Det skal terroren i Paris brukes til.

Det kommer stadig bekreftelser på at terroren i Paris nå blir brukt til å innskrenke friheter til befolkningen. Edward Snowden avslørt massiv ulovlig overvåkning fra USAs myndigheter. Ikke bare var hele USAs befolkning overvåket. USAs myndigheter hadde også overvåket hele verdens ledere og befolkning. Snowdens avsløringer førte til at folk ble klar over de ulovligheter som foregikk. Det ble derfor vanskeligere å fortsette som før.


Terrorhandlingene i Paris åpner nye muligheter for mer overvåkning og innskrenkning av sivile rettigheter. Mens en lignende terrorhandling i Libanon praktisk talt ikke får medieomtale - blåses nå Paris-hendelsen opp som en medieballong. Folk skal skremmes til å godta demokratiske innskrenkninger. Time etter times vises uniformert politi som leiter etter terrorister, enten i Paris, Brüssel eller andre steder. Ingenting vises fra Libanon eller fra terrorhandlinger andre steder.


Dette bekrefter Paul Craig Roberts påstander at alle de vestlig store ledende medier i dag fungerer som propagandamaskiner for den rådende pengemakten. Den ene dramatiske hendelsen følger den neste. Selv om det er ingenting nytt, ingenting å fortelle, ingen dramatiske hendelser - holder kameraene og kommentatorene på med å mase om det samme i timesvis. Dermed fanges publikums interesse om ingenting, oppmerksomheten ledes vekk. Og en glemmer å stille de viktige spørsmålene:


F.eks: En aksjon som den i Paris. Den må ha vært ekstremt hemmeligholdt siden ikke Frankrikes store hemmelige politi ante hva som var i gjære. Det må ha stått mange og profesjonelle folk bak. Og så skal de ha oss til å tro at det var sosialt marginaliserte gutter, gutter uten utdannelse og erfaring som var hovedmennene? Og tilfeldigvis finner de pass fra noen av de medsammensvorne. Det viser en utrolig grad av uprofesjonalitet midt oppe i den effektive aksjonen. Står det til troende?


Det samme skjedde i Charlie Hebdo-attentatet. Det dukker opp et pass som hjelper politiet som heller ikke den gangen ante hva som var under oppseiling. Midt oppe i det profesjonelle klarer altså gjerningsmennene å rote det til med gjenglemte pass. Og resultatet av denne historien var en innskrenking av borgerrettighetene ved at en ny lov om overvåking ble vedtatt. Naturligvis ble de to gjerningsmennene drept i en skuddveksling, slik at vi aldri får høre deres versjon av historien.


Og i alle «terroraksjoners mor», 9/11 attentatet i USA i 2001. Her falt tre tårn ned - to etter flytreff og det tredje to timer seinere.  


I alt vrakgodset etter de to høybyggene «Twin Tower» fant altså politiet et uskadd pass tilhørende en av kaprerne. Det er nesten for utrolig til å være sant. Passene dukker opp hver gang. Gjerningspersonene dør hver gang. Nye lover som innskrenker demokratiet kommer hver gang. I USA fikk de «Patriotic Act» i etterkant av terrorhandlingen:


USA PATRIOT Act (en forkortelse for Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) er en amerikansk lov vedtatt i 2001 som følge av terrorangrepet 11. september 2001.

Loven ble vedtatt i Senatet med 98–1 stemmer og i Representanthuset med 356–66 stemmer. President George W. Bush sanksjonerte loven 26. oktober 2001.[1]

Loven er svært komplisert og omfattende, med 158 paragrafer og 15 lovendringer, blant annet innen straffeprosess, datakriminalitet, etterretning, avlytting og immigrasjon. (Wikipedia)


Etter 9/11 ble altså borgerrettighetene i USA innskrenket. Det ble åpnet opp for en vesentlig utvidelse av overvåkningen. Folk var ikke klar over omfanget av den voldsomme spioneringen fra USAs side. Derfor kom Snowdens avsløringer som et sjokk på mange. Tilhengerne av mer overvåkning kom på defensiven.


Nå er de hemmelige tjenestene på offensiven igjen. Det er nok grunn til å regne med flere nye lover i Frankrike nå, lover som ytterligere innskrenker frihet, demokrati og borgerrettigheter. Det er grunn til å regne med at hendelsene i Paris blir brukt i mange vestlige land for å svekke demokratiet.


Knut Lindtner


Bloggkommentarer levert av Disqus