EU revner i sømmene.

Makedonia stenger grensen.


Makedonia stenger grensen til Hellas fra og med tirsdag 19.01. Myndighetene sier at dette er midlertidig. De begrunner grensestengningen med at det er en feil med jernbaneforbindelsen til Slovenia slik at de ikke kan fortsette reisen. Foreløpig berører det 600 mennesker som vil videre.


Slovenske jernbanemyndigheter benekter dette og sier at de så langt har kunnet reise uforstyrret gjennom landet.


Samtidig sier serbiske myndigheter at de nekter å ta imot flyktninger såfremt de ikke har planer om å søke opphold i Østerrike eller Tyskland: «Fra i dag av får de ikke fortsette reisen såfremt de ikke uttrykker vilje til å søke asyl på det østerrikske eller tyske territoriet», sier arbeidsminister Aleksandar Vulin. Det samme sier innenriksministeren i nabolandet Kroatia.


591343327.jpg


En ny sentrum-høyre koalisjon overtok regjeringen i Kroatia i forrige uke og det forventes at den vil stramme kraftig inn på flyktningestrømmen. Denne meldingen kommer bare tre dager etter at den østerrikske kansleren erklærte at landet ville gjøre en radikal endring av politikken overfor asylsøkere. Folk som ansees ikke å ha rett til asyl eller som er utsendt fra Tyskland nektes nå opphold i Østerrike. De som regnes som økonomiske emigranter sendes nå tilbake til hjemlandet.


Hæren brukes nå for å stanse folk som prøver å ta seg over grensene selv om hensikten bare er å passere til et annet land.


Temperaturen er falt ned mot minus 15 enkelte steder. Det er dessuten barn blant de som reiser. Det som nå skjer er dermed i ferd med å utvikle seg til en humanitære katastrofe. Det gjør ikke saken bedre at mange av de reisende er syke og trenger helsehjelp.


troubleinparadise.jpg


Kommentar: Det som nå skjer har ligget i kortene ganske lenge. Myndighetene i en rekke EU-land har håpet at strømmen reisende skulle avta og har bare åpnet grensene slik at reisende kunne passere mot nord. Men det er naturligvis en grense for antallet som et land kan klare før det politisk ikke lenger er mulig.


Det er det vi har sett i Danmark, Sverige og Norge. Og når det stenges her får Tyskland, Nederland, Østerrike osv. hele trykket, fordi disse landene blir endestasjonen for alle. Når samtidig folk sendes fra Skandinavia og sørover igjen øker trykket ytterligere. Dette er som en politisk trykkoker med ventiler og mange rom. Og nå stenges rommene, den ene etter det andre. Alle EU-land som er berørt kommer til å stenge grensene nå og EU-avtaler sprenges fra den ene dagen til den andre. Unionen revner nå i sømmene. Hvert enkelt land tenker nå bare på seg selv - de tvinges til det.


Det blir Hellas som sitter med svarteper i dette spillet som utvikler seg til en enorm humanitær katastrofe. Og bak dette sitter Tyrkia, Saudi-Arabia og ikke minst USA som har satt disse krigene i gang som er den viktigste årsaken til strømmen av mennesker.

Bloggkommentarer levert av Disqus