Flere tegn til avspenning

Russland og USA enige


Den russiske forsvarsministeren sa at det snart vil bli signert en avtale med USA vedrørende sikkerhet i luften over Syria etter at alle tekniske spørsmål nå er avklart. Det som står igjen er en gjennomgang av teksten på begge språk. Avtalen vil undertegnes i meget nær fremtid. Både USAs og Russlands forsvarsminister har diskutert saken direkte i videokonferanse.

Avtalen vil forhåpentligvis bidra til å forhindre alvorlige hendelser i luftrommet over Syria uttalte den russiske forsvarsministeren. Han avkreftet dessuten meldingen fra Tyrkia om nedskyting av mulig russisk drone over Tyrkia.

Det er også avtalt en direktelinje mellom den russiske luftkommandoen i Syria og det israelske luftforsvaret for å unngå hendelser i luften over Syria.

Kommentar: Alt dette er også uttrykk for en positiv utvikling og igjen en bekreftelse på at en viss form for avspenning nå finner sted mellom USA og Russland. Med sin direkte inntreden som en del av Syrias flyvåpen, selv om dette ikke er formalisert, er det grunn til å håpe på at krigen mot Syria med betalte leiesoldater (fremmedkrigere) vil være over til nyttår.

Selv om det er all grunn til skepsis vedrørende meldinger fra krigførende parter fester jeg likevel en viss tiltro til meldingen om demoralisering og desertering fra ISs side. For det første fordi våre dominerende medier ikke avkrefter dette - tvert imot de melder lite fra Syria. Slik jeg ser det er dette et tegn på at det går dårlig med «moderate terrorister». For det andre er dette meldinger som forsterkes nå fra russisk side. For det tredje er meldingen om iranske tropper i Syria i våre medier en ytterligere indirekte bekreftelse på at IS nå har det vanskelig. Og meldingen om en stor offensiv mot opprørerne i Aleppo bekrefter at regjeringshæren er på offensiven.

Dette betyr i klartekst, igjen hvis det er riktig, at konfliktsonen etter hvert vil flytte seg fra Syria og til f.eks. Libanon, Jordan og ikke minst Tyrkia. Spørsmålet om kurdernes situasjon vil virkelig komme i sentrum. Ja, Tyrkia er virkelig en kommende konfliktsone. «Å løfte en stein for så å slippe den på egne bein», er dekkende for Tyrkias situasjon.

Bloggkommentarer levert av Disqus