Dreper du fire skaper du ti

Drone-operatører:


Dreper du fire uskyldige skaper du ti nye terrorister.


Bruken av droner er en del av Obama-administrasjonenes drapsprogram. Bortsett fra at den bryter med de mest fundamentale prinsippene som enhver rettstat skal bygge på, tiltale, forsvar, rettergang og appellmuligheter - virker den dessuten mot sin hensikt. Den skaper terrorister på løpende bånd.


Dette fremkommer i det intervjuet som fire drone-varslere holdt nylig. I deres verden sitter de i kommandostolene sine og avgjør om fremmede mennesker i andre land, mennesker de ikke kjenner, skal få leve eller dø. De skyter ikke folk foran seg eller hugger hodet av noen, de åpner ingen fallem slik at folk med et rep om halsen faller ned og knekker nakken. De sprøyter ikke gift inn i noen foran seg og ser dem inn  øynene når de dør. De trykker på en knapp - avsondret fra alle lukt- og andre inntrykk fra den virkelige verden - som i et dataspill ser de mennesker på en skjerm rives i filler.


For å holde virkeligheten på avstand skaper de et språk med uttrykk og vendinger som skal rettferdiggjøre handlingene sine. F.eks omtales barn som drepes som «fun-sized terrorists». Direkte oversatt blir det nærmest som «terrorister med morsom størrelse». Virksomheten med barnedrap beskrives som «det er bedre å kutte gresset før det vokser for høyt». Makabert.


Slik holdes virkeligheten med det en driver med borte - for en stund. Men hvis en ikke er helt avstumpet blir den bare holdt unna så lenge det går - i kortere eller lengre tid. Tankene og innsikten i det en driver med vil hjemsøke dem - såfremt en har moral og empati. Det er det som har skjedd med de fire varslerne.


De som trer frem som varslere, som har fått nok av dette, er Michael Haas, Brandon Bryant, Cian Westmoreland og Stephen Lewis. Disse mennene har utført drapsoppdrag på en rekke av krigs»teatrene» etter 9/11. Egentlig er de, sammen med alle i kommandokjeden over dem, massemordere - i ordets rette forstand.


 På pressekonferansen sa Bryant dessuten at drapene av sivile forsterker terrorismeproblemet:

«Hvis vi dreper fire, produserer vi ti». «Dreper du en far, onkel eller bror som ikke har noe med dette å gjøre, vil familiene deres ha hevn».


Så enkelt er det. Men kanskje det er nettopp det som er hensikten med drapsprogrammet. For IS er et redskap som vestlige land har skapt og benyttet til sine formål, f.eks. i Libya. Dronekrigen er storprodusent av terrorister. Vil en bekjempe IS må et av tiltakene være å stoppe dronene. 


Bloggkommentarer levert av Disqus