Gradvis blir Klassekampen et organ for imperialismen.

Nato-avis Klassekampen.


Av Jan Hårstad


    Jeg har for mange år siden hevdet at den statssubsidierte Klassekampen - 40 millioner i året - ville ende opp som en Nato-avis. Slik som Aftenpostens Frank Rossavik skriver om rakettskjoldet i sin avis i dag står han faktisk til venstre for hvordan Klassekampen håndterer saken: det er ren krigspropaganda rettet mot Putin personlig som "Truer Norge".(12 januar 2017)

missile-shield-sep-20-2_1jpg
Et evt. rakett-"skjold" som er et offensivt våpen i Norge vil true Russland. USA ville aldri funnet seg i noe slikt på sin egen grense, f.eks i Mexico eller Cuba. Da hadde det blitt krig. Hvor servile kan våre politikere bli?


    Det er forskrekkelig at den norske borgerlighetens hovedorgan kan holde seg med et sånt rotehue som Frank Rossavik i Russland-USA konflikten, men faktisk forstår han noe som Klassekampens journalister ikke gjør. Han forstår at disse amerikanske rakettrampene som settes opp kan brukes både offensivt og defensivt.


    Klassekampen, som utgir seg for å være nasjonens venstreavis, skjønner ikke det. Det er ufattelig godt gjort all den stund det finnes webber og bøker som ikke beskjeftiger seg med stort annet. Men dette er de ikke betalt for å løfte fram, at USA utplasserer de nye atombombene B61-12 i et antall på mellom 250-400 i det østlige Europa, inkludert i sentrale Tyskland. Naturligvis også i Norge.


    Rossavik skriver:
    "Atomvåpen er en spesiell kategori av våpen.
    Derfor er et "skjold" egentlig ikke et defensivt tiltak.»


Sånn som idiotiet nå råder er det faktisk oppsiktsvekkende at noen norsk journalist kan skrive noe så innlysende.

b61-project-36_2gif
Slik ser USAs nye atomvåpen ut:  B61-12.


    Men når det er sagt surrer Rossavik i kjent stil. Om Afghanistankrigen som startet i oktober 2001 heter det:

      "Deltagelsen kan likevel ha vært riktig, dels fordi krigen gjaldt en nødvendig kamp mot terrorisme, dels fordi Norge måtte vise seg som en nyttig og lojal alliert. Norge kan senere selv trenge Natos og USAs støtte." (12.1.2017)


      Rossavik vet ikke at USAs toppfolk dro til Berlin sommeren 2001 og redegjorde for russiske, indiske og pakistanske diplomater at de ville angripe Afghanistan om høsten. Dette var flere måneder før 9/11. Det var geopolitikk som drev USA til Afghanistan.


      Og da Klassekampen forleden skrev om 9/11 var det en gjengivelse av den offisielle Pentagon-rapporten som ikke en eneste "venstrebevegelse" i hele verden tror noe på! Det er faktisk litt av en bragd å sementere de offisielle løgnene om Qaida og 9/11 i 2016 som selv ikke det lettlurte amerikanske folket tror så mye på nå.

mdl_afghanistani001jpg
Afghanistan-krigen til USA var forberedt før angrepet på Twin Tower, 11. september. Det angrepet passet som hånd i hanske som påskudd for krigen.


      Mer Rossavik:
      «Nato-soldatene skal berolige østlige medlemsland som frykter russisk aggresjon i kjølvannet av Ukraina-konflikten.»


      Da Sovjetunionen brøt sammen rundt 1990 gjorde jo de avtaler om at Nato ikke skulle flytte sin militære kapasitet over visse geografisk tilmålte områder. Det ga de blaffen i og Putin påpekte dette gang på gang i München og andre internasjonale fora: ikke bryt de avtalene vi har gjort.


      Det ga USA/Nato pokker i lenge før Rossaviks Ukrainakonflikt - som var i 2014 - USA/Nato begynte å sette opp sine rakettramper i hele ØstEuropa under dekke av at disse var rettet mot IRAN!!! Putin og hans kollegaer holdt på å le seg i hjel.


    Da har vi den aktuelle situasjonen at tre amerikanske lastefartøyer ankommer Bremerhaven nettopp og setter i land tanks og armerte kjøretøy i et antall på rundt 3000!

article-0-125b8438000005dc-582_964x683jpg
Her er US-troppene på vei til Europa.


    Den militære fronten som Nato/USA nå bygger opp mot Russland er i geografisk så vel som i sprengkraft mange ganger større enn hva Hitler vartet opp med sommeren 1941: Operasjon Barbarossa. Den strekker seg fra det sørlige Bulgaria ved inngangen til Bosporos-stredet til øverst i Finnmark. Verden har aldri sett på maken til krigsforberedelser.


    Vi kan ikke vente oss all verden fra Aftenposten som åpenbart ikke har bedre kvalifiserte hjerner enn surrehue Frank Rossavik. Det er i sannhet Gengangere, Aftenposten anno 1935.


    Men hva med Nato-propagandist Klassekampen? Her ligger det en norsk tragedie og venter på oss.

 klassekampenjpg


    Sannheten er at vi har ingen anti-imperialistisk venstreside i Norge.


Om vi ikke klarer - i løpet av ett eller to år- å mobilisere en folkeaksjon mot "rakettskjoldet"og US-Marines på Værnes Garnison, så vil Norge bli en kamparena i den amerikansk-russiske krigen som forberedes 24 timer i døgnet.

Bloggkommentarer levert av Disqus