Faren for atomkrig

 

Dette er del 2 i et intervju «Falken» har gjort med Dr. Paul Craig Roberts. Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost. Intervjuet er offentliggjort på «falkens» hjemmeside. Det kan leses i si helhet på engelsk her: http://thesaker.is/the-saker-interviews-paul-craig...

 

Intervjuet er viktig fordi han, som tidligere har arbeidet for systemet, nå ser ut til å være uten illusjoner om den nåværende politiske ledelsen i Washington og deres hensikter.


F: Hvilke av de 12 instansene som jeg listet opp innledningsvis, var etter din mening mest sentrale i planlegging og utføring av «falsk flagg» - operasjonen 9/11? Egentlig er det vanskelig å forestille seg at dette ble planlagt og utført fra Bush ble innsatt og frem til det skjedde. Det må ha blitt forberedt i Clinton-perioden. Er du enig i at Oklahoma-bombingen var en generalprøve for 9/11?


(Def. av «falsk flagg-operasjoner» finner oversetter ikke på norsk men denne i den engelske Wikipedia: False flag (or black flag) describes covert operations designed to deceive in such a way that the operations appear as though they are being carried out by entities, groups, or nations other than those who actually planned and executed them.)


R: Etter min mening var 9/11 et resultat utsprunget fra de neo-konservative, mange av dem er jøder eller tilknyttet Israel, Dick Cheney og Israel. Formålet var å skape et nytt Pearl Harbour, som de neo-konservative mente de trengte som påskudd for å starte angrepskrigene i Midt-Østen. Jeg vet ikke hvor langt tilbake det var planlagt, men Silverstein (eier av World Trade Center, oversetter) var åpenbart en del av det og hadde ikke hatt WTC lenge før 9/11.

Med hensyn til Oklahoma-bomben viste en sakkyndig rapport utover enhver rimelig tvil, at bygningen ble sprengt innefra og lastebilbomben på utsiden var et «cover up». Kongressen og media har ignorert denne rapporten. Syndebukken McVeigh, var allerede plassert i gapestokken og ingen annen fortelling enn at det var han som stod bak, ble tillatt.


1995-oklahoma-city-bombing-timothy-mcveigh.jpg

Thimothy McVeigh, var ifølge Roberts en syndebukk som ble brukt for den falske flagg-operasjonen som han mener Oklahoma-bomben fra  19. april 1995 var. (Bombingen tok livet av 168 mennesker og var den dødeligste terrorhandlingen i USAs historieinntil terrorangrepet på World Trade Center i New York. Wikipedia)


F: Tror du at de menneskene som leder USA i dag forstår at de er på kollisjonskurs med Russland, noe som kan føre til en kjernefysisk krig? Hvis ja, hvorfor tar de en slik risiko? Tror de virkelig at Russland i siste øyeblikk vil blunke og trekke seg, eller tror de at de faktisk kan vinne en kjernefysisk krig? Er de ikke redd for at i en slik kjernefysisk brann vil de miste alt de har, også til og med livet?


R: Jeg er like rådvill som deg. Jeg tror Washington har fortapt seg i overmot og arroganse og er nå mer eller mindre  preget av galskap. Det er også en forestilling om at USA kan vinne en kjernefysisk krig med Moskva. Det var en artikkel i Foreign Affairs som kom til denne konklusjonen. Troen på å kunne vinne en kjernefysisk krig er blitt styrket av troen på ABM-forsvaret. (Anti-rakett forsvar). Argumentet er at de kan ramme Russland så hardt i et første slag at Russland ikke vil våge å svare.


F: Hvordan vurderer du den nåværende helsen til Imperiet (USA)? I mange år har vi sett tegn til en klar tilbakegang, men enda ikke noen synlig kollaps. Tror du en slik kollaps er uunngåelig, og hvis ikke, hvordan kan det forhindres? Vil det komme en dag hvor dollaren blir verdiløs eller vil en annen mekanisme fremskynde sammenbruddet til dette Imperiet?


R: Økonomien er uthult. Det har ikke vært noen virkelig vekst i familieinntektene til folk flest på flere ti-år. Da Alan Greenspan var sjef for sentralbanken ble en utvidelse av forbrukerlånene brukt som erstatning for svikten i lønnsvekst, men befolkningen er nå så nedsyltet i gjeld at det ikke går lenger. Det er ingenting til fremdrift av økonomien. Dessuten har mange jobber i produksjon og service blitt flyttet til utlandet, slik at middelklassen er skrumpet. Folk med universitetsutdannelse får ikke arbeid som gjør dem i stand til en selvstendig tilværelse. De kan derfor vanskelig stifte familie, kjøpe seg bolig eller utstyre den med hvitevarer og møbler. Regjeringen lager sine måletall på lav inflasjon uten å måle den i virkeligheten og lav arbeidsledighet på den samme måte. (Etter en viss tid som arbeidsledig faller du ut av statistikken hvis du ikke har fått jobb. Overs.) Finansmarkedene er fikset og gullprisen holdt kunstig lav til tross for økende etterspørsel. Dette er et korthus som har stått lenger en jeg trodde var mulig. Tilsynelatende vil det stå helt til verden ikke lenger vil bruke dollar som reservevaluta.


Det er mulig Imperiet har presset Europa for langt i konflikten med Russland. Hvis f.eks. Tyskland trekker seg fra NATO, kollapser Imperiet. Eller hvis Russland har vett nok til å finansiere Hellas, Italia og Spania mot at disse forlater NATO og EU, vil dette være et dødelig slag mot Imperiet.


Alternativt kan Russland fortelle europeiske ledere ar de ikke har noe alternativ til å måtte rette kjernefysiske våpen mot europeiske hovedsteder, fordi Europa slutter opp om USA i krigbestrebelsene mot Russland.


F: Russland og Kina har gjort noe historisk enestående og de har også gått ut over den vanlige modellrammene for alliansebygging: De er blitt enige om gjensidig avhengighet - en kan si at de er blitt enige om et symbiotisk forhold. Tror du de som leder Imperiet har forstått de fundamentale forandringer som er i ferd med å skje, eller driver de med total benektelse fordi det er for skremmende?


R: Stephen Cohen (ekspert på Russland, overs.) sier at det ganske enkelt ikke er noen diskusjon om utenrikspolitikk. Det er ingen debatt. Jeg tror Imperiet tenker at de kan destabilisere både Russland og Kina, og det er en av grunnene til at de har satt igang «fargerevolusjoner» i både Armenia, Kirgisistan og Usbekistan. Fordi Washington for enhver pris vil forhindre andre stater til å vokse seg likeverdige og er fortapt i overmot og arroganse, tror de sannsynligvis at de vil lykkes. Historien valgte jo Washington.


stephencohen.png

Professor  Stephen Cohen: "Det er ingen utenrikspolitisk debatt i USA". Men det har det heller ikke vært i Norge på 20 år.


F: Har presidentvalget fortsatt noen betydning? Hvis ja, hva kan en i beste fall håpe på i 2016? Jeg ser på Hillary Clinton som en spesielt farlig og direkte ond person. Men med den innflytelsen som de ny-konservative nå har i det republikanske partiet, er det realistisk å regne med en «ikke-ny-konservativ» kandidat her i det hele tatt?


R: Den eneste måten presidentvalget kan ha noen betydning på, er om det står en sterk bevegelse bak den som velges. Uten en slik bevegelse vil presidenten være uten maktgrunnlag utover dem som i dag sitter bak og styrer. Presidenter er fanger. Reagan hadde en viss støtte, tilstrekkelig til å stoppe stagflasjonen til tross for motstanden fra Wall Street. Han var også i stand til å få slutt på den kalde krigen selv om CIA og det militær-industrielle komplekset satte seg imot. Dessuten var han en gammel mann som fortsatt trodde embetet var mektig og så handlet han også deretter.


F: Hva med krigsmakten, de væpnete styrkene? Kan du forestille deg at sjefen for disse (Joint Chief of Staff, JCF, overs.) sier: «Nei, Hr. President. Dette er galskap. Vi vil ikke gjøre det», eller regner du med at de lystrer ordre f.eks. til å starte en kjernefysisk krig mot Russland. Har du noe håp om at folk fra krigsmakten kan gripe inn og stoppe de galningene som nå sitter i det Hvite Hus og Kongressen?


R: De væpnete styrkene er våpenindustriens verk. Hele hensikten med å bli general er at du da kvalifiseres til å kunne være konsulent for «forsvars»-industrien eller å bli et styremedlem til militær-kontraktørene. Militærvesenet fungerer som en kilde til «pensjons-karriærer" hvor generalene tjener stor penger. Militærvesenet i USA er gjennomkorrupt. Les Andrew Cockburn bok, «Kill Chain».


F: Er virkelig USA i ferd med å bevege seg mot en krig med Russland? Hva må Russland i så fall gjøre? Skal de gi etter og finne seg i underkastelse fremfor å utsette seg for en kjernefysisk krig? Tror du at en bevisst og åpen styrkedemonstrasjon fra Russlands side vil avskrekke USA fra å angripe?


R: Jeg har tenkt mye på dette. Jeg vet ikke. Jeg tror Putin er menneskelig nok til ikke å ville ta del i en ødeleggelse av verden, men Putin må forholde seg til andre krefter i Russland og jeg tror ikke nasjonalistene vil finne seg i overgivelse.


Etter min mening må Putin konsentrere seg om Europa og gjøre europeerne klar over at de forventer et amerikansk angrep og at deres svar på det er å slå ut Europa. Putin burde oppmuntre europeerne til å bryte ut av NATO for å forhindre 3. verdenskrig.


Putin må også sørge for at kineserne forstår at de også representerer den sammen trusselen overfor USA som Russland, og at de to landene derfor trenger å stå sammen. Kanskje vil etableringen av en kjernefysisk beredskap formidlet til verden sammen med budskapet om at det gjøres fordi en er redd for et angrep fra USA, kunne få verdensopinionen til å endre seg og bidra til isolering av USA.

Kanskje ville meldinger til indisk, fransk, japansk, tysk osv. presse om forventing om amerikanske overraskelsesangrep føre til at en unngår dette. 

Så langt jeg kan forstå er etter mange intervjuer i russiske medier, har disse journalistene ingen kunnskap om Wolfowitz-doktrinen. Russerne tror det dreier seg om en form for misforståelser vedrørende Russland hensikter. Russiske medier forstår ikke at Russland er uakseptabel fordi landet ikke vil være USAs vasall. Russerne tror på alt tullet om «frihet og demokrati», og at det er de som er på etterskudd her, selv om de gjør fremskritt. De har altså ingen ide om at de skal ødelegges.


F: Hva er etter din mening røttene til det hatet så mange i USAs ledelse nærer overfor Russland. Er dette bare et etterslep fra den kalde krigen eller er det en annen grunn for denne nærmet russofobiske holdningen hos eliten i USA? Selv under den kalde krigen var det uklart om det bare var anti-kommunisme eller anti-Russland. Er det noe ved den russiske kulturen, nasjonen eller sivilisasjonen som fremmer denne fiendtligheten. Hvis ja, hva da?


R: Fiendtlighetene overfor Russland går tilbake til Wolfowitz-doktrinen:

«Vårt første mål er å hindre at det gjenoppstår en ny rival, enten på territoriet til tidligere Sovjet-Unionen eller andre steder, som utgjør en trussel på samme nivå som tidligere Sovjet-Unionen. Dette er den bestemmende overveielsen som må styre den nye regionale forsvarsstrategien og den krever at vi bestreber på å forhindre at enhver fiendtlig makt dominerer en region med ressurser, som hvis de kommer under kontroll er tilstrekkelig til å skape en verdensmakt.»


chess-world-2560x1600.jpg

Ifølge Wolfowitz-doktrinen sees verden som et enormt sjakkbrett som det spilles på.


Mens USA konsentrerte seg om Midt-Østen, gjenoppbygget Putin Russland, blokkerte USAs angrep på Syria og bombing av Iran. Det første målet i den ny-konservative doktrinen ble blokkert. Russland måtte settes på plass. Det er dette som er utgangspunktet for Washingtons angrep på Russland. De avhengige og svinebundne mediene i USA og Europa bare repeterer «den russiske trussel» til befolkningen. 


Eliten i USA opplever nok også at uforskammetheten ved den russiske kulturen er der, gjennom kristen-moralen, respekten for humanismen, diplomati i stedet for tvang og tradisjonelle moral-koder. Men alt dette er ikke fremtredende. Russland hates fordi Russland (og Kina) blokkerer USAs ensidige verdensherredømme. Det er denne blokkeringen som vil føre til krig.


Hvis ikke Russland og Kina forbereder seg på et førsteslag-atomangrep fra USA, vil de få nettopp det og bli ødelagt.

 
Bloggkommentarer levert av Disqus