EU-parlamentet: I tvil om Tyrkisk medlemskap

EU Parlamentet: I tvil om tyrkisk EU-medlemskap


Migrant-avtalen mellom Tyrkia og EU skal ikke bety noe i forhold til spørsmålet om Tyrkias medlemskapsforhandlinger, sier EU-parlamentet i en ikke-bindende resolusjon.


Forhandlingene om Tyrkias EU-medlemskap skal ikke forseres selv i lys av de siste månedenes felles aksjons-plan mellom Ankara og Brussel, uttaler EU-parlamentet tirsdag.


EU-lovgiverne har fordømt det de kaller «et alvorlig tilbakeslag for fundamentale friheter», som omfatter de økende sammenstøtene i sør-øst-Tyrkia og regjeringens «voldelige og ulovlige overtakelsen av flere aviser, derav Zaman.»


«Skrittene i retning mot reformer i Tyrkia er ikke bare trappet ned, men på noen områder, slik som ytringsfrihet og rettsvesenets uavhengighet har det faktisk vært tilbakeslag, noe som er spesielt bekymringfullt», sier EU-parlamentets talsperson Kati Piri.


566831a5-93c4-4cca-8bc3-2ca40a0a0a80-kati-piri-preview.jpg

EU-parlamentes talsperson, den ungarsk/nederlandske Kati Piri


Såfremt Tyrkia ikke tar skritt for å «tilpasse seg EUs forpliktelser overfor rettsikkerhet og fundamentale som er grunnverdier som EU bygger på», vil medlemskap i unionen kunne bli uaktuelt, fremgår det av resolusjonen.


Nylig ble Tyrkia kalt et «ikke-trygt land for flyktninger» av Giorgos Kosmopoulos, lederen for Amnesty International i Hellas fordi organisasjonen hadde funnet ut at Tyrkia med makt hadde returnert i snitt 100 syrere daglig og dermed brutt deres rettigheter som asylsøkere.


Også Erdogans krav om rettsforfølgelse av de som stod bak en satirisk tekst om han bidro til at debatten i parlamentet fikk opp temperaturen. Enkelte kalte forhandlingene mellom EU og Tyrkia som «Tyrkisk basar-politikk» som nærmest må forståes som at prinsipper legges ut for kjøp og salg på en markedplass.


Kommentar: Her er naturligvis problemet at parlamentet ikke har noen faktisk makt over EUs politikk. Mange oppfatter det som et supperåd som skal kamuflere Unionens udemokratiske konstruksjon. Uttalelsen er dermed ikke noe annet enn en meningsytring, men den illustrerer nok samtidig det ubehaget mange nå føler over det som er i ferd med å skje i Tyrkia.

Bloggkommentarer levert av Disqus