Gode venner?

Siste britiske fange sendes hjem.

Shaker Amer har sittet 14 år uten lov og dom i fengsel; mesteparten av tiden på Guantanamo på Cuba. Han er en av de mange som ble tatt, forhørt og torturert og plassert i denne situasjonen etter 9/11. Selv er han Saudi-Arabisk statsborger, men han er gift med en brite og har fire barn og er bosatt i Storbritannia.

Han har altså sittet nesten femten år i oppbevaring og delvis under tortur uten å ha blitt tiltalt for noe som helst. Han ble satt fri 30. oktober. Hele Guantanamo-leiren er en skam for en stat som fremhever seg selv som et forbilde for demokrati og menneskerettigheter, men det er mer enn påfallende at den norske regjeringen ikke har gjort noen henvendelser til den amerikanske slik de gjør vedrørende menneskerettigheter andre steder, f.eks på Cuba.

Saken er også en pinlighet for norske medier som ikke har tatt tak i den i det hele tatt - slik de har gjort for aktivister som er havnet i fengsler i andre land vi ikke er venner med - f.eks. China.

Shaker Aamer ble tatt til fange i Afghanistan i 2001 etter at USA hadde invadert landet. Han ble holdt som fange på Bagram-basen i 2 måneder før han ble overført til Guantanamo på Cuba. Han sier at han var utsatt for tortur begge steder. Han hevder at han ble torturert i nærvær av agenter fra den britiske etterretningstjenesten MI5.

Mishandlingen han har vært utsatt for har vært der hele tiden. Det har vært vedvarende oppbanking og ydmykelser av vaktene. Søvndeprivasjon, forhør, ekstrem temperatur-eksponering, opplenking i stressende kroppstillinger og seksuelle trusler rettet mot hans yngste datter.

I et brev hvor deler ble offentliggjort i 2012 gir han uttrykk for at han ville ha foretrukket middelaldertorturen. Det han på Guantanamo var utsatt for var en gradvis psykisk nedbrytning, men den etterlot ingen fysiske merker.

«Jeg var ikke menneske mer. Jeg betydde ingenting for dem. Jeg hadde mistet både verdighet og stolthet…. jeg ble fratatt søvnen i 11 dager noe som drev meg til vanvidd. De pøste kaldt vann over meg. De lot meg stå oppreist 20 timer daglig. Jeg måtte holde armene ut fra siden.»


Dette har vært kjent hele tiden. Ingen ansvarlige er stilt for retten. Ingen har måttet stå til ansvar for dette - bortsett fra varsleren. Hva kaller vi et samfunn som lar forbryterne gå fri mens varslerne straffes? Dette er vår beskytter og venn. Fri og bevare meg for våre venner!

Bloggkommentarer levert av Disqus