En ubehagelig sannhet: torturrapporten.

Denne artikkelen ble slettet av Vårt Lands debattforum. Da jeg trodde det skyldtes en teknisk feil og la den ut en gang til, ble jeg slettet fra forumet. Forumet mottar penger til driften fra stiftelsen Fritt Ord. Men ordet er langt fra fritt der i gården. Her kan det diskuteres om engler og demoner - fritt og lenge - men beveger en seg fra fantasier, hallusinasjoner og psykoselignende opplevelser og over til virkeligheten er du i fare - for det er bare en vireklighet som gjelder: Den som vår medier og myndigheter aksepterer - den som ikke truer den rådende sannheten selv om den baserer seg på åpenbare løgner.
 
angelanddemon.jpg
Engler og demoner. Kan diskuteres på verdidebatt - fritt og lenge
 
For de som leser artikkelen er alt som står der hentet fra åpne kilder. Men å trekke konklusjoner som ikke stemmer med den etablerte virkelighetoppfatningen må stanses - med sensur og utestengelse.
 
Knut Lindtner

Voltairenet: Tortur-repporten bekrefter at Al-Qaida ikke var involvert i 9/11.

Den anerkjente kommentatoren til Voltaire net, Thierry Meyssan, har lest gjennom senatets tortur-rapport. Han skriver at den avslører en stor kriminell organisasjon (CIA). Den frigjorte delen som er offentliggjort utgjør bare en tolvtedel (1/12) av den opprinnelige rapporten.

Rapporten omtaler heller ikke det svære systemet som USAs marine hadde for fjerning og oppbevaring av 80 000 mennsker i til sammen 17 flatbunnete båter som ble plassert i internasjonalt farvann. Den begrenser seg til å undersøke 119 tilfeller hvor mennesker ble brukt som forsøkskaniner, hvor de ble utsatt for psykologiske eksperimenter fra 2002 til 2009.

Den opprinnelige rapporten bekrefter at CIA utførte eksperimenter basert på arbeidene til professor Martin Seligman (teorier om «lært hjelpeløshet»). Disse hadde ikke til hensikt å få frem tilståelser eller informasjon, men å etablere (inprente) en historie eller en bestemt adferd hos «forsøkskaninene» (fangene). CIA snakker om betingingsmetoder (læringsteknikker fra psykologien) under navnet «ikke-standard metoder for forhør». Alle navnene til torturistene er fjernet i den frigjorte rapporten.

 

martin_seligman.jpg

Martin Seligman. Stod bak de psykologiske teoriene som CIA brukte i sin tortur av fanger

 

Ifølge senatskomiteen ble torturprogrammet besluttet iverksatt av president Georg Bush den 17. september 2001, seks dager etter angrepet på Twin Tower. Han hadde til hensikt å sette i verk ekstraordinære tiltak for å undersøke angrepet. Imidlertid ble dette programmet utviklet, men hvor en brøt med retningslinjene som var gitt av presidenten. Derfor forsøkte CIA, uten at Det Hvite Huset kjente til det, å produsere falske bevis som knyttet Al-Qaida til hendelsen.

President Bush og parlamentarikerne ble bedratt av CIA som fikk tillatelse til å praktisere bestemte former for tortur ved å kamuflere sine egentlige hensikter fremstilte uriktig innrømmelser som de hadde presset frem ved hjelp av tortur.

 

1.jpg

Dette nydelige landskapet er fra et vinterlig Island. Dette er virkelighet.

Da president Bush den 6. september inrømmet eksistensen av CIAs hemmelige torturprogram, forsvarte han ordningen gjennom å argumentere med at den ga informasjon som hadde reddet liv. Dette var basert på falske rapporter fra CIA, og han var ikke klar over at CIA selv hadde laget bevisene og ikke gravet dem frem. Fra og med dette tidspunkt sank de «atlantisk orienterte» (NATO-mediene) (oversetters parantes) ned i barbari hvor de i diskusjon om resultatene fra torturen fremstilte den som et nødvendig onde.

Torturistene sikret seg juridisk ryggdekning ved å spørre justisdepartementet om tillatelse til praksisen. Det ikke ble reagert på spørsmålet om lovligheten ved metodene som ble brukt (isolering, innesperring i en liten boks, iscenesatt begravelse, bruk av insekter osv.) og heller ikke på programmet som helhet. Alle godkjenninger ble gjort i august 2002.

 

2.jpg

Fra Yellowstone nasjonalpark - også en del av den faktiske verden.

 

CIA-representantene som godkjente disse eksperimentene har antydet skriftlig at de menneskelige forsøkskaninene skulle kremeres hvis de døde under forsøkene eller motsatt være fengslet for livstid hvis de overlevde.

La dette være helt klart: Senatskomiteen sier ikke at tilståelsene til de som var fengslet av CIA ikke gjelder juridisk siden de var frembrakt under tortur, men at CIA ikke forhørte fangene, men betinget (lærte) dem til å tilstå handlinger som de ikke hadde kjenskap til. Kommisjonen slår fast at CIA ikke engang forsøkte å undersøke om fangene hadde tilstått noe overfor de myndighetene som hadde arrestert dem. Med andre ord hadde CIA ikke undersøkt om fangene hadde vært ivolvert i angrepet eller ikke, men forhørene hadde ingen annen hensikt enn å frembringe falske bevis som kunne bekrefte Al-Qaidas deltagelse i angrepene den 11. september.

 

10.jpg

Et fantastisk geologisk landskap i Kina - ikke noe fantsifoster.

 

Senatskomiteen sier at disse forhørene ikke kan brukes til å anta noe som helst. Dette viser at CIA løy da de påsto at de hadde forhindret seinere angrep. Kommisjonen skriver ikke at informasjonen fra tilståelsene under CIA-avhørene er fabrikerte, men noterer at de alle var beviselig falske. Ved å gjøre dette, gjendriver kommisjonen de argumentene som ble brukt for rettferdiggjøre tortur og implisitt kanselerer de vitneutsagnene som ble brukt til å knytte Al-Qaida til angrepene 9.sept. (Oversetters utheving).

Denne rapporten bekrefter offisielt ting vi har hevdet (Voltaire Network) og presentert for våre lesere og motsier og ødelegger arbeidene til de Atlantiske tenke-tankene, universitetene og mediene helt fra 9/11, både med hensyn til 9/11 angrepene og i forhold til Al-Qaida.

 

images_30.jpeg

Vanntortur - også en ubehagelig del av vår felles verden

 

Hvis vi følger utdragene fra denne offentliggjorte raporten, viser det seg at alle bevisene som det vises til i undersøkelseskommisjonen etter angrepene på Twin Tower (9/11) og som knytter Al-Qaida til angrepet er falske. Det finnes ikke en trevl av data som knytter angrepene til Al-Qaida: Det finnes ingen bevis for at de 19 menneskene som ble beskyldt for å være flykaprere kan ha vært på noen av de 4 flyene, og ingen av de tidligere Al-Qaida medlemmenes påståtte bekjennelser er ekte.

Men noen spørsmål gjenstår likevel. Hvorfor begikk CIA disse forbrytelsene? Hvorfor fabrikkerte de tilståelser for å knytte Al-Qaida til 9/11? Og som følge av dette: i og med at Al-Qaida ikke hadde noe med 9/11 å gjøre, hvem er det CIA prøver å beskytte?

Til sist. CIA-programmet involverte 119 mennskelige forsøkskaniner, hva vet vi om de 80 000 hemmelige fangene til US Navy?

Oversatt, bearbeidet og noe forkortet av Knut Lindtner

 
Bloggkommentarer levert av Disqus