Hevn og penger?

Tyrkere har store økonomiske interesser overfor IS


Bakgrunn: Tyrkia skjøt ned et russisk jagerfly som deltok sammen med Syrias regjeringstyrker i kamp mot opprørere nær grensen til Tyrkia. Tyrkia hevdet at flyet overtrådt tyrkisk luftrom, Russland hever det motsatte. Flyet styrtet i Syria og flygerne ble skutt og drept av opprørere mens de hang i fallskjermen etter at det hadde skutt seg ut av det brennende flyet. Tyrkia støtter disse opprørerne. Det russiske flyet truet på ingen måter Tyrkia.


«Tyrkias handling er i praksis en beskyttelse av IS», sier den russiske statsministeren Dmitry Medvedev. «Dette er ingen overraskelse når vi tar i betraktning de direkte økonomiske interessene en del ledende tyrkiske tjenestemenn som er knyttet til tilførselen av oljeprodukter som er raffinert i fabrikker som kontrolleres av IS.»


Ifølge Medvedev overveier Russland nå å kansellere viktige prosjekter mellom Tyrkia og Russland og utestenge tyrkiske selskaper fra det russiske markedet. Russlands regjering har allerede anbefalt landets innbyggere ikke å reise på ferie til Tyrkia, noe som har ført til kanselleringer hos en rekke turoperatører.


Russland kan også komme til å stopper gassrørledningen som er avtalt bygget til Tyrkia og også innstille byggingen av Tyrkias første atomkraftverk.


Kommentar: For ikke mange dagene siden ødela russiske fly 500 oljetankbiler som kjørte i kolonne mellom IS-kontrollerte områder i Irak og Syria og mot Tyrkia. Hensikten var å stanse inntektene til IS som delvis kommer av ulovlig eksport av oljeprodukter fra områder de kontrollerer i Tyrkia. Mange i Tyrkia skor seg stort økonomisk på denne virksomheten. Bl.a. hevdes det at sønnen til landets president administrerer hele denne ulovlig geskjeften. Landets president er dermed personlig berørt når Russland stanser oljetransporten og bomber tankbilene til familien.


Russland startet denne tankbilbombingen etter en FN-resolusjon som åpnet opp for slike tiltak.


Oljerørledningen har ligget på is lenge, etter ønske fra Tyrkia. Ifølge Thierry Meyssan på VoltaireNet, skyldtes det stort press fra USA for å stoppe avtalen som ville ha undergravet politikken med straffetiltak overfor Russland.


I denne gryten er det mange kokker som rører.

Bloggkommentarer levert av Disqus