000 flyktninger i år. På en dag kom 250 over svenskegrensa. Er dette ønskelig - er dette planlagt fra norske myndigheters side? Vil man ikke ta tak i problemet med grensene? Er det ufint og ukorrekt?

Nå finnes det også et lengre intervju med Hitler-Assad som rolig redegjør for den situasjonen europeerne står overfor:

Hvis dere vil ha slutt på flyktningkatastrofen i Europa,så må dere slutte å understøtte terrorister i Syria. 

Ingen lager noe stort nummer av dette i norske media, sannsynligvis fordi redaktørene vet at USA/Vesten nå trapper opp væpningen av Jihad-terrorister. En undersøkelse gjort av ORB International viser at 81% av syrerne tror at det var USA som bygget "Islamsk Stat".

Islamsk Stat er egnet for destabilisering og kreativt kaos som Vesten har drevet med i Irak,Afghanistan,Syria og Libya. Vesten har gjort alt som er mulig for å knuse stater i regionen og nå kommer regningen.

Før eller senere - sannsynligvis i løpet av kort tid - må det komme opp en debatt i Norge om hva vi skal gjøre med grensene våre. En kan allerede høre hyling fra de ultragode og de politisk korrekte. Men uten et oppbygget grensepoliti blir Norge som Numedalslågen, flyktningestrømmen sprenger grensene for hva staten kan ta imot av akutte problemer. Med andre ord: en norsk utgave av Manuel Valls vil før eller senere bli tvunget til å si: grensene må kontrolleres. Grensepoliti må trappes opp.

Før dette skjer,vil det bli masse problemer med strømmen mot Norge.

Jan Hårstad