EU ligger på det siste.

Brexit ser ut til å ha utløst krefter i den europeiske befolkningen som nå beveger seg ubønnhørlig mot et punkt der EU vil gå i oppløsning. Det er som når en legger om roret på en fullastet supertanker med olje. Til å begynne med merkes knapt noen endring av kursen på grunn av den store massen, men når først bevegelsen merkes er den ustoppelig.

chl2g3pwuaeo45fjpg

I Norge har våre politikere knyttet oss til dette skipet som er på vei ned. Vi henger på slep etter EØS-tauet, uten innvirkning eller styring på skuta som drar oss. Dette til tross for to nei i folkeavstemninger i 1972 og 1994 og et massivt flertall mot EU-medlemskap i befolkningen. Når har Stortinget, som hele tiden har et overveldende ja-flertall, klart å underlegge den norske sentralbanken EUs sentralbank. Vi skal være med til siste slutt - og demokratiet gjelder ikke i EU-saken. Her var plutselig AP, H og FrP helt enstemmige og enige.

Hvem disse politikerne representerer i EU-spørsmålet er dermed uklart. Det er i hvert fall ikke den norske befolkningen.

Knut Lindtner

EU-skepsisen vokser over hele EU.


I en nylig utført meningsmåling fremgår det at skepsisen mot EU er voksende.

«EU har gått inn i en oppløsnings-fase, som kommer til uttrykk i det voksende antallet av europeere som ønsker nasjonale folkeavstemninger om EU-medlemskap, sier den serbiske folkevalgte Sanda Raskovic Ivic og den franske politikeren Francois Asselieau til Sputnik.

11lt0t0jpg
Sanda Raskovic Ivic

En betydelig andel av befolkningen i Europa ønsker at regjeringene sine skal avholde folkeavstemning vedrørende EU-medlemskapet slik det ble gjort i UK i juni, ifølge en meningsmåling som ble utført for Sputnik mellom 22. og 26. oktober 2016.

Da en spurte: «Ønsker du at ditt land holder en folkeavstemning om å forlat EU slik UK gjorde?», da svarer over halvparten av de spurte i Italia (53%) positivt på spørsmålet.

I Frankrike var det 47% som ønsket en folkeavstemning, i Tyskland 43 %. Spania 39% og i Polen 38%.

Sanda Raskovic Ivic som er parlamentsmedlem for det demokratiske partiet i det Serbiske Parlamentet sa at det lå i kortene at andelen misfornøyde i den europeiske befolkningen ville stige i tråd med at «blokkens» svakheter kommer tydeligere frem.

«EU er et eksperiment som ble svært godt mottatt men som viste seg å være ineffektiv i fornyelese. EU har ikke løst et eneste av de alvorlige problemene: økonomisk krise, migrasjons-krise, spørsmål vedrørende forsvar og sikkerhet.»

1048024068png

«EU-regjeringen i Brussel har latt seg omgjøre til å bli en av Washingtons vasaller, som beskytter USAs interesser mer enn de nasjonale interessene til medlemstatene», sa Raskovic.

«Det beste eksemplet på dette er sanksjonene mot Russland. Resultatet er at EU-økonomien lider, men på grunn av visse «prinsipper» er de fortsatt virksomme. Jeg håper at etter at Trump kom til makten vil dette endre seg, men jeg tror ikke at tallet på europeere som vil forlate EU vil gå ned på grunn av det. Brexit har allerede vist at det er mulig å temme for å forlate EU i en folkeavstemning uten at landet faller fra hverandre.»

Oktober-undersøkelsen fant at den delen av den europeiske befolkningen som ønsker folkeavstemning om EU-medlemskapet er øket siden juni. I Spania fra 34 til 39 prosent, i Italia er det øket fra 46 til 53% og i Polen fra 33 til 38%.

Artikkelen er oversatt og forkortet av Knut Lindtner

Bloggkommentarer levert av Disqus