Glemte å spørre

USA tar seg bare litt til rette.


USAs militærledelse har besluttet å sende flere bakkestyrker til å bekjempe IS. Disse skal ha avgrensete oppgaver innad i Irak. Men de har ikke fått Iraks ledelses godkjenning til dette. Som jeg tidligere har skrevet her på denne bloggen, er en slik formalitet som å henvende seg til landes myndigheter om å få lov å krige i landet, noe ikke USA bryr seg om i Iraks tilfelle. De forholder seg til denne staten som om den fortsatt er okkupert av USA.


Men landets myndigheter sier at de ikke trenger US-styrker til å bekjempe IS, de har nok soldater fra før av. Det de trenger er effektiv luftstøtte. Og USA har bombet IS i mer enn et år nå uten at noen har merket forskjell. Det er derfor at irakiske myndigheter har henvendt seg til Russland med ønske om flystøtte i kampen mot IS.I tillegg til dette er det et lite poeng som kanskje mange ikke ser. I et intervju med IS-soldater i deres kontrollerte område I Irak og Syria, sier de til den tyske journalisten, Jürgen Todenhofer, at mange av IS-soldatene klaget over at de måtte sloss mot muslimer i den syriske og irakiske hæren. Det de ønsket seg var russiske og ikke minst amerikanske soldater - virkelige vantro fiender.


Men nå klager altså den irakiske statsministeren enda en gang over at USA bare tar seg til rette i landet. Det er ingen stor sak slik situasjonen er i landet akkurat nå. 


Elefanten har knust hele huset og snur seg for å rydde litt opp. «Ops! Jeg glemte å spørre dere som bor her.» Arroganse og overmot gir de merkeligste utslag.


Jeg orker nesten ikke nevne de norske mediene. De som er gamle nok husker raseriet og anklagene overfor Sovjet da de gjorde slike ting. Nå er denne typen formaliteter noe en ikke gidder å løfte på et øyelokk for. De fleste synes dette er ok., bare en liten forglemmelse.

Bloggkommentarer levert av Disqus