Har USA bombet tankbil-transporten av olje fra Irak?

Bakgrunnen for denne overskriften er følgende:


I mer enn et år har USA hevdet at de har bombet iS- mål i Irak. Dette har de gjort for å stoppe IS sin fremgang. Det viktigste en trenger for å drive en krig er penger. Hvis en klarer å skru igjen pengekranen til motparten er mye vunnet. IS finansierer krigen bl.a. ved ulovlig salg av olje som de stjeler fra oljefelt i Syria og Irak. Oljen fraktes til Tyrkia med tankbiler. I Tyrkia selges oljen og pengene for salget, utover det som går til smøring og bestikkelser, havner i ISs sine lommer.


Det er ihvertfall tre måter å strupe denne inntektkilden på.


  1. Legge press på den Tyrkiske regjeringen for å tette grensene. Men det vil møte stor motstand innad i Tyrkia fordi mange personer innad i det tyrkiske systemet lever av denne oljefrakten - og oljehandelen. Dette går sannsynligvis helt til toppen i Tyrkia. Ifølge det tyrkiske sosialistpartiet er det President Erdogans sønn, Recep Tayyip Erdogan, som administrerer hele forretningen og hele «tankbilfåten». Det forklarer hvorfor det blir vanskelig å stoppe dette gjennom ytre press. Tyrkia og USA er NATO-allierte. Tyrkia og IS er dessuten allierte om ikke i navnet, så i gavnet.


  1. Bankformidlingen av penger. En rekke banker og finansieringskilder må være involvert. Det er umulig for USA, som har overvåket hele verden, å ikke vite hvem som deltar i dette. Slik de har brukt straffetiltak overfor andre land, f.eks. Cuba, Irak og Iran, kunne et straffetiltak vært iverksatt overfor bankformidlingen av oljepenger til IS. Dette er ikke gjort og en kan lure på hvorfor. Min tanke er at så mange av USAs regionale «venner» (Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar osv.) er involvert i dette at det vil ødelegge mer for USA enn det smaker.


  1. Ødelegge tankbilene. Satellittbilder av disse presenterte Putin på siste G20-møtet I Tyrkia. (G20 landene er de 19 landene i verden med sterkest økonomi og EU). Fra mange mils høyde kunne er se rekken av biler, hundrevis, som er uendelig smalt perlekjede som strakk seg helt til synsranden i ørkenen. USA har naturligvis visst om dette hele tiden, ikke minst fra satellittene sine. Hvis de har bombet i et år, hvorfor har de ikke bombet denne kolonnen? Det ville stoppet transporten umiddelbart.


Det er bare et svar på det spørmålet. USA har ikke stoppet tilførselen av oljepenger til IS fordi de av en aller annen grunn ikke har villet gjøre det.


Etter at Russland startet sin flybombing i Syria, etter avtale med den syriske regjeringen, har målene for russisk bombing først og fremst vært militære. Men etter G20-møtet annonserte Putin at IS måtte strupes økonomisk. Han sa også at noen av landene på møtet finansierte IS, uten å nevne navn. Helt åpenbart siktet han bl.a. til Tyrkia.


Deretter startet russerne flybombing av tankbilkolonnene. De hevdet å ha ødelagt rundt 500 av dem og viste video av rekken med brennende tankbiler i ørkenen. Dette var i Syria. 


Like etterpå hevdet USA at de hadde ødelagt 116 tankbiler i Irak. Problemet her er at de ikke har bilder av hendelsen. USAs militære talsperson viste bilder fra den russiske bombingen, men det ble omtalt på en slik måte at det ga inntrykk av at det var bilder fra USAs bombing. Hvorfor legger de ikke frem bevis men bruker bildene fra russisk bombing?


Spørsmålet er altså om USA bomber tankbiler eller om de bare gi inntrykk av det. Ser en på de tre punktene over tyder jo det på at det ikke er i USAs interesse å gjøre det.


Knut Lindtner


Bloggkommentarer levert av Disqus