​Et nytt delt Norge?

Blir klasseskiller erstattet av tenkeskiller?


Mon tro om det ikke utvikler seg slik at den norske befolkningen i 2016 deler seg i to leire som definitivt ikke trenger å ha noe med klasseskiller av gammel modell å gjøre?

Pr. idag er det slik at flesteparten av norskingene, som forøvrig er i verdensklassen når det gjelder naivitet og godtroenhet, innbiller seg at vår offisielle presse og tv gir et høyst sannferdig bilde av verden. Det faller dem ikke inn engang å tro at de er utsatt for en systematisk psykologisk krigføring, også kalt "mind control" og "perception management" som skal frambringe den tenkning som makten har bestilt.

I tilfellet Syriakrigen har det etter min mening vært direkte grotesk og er det fremdeles.Opposisjonspartiene i Tyrkia kjører nå fram material som anklager Tyrkia for å være arkitekten bak det berømte kjemiangrepet utenfor Damaskus i sin tid og som FN hadde en undersøkelseskommisjon på. (Carla Ponte sa vel noe sant og fikk ødelagt sin internasjonale karriere.) Dette interesserer selvfølgelig ikke norske massemedia det aller minste da de i utenrikspolitikk anser det som sin sentrale oppgave å markedsføre Nato-propaganda.

Bashar al-Assad ga i 2015 en serie intervjuer i vestlig presse hvor han sa viktige saker om Syriakrigen. Ikke ett eneste av disse dybde-intervjuene ble trykket i en norsk avis, heller ikke Klassekampen som har slått seg på statsstøttet Nato-propaganda og andre fiksjoner.

Nei, det har vært fritt fram for Pål T. Jørgensen i samfulle fire år å drive den mest uttalte krigspropaganda for Natos leide Jihadister som det går an å tenke seg. Og ingen kritikk av hjernevasken.

Akkurat det samme ser vi nå rundt flyktningestrømmen. De mest horrible saker finner sted i naboland som Sverige og Tyskland, så vanvittige at en tror knapt sine egne øyne og ører. Norsk presse har total informasjonsboikott om hva som skjer tiltross for at dette problemet også er og vil bli et skjebnespørsmål for nasjonen Norge så langt en kan se framover.

I Køln på lørdag hadde en utkommandert en hær på 3 500 politifolk som skulle adskille 7 ulike demonstrasjonstog med rundt 25 000 deltagere. Helikoptre og vannkanoner. I Dresden sier sosialburgermeisterin: "Eventuell müssen wir unsere Wohnungen øffnen" (vi må åpne våre hjem for flyktningene eventuelt) Sosialdemokratene beskylder Alternative für Deutschland for ikke å adskille seg fra nynazistene.

6 av 10 svensker ønsker seg nå full innvandringsstopp og Sverige er i ubalanse på nær sagt alle nivåer. Østerrike har hatt det største våpensalget i manns minne i 2015 og det er kvinner som fortrinnsvis har kjøpt de 70 000 våpen for å forsvare seg mot innbrudd og voldtekter.

Såfremt Norge fortsetter den kursen de nå holder, vil Norge få akkurat den samme polariseringen og de samme problemene som Tyskland og Sverige nå har.

Og da er dagens hovedtema for meg: i øyeblikket er den norske befolkningen delt i to kategorier. De som har nysgjerrighet nok til å skaffe seg litt kunnskap om det som foregår i Sverige og Tyskland og de som kapitulerer for den norske boikotten av informasjon fra nevnte stater, og tror verden er slik de offisielle media vinkler den. Offer for den politisk korrekte mind control.

Dette vil bli det nye skillet som splitter det norske folk. Kjøpere av politisk korrekt propaganda på den ene side og skeptikere og selvtenkende på den andre sida som sniker seg til å se svenske webber og denslags som nå er like forbudt som BBC under krigen.Stemmen fra London og alt det der.

Og ikke kom og si at dette er framtidige konflikter.

De utspilles daglig i debattene overalt i Norge. Vi står bare ved begynnelsen til et splittet Norge som vi må tilbake til andre verdenskrig for å finne sammenligninger med.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus