Fake news nok en gang

Dette innlegget er hentet fra Kaleidoskop


Hyllest av rasist


f10b352d-cc04-4993-bdaf-5139b0018c96jpeg
Aleksej Navalnyj, yrkesdemonstranten som sammenlikner kaukasiere med kakerlakker og hylles av vestlige massemedier.


Bjørn Ditlef Nistad

Sist søndag var det i Moskva og andre russiske byer ulovlige demonstrasjoner mot det den utenomparlamentariske opposisjonen betegnet som korrupsjon og vanstyre. Et par hundre personer skal ha blitt arrestert i tilknytning til demonstrasjonene. Det har i vestlige massemedier utløst anklager om undertrykkelse og politistatsmetoder. Vestlige massemediers dekning av demonstrasjonene er imidlertid så ensidig – og preget av så mange fortielser og fordreininger – at betegnelsen fake news (falske nyheter) er på sin plass.Et typisk eksempel på forvridd dekning av gårsdagens demonstrasjoner i Russland er artikkelen Anklager om statsministerens luksuspalasser, vingårder og yachter fikk Russland opp i flammer, publisert i Dagbladet.


 14-svyle-318196584fd8b16e629jpg
Enhver som ikke er helt forblindet av anti-russiske holdninger må spørre seg om hvorfor Aleksej Navalnyj får så stor medieoppmerksomhet i våre medier for en bagatell, en mini-demonstrasjon og en mikroskopisk straff.For det første står det i artikkelen ingenting om hvem deltakerne i de ulovlige demonstrasjonene var, og leserne lures dermed til å tro at demonstrantene stort sett var vanlige russere. Restene av den utenomparlamentariske opposisjonen i Russland består imidlertid av ekstremister på høyre og venstre fløy (høyrenasjonalister, nasjonalbolsjeviker, anarkister, monarkister, ekstreme demokrater og markedstilhengere etc), noen av dem med voldelige tilbøyeligheter.Et par tusen deltakere i en håndfull ulovlige demonstrasjoner er knapt det samme som at Russland, et land med 145 millioner innbyggere, gikk opp i flammer. Å hevde det er like dumt som å hevde at noen titalls steinkastende blitzere på 1980-tallet fikk Norge opp i flammer.I artikkelen skriver Dagblad-journalisten at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ved å få 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i 2013 oppnådde ”et oppsiktsvekkende godt resultat”. Sannheten er at borgermestervalget heller viste hvor svak opposisjonen var.


rian_02249254hrennjpg

Her fra borgermestervalget i Moskva i 2013Nesten alle tok det for gitt at den sittende og populære borgermesteren, Sergej Sobjanin, ville vinne valget. Valgdeltakelsen var derfor på bare 32,07 prosent. Trolig deltok de fleste som støttet den utenomparlamentariske opposisjonen, ved valget for å synliggjøre sin misnøye ved å gi sin stemme til Navalnyj. Likevel stemte bare 8,7 prosent av det samlede antall velgere i Moskva, byen som sammen med St. Petersburg har den klart største andelen Putin-kritikere, på Navalnyj.Idag, etter Krims gjenforening med Russland, Vestens sanksjonskrig og oppflammingen av patriotisme i den russiske befolkningen, er den utenomparlamentariske opposisjonen splittet og demoralisert.Det skriver jeg om her.Det mest kritikkverdige er imidlertid at artikkelen ikke opplyser hvem Aleksej Navalnyj, den fremste organisatoren av de ulovlige demonstrasjonene, er.


caucasus-people-dagestan-womenjpg
Kvinner fra Dagestan (Kaukasus) i sine nasjonaldrakter. Ifølge Navalnyj er disse "kakerlakker"Navalnyj er ikke bare en nasjonalist og markedsliberalist, men en person med så ekstreme meninger om kaukasiere og andre minoriteter at han trygt kan betegnes som rasist.I 2007 publiserte Navalnyj en video der han sammenliknet kaukasiere med kakerlakker og tok til orde for legalisering av håndvåpen så den russiske befolkningen kunne forsvare seg mot dem.Dette, kombinert med deltakelse i marsjer organisert av nazister og høyrenasjonalister, resulterte i at Navalnyj i 2007 ble ekskludert fra det liberal-demokratiske Jabloko-partiet.Dette er velkjent for enhver som har hatt den minste befatning med russisk politikk og samfunnsliv.


logo-dagbladetpng
Plutselig hyller Dagbladet en rasist. Er det viktigere å være anti-russisk enn antirasist?

Hvorfor nevner ikke Dagbladet, som ellers driver den rene klappjakt på alt som smaker av rasisme og fremmedfrykt, Navalnyjs utilslørte rasisme?Poenger er ikke å henge ut Dagbladet eller en enkelt journalist. Artikkelen om demonstrasjonene i Russland atskiller seg neppe nevneverdig fra andre artikler om samme tema i andre ”mainstream” vestlige aviser. Trolig er artikkelen et sammendrag av hva engelskspråklige nyhetsbyråer og aviser har skrevet om demonstrasjonene, ispedd et par kommentarer fra journalisten selv. Den engelske transkripsjonen av Navalnyjs navn (Alexei Navalny) kan tyde på det.Poenget er at vestlige massemedier har et narrativ, eller hva man skal kalle det, om den stygge og slemme Putin og den modige opposisjonen. Og i dette narrativet passer det ikke inn å nevne Navalnyjs rasisme.


fake-news-essayjpeg
Det å unnlate å nevne vesentlige sider ved en sak er i virkeligheten å føre folk bak lyset.Å berette om rasisme hos en som kjente Donald Trump for 15 år siden, eller en tredjesekretær i Marine Le Pens Front National, derimot, passer inn i det vestlige massemedier oppfatter som sitt samfunnsansvar, og er noe de gjør med stor glede og skadefryd.Vestlige massemedier advarer i disse dager mot falske nyheter. Ren løgn er en form for falske nyheter, som da Dagbladet hevdet at Mikhail Gorbatsjov var kritisk til Krims gjenforening med Russland, mens et søk i avisens eget arkiv ville ha vist at Gorbatsjov støttet gjenforeningen. Løgner kan imidlertid avsløres og er derfor farlig å ty til. En annen – og langt mer effektiv og utbredt – form for falske nyheter er å presentere noen faktaopplysninger, å ispe faktaopplysningene egne kommentarer og appell til folks følelser og å utelate viktige opplysninger.Dagblad-artikkelen om protestdemonstrasjonene i Russland er et stjerneeksempel på denne type forvridning av virkeligheten og manipulering av publikum.


Bilder/tekst: Knut Lindtner, Bjørn D. Nistad

Tilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus