En bagatell - eller toppen på et isfjell?

I Bergen har en feiring som markerer slutten av fastemåneden ramadan, «Eid-al-fitr» forårsaket avisoppslag. Muslimer i byen hadde leid byens storstue, Grieghallen, til feiringen. Så oppdager noen at det var ulike innganger for ulike kjønn, noe Bergens Tidende tar opp som problematisk. En representant for arrangørene forklarte at de ulike inngangene ble brukt fordi det var mest praktisk slik, bl.a. fordi en del kvinner hadde barnevogn. Saken er ikke stor, sier en annen, og det er ikke noe problem. Begge kjønn kunne benyttet sammen inngang. Men hvis det var krav om bønn i samme rom: «Der kan vi ikke bøye oss».

Utleier ble spurt om ikke dette kom i strid med likestillingsloven, men diskrimineringsombudet sier at en nekt av utleien som følge av separate innganger ville reist spørsmålet om diskriminering på grunn av religion. 

Problemet er her akkurat dette. Hvis det er slik at religionen diskriminerer og dette kommer i strid med norske lover og forordninger, hva er det da som har forrang?

Dette er ikke noe nytt og det er ført en langvarig kamp mot bestemte fortolkninger av kristendommen vedrørende tilsvarende problemstillinger både innad i kirken og i forhold til offentligheten. Det var en mangeårig strid om kvinnelige prester i den norske kirken som nå er løst ved at kvinner nå er likestilt. Kampen mot de kvinnelige prestene var religiøst begrunnet.  

I barnevernet står en hele tiden overfor tilsvarende problemstillinger. Skal det taes kulturelle/religiøse hensyn når en beveger seg på grensen av hva som er tillat eller akseptabelt overfor barn ifølge barnevernsloven - eller gjelder den for alle? Skal vi f.eks. godta en mindre kjønnslemlestelse fordi det ikke er farlig (omskjæring av gutter) men forby den på jenter, selv om også noen ønsker å praktisere omskjæring på jenter med henvisning til kultur, tradisjon og religion?

Skal vi godta religiøst drevne skoler som lærer barna ting som er i strid med norsk lov og som er i strid med våre demokratiske tradisjoner?

Dette er et minefelt som kommer til overflaten der det private møter det offentlige, det familiens, klanen og gruppens regler møter storsamfunnets regler, der religionens krav møter demokratisk vedtatt forordninger og regler. Dette blir et problem når en ønsker å allmenngjøre særlige religiøse påbud - slik det blir gjort i Saudi-Arabia hvor lovgivingen baseres på religiøse skrifter (Sharia-lover). Resultatet blir en brutal og meningsløs rettshåndhevelse, kapping av armer og bein og hoder, steining, forbud av bilkjøring for kvinner osv.

I Frankrike stilles Marie Le Pen for retten fordi hun angivelig har sagt at muslimenes bønn i det offentlige rom er å sammenlignes med okkupasjonen under andre verdenskrig. Men er religiøs utfoldelse i et rom som også er felles oppholdsrom for ikke-religiøse eller tilhengere av andre religioner, en grei sak?

Det andre spørsmålet mitt blir dermed: Skal religion i et mulitireligiøst samfunn kunne praktiseres i det offentlige (vårt felles) rom, eller må det henvises til lukkete rom for de utvalgte?

Jeg vet at det ikke er noen klare svar på disse problemstillingene. Møtet med en stor, voksende og annen religion (islam) vil måtte føre til at det må stilles spørsmål med ting vi har tatt for gitt og akseptert uten videre, f.eks. kirkeklokkene. Skal disse kunne klinge til høytider slik det har gjort i Norge i snart 1000 år? Skal ikke muslimene kunne sende ut sine bønner fra moskene over høyttalere slik det praktiseres i mange land?

Problemet er ikke religionen i og for seg, men dens utfoldelse gjennom krav til leveregler som skal praktiseres av medlemmene og i det offentlige rom. Det er et enda større problem hvis den skal praktiseres og stå over demokratisk valgte institusjoner og vedtatte lover og regler. 

Hvis religionen kolliderer med demokratiet, er det religionsfriheten som trumfer eller må den bøye seg for demokratiske vedtak? I det første tilfelle får vi et prestestyre, teokrati, i det siste et folkestyre.

Saken i Bergen er isolert sett en bagatell, men den viser egentlig kanskje toppen av et isfjell.

Bloggkommentarer levert av Disqus