​Fortsatt brann i rosenes leir

Høyre sektors leder oppfordrer nasjonalgarden og de væpnete styrkene i Ukraina til ikke å lystre ordre fra president Porochenko i den pågående konflikten i vest-Ukraina, nær grensen til Ungarn og Slovakia.

«Ingen kan frata oss retten til å kjempe», sier Høyre Sektor leder Yarosh på Facebook-siden sin, hvor han også omtaler regjeringen som «forrædere».

Utløsende for hele denne konflikten har vært lokale uoverensstemmelser hvor beskyldninger om korrupsjon, kjøp og salg av politikere og smugling har vært ingredienser. Men konflikten lokalt er bare en avtrekker for en større nasjonal konflikt som lenge har vært under oppseiling.

I og med at regionene Donetsk og Luhansk nå er sterkere og bedre organisert militært, samtidig som den ukrainske regjeringen sliter med både deserteringer, at få vil la seg innrullere - altså egentlig en sviktende kampmoral, blir en væpnet konflikt østover umulig. Det vil kunne føre til et nytt militært nederlag og dermed politisk selvmord for Kiev-regjeringen.

Og uten en ytre fiende en kan samles om går gamle «venner» i strupen på hverandre. Forsterkende i samme retningen er en økende sosial uro over hele landet som følge av den økonomiske krisen som rammer befolkningen, kanskje sterkere enn i Hellas.

Bloggkommentarer levert av Disqus