EU-støtten faller som en stein

Støtten til EU faller som en stein i Europa


Befolkningens støtte til den europeiske unionen (EU) faller kraftig i de største medlemslandene det siste året. Det er en befolkningsundersøkelse som ble offentliggjort 7.juni i år som viste dette. Dette kommer altså frem bare få uker før den britiske avstemmingen om EU.


Undersøkelsen som er utført i de ti største EU-statene av Washington-organisasjonen «Pew Research Center» viste sterk støtte for at Storbritannia skulle bli værende i EU. 89% av svenskene, 74% i Nederland og 73% i Tyskland så et mulig Brexit fra Storbritannia som en virkelig dårlig utvikling.


farage-2-1400x788.jpg

Lederen for det meget EU-negative partiet i Storbritannia, UKIP, Nigel Farage. De har tydeligvis vind i seilene.


Men det mest slående var det sterke fallet i andelen europeere som ser på EU med positive øyne, en utvikling som mange antar henger sammen med Unionens håndtering av migrantstrømmen og økonomien. Fallet var mest uttalt i Frankrike hvor nå bare 38% av de som svarte i undersøkelsen sa at de så positivt på EU. Det var ned 17% fra året før. I Tyskland var fallet på 8% til 50% og i Storbritannia ned 7% til 44%.


Befolkningstøtten for EU var størst i Polen og Ungarn, land som ironisk nok har to av de mest EU-skeptiske regjeringene i hele unionen. Spørreundersøkelsen viste at 72% av polakkene og 61% av ungarerne så med positive øyne på EU.


Det er altså ikke bare britene som er skeptiske til EU. Det kom tydelig frem at mye av misnøyen var knyttet opp til hvordan Brussel hadde håndtert migrantkrisen. I alle landene var det et overveldende flertall som mislikte hvordan Brussels hadde gått frem her.


Dette var særlig tydelig i Hellas (ingen bombe akkurat). 94% av grekerne mente at EU ikke hadde fungert i forhold til migrantstrømmen. I Sverige 88%, i Italia 77% og i Spania 75%.


EUs økonomihåndtering var det også stor misnøye med. 92% av grekerne (som var de mest misfornøyde, hvis det skulle overraske noen), 68% av italienerne og 66% av franskmennene var misfornøyde med EU styring av økonomien.


To tredjedeler av grekerne og britene mente at makten skulle tilbakeføres til nasjonale parlamenter. Dette var langt høyere enn i alle de andre landene som ble undersøkt.


brussels-bureaucrats-blasted-for-wasting-millions-of-taxpayers-cash-on-bungled-projects.jpg

Uten folkelig oppslutning er EU død.


Kommentar: Hva folk mener er en ting. Det skifter ofte som skrift i sand. Det viktige her er spørsmålet om hva som ligger bak de store forandringene mot mer negative holdninger til EU i mange europiske land. Naturligvis er migrantkrisen en viktig sak. Men jeg tenker at under denne ligger spørmålet om demokrati. Demokratiet (slik vi kjenner det i vår del av verden) forvaltes av de nasjonale statene - ikke av det overnasjonale EU, hvor ledelsen ikke er valgt og kan derfor heller ikke kastes. Det er følelsen av å være på slep uten noen hender på rattet som er det store problemet for mange.https://www.yahoo.com/news/public-support-eu-plunges-across-europe-survey-221414524--business.html?ref=gs

Bloggkommentarer levert av Disqus