Dommedag for Europa

John Pilger:


Etter Brexit er det vanskelig å finne noen som fortsatt støtter EU

Denne artikkelen er oversatt av Knut Lindtner som har også har lagt bilder og tekst til disse


Ledere fra Tyskland, Frankrike og Italia møttes mandag for å diskutere gjenoppliving av tanken bak den europeiske unionen, i etterkant av britenes beslutning om å forlate blokken. Filmskaper og journalist John Pilger diskuterte med Radio Sputniks Brian Becker hvilken skjebne som nå venter EU.

 

071882-controversial-journalist-john-pilger-photo-ap-.jpg

John Pilger


Da han snakket på Radio Sputnik «Loud and Clear»- program (Høyt og Klart), sa John Pilger at brexit er den siste spikeren i kisten til EU. «Det er meget vanskelig å finne noen i Europa som støtter blokken», sa han, ved å vise til meningsmålinger som er utført i etterkant av folkeavstemningen i Storbritannia.


«I og med at demokratiet er satt på sidelinjen i så mange institusjoner i Brussel, da tenker jeg at mange mennesker i Europa mener at det er på tide at deres land gjør det samme som det britene gjorde.»


«Mange europeere er svært misfornøyde med Brussels unødvendige spare-politikk som gjør land som Spania om til «fattiglemmer»,» antydet han. «Italias arbeidsledighet nærmer seg nå den greske, et land som har befunnet seg i en tilstand av permanent finansiell krise. Spania og Portugal opplever en arbeideledighet på rundt 40% for folk med høyere utdannelse,» sa han.


«Forestillingen om at en skulle ha en autokratisk ny-liberal økonomi som dominerte alle de europiske landene er meningsløs,» sa han.


«Dårlige utenrikspolitiske vurderinger fra Brussels side er en annen kilde til angsten. Fordi de ledes fra Washington, klarer ikke EU-administrasjonen å reagere  i forhold til det som skjer i forhold til borgerkrigen som utfolder seg i Syria og andre steder i Midt-Østen der volden blomstrer. Dette fører til millioner av flyktninger med kurs for Europa. Brussel har støttet USA harde linje overfor Russland og deltatt i strenge sanksjoner overfor Moskva. Dessverre har dette rammet mest av alt alle de mindre forretningsforbindelsene som har vært knyttet opp mot Russland.»

 

643088801001599640360no.jpg

Flyktningstrømmen har EU-ledelsen selv bidratt til ved sin ukritiske støtte til USAs krigspolitikk i Midt-Østen


Det EU virkelig trenger er en «felles stemme» for å forbli integrert, sa Pilger, og la til at den eksisterende modellen for blokken fører til adskillelse og ulikhet.


«En av grunnene til at britisk økonomi tilsynelatende gjør det bra er at selskapene der, istedet for å investere i utstyr og skikkelige arbeidskontrakter med en varig arbeidsstyrke, ganske enkelt henter billig arbeidskraft fra Øst-Europa.»


«De tidligere Warszawa-pakt-landene i Øst-Europa har blitt en kilde for billig arbeidskraft for Sentral-Europa,» sa Pilger. Og på samme tid gir dette store fordeler til de mektige bankene og økonomiene til Tyskland og Frankrike.»


«Det nåværende systemet har skapt en første og andre klasse innad i EU og denne ulikheten kan ikke vedvare,» mente han.


I dette systemet blir alle utbyttet. Arbeiderne som kom hit vil nok være takknemlige for å ha arbeid, men det utnyttes i stor grad under lav-lønnkontrakter og hvor de nektes enhver form for sikkerhet og ansettelse.


«Hvis Brussels politikk ikke endres vesentlig og ressursene ikke omfordeles til de som virkelig trenger hjelp, da er det dommedag for Europa», sa han.

 

stortinget_norway.jpg

Norges Storting vil kunne bli den siste europeiske plassen der en kan finne et klart flertall for EU-medlemskap. 


Kommentar av Knut Lindtner: Han glemte Norge. Her er det noen som fortsatt støtter EU. Vi er i den merkelige situasjonen at selv om det er et svært flertall i befolkningen mot norsk EU-medlemskap, så er det et stort flertall av de folkevalgte som er for. Men de tør ikke lenger si det høyt, karrierefolk vet alltid hva som lønner seg, selv om de hele tiden vedtar nye norske tilpassinger til EU-ledelsens direktiver.

Bloggkommentarer levert av Disqus