Er mediene en del av opposisjonen i USA?

Nå er det media som er den politiske opposisjonen.


Av Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts har jobbet som sekretær i det amerikanske finansdepartementet i årene 1981-82 under daværende president Ronald Reagan. I tidsrommet 1982-1993 medvirket Roberts i den utenrikspolitiske tenketanken «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), som har sitt hovedsete i Washington, D.C. Av utdannelse har Roberts en bachelor i økonomi fra Georgia Institute of Technology og en doktorgrad i økonomi fra University of Virginia. Roberts har jobbet som redaktør og skribent for Wall Steet Journal og BusinessWeek ved siden av å ha vært gjesteskribent i blant annet Washington Times, The New York Times og Los Angeles Times. (Fra Wikipedia)

orojpg
Paul Craig Roberts


Stephen Bannon har 100 % rett - nå er det media som er den politiske opposisjonen.

Og han har rett i at media i USA - faktisk hele Vestens trykte og TV-medier - ikke er annet enn en propaganda-maskin for den herskende eliten. «The presstitudes» (kombinasjon av presse og prostituert, overs.) mangler helt integritet, moralsk samvittighet og respekt for sannheten. https://www.rt.com/usa/375271-bannon-trump-media-cnn/ - les denne kommentaren der idiotene definerer pressefrihet som frihet til å lyve for publikum.Hvem andre enn den avskyelige vestlige pressen rettferdiggjør de enorme krigsforbrytelsene som er begått mot millioner av mennesker av Clinton, Bush og Obama-regimene i ni land - Afghanistan, Irak, Libya, Pakistan, Jemen, Syria, Somalia, Palestina og de russiske områdene i Ukraina?Hvem andre enn den avskyelige vestlige pressen har rettferdiggjort de hjemlige politistatene som har blitt opprettet i den vestlige verden i navnet til «krigen mot terror»?


americanpolicestate91615jpg
Ved at en utstyrer politiet med stadig kraftigere utstyr, altså en militarisering av politikorpset i USA, da skaper en også betingelser for stadig skarpere konflikter. Under det hele ligger naturligvis polariseringen av samfunnet: ultra-rike vs. store grupper på eller under fattigdomsgrensen.Sammen med krigsforbrytere som Clinton, Bush og Obama-regimene skulle vestlige medier bli tiltalt for deres medvirkning til de massive forbrytelsene mot menneskeheten.De vestlige medienes forsøk på å opprettholde det høye spenningsnivået mellom Vesten og Russland er en fare for menneskeheten, en direkte trussel mot livet på jorden. Gorbatsjovs advarsel er korrekt. Allikevel erklærer «the presstitudes» at hvis Trump letter på sanksjonene beviser det at Trump er russisk agent. Det er paradoksalt at demokratene og det liberal-progressive venstre mobiliserer til en anti-krigs-bevegelse for å gå imot Trumps anti-krigs-politikk.Ved å nekte å gå med på og unnskylde sine løgner, kalt «falske nyheter», har vestlige medier feilinformert menneskene på flere andre måter. For eksempel ved bevisst å fortelle løgner har media tillatt å begå mened og komme med falske vitner som er brukt for å dømme uskyldige tiltalte (som Walter McMillan i Bryan Stevensons Just Mercy) i USAs «rettssystem». Dette har omtrent samme forhold til rettferdighet som folkemord har til barmhjertighet. Hvis media kan lyve om verdensbegivenheter, kan politi og anklagemyndigheter lyve om forbrytelser.


pressfreedom_0jpg
Pressefriheten, ifølge Roberts, er retten til å lyge. Det er ikke mye igjen av demokratiet da.Ved å innta rollen som politisk opposisjon til Trump, har media diskreditert seg selv som en ærlig kritiker rundt temaer der Trump fortjener kritikk, for eksempel i miljøspørsmål og hans toleranse for undertrykkende metoder brukt av politiet. «The presstitudes» har forspilt alle sjanser til å forbedre Trumps framferd med rapporter og kritikk.


Trump trenger å bli moderert på miljøspørsmål, om politiet og om krigen mot terror. Trump trenger å forstå at «den muslimske trusselen» er et falskneri skapt av de neokonservative og det militære sikkerhetskomplekset som sammen med «the presstitudes» bare tjener tanken om hegemoni og budsjett og makten til CIA, Pentagon og militærindustrien. Hvis USA slutter å bombe og slakte muslimer, trene og å utstyre styrker som skal styrte ikke-føyelige muslimske regjeringer som Syria, Irak og Libya, da vil «den muslimske trusselen» forsvinne.Kanskje Trump vil legge til sin agenda å bryte i hundre biter de seks mega-media selskapene som eier 90 % av USAs medier, og selge bitene til separate uavhengige eiere som ikke har noen forbindelser til den herskende eliten. Da vil USA igjen få medier som kan forsyne regjeringen med sannheter, i stedet for å bruke løgner til å handle for eller mot regjeringen.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Bilder/tekst: Knut Lindtner

 Tilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus