​Den polske regjeringen gir økonomisk kompensasjon for torturInnlegg

Den polske regjeringen gir økonomisk kompensasjon for tortur

Den polske regjeringen har betalt 230 000 Euro i kompensasjon til to tidligere CIA-fanger som ble torturert i Polen på  en av de såkalte «svarte plassene» som ble brukt av CIA i Polen. Polen fikk, sammen med andre land, betaling av USA for å stille slike hemmelige torturplasser til disposisjon. Utbetalingen gikk til palestinerne Abu Zubaydah and Saudi Abd al-Rahim al-Nashiri. De ble holdt fanget i disse hemmelige avhørsentrene i Polen mellom 2002 og 2003.

De mottar 100 000 Euro hver for den skaden de ble utsatt for og Zubaydah  får 30 000 Euro i kompensasjon for utgifter til rettsaken. 

I praksis betyr dette at Polen erkjenner skyld i spørsmålet om tortur. Det er pinlig for landet som fremstiller seg som veldig demokratisk, men slike ting er altså holdt hemmelig for både den polske befolkningen og resten av verden. Det er reist kritiske spørsmål i Polen om ikke dette egentlig er et forhold mellom USAs regjering (CIA) og torturofrene - at Polen ikke er ansvarlig for torturen. Det er pussig standpunkt for alle som ikke har polske briller på seg. Selv om de ikke deltok i torturen stilte de landets «bekvemmeligheter» til disposisjon for at torturen kunne finne sted. I dette tilfellet vil de fleste si at «heleren er like god som stjeleren».

Polske myndigheter har «etterforsket» saken, men først i 2014 innrømmet Polens tidligere President, Aleksander Kwaśniewski , at Polen hadde i all hemmelighet holdt fanger innesperret på en flybase i landet.

For min egen del vil jeg også gi noen betraktninger. Jeg merker meg at ingen amerikanere eller ansvarlige polske myndigheter er anklager eller stilt for noen menneskerettsdomstoler for dette. Det sier sitt om disse domstolene. De som nå skjer er at saken bringes ut av verden uten at noen ansvarlige hverken blir tiltalt eller straffet. Jeg synes dette føyer seg inn i listen over hendelser som forteller om et gjennomgripende moralsk forfall i vår del av verden.

Men alle de ansvarlige for torturen regnes naturligvis som en del av den «frie, demokratiske verden» som var med på å «isolere» Russland, India og Kinas ledere på den røde plass i år. Jeg vet ikke hvor lenge en slik tilstand kan vedvare, men å sitte med slike ledere som forbilder for en befolkning, hvor normal menneskelighet og anstendighet er fraværende, kan umulig bidra til å løfte samfunnsmoralen.

http://rt.com/news/259109-poland-cia-secret-tortur...

Bloggkommentarer levert av Disqus