Den begavete eliten

Hvordan gjøre Norge til en krigssone?


Vi vet jo fra før av at den norske eliten har et religiøst forhold til den sekulære gud som er den til enhver tid sittende president i Det Hvite Hus. Denne eliten har huia og heiet på Koreakrigen, Vietnamkrigens napalm, Afghanistankrigen mot Sovjet, ødeleggelsen av Tsjetsjenia, Balkan, Irak, Libya og Syria. Dess mere amerikansk ledete kriger av Nato-stater, dess bedre blir verden - har vært trosretningen.

Det tar aldri slutt. Nå vil de også føre krigene inn i Norge, noe Aftenposten skriver lederartikkel om idag 17 februar 2016: "Riktig av Norge å be NATO om hjelp i nord."


Om man kort skal sammenfatte alle offisielle amerikanske strategierklæringer fra 1991 av så går de slik:

USA skal være den eneste supermakt i verden. Unipolar hersker.

Såfremt det dukker opp en eller flere stater som utfordrer USAs verdens- eneherredømme, må disse kriges i kne med alle midler, også økonomisk og ideologisk.


images_50.jpeg

Kriger fremstilles som heroisme, noe som er en blank løgn. Fra den amerikanske borgerkrigen

https://www.pinterest.com/explore/civil-war-art/


De statene som følte seg truet av det unipolare USA slo seg sammen til Shanghai Cooperation Organization hvor Kina og Russland er grunnfjellet. Pentagon ser det nå slik at denne alliansen truer deres verdensherredømme og jobber på spreng for å slå kiler mellom Kina-Russland-Iran og forberede kriger mot de to første.

USA har da omdirigert sine flåtestyrker rundt Kina i SørKinaHavet og bygget militære allianser rettet mot Kina.


Samtidig har de - på tvers av inngåtte avtaler - flyttet Nato helt opp i buken på Russland, rustet opp Østblokkstatene til tennene og gjort Ukraina til en uoffisiell Nato-stat hvor også Norge bidrar på ulikt vis. Penger til korrupsjon, blant annet.

Russland har 1 militærbase utenfor Russland og det er Tartus i Syria.


USA har utellelige rundt 1000 militærbaser i verden.


Som vi vet har jo elitene i Norge huia på Jihadistiske leiesoldater for ødeleggelsen av Syria. Etter det leverer vi 10 milliarder til gjenoppbygging - av hvem gjøres ikke kjent.


Nå er det da slik ifølge dagens Aftenposten at det er ikke de gale krigsarkitektene i Pentagon som utgjør en fare for den norske befolkningen, men det er Russland som hver dag siden 1990 har jobbet på spreng for å forsvare seg mot USA/Nato.

Det er altså Russlands "uforutsigbare handlingsmønster i Ukraina og i Syria" som leder forsvarsminister Søreide til å be "Nato om å vise nordområdene større oppmerksomhet.»


5465424055_1b23122785_b.jpg

Også science fiction beskriver krigene slik. Av Cyrus Sutler


Det er bare i hodene på den norske eliten at hendelsene i Ukraina og Syria var "uforutsigbare". Flere har bebudet hendelsesforløpet som helt logisk utfra maktbalansen og krigens lover. Det har jeg skrevet utallige artikler om.

Situasjonen er den at USAs posisjon i verdensøkonomien og samholdet inni USA synker som et blylodd. Det er en dypt krisepreget supermakt som sitter med kun ett overlegent våpen: verdens største militærbudsjett.


De utallige mislykkede krigene har ført til titusener av tidligere amerikanske soldater med psykiske senskader og amputerte føtter. Enhver amerikansk familie kjenner en avdød soldat eller en pasient. Veterans Today forteller at selvmord er det normale blant veteraner fra krigene. DET AMERIKANSKE FOLK VIL IKKE HA FLERE KRIGER.


Derfor måtte USA under Obama legge om sin militære doktrine til "Leading from behind». USA skulle fortsette å føre kriger, men da med leiesoldater og med større deltagelse fra Nato-land.


Det sies hver uke fra Pentagon at Russland er hovedfienden. Amerikansk krig forberedes nå på den måten at østeuropeere, polakker, baltere, ukrainere, bulgarer via Nato skal bære blodtapet i krigen på bakken, mens USA Airforce skal bombe fra høyden.


l.jpg

Men for menneskene er krigen bare fryktelig slik  Otto Dix får frem her av krigsveteraner uten bein.


De største Nato-øvelsene i manns minne har vært avholdt i Norge de siste årene. I mars kommer en ny: "Cold Response.»


Man må nesten være blind eller døv eller elite for ikke å se at Pentagon ombygger Norges forsvar til et enormt militært oppmarsjområde i den forestående krigen mot Russland. Med den kursen Brende og Søreide har, er det helt utenkelig at Norge ikke blir en slagmark mellom Nato og Russland. De ber faktisk om det hver uke så her er det ikke noe uforutsigelig.


Mange Nato-stater i Europa er fullstendig uenig i krigsplanleggingen mot Russland. Hadde Norges elite vært intelligent, ville den ha alliert seg med disse som sier nei til Pentagons krig mot Russland. Det er ikke det samme som å melde seg ut av Nato.

EU går nå i oppløsning og da vil også Nato rakne i sammenføyningene.


Det eneste som kan redde norskingene fra en blodig krig er om de bygger et omfattende, dyrt norsk forsvar som holder til i Norge og som arbeider for vennskapelige relasjoner med både Russland og Kina.


Søreide-Brende sender oss mot avgrunnen, støttet av Aftenposten som blir nedlagt snart.


Kanskje redaksjonen der får oppleve den amerikansk-russiske krigen på norsk jord som de så sterkt arbeider for?


Jan Hårstad


Frontbildet er fra  John Singer Sargent's Gassed

Bloggkommentarer levert av Disqus