EU med fordelingsplan for migranter

Stor motstand i EU mot fordelingsplan for migranter


Polen, Ungarn og Slovakia langer ut mot EU-kommisjonens nye forslag om en kvotefordelingsplan for flyktninger. Brussel sier at planens formål er å lette trykket i frontlinjestatene.


Planen som ble lansert onsdag foreskriver straffe-skatt eller bot for de landene som nekter å ta imot asyl-søkere. Dette tiltaket kaller Ungarn utpressing.


«Når det gjelder bøter som er foreslått av den europeiske kommisjonen, er det utpressing,» sa den ungarske utenriksministeren, Peter Szijjarto, etter et møte med sine kolleger i den tsjekkiske republikken, Slovakia og Polen etter et møte i Praha. Han karakteriserte kvote-forslaget for «en blind-gate» og ba kommisjonen ikke å forfølge tanken.


peter_siyyarto_201014.jpg

Den ungarske utenriksministeren, Peter Szijjarto


Dette ble fulgt opp av den polske innenriksministeren, Mariusz Blaszczak, som sa at kvotesystemt var «et dårlig system… som ikke er fornuftig.» 


Slovakias innenriksminister, Robert Kalinak, sa at tidspunktet var dårlig tatt i betraktning anstrengelsene for å komme frem til enighet med Tyrkia for å stenge migrant-rutene.


«Midt under disse meget følsomme samtalene setter det fremlagte forslaget oss tilbake ni måneder og står ikke i forhold til realitetene på noen som helst måte», sa han.


Disse tre landene sammen med Tsjekkia har hele tiden uttrykket motstand mot det kvotesystemet som de andre EU-landene var enige om allerede i september i fjor høst. Ungarn og Slovakia har brakt planen inn for EU-domstolen.


Ifølge den nye forslaget skal det etableres en «rettferdighets-mekanisme» som vil innebære at alle de 28 medlemstatene blir forpliktet til å ta imot en viss prosentdel avhengig av befolkning og inntektsnivå. hvis en nasjon tar mer enn 50% over sin andel kan den omplassere folk i andre EU-land. Andre land kan nekte å ta imot folk i maksimum et år, men blir pålagt å betale  250 000 Euro (2,3 millioner kr.) til andre land som sørge for flyktningene.


Kommisjonen sier at planen tar sikte på å avlaste de landene som får trykket av flyktninger, spesielt Hellas og Italia. Det er så langt i år ankommet mer enn 100 000 til Hellas og 7505 til Italia ifølge offisielle rapporter.


eu_migration.jpeg

På vei til Europa


Tyskland som har vært hovedmålet for de fleste har presset hardt på for en mer rettferdig fordeling mellom medlemstatene og kritisert de øst-europeiske landene som ikke vell ta sin del av byrden.


Tidligere denne uken støttet kommisjonen en visa-fri reise-avtale med Tyrkia etter at Ankara truet med å trekke seg fra avtalen om å hold migranter tilbake.


Kommentar: Avtalen med Tyrkia er en trojansk hest, som betyr at det åpnes opp for full innvandring til EU-Schengen området for millioner av tyrkere. Ikke minst er dette tydelig nå når de mest fundamentale rettighetene i Tyrkia undertrykkes og landet er midt oppe i en borgekrig som presidenten og kreftene rundt han har satt i verk.


Norge blir også bundet opp av forslaget til den ikke-valgte EU-kommisjonen. Dette skjer til tross for at vårt folk to ganger har stemt ned forslaget til EU-medlemskap, fremmet av den norske økonomiske eliten, store deler av den politiske eliten, store deler av embedsverket og med alle de dominerende massemediene på slep.


EØS-avtalen var ja-sidens dårlige plan B. Det er den som nå brukes for å presse oss til en politikk som flertallet i befolkningen ikke ønsker.

Bloggkommentarer levert av Disqus