​Enda en runde med Mistralskip.

Det virker nå som det er kommet til en avtale om at Frankrike skal selge de to Mistral-skipene til Egypt

Skipene ble opprinnelig bestilt av Russland og skulle vært levert i løpet av det siste året. Men de såkalte «straffetiltakene» som USA krevde gjennomført av sine europeiske allierte overfor Russland, førte til at Frankrike nektet å levere dem etter avtalen. 

Det har vært mye frem og tilbake i denne saken, men den ble nylig løst og Russland fikk tilbake pengene de hadde betalt på forskudd og kompensasjon for andre utgifter. Russland hadde bl.a. bygget forstavnen av skroget og stått for den elektroniske utrustningen. Etter kontrakten kunne Russland forhindre videresalg fordi de eide deler av skroget, men dette problemet ble nok ryddet av veien da den endelig avtalen om tilbakebetaling ble undertegnet.

Et av problemene for Frankrike har vært å finne kjøpere til skipene. Det ble spekulert i om landet ble nødt å senke skipene, men nå kommer meldingen om at Egypt er interessert i å kjøpe skipene.

Men ifølge dette oppslaget har Egypt lite bruk for slike skip. Det spekuleres nå derfor om det foreligger en hemmelig avtale mellom Egypt og Russland og videresalg etter en viss tid - og at skipene defineres som «bruktskip» til lavere pris - slik som med bruktbiler.  

Slikt får vi ikke vite om for slike avtaler skjer på bakrommene - de krever bestikkelser og andre lyssky triks - og den eneste måten å vite noe sikkert om dette er å vente å se hva som skjer. Det er snakk om mye penger, ca. 10 milliarder kroner.

For Frankrike er det viktig å bli ferdig med denne saken så fort som mulig - ryktet som pålitelig handelspartner har vært sterkt skadelidende som følge av det som har skjedd. For Russland kan det være et poeng å få tak i disse skipene, selv om de sier at de skal bygge nye skip i sine egne skipsverft - skip som skal bli både større og raskere en de franske.

Frankrike har altså tapt troverdighet som handelspartner. Egypt blir, hvis denne spekulasjonen holder vann, bare en mellomstasjon, hvor det naturligvis  foreligger muligheter for «gratiale og bonuser». Og da blir USA, som presset Frankrike til dette, også taper.

Bloggkommentarer levert av Disqus