Enda et skritt mot EUs oppløsning

Bayerske myndigheter vil ha grensekontroll


Denne artikkelen er hentet fra nettstedet Sputnik og er oversatt, forkortet og bearbeidet av Knut Lindtner.


Den Bayerske ministerpresidenten (delstatsregjeringsjef, overs.), Horst Seehofer, og delstatens innenriksminister, Joachim Herrmann, kritiserte på en pressekonferanse i går den nåværende flyktning-politikken. Kritikken kom i etterkant av en serie med angrep innad i landet.


Den 18. juli ble en 18 år gammel afghansk flyktning drept av politiet i Würzburg etter å ha skadet 5 togpassasjerer.


Den 24. juli sprengte en syrer seg i luften etter å ha fått avslått asylsøknaden sin. Da hadde han bodd et år i Tyskland og skulle deporteres til Bulgaria fra den bayerske byen Ansbach. Han drepte seg selv og skadet 15 som stod i nærheten.


Samme dag drepte en annen syrisk flyktning en kvinne med machete i byen Reutlingen.


901319926-mann-machete-toetet-frau-reutlingen-iyz7dnudxn7q6esg.jpg

Fra Reutlingen der en syrisk flyktning drepte en kvinne med machete


«Politikken med åpne grenser kan ikke tolereres lenger i og med at terrorister bruker flykningerutene til å komme seg inn i Tyskland», sa Seehofer ifølge The Guardian.


Og for å følge opp minster-presidentens uttalelser ba den bayerske innenriksministeren om utplassering av den tyske hæren for å lettere kunne håndtere angrepene: «Den kan ikke erstatte politiet, men hvorfor kan ikke vel-trente soldater arbeide sammen med politiet i forbindelse med et angrep?»


Han gikk også inn for å avvise enhver flyktning som ikke kan bevise hvem de er og for deportering av de som begår kriminelle handlinger.


Kommentar av Knut Lindtner: Slik jeg tolker de tre eksemplene fra denne artikkelen, dreier det seg sannsynligvis om desperate og ulykkelige mennesker og ikke terrorangrep, f.eks. fra IS. Men det illustrerer situasjonen, for med en så stor tilstrømming som Tyskland hadde i fjor, vil en få begge deler. Det blir en umulig oppgave å skille «barter og snørr», altså desperate mennesker fra de som har politiske hensikter. Vi har hatt flere lignende, også tragiske, situasjoner i Norge.


Det langsiktige svaret er å stoppe USA-krigene som nå også NATO-allierte, derav Norge, driver i Midt-Østen. Disse krigene er årsakene til både IS og strømmen av ulykkelige mennesker. Det paradoksale er at den norske regjeringen, som har en restriktiv innvandringspolitikk, støtter disse krigene. Og den viktigste kraften for å knuse IS, altså den syriske regjeringen, er utsatt for NATOs og Norges økonomiske straffetiltak. Grunnen til dette er at Norge og de øvrige NATO-landene er vasaller til USA-imperiet. Hensynet til USAs globale interesser går foran alt annet, også sunn fornuft.


war-usa.jpg

Hovedkilden til bl.a hendelsene i Tyskland den siste tiden er USAs krigspolitikk, som alle NATO-landene bøyer seg for. Eksponenten for denne politikken, Hillary Clinton, er nå nominert til Demokratenes presidentkandidat.


På både kort og lang sikt er innføring av grensekontroll helt nødvendig. Skal et land som Norge kunne fungere som et demokrati og en velferdsstat med innbyggernes tillit, må en ha kontroll over hvem som befinner seg i landet. De grenseløse Europa er EU-ledelsens og kapitalkreftenes ønskedrøm - Schengenavtalen er uttrykk for dette. I et slikt system kan alle rettigheter samordnes eller harmoniseres - som er det nye honnørordet som brukes. Det betyr ikke at sosiale, faglige og politiske rettigheter løftes opp på norsk nivå, men motsatt ned til de dårligste ordningene. Schengen og «harmoniseringen» truer den norske velferdstaten. Dette går opp for stadig flere.


Det vi ser nå er at det reageres i en rekke europeiske land mot det som skjer - strømmen av ulykkelige i etterkant av NATO-krigene i Midt-Østen får som konsekvens at den konservative delstatsregjeringen i Bayern sier stopp. Sikkert også for å demme opp mot AfD, som har sterk politisk vind i seilene. Det er enda et skritt mot EUs oppløsning.


Det tragiske for store deler av det som kaller seg «venstresiden», er at de støtter krigene, NATO-medlemskapet og vil åpne grensene for alle som kommer her. Det er en sikker resept for sosial uro, nye terrorangrep og desperate mennesker som gjør desperate handlinger. Det er resepten for høyresidens fremgang.

Bloggkommentarer levert av Disqus