Demokrati og denslags

Det sier seg selv at forutsetning for at et parlamentarisk demokrati skal være levedyktig er at borgerne i en stat har tilgang til omfattende og saklig informasjon. Men med tiltagende kriser og problemer går utviklingen i andre retninger. Elitene i en stat bruker aviser og medier til å fortelle publikum hvilke tanker og meninger de skal ha. Helt påfallende og åpenbart i det siste halvåret.

En av de tvilsomme kampanjene har vært å framstille det slik at tyskere i stort har støttet massivt opp om Angela Merkels politikk med masseinntak av flyktninger. Det er helt feilaktig. 48% av tyskerne er dypt uenig i denne politikken viser en undersøkelse i Focus Online. Disse syns heller ungarske Victor Urban er en fornuftig og klok kar, men han blir i vår presse behandlet som en slags pseudo-fascist.

På det aller siste toppmøtet i Brussel ble det bestemt at FN skulle få 1 milliard Euro til matvareprogram for flyktninger. Heller ikke dette hadde noen bred oppslutning: Østerrike,Estland,Hellas,Slovakia etc stemte imot.

Interessant var det også at det var oppe til debatt om hvorvidt Tyrkia i perioden 2015-16 skulle få 1 milliard Euro til innenlandsk flyktninghjelp. Dette syns jeg for min del er mer enn merkelig av flere grunner.

Tyrkia,med sin etterretningstjeneste MIT (Hakan Fidan) har jo sammen med SaudiArabia vært hovedrolleinnehavere for utviklingen av Qaida og Islamsk Stat terrorisme i Syria. Disse har hatt sine treningsleirer i NatoTyrkia og president Erdogan ønsket seg åndsfrendene, sunni Muslim Brotherhood ved makta i Damaskus. Ikke hemmelighet for noen som kan lese.

Den islam som Tyrkias ledere nå står for er av Muslim Brotherhood-typen og MBs strategiske målsetting har alltid vært verdenshegemoni for Islam. Avdøde Barry Rubin som viet sitt liv til å forske i disse sakene,skrev: "Qaida er Muslim Brotherhoods terroristiske arm.»

Det andre uttalte fra Tyrkia er at deres politikk er NEO-OTTOMAN. Kort betyr det bestrebelsene på å gjenopprette OttomanKalifatet som var en verdensmakt fram til 1922.

Hellas frigjorde seg fra ottomantyrkerne 1821 og greske politikere har sagt: det ser ut som om regjeringen Erdogan bevisst pusher flyktninger på Hellas (via Lebos/Kos) naturligvis for å ottomanisere Balkan-regionen og Hellas.

Med to millioner flyktninger har nå Tyrkia skaffet seg et politisk våpen til å spille storpolitikk med. EU-boss Donald Tusk skjønner kanskje litt av dette da han nå sier: "It is clear that the greatest tide of refugees and migrants is yet to come."

Det EU bestemte var at det skulle settes opp Karantenesenter ("hotspots") i Hellas og Italia som skulle sile flyktningene. De som var autentiske krigsflyktninger og de som ville inn på velferdssystemene i EU. Det ligger i sakens natur at dette blir kranglete og tidkrevende da mange nå har kjøpt syriske pass på svartebørs til 800-1000 dollar.

I sin siste bok Die Asylindustrie påviser forfatteren Udo Ulfkotte at en av de mest profitable industrier i Tyskland for øyeblikket er innen flyktningbransjen. Resultatet av denne boka er at Ulfkotte har måttet gå i dekning i sitt eget land - bli politisk flyktning.

Sånn utvikler det seg.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus