EU-sjef advarer: Tillitskrise

EU-parlamentets sjef advarer mot tillitskrise


Mange mennesker har mistet tilliten til «hele institusjoner», både nasjonale og innad i EU sier lederen for EU-parlamentet. Han roper varsku om en mulig «kollaps av EU» på grunn av undervurdering av de euroskeptiske bevegelsene i en rekke EU-land.


«EU har glidd utfor en stund nå. Mange menneskers tillit til både nasjonale og EU-institusjoner er borte», sa Schultz i et intervju med den tyske avisa Frankfurter Algemeine Zeitung. «Praktisk talt ingen regjeringer kjemper for hjertesakene til befolkningen», sa Schultz og la skylden på stats- og administrative ledere (topp-byråkrater) for tillits-svikten.


«Det er virkelig fare for at EU imploderer», la Schulz til. «Hvis britene forlater EU vil det komme krav om folkeavstemninger fra andre land».


De siste meningsmålingene fra Storbritannia viser nå flertall for å forlate EU. Der skal avstemningen avholdes den 23. juni og alle britiske borgere som har bodd i landet i løpet av de siste 15 årene har stemmerett.


Slik situasjonen er nå trodde Schulz at det ikke var mulig for høyre- og venstre-populister å vinne makten i noen EU-land. Mens euroskeptikeren fortsatt er en minoritet er «den tause majoritet fortsatt av den oppfatning at alt til sist vil gå seg til», hadde han lagt merke til. Men resultatet av den nederlandske folkeavstemningen vedrørende avtalen med Ukraina, viste at en ikke kunne stole på dette.


Etter at 61% av velgerne i Nederland stemte nei til assosieringsavtale med Ukraina nylig argumenterte Luxemburgs utenriksminister med at en slik folkeavstemning ikke kunne brukes som middel til parlamentarisk demokrati, tvert imot var det en «smekk» mot Europas enhet. Schultz har på sin side argumentert for institusjonelle reformer for å effektivisere EU: «EU er skapt som redskap for problemløsning, men slik mange nå oppfatter der er det snarere en del av problemet enn løsningen».


Og problemene tar ikke slutt med dette. En nylig meningsmåling i Tyskland viste at et flertall i landet mener at EU-Tyrkia- avtalen var en dårlig ide og de tror heller ikke at den vil fungere.

 

570cb9f4c46188b25b8b458b.jpg

EU-parliamentets president, Martin Schulz


Kommentar: Og slik glir EU dypere og dypere inn i krisen. Denne er i sitt vesen en grunnleggende demokrati-krise. En krise som springer ut fra det faktiske forhold at de som leder unionen ikke er folkevalgte og derfor ikke opptrer på befolkningens vegne, men på storkapitalens.  


i Norge har vi hatt den udemokratiske situasjonen at et stort flertall i vår nasjonalforsamling i mange tiår har ønsket Norge som medlem i Unionen. Alle de dominerende mediene har argumentert i alle år for et slikt medlemskap. De fleste ledere innen finans og næringsliv har gjort det. De fleste offentlige toppledere har gjort det og også en rekke ledere innen fagbevegelsen.   


Til tross for dette massive meningstrykket har flertallet av befolkningen alltid vært imot medlemskap i Unionen. Hva sier ikke dette om det norske demokratiet, hvilken forakt for hvordan det praktiseres skaper ikke denne vedvarende tilstanden. Uten folkeavstemninger ville Norge vært medlem forlengst.

Bloggkommentarer levert av Disqus