Fullt og helt - ikke stykkevis og delt

 Fullt og helt - ikke stykkevis og delt.


Det har overrasket mange at USA, som offisielt har bombet IS i et år nå ikke har oppnådd mer, sammenlignet med den russiske bombingen som har vært meget effektiv. Årsaken til dette har vært, slik mange har påpekt, at USA har hatt en dobbel agenda i Midt-Østen. På den ene siden har de ville svekke IS, men på den andre siden oppnå sitt hovedmål - å fjerne Assad sin regjering i Syria.


Disse to målsettingen henger ikke sammen, noe stadig flere oppdager. Alternativet til Assad er IS.


Dette dilemmaet preger også kommentarene og den politiske agendaen til våre ledende medier og NATO-alliansen med sine regjeringer. De boikotter Assad-regjeringen og har innført økonomiske straffetiltak mot den, noe som i dag i praksis er en støtte til IS. De opererer fortsatt med begrepet «moderate» opprørere som om dette er noe virkelig tredje alternativ.


Mediene klarer heller ikke å stille de grunnleggende spørsmålet: Hvem står bak IS, hvem har organisert og trent disse folkene, hvem har utrustet dem? Og ikke minst det hyperaktuelle spørsmålet, hvem kjøper oljen deres i dag som gjør dem i stand til å fortsette krigføringen? Hvem tar imot denne oljen og hvor omsettes den?


På G20 toppmøtet uttalte Putin at noen av landene som deltok på dette møtet fortsatt støttet IS økonomisk. Det er en sensasjonell uttalelse og en direkte anklage mot noen land. Uttalelsen er særlig betent i NATO-kretser etter Paris-massakren. Men ikke et vestlig ledende medium har tatt tak i denne uttalelsen. Den setter fingeren på et hovedproblem, men det er tydelig at den skal begraves.


Et av landene Putin ikke nevner med navn er Tyrkia. Det er NATO-medlem og illustrerer USAs dilemma. En kan ikke bekjempe IS uten å forholde seg til den meget aktive og mangesidige tyrkiske støtten til organisasjonen.


Hvorfor er våre såkalte sannhetsøkende medier redd for å henge bjellen på katten? Eller er det slik at de ikke søker sannheten men prøver å tilsløre den? Det er det inntrykket som gies hele tiden. Utviklingen i Midt-Østen fører til at stadig nye omskrivinger må til, men aldri stilles spørsmålet om utrustning, trening og finansiering av IS. Aldri.


Nå har Lavrov uttalt seg om den mislykkede amerikanske bombingen som har pågått i over et år. Han sier at den ser ut til å ha til formål å svekke IS, men slik at IS fortsatt kan svekke Assad, men samtidig uten selv å kunne ta den politiske makten. De har ikke angrepet den delen av IS som har presset Assad. Lavrov illustrerer USA IS-bombing slik:


Som en katt som vil fange fisk, men ikke vil bli våt på føttene.


Med en slik politikk vil en aldri vinne. Her er det gamle norske ordspråket dekkende: Fullt og helt, ikke stykkevis og delt!


Bloggkommentarer levert av Disqus