Heler like god som stjeler?

Heler like god som stjeler.


Omsetter og videreformidler Tyrkia IS-olje?


Dette har vært et brennende stridstema siden Tyrkia skjøt ned et russisk bombefly i Syria. President Erdogan i Tyrkia har fortalt at kan Russland bevise dette vil han fratre stillingen. USA har hevdet at de har bombet kolonnen med tankbiler, men kan ikke vise bilder av dette. Det de viser er bilder av den russiske bombingen. 


Noen påstår at både sønn og svigersønn er involvert. I den israelske avisen Haaretz skriver de at  «ingen stille spørsmål ved det faktum at presidentens sønn er sjef for et av de største energiselskapene og at svigersønnen har fått stillingen som energiminister. En fantastisk familieforretning.»


Erdogan sa at Tyrkia ikke produserte olje fra annet enn sikre (lovlige) kilder.


USAs dilemma her er at de må ha visst om dette hele tiden uten å gjøre noe med det. Og nylig kom den indirekte bekreftelsen på det da de vedgikk at de ikke hadde bombet tankbilkolonnene av bl.a. miljøhensyn. Nå bekrefter de dette i en ny offisiell uttalelse når USAs spesialutsending og koordinator for internasjonal energivirksomhet uttaler:


«Jeg tror ikke det er noen smugling mellom IS-kontrollerte områder og Tyrkia  i noe særlig betydelig omfang.»


Det som skjer her er at en bekrefter at en har visst om det, men nå reduseres betydningen til en bagatell. Hvis det var en bagatell ville miljøhensyn heller ikke ha betydning. En hopper fra det ene til det andre argumentet nå - et tegn på en dårlig sak.


Kommentar:


Det dreier seg dermed om flere ting.  


For det første om forholdet mellom USA og Tyrkia. Det kan skades hvis USA støtter Russlands beskyldninger. Men her møter de seg selv i døren. Hvis de visste det, hvorfor gjorde de ikke noe med det?


For det andre om USAs troverdighet. Hvis det er riktig det Russland skriver står USA med et stort troverdighetsproblem. Bekjemper de IS eller er det bare snakk for å villede? Hva er i så fall USAs egentlige målsetting? Mange spørsmål melder seg hvis en løfter litt på lokket her.


De vestlige medienes unnfallenhet. Dette er en politisk skandale av dimensjoner - ikke minst nå når Russland leverer bevisene. Men saken begraves journalistisk.  I noen medier gjøres den om til et forhold mellom Erdogan og Putin. Kritisk journalistikk finner du i vest nå bare som en fortidslevning, som fossil.


NATOs rolle må det også stilles spørsmål med. De stiller seg bak nedskytingen av russisk fly på Syrisk territorium? Russland leverte flyruten på forhånd for å unngå dette. Alt tyder på at det var et planlagt bakholdsangrep som Nato har visst om. Det må derfor oppfattes som en del av Natos politikk.


Men det viktigste som trer meg i øynene når jeg nå følger denne saken og alle uttalelsene fra vestlige politikere og omtalen i mediene er dette: De er ikke sannhetsøkere. Tvert imot vrir og vrenger de på virkeligheten. Det de gjør er meget ødeleggende for dem selv. De ødelegger sin egen troverdighet.  

Bloggkommentarer levert av Disqus