Den tyske varsleren Udo Ulfcotte er død

At Udo Ufcotte er død kommer ikke som en overraskelse. Han har varslet det selv for flere år siden. Han hadde hjerteproblemer og disse var en følge av et journalistisk oppdrag han hadde i grenseområdene mellom Irak og Iran. Han ble skadet av irakisk giftgass.

Han var utsendt journalist fra Frankfurter Allgemeine Zeitung for å dekke krigen mellom Irak og Iran - en krig Irak hadde startet, oppmuntret og støttet av USA som ville gjøre noe for å gjenvinne innflytelsen over Iran etter det smertelige nederlaget i1979.

Irak brukte giftgass under den krigen og Udo Ulfcotte ble eksponert for den. Den var produsert i Tyskland, men det ironiske var at da han kom hjem med en sensasjonell sak og store helseplager: tysk giftgass rammer tysk journalist som dekker krigen, så viste det seg at avisen bare var måtelig interessert i sensasjonen. Den passer ikke inn i den virkelighetsformidlingen som de skulle dekke. 


udo_ulfkotte-480x432_2jpg

Seinere ble han redaktør av den samme avisen, men var da trukket langt inn i CIAs nettverk av kontrollerte journalister i Tyskland. Etter hvert fikk han nok av løgn og manipulering og ga ut boka «Kjøpt Journalistikk». Den ble en bestselger i Tyskland til tross for at ingen medier omtalte den.

En trenger ikke være særlig skarp for å skjønne hvorfor. Her henger han ut det fleste ledende journalister i Tyskland med navn nevnelse og hevder at disse er kontrollert av CIA. Boka er ikke oversatt til norsk.

På derimot.no offentliggjorde vi et intervju av han for to år siden. Det intervjuet kan leses her.

Større norske medier har så langt jeg har kunnet observere ikke skrevet noe om Ulfcottes avsløringer som egentlig er en toppsak for mediene. Men noe kunne begynne stille spørsmål om CIAs forhold til norske medier. Og det vil vi ikke? Om de skriver noe om han nå når han er død, det tviler jeg på. Også det sier jo også sitt…


Knut LindtnerTysk journalist som slo alarm om CIA sin kontroll over media, fell om død i ein alder av 561280_1jpg
Udo Ulfkotte, varslar


Udo Ulfkotte, ein tysk journalist og tidlegare redaktør for den prestigefulle tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung, som i seinare år har snakka ut om den kontrollen som CIA og dei US-amerikanske styresmaktene har over yrket hans, har døydd av eit hjerteatakk. Han vart 56 år gamal.


Russia Insider fekk eit einerettsintervju med Ulfkotte i oktober 2014. Her er eit utdrag:

Vi talar om marionetter, journalistar som skriv eller seier kva herrane deira enn måtte fortelle dei at dei skal seie eller skrive. Om du ser korleis mainstream media rapporterer om Ukraina-konflikten, og om du veit kva som eigentleg skjer, så skjøner du teikninga. Dokkemeistrane i bakgrunnen pressar på for krig med Russland, og vestlege journalistar tek på seg hjelmane.

foxjpeg

Eg skammar meg over å ha vore ein del av det. Dessverre kan eg ikkje gjere det om. Sjølv om mine overordna i Frankfurter Allgemeine Zeitung godkjende det eg gjorde, ber eg framleis skuld. Men ja, så vidt som eg veit er eg den første til å ta sjølvkritikk og til å bevise at mange andre har skuld.


I november 2014 sa han det følgande i eit intervju med Oriental Review:


Eg fekk ikkje pengar – eg fekk gåver. Ting som gullklokker, dykkarytstyr og reiser med opphald på femstjerners hotell. Eg kjenner mange tyske journalistar som klarte å bruke dette til å kjøpe seg feriebustad i utlandet. Men mykje viktigare enn pengane og gåvene, er det faktum at du blir støtta dersom du skriv stykke som er pro-amerikanske eller pro-NATO. Dersom du ikkje gjer det, vil karrieren din gå i stå – du vil finne deg sjølv beordra til å sitte på kontoret og sortere brev til redaktøren.


gekaufte_journalistenjpg


Når du flyr til USA igjen og igjen, og aldri treng betale for noko der, og du blir invitert til å intervjue amerikanske politikarar, kjem du nærare og nærare maktsirklane. Og du ønsker å bli verande innanfor denne elitesirkelen, så du skriv for å gjere dei nøgde. Alle vil gjerne vere ein celebritetsjournalist som får eksklusiv tilgang til berømte politikarar. Men éin gal setning, og karrieren din som celebritetsjournalist er over. Alle veit det. Og alle er med på det.


Same år snakka Ulfkotte også med RT om karrieren sin og korrupsjonen i tyske media.I juli 2016 var han igjen gjest hos RT for å diskutere Facebook sin sensur av han for å skrive ei bok som kritiserte Merkel sin open dør-politikk i immigrasjonsspørsmålet:Omsett av Monica Sortland

Tilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus