Flyulykken over Sinai

Airbus 321 i Sinai - bare en hypotese gjenstår.


I en artikkel offentliggjort på VoltaireNet skriver Valentin Vasilescu at forestillingen om en bombe på flyet i den tragiske Sinai-ulykken nylig, må forkastes. Han viser til at russiske etterforskere har medbrakt høyteknologisk utstyr som kan finne rester av nærmest ethvert sprengstoff. Dette utstyret kan altså sammenlignes med en form for «høyteknologiske kjemiske sporhunder.»

Den egyptiske avisen Almasry Alyoum offentliggjorde nylig en rapport fra etterforskerne som viste at det ikke fantes spor av slike kjemiske komponenter i vrakrestene, hverken på flyet eller passasjerene og deres eiendeler. Dermed blir påstanden fra britisk etterretning om en bombe i flyet ikke korrekt, skriver Vasilescu. Også den såkalte samtalen mellom IS-ledere, som den britiske etterretningen angivelig snappet opp, hvor de gratulerte hverandre med bomben, blir dermed falsk.

Også hypotesen om en eksplosjon i et av motorene må også forkastes. Motorturbinbladene er intakte og viser ingen tegn på eksplosjon. Teorien om en eksplosjon i en av drivstofftankene som er lokalisert i flyets vinger, holder heller ikke. Vingene falt hele til bakken.

Dermed viser det seg at også NBCs (stort mediekonsern) fortelling om at Pentagon skal har meddelt at en US - satellitt skal ha oppdaget et lys-og varmeglimt på ulykkestidspunktet å være en løgn.

Han skriver at et plutselig trykkfall er den eneste mulige forklaringen på ulykken. De sorte boksen viser en rekke voldsomme bevegelser til flyet forut for ulykken, ikke bare nedover mot bakken men også oppover, en av dem med en G-kraft på 6, noe bare jagerfly skal kunne tåle. Slike påvirkning vil kunne føre til at deler av flyskroget løsnet og falt ned før resten av flyet. 

De voldsomme bevegelsene til flyet både opp og ned mener Vasilescu vil være umulig for en pilot å utføre - bare en autopilot vil klare dette. Ved et merkelig sammentreff nøyaktig fra flyet begynner sine kaotiske manøvrer svikter også transponder (Transponder er en radiomottaker som automatisk sender en kode tilbake, Wikipedia) og flyets radiosender, slik at mannskapet ikke får varslet om en mulig nødssituasjon.

Han viser til at det er mulig å «hacke" seg inn i automatpiloten fra utsiden enten ved en skult installert programvare eller direkte ved overføring av programvare fra bekken.

Det at IS frikjennes for handlingen bekymrer tydeligvis ledelsen i USA og Storbritannia, skriver han, og stille spørsmålet: Hvorfor?

Etter å ha avlevert disse antydningene om en mulig vestlig konspirasjon avslutter han med at bare den videre etterforskningen kan avgjøre hva som har skjedd.

Kommentar: Dette er en storpolitisk sak og ikke bare en tragisk flyulykke. For Egypt betyr det økonomisk katastrofe hvis IS står bak. For Russland er det avgjørende å vite om kanskje andre lands etterretning har en finger med i spillet. I så fall må dette nærmest oppfattes som en skjult krigserklæring. For min egen del er jeg avventende, men jeg synes det er på sin plass å vise mer av problemstillinger som ikke alltid presenteres. For dette er også en del av Syria-krigen.

Bloggkommentarer levert av Disqus