Det neste er å begrense ytringsfriheten

Den nye fascismen.

 

Noen notat om utviklingen.


Svært mange av de norske selvtenkende ser nå at det er store omlegginger av verdenspolitikken og ordet "fascisme" dukker oftere opp. Men det som mange forestiller seg er at den aktuelle fascismen skal ha trekk av Mussolini og Hitler epoken, men det er naturligvis den samme tankefeil som å tro at den tredje verdenskrig vil ligne den andre. Naturligvis ikke på noen måte.


Det som vil særkjenne den nye fascismen som vokser fram er at den er en cyber-tekno fascisme hvor amerikanske National Security Agency (NSA) spiller hovedrollen. Det går i korthet ut på at dette overvåkningsorganet på sikt skal ha kontroll på hvert eneste menneske på jorden.


Allerede 26 oktober 2013, altså for lange tre år siden,skrev British Telegraph følgende:


" US (det er NSA/CIA det snakkes om her) operates 80 listenings posts worldwide,19 in Europe,and snooped on Merkels mobile 2002-2013.»

 

nsa-building-eye-of-sauron.0.jpg

Her holder verdens største overvåkningsorgan til, NSA. Noen har plassert Saurons øye (fra Ringenes Herre) på toppen.


Det var Aftenposten i sin tid som avslørte oppsetting av lytteapparatur i det sentrale Oslo, men saken ble fullstendig borte fra spaltene etter korteste tid.


I den siste talen Obama holdt i FN snakket han om at USA må belage seg på å overføre makt til FN og pakket dette inn i sedvanlig bedragersk retorikk om security og velstand. Det det handler om er den gradvise realiseringen av One World Government som er globalistenes ultimate masterplan. Tilsluttet av APs SosialistInternasjonalen i Manifestet: "global governance.»


Som jeg nevner gjennom mange år: globalistene er utopisk gale. De tror da at Nato/USA skal vinne verdenskrigen mot Russland-Iran-Kina i Midtøsten og deretter lage FN om til en World Government pakket med økonomer, teknokrater og eksperter. Gammeldags borgerlig parlamentarisme tilhører en forgangen tid og skal legges vekk.


Og dette nye FN skal da ha en verdenshær som bygger på den seirende Natoalliansen, som de ser det da.


Det er knapt noe globalistene angrer så mye på som at Internettet ble sluppet fri til plebeisk debatt og informasjon. Den etablerte papirpressen bryter sammen over hele vestverdenen fordi det har gått opp for mange at denne er de ideologiske påpdrivere for New World Order og disses permanente kriger. Det går knapt en uke uten at det meldes at mektige avishus i Europa må kutte jobber da opplagstallet ikke er de samme. Det gjelder Aftenposten såvel som Expressen i Stockholm og hvis ikke det samme skjer for det politisk korrekte Dagbladet, er det et under.

 

10ac7884-a19a-429f-b382-2d37aadbc61f.jpeg

Mange aviser har måtte kutte i staben for å holde oppe overskuddet. Det spørs hvor lenge det holder?


Det store problemet for globalistene nå er å reversere friheten på Internet og de vet at det vil ta lang tid å opprette ro og orden i folkets tankeliv på nettet. I en fersk uttalelse sier neocon-veteran John Bolton:

"Innen ti år vil Internett være under kontroll av en internasjonal body: FN.»


Denne kontrollen/sensureringen er allerede på gang under parolen: Bekjemp Hate Speace. Det er da naturligvis Globalistene som vil definere hva som er hatespeach, men det vet vi allerede hva er, ved å lese Klassekampen og Dagbladet og desslike.

"Hatespeach" er enhver tanke som går imot globalistenes statsreligion: polititisk korrekhet bygget på kulturmarxisme, kulturrelativisme, multikulturalisme etc. En iverksettelse av dette sensureringsprosjektet idag innebærer at sikkert 60% av alle debattwebber må vekk.


Så når vi snakker om framtidig og kommende fascisme så vil den bli bygget på den sensur og overvåkningskultur som springer ut av praksisen til NSA/CIA nå. Men absolutt alle stater under USAs hegemoni følger opp dette med enorme budsjetter for etterretning og overvåkning. Om noen ønsker seg tall fra Tyskland skal de få det.


De såkalte "venstresidene" i vesten som har vært rene akademiske småborgerbevegelser, forstår utmerket godt at verdenssituasjonen tilspisser seg ekstremt og går nå en masse over til new war order og globalisme. Les Klassekampen.


Som veterananlytiker Bill Van Auken i USA bemerker 23 sept 2016 i wsws.org:

"The pseudo-left elements who,in an earlier period,protested against US wars are now to be found among their most enthusiastic supporters.»

 

bv-110.jpg

 Bill Van Auken


Den samme utviklingen står også Die Linke i Tyskland for.


Historisk sett er det ikke noe nytt i dette. Når det sosialdemokratiske apparatet i Tyskland i 1932-33 sto mellom å velge kommunistene eller nazistene,gikk de over til nazistene. Kort tid etter satt alle lederne i tukthus og leire.


Kanskje å gi en aldri så liten tanke før New World Order?


Jan Hårstad


Bloggkommentarer levert av Disqus