Fortsatt flertall for å forlate EU

Ny EU-måling bekrefter den forrige


Det er fortsatt flertall i Storbritannia for å forlate unionen.


I en ny meningsmåling som ble offentliggjort søndag bekreftes det en tidligere måling har vist. Resultatet er ganske likt den forrige som ble offentliggjort for noen uker siden. 20% av de spurte har ikke tatt stilling til spørsmålet. For resten fordeler svarene seg slik: 42% vil forlate Unionen mens 38% vil bli værende. I et valg ville dette gitt resultatet: 53% vil ut mens 47% vil bli værende.


Spørsmålet skal opp til avstemming i Storbritannia seinest i juni 1917.


Denne undersøkelsen ble gjennomført den 15. og 16. januar i år og 1004 deltok. den siste målingen fra dette instituttet ble gjort i september og da var tallene 51% for å forlate unionen mens 49% ville bli værende.


Nå sier 34% av de spurte at Paris-angrepene har forsterket deres ønske om å forlate unionen mens 12% sier at det har fått dem til å ønske sterkere å bli i Unionen.


apotlas_by_artozi-d825e1v.jpg

EU-prosjektet i den syvende himmel.


Køln episoden har bidratt til å forsteke ønske om å forlate unionen. 38% sier at det har en slik effekt på dem mens 8% gir uttrykk for det motsatte.


Cameron har sagt han vil sloss for medlemskap i Unionen bare hvis han får forhandlet frem reformer innad i EU som vil tilbakeføre mer suverenitet til Storbritnnia.


Kommentar: Når krybben er tom bites hetene, heter et gammelt ordtak. Unionen er i full oppløsning, slik jeg ser det. Schengen-avtalen som var helt sentral som en del av integreringen er i praksis opphevet. Euroen står for fall.


På tide å kutte EØS-tauet før vi blir dratt med ned i dypet, for EU-skuten er i ferd med å synke.

Bloggkommentarer levert av Disqus