Enda en skandale hvor enorme summer sløses

Det har vært en kilde til ettertanke at USA bruker 8-9 ganger mer til krig enn Russland, men at deres effektivitet ikke er vesentlig større enn den russiske. Tvert imot er det mye som tyder på at Russland er i ferd med å innhente USA våpen-teknologisk. På enkelte områder er de ganske sikker langt foran, f.eks. når det gjelder missil-systemer som har defensive oppgaver. 

lockheedmartin2_600x400_1jpg

Denne artikkelen under forteller sitt om dette. USA bruker kolossale ressurser på våpen som ikke fungerer. Konstruktøren av F-15/16, Pierre Sprey, ble i et intervju spurt hvorfor USA fortsatte med utviklingen av F-35-systemet (Joint Strike Fighter som Norge har bestilt 52 av) hvis det ikke kunne fungere, som var Spreys påstand. Svaret hans var konsist og meget klart: "For å overføre penger til Lockheed-Martin", altså til våpenprodusenten. 


Jeg tror det er korrekt. Mange av de politiske vedtakene som gjøres skjer i strid med teknisk-faglige råd, men gjøres fordi politikerne er i lommene på våpenprodusentene. Dette er korrupsjon på et høyt nivå og er "politisk kreftsvulst" som er i ferd med ete USA opp innenfra. Allerede i 1960 i sin avskjedstale som president advarte Eisenhower om denne utviklingen som allerede da var merkbar. I dag tror jeg det er disse kreftene sammen med Wall Street og medieindustrien som sammensmeltet og i skjønn forening styrer USA. 

Knut Lindtner


Eksperter: Det kostbare rakettskjoldet fungerer sannsynligvis ikke

Selv under optimale forhold fungerte det ikke i 6 av 9 tester.


960-lockheed-martin-corporation-score-11-billion-pac3-missile-contractjpg

Lockheed-Martin er flinke til å skryte av seg selv, men holder de det de lover for enorme summer


Av Jason Ditz


Den politiske  beslutningen om USA skal eller ikke skal angripe Nord-Korea hviler i det minste delvis på effektiviteten til det 340 milliarder kroner dyre rakett-forsvarssystemet og dets evne til å skyte ned gjengjeldes-angrep angrep fra Nord-Korea. Mens Pentagon har insistert at de har 100% tiltro at de kan gjøre dette, advarer eksperter om at systemet sannsynligvis ikke virker.


Faktisk har Foreningen for Forskere som er involvert til og med kommet med en uttalelse som advarer om at Pentagons tillit ikke støttes av fakta, man at den kan føre til at politikerne feilinformeres når de skal gjøre beslutninger om å starte en krig på basis av deres defensive evner.


Ekspertene advarer om at det har vært svært få tester av missil-forsvarssystemet og til og med ut fra disse testene som skjer under ideelle forhold og ikke under faktiske konflikter, da har systemet bare fungert i 3 av 9 tilfeller. I en virkelig situasjon ville det være enda mindre å stole på.


korruptionjpg
Krigsindustrien er den største i USA og her er det naturligvis også mest korrupsjon


Og mens politiske representanter og Pentagon skryter opp systemet har til og med GAO (USAs riksrevisjon) stemplet systemet som ikke-funksjonelt på grunn av for lite testing. Programmet har overlevet lenge fordi det var lite sannsynlig at det skulle brukes, og ineffektiviteten spilte ingen rolle bortsett fra at det fungerer som en svamp for skattebetalernes penger. Men ettersom USA vurderer å angripe Nord-Korea kan imidlertid systemet risikere å settes på prøve ganske fort.


Oversettelse/Bilder m/tekst: Knut Lindtner


Tilbake til Forsiden


Bloggkommentarer levert av Disqus