Går Russland inn militært i Syria

Ifølge nettstedet Voltairenet forberedes nå en større militær russisk deltagelse i Syria. Thierry Meyssan skriver at det arbeides for fullt på en flyplass (Lattaquié flyplassen)  for å utvide rullebanen og bygge hangarer. Dette gjøres for å kunne ta imot større russiske fly. I et intervju sier Putin at det er riktig, men at det er for tidlig å si om det blir noen russisk militær utplassering.

Men Meyssan sier at alle tegn nå er til stede for en annonsering av russisk deltagelse mot IS etter anmodning av den syriske regjeringen - og at denne vil komme innen utgangen av september. Det er usannsynlig at Russland vil koordinere sine luftangrep med den USA-ledete koalisjonen sine.

Meyssan sier at det vil skje en rollefordeling. Russland vil bombe IS i Syria, mens koalisjonen vil gjøre det i Irak. Endringen i strategi i Syria-krigen skjedde, ifølge Meyssan, etter Iran-avtalen. Da hjalp koalisjonen regjeringen ved å bombe IS slik at de IS mislyktes i å ta byen Hassake (Syrias 10. største med knapt 200 000 innbyggere).

En russisk militærdeltagelse vil sette en stopper for den franske regjeringens forsøk på å velte den syriske regjeringen, skriver Meyssan. Han skriver at president Hollande allerede i august uttalte at landets hensikt var å «nøytralisere» sin syriske motpart, altså president Assad. Meyssan tolker «nøytralisere» i sin militære betydning, dvs drepe.

Derfor har Frankrike allerede annonsert at de, uten godkjenning fra den syriske regjeringen, vil delta i anti-IS- bombingen i Syria, noe Meyssan tolker som en direkte støtte til Al-Qaida i Syria.

Han skriver også at det nå er store motsetninger mellom USAs og Frankrikes politikk i Syria, noe som har ført til at USA for tiden ikke deler etterretningsinformasjon med Frankrike, et tiltak som i praksis ført til at landet (Frankrike) er blindet militært i Syria. Dette vil kunne føre til at tanken på «nøytralisering» av Syrias president må oppgies.

http://www.voltairenet.org/article188651.html

Bloggkommentarer levert av Disqus