Frankrike: stort flertall sier Assad må sitte.

Le Figaro: 72% sier at Assad må sitte.

Den franske avisen, Le Figaro, har utført en meningsmåling. Vi går ut fra at det er av sine lesere, selv om dette ikke fremgår av artikkelen. Her stilles spørsmålet:

«Bør verden stormakter kreve at Syrias president Bashar Assad går av?

21319 har svar på spørsmålet.

Ja: 28% av de som svarte

Nei: 72% av de som svarte

Kommentar: Dette er naturligvis ingen vitenskapelig undersøkelse men den sier sitt om en regjering som er på kollisjonskurs med sin egen befolkning - hele tiden. Det er ikke for ingenting at Nasjonal Front får stor oppslutning i Frankrike. De har tydeligvis plantet noen mikrofoner i befolkningen slik at de fanger opp det som rører seg der.

Regjeringen har det ikke: De har en såkalt sosialistisk president og et sosialistisk parti, men sant og si ser ikke jeg hva som skiller det fra høyrepartier ellers i verden.

Nå pågår det forhandlinger i Wien om Syrias fremtid mellom stormaktene og andre berørte regionale stater. En skal prøve å forhandle frem en avtale om våpenhvile mellom partene. Kravet om presidentens avgang har naturligvis ingen andre enn Syrias befolkning noe med. Bare å fremme et slikt krav viser en mentalitet som er skremmende - men illustrerende for et imperium som ennå ikke har skjønt at diktatenes tid er forbi.

Det samme skjer nå over hele den vestlige verden. I Norge har alle regjeringer siden 1975 vært på kollisjonskurs med sin egen befolkning i EU-spørsmålet. Det ser ikke ut til at hverken media eller politikere oppfatter dette som et demokratisk problem, men i sin skjønneste orden.

Bloggkommentarer levert av Disqus