​Forhandlingene om Mistralskipene er avsluttet

I 2011 skrev Frankrike og Russland en militærkontrakt om levering av to helikopterskip (Mistralskip). Disse skulle leveres høsten 2014 og 2015. Skipene var ferdig etter planen, men Frankrike nektet leveringen av dem. Dette var et resultat av boikotten av Russland som Frankrike ble påtvunget av USA etter at befolkningen på Krim i en folkeavstemning med stort flertall valgte å slutte seg til Russland.

Boikotten og leveringsnekten var aldri populær i Frankrike, tvert imot var den til skade for landets anseelse som pålitelig handelspartner - ikke minst når det gjelder militærmateriell. Imidlertid vred USA politisk armen til vasallen Frankrike, som på sin side lystret som en veloppdragen hund: «Apport»!

I realiteten har saken vært en stor politisk, militær og økonomisk belastning for Frankrike og har skadet dets anseelse. I hvilken grad vil det vise seg i tiden som kommer. Men flere kilder antyder allerede at det har fått konsekvenser når det gjelder militære kontrakter bl.a. vedrørende levering av materiell til India.

Et annet problem er at skipene ikke kan selges til et tredje land uten Russlands godkjenning fordi Russland har levert en del av skroget og det elektroniske utstyret. Det er dessuten tvilsomt om andre kan ha nytte av disse skipene som er produsert for Russiske formål og etter spesifikasjoner i den forbindelse.

Utover våren er det ført forhandlinger mellom landene om hvilke kompensasjon Russland skal få som følge av Frankrikes kontraktbrudd. Forhandlingene er nå avsluttet og det er avtalt både dato og størrelse for kompensasjonen for disse to båtene som Russland allerede har hatt en del utgifter på.

Et interessant spørsmål er hva Frankrike skal gjøre med skipene. De har selv ikke behov for dem og det har vært snakk om at den enkleste løsningen har vært å senke dem. Det ville gjøre skandalen komplett. Russland er i ferd med å konstruere sine egne skip større, raskere og bedre tilpasset landets nye militære situasjon enn før kuppet i Kiev i februar 2014 og boikotten som ble iverksatt i ettertid.

Enhver får tenke om hvilke land som kommer best ut av denne historien, men mitt tips er at denne historien vil bli forbigått med minimale kommentarer, vesentlige bortforklaringer eller i stillhet i våre store medier.

http://www.rt.com/news/311206-mistral-contract-can...

Bloggkommentarer levert av Disqus